Helt personlig. Og fuldt ud tilgængelig.

Verdens mest personlige enhed er udviklet til os alle. Den ind­byggede tilgængelighed gør blandt andet, at en blind kan tage gruppeselfies, en døv kan ringe hjem fra udlandet, og at personer med lammelser fra halsen og ned kan sende SMS’er til vennerne.

VoiceOver

VoiceOver på iPhone

VoiceOver er en bevægelsesbaseret skærmlæser, som giver dig mulighed for at bruge iPhone, selvom du ikke kan se skærmen. Med VoiceOver slået til skal du bare trykke tre gange på Hjem-knappen for at få adgang, uanset hvor du er i iOS. Hør en beskrivelse af alt, hvad der sker på skærmen – fra batteriniveau, til hvem der ringer, og hvilken app du har fingeren på. Du kan også justere talehastigheden og tonehøjden, så det passer til dig.

VoiceOver i apps

Fordi VoiceOver er integreret i iOS, fungerer det sammen med alle indbyggede iPhone-apps. Du kan oprette specielle etiketter til knapper i alle apps – inklusive apps fra tredjeparter. Og Apple arbejder sammen med iOS-udviklerne om at gøre endnu flere apps kompatible med VoiceOver.

VoiceOver på iPhone

VoiceOver-be­vægel­ser

Du kan styre VoiceOver ved hjælp af en række enkle be­vægel­ser. Du kan f.eks. røre skær­men eller trække en finger over den, så fortæller VoiceOver dig, hvad der er på skær­men. Tryk på en knap for at høre en beskrivelse, og tryk derefter to gange for at vælge det beskrevne. Eller svirp til venstre eller højre for at gå fra det ene element til det næste. Når du interagerer med et element, vises der et sort rektangel omkring det, så seende brugere kan følge med. Hvis du vil værne om dit privatliv, kan du aktivere et skærmtæppe og slukke skær­men helt, men stadig høre alt det, VoiceOver siger.

VoiceOver og indtastning af tekst

Hvis du har aktiveret VoiceOver, bliver hvert tegn på tastaturet læst op, når du rører det, og igen, når du indtaster det. Svirp op eller ned for at flytte cursoren, så du kan redigere præcist. Du får hjælp til at skrive hurtigere og mere korrekt, fordi iOS under­støtter flere metoder til indtastning, bl.a. håndskrift, og retter ord, der er stavet forkert. Når du slår “Læs auto-tekst op” til, hører du en lydeffekt, og det foreslåede ord læses op. Du kan ignorere det foreslåede ord blot ved at fortsætte med at skrive. Eller tryk på mellemrumstasten, så skriver din iPhone ordet for dig.

VoiceOver-billedgenkendelse

VoiceOver kan beskrive billeder for dig, så du f.eks. kan få at vide, at et billede indeholder et træ, en hund eller fire smilende ansigter. Funktionen kan også læse tekst på et billede højt, uanset om det drejer sig om et hurtigt billede af en kvittering eller en hel avisartikel – også selvom teksten ikke er markeret. Og i Fotos-appen kan du med berøringer få beskrevet ansigts­udtrykkene på personerne i dine billeder. Du skal bare trykke på et billede med tre fingre for at få VoiceOver til at beskrive, hvad der er på det.

VoiceOver og rotoren

VoiceOver indeholder en virtuel kontrolenhed kaldet en rotor. Når du drejer rotoren – ved at rotere to fingre på skærmen, som om du drejede en rigtig drejeskive – kan du nemt bevæge dig gennem en webside eller et dokument. Når du er på en webside, skal du dreje rotoren for at høre indstillinger som “overskrifter”, “links” og “billeder”. Svirp derefter for at vælge, hvordan du vil navigere på siden – du kan f.eks. hoppe fra den ene overskrift til den anden.

VoiceOver-brailletastatur

VoiceOver under­støtter braille­kommandoer på tværs af hele systemet i 6- eller 8-punkts braille­skrift, som kan indtastes direkte og uden brug af et fysisk brailletastatur. Du har adgang til brailletastaturet i rotoren, så du kan bruge det til at indtaste tekst, låse din iPhone op, åbne apps og finde indhold i f.eks. Musik-appen.

VoiceOver og brailleskærme

iPhone er fuldt kompatibel med mere end 70 brailleskærme, der kan opdateres. Du kan indstille en trådløs Bluetooth-brailleskærm til at læse VoiceOver-resultater, inklusive forkortet og uforkortet braille samt ligninger ved hjælp af Nemeth Code. Når du redigerer tekst, viser skær­men den tekst, du redigerer, i den sammenhæng, den optræder i, og dine ændringer konverteres løbende mellem braille og tekst. Og brailleskærme med taster til kan bruges til at betjene din iPhone, når VoiceOver er slået til.

VoiceOver og Pronunciation Editor

Med Pronunciation Editor kan du lave en liste over ord eller vendinger med fonetiske angivelser af, hvordan du vil have VoiceOver til at udtale dem. Med VoiceOver slået til vil disse ord og vendinger så blive læst højt med den udtale, du har angivet, i doku­menter, beskeder, på websider og i anden tekst.

Lydbeskri­velser

På din iPhone kan du se film med detaljerede lyd­beskrivelser af hver enkelt scene. Film med Lydbeskri­velser (Audio Descriptions) vises med AD-symbolet i iTunes Store.

iPhone gør det også muligt for VoiceOver-brugere at få adgang til tekstning for høre­hæmmede og under­tekster via oplæsning eller via deres braille­skærme.

Tilpasning af skærm

Inverter farver på iPhone

Med iOS kan du invertere farver, reducere hvidpunkt, aktivere gråtoner og vælge mellem en række farvefiltre, der hjælper ved forskellige former for farveblindhed eller andre syns­vanskelig­heder. Du kan vælge en standardindstilling eller finjustere farver og nuancer for at få en personligt tilpasset skærm, der fungerer optimalt for dig. Med indstillingen Smart Invert Colors genkender iOS automatisk, når et medie bruger et mørkt farveskema. Det gør det muligt for dig at ændre farverne på skærmen uden at påvirke udseendet af billeder, videoer og bestemte apps. Og når du har angivet dine filtre, gælder indstil­lingerne alt, der vises på din iPhone.

Inverter farver på iPhone

Zoom

Zoom fungerer som et indbygget skærm­forstørrelsesglas, der kan bruges overalt i iOS. Og det virker med alle apps fra App Store. Slå Zoom til for at få vist fuld skærm eller billede-i-billede. Så kan du se det område, du zoomer på, i et separat vindue, mens resten af skærmbilledet bevarer den originale størrelse. Du kan tilpasse forstørrelsen til mellem 100 % og 1500 % – og du har adgang til en række filtre i begge visninger. Mens der er zoomet ind, kan du bruge de velkendte bevægelser til at navigere på din iPhone. Og Zoom virker med VoiceOver, så du bedre kan se – og høre – hvad der sker på skærmen.

Ændring af skrift

Når du aktiverer Større dynamisk skrift, konverteres teksten i en række apps, så den bliver større og mere læsevenlig. Det gælder i Kalender, Kontakter, Mail, Beskeder, Musik, Noter og Indstillinger og også i nogle apps fra tredjeparter. Apps tilpasser sig større skrift­størrelser, så teksten forbliver tydelig og nem at læse, også i større størrelse. Du kan også vælge fed tekst for at gøre teksten tydeligere i en lang række indbyggede apps.

Forstørrelsesglas

Forstørrelsesglas på iPhone

Forstørrelsesglas fungerer som et digitalt forstørrelsesglas. Det bruger kameraet på din iPhone til at forstørre alt det, du vender det mod, så du tydeligere kan se detaljerne. Du kan bruge blitzen til at oplyse genstanden, justere filtre til at hjælpe dig med at skelne farver eller tage et billede, så du kan se tingene tæt på.

Læs skærm op

Hvis du har svært ved at læse teksten på din iPhone, kan du bruge “Læs skærm op” og få læst dine mails, beskeder, websider og bøger højt. Når du har slået “Læs skærm op” til, skal du bare swipe nedad fra toppen af skær­men med to fingre eller sige “Læs skærm op” til Siri, så får du al tekst på siden læst op. Du kan justere stemmens dialekt og talehastighed og få fremhævet ord, sætninger eller ord i sætninger, når de bliver læst op.

Forstørrelsesglas på iPhone

OpdateretSiri

Siri hjælper dig med at klare en masse hverdagsting.* Siri kan sende beskeder, lave telefonopkald, arrangere møder og tilmed slå VoiceOver, Forenklet adgang og Inverter farver til eller fra. Og fordi Siri er integreret med VoiceOver, kan du f.eks. spørge, hvor den nærmeste sushi-restaurant ligger, og få svaret læst højt. Med Genveje i Siri kan du nu sætte flere kommandoer i gang med én enkelt specialindstillet sætning. Hvis du er på vej hjem, kan du f.eks. sige “På vej hjem” for at aktivere en vejvisning, finde din foretrukne podcast frem og justere termostaten derhjemme – uden at du skal åbne hver enkelt app.

Diktering

Med Diktering kan du tale i stedet for at skrive. Tryk på mikrofon­knappen på tastaturet, og sig det, du vil skrive, så konverterer din iPhone dine ord (og tal og tegn) til tekst. På den måde er det let at skrive en mail, en note eller en webadresse – uden overhovedet at taste.

Tilgængeligheds­genveje

Tilgænge­lighedsgenveje på iPhone

Kontrolcenter kan tilpasses, så du nemt kan tilføje og holde styr på genveje til de værktøjer og indstil­linger, som du bruger mest. Du kan f.eks. tilføje et hurtigt link til Forstørrelsesglas, så det altid er lige ved hånden, eller du kan tilføje styring af tekst­størrelsen, så du nemt kan ændre tekst­størrelsen uden at forlade den app, du bruger. Du kan også aktivere funk­tionen Forenklet adgang eller få adgang til alle tilgængelighedsgenveje, du har aktiveret.

Tilgængelighedsgenveje på iPhone

Ressourcer

Support

Apples Tilgænge­ligheds-support

Læs mere på Apples Tilgænge­ligheds-support

Eksterne ressourcer

Hadley Institute for blinde og svagtseende

Find instruktions­videoer med tip til brug af tilgængeligheds­funktioner vedrørende syn i iOS.

Læs mere om Hadley Institute for blinde og svagtseende

AppleVis.com

Vær med i et fællesskab af blinde og svagtseende brugere af Apple-produkter.

Læs mere om AppleVis.com

VIPhone Discussion List

Bliv del af et fællesskab af mennesker, der bruger VoiceOver og andre Apple-produkter.

Læs mere om VIPhone Discussion List

Mac-cessibility Network

Få flere oplys­ninger om blindes og svagtseendes brug af Apple-produkter.

Læs mere om Mac-cessibility Network

Udviklerressourcer

Apples Tilgænge­lighed for udviklere

Ressourcer, der kan hjælpe udviklerne til at gøre deres apps mere tilgængelige.

Læs mere om Apples Tilgænge­lighed for udviklere

Sådan aktiverer du tilgængeligheds­funktionerne på iPhone.

    1. På hjemmeskærmen skal du gå til Indstillinger og vælge Generelt.
    2. Vælg Tilgænge­lighed.
    3. Vælg og aktivér de funktioner, du vil bruge.

Udforsk de indbyggede tilgængeligheds­funktioner vedrørende syn i vores øvrige produkter.