Det mest effektive redskab til alle kreative tænkere.

Redigér en video uden brug af mus eller pegefelt. Lav en præsentation uden at kunne se skær­men. Eller find de vigtige filer til dit næste projekt bare ved at bruge din stemme. Mac er de­signet til alle, der vil lave fantastiske ting.

Opdateret Tilgængelighedstastatur

Tilgængelighedstastatur på Mac

Du kan navigere i macOS med minimal brug af et fysisk tastatur. Tilgængelighedstastatur er et tastatur på skærmen, som du kan tilpasse, og som har mere avancerede skrive- og navigationsfunktioner til brugere med nedsat mobilitet. Tastaturet understøtter nu tilpassede værktøjslinjer og forbedrede skrivefunktioner med automatisk indsættelse af store begyndelsesbogstaver og bedre ordforslag. Det understøtter også, at hardware, som styres med hovedet, kan bevæge markøren og vælge og trække elementer på skærmen. Tilgængeligheds­tastatur har desuden komplet understøttelse af pausekontrol, der gør det muligt at bruge hele macOS uden overhovedet at skulle klikke på en museknap.

Tilgængelighedstastatur på Mac

Siri

Siri på Mac

Sammen med Siri kan du klare endnu mere på din bærbare.1 Hvis du bedst kan lide at kommunikere ved at skrive, kan du aktivere "Skriv til Siri” og derefter bede Siri om alt muligt ved at skrive på tastaturet på skærmen eller et fysisk tastatur. Du kan få Siri til at søge på nettet, sende beskeder, finde dokumenter, oprette påmindelser og slå forskellige tilgængelighedsindstillinger til og fra. Og du kan også bruge tekstforudsigelse, som er i stand til at forudsige dit næste ord ud fra det, du skriver.

Siri på Mac

Knapbetjening

Knapbetjening er en rigtig effektiv tilgængeligheds­funktion til alle med begrænsede fysiske og motoriske færdig­heder. Funktionen er ind­bygget direkte i macOS og gør, at du kan navigere på tastaturer på skær­men, i forskel­lige menuer og i Dock'en ved hjælp af et system, der typisk kaldes scanning. På tværs af hele styresystemet eller i individuelle pro­gram­mer kan du lave dine egne tilpassede dialogbokse og tastaturer, så du kan bruge din Mac på den bedst mulige måde. Du kan bruge en række forskel­lige enheder, der kan tilpasses, f.eks. en knap, et joystick, mellemrums­tasten på tastaturet eller et enkelt tryk på Multi-Touch-pegefeltet, så det bliver nemmere at betjene din Mac.

Skift platform med Knapbetjening

Med Knapbetjening kan du skifte platform, så du fra én enhed kan betjene alle andre enheder, som du har synkroniseret med din iCloud-konto. Det vil sige, at du kan betjene din Mac direkte fra din iPhone eller iPad uden at skulle indstille dine knapper på hver eneste enhed.2

Klæbetaster

Klæbetaster kombinerer dine tastetryk, så du kan trykke på én tast ad gangen i stedet for flere taster sam­tidig, når du indtaster komman­doer. Når du indtaster en tastkombination, f.eks. Kommando-S (for at gemme), viser macOS hver enkelt tast, du trykker på, sammen med en lydeffekt, så du kan sikre dig, at det er de rigtige taster, der bliver trykket på.

Langsomme taster

Funktionen Langsomme taster justerer tastaturets følsomhed, så det kun regi­strerer de tastetryk, du virkelig mener. Den lægger en forsinkelse ind mellem det øjeblik, hvor du trykker på tasten, og til det bliver registreret. Du kan justere forsink­elsen og også vælge at få afspillet en lyd, når tasten er registreret.

Mus-taster

Hvis du har svært ved at bruge en mus eller et pegefelt, kan du i stedet bruge Mus-taster til at styre cursoren via den numeriske blok på tastaturet. Brug en bestemt taltast som musens knap, og brug de andre tal til at bevæge cursoren rundt på skær­men eller til at trække og anbringe elementer. Navigér nemt i menuer, Dock'en og alle dine vinduer.

Dikteringskommandoer

macOS har mere end 50 redi­gerings- og formaterings­kommandoer. Så du kan slå Diktering til og bede din Mac om at lave teksten fed i et bestemt afsnit, slette en sætning eller erstatte et ord. Du kan også bruge Automator til at lave dine egne dikterings­kommandoer.

Ressourcer

Support

Brugerhåndbog

Introduktion til Knapbetjening

Læs mere i Introduktion til Knapbetjening

Sådan aktiverer du tilgængeligheds­funktionerne på Mac.

    1. I Apple-menuen skal du vælge Systemindstil­linger.
    2. Tryk på Tilgængelighed. Vælg og aktivér derefter de funktioner, du vil bruge.