Det mest effektive redskab til alle kreative tænkere.

Redigér en video uden at bruge mus eller pegefelt. Lav en præsentation uden at se skærmen. Eller find de vigtige filer til dit næste projekt – bare ved at bruge din stemme. Mac er designet til alle, der vil lave fantastiske ting.

VoiceOver

VoiceOver fortæller dig ikke kun, hvad der sker på din Mac. Funktionen hjælper dig også med at få tingene til at ske. Den giver dig lydbeskrivelser af alle elementer på skærmen og giver nyttige tip undervejs – uanset om du foretrækker at bruge bevægelser, et tastatur eller en brailleskærm. Og den understøtter mere end 30 sprog og en række forskellige stemmer.

VoiceOver i programmer

VoiceOver er en helt unik funktion, fordi den ikke er en separat skærmlæser. Den er fuldt ud integreret i macOS og alle de indbyggede programmer på Mac. Og i takt med at udviklerne opdaterer deres programmer til at få det fulde udbytte af Apples tilgængeligheds­grænseflader, fungerer deres programmer med VoiceOver med det samme.

Nyt i macOS High Sierra VoiceOver-forbedringer

Vi har forbedret VoiceOver for at gøre det nemmere at navigere i PDF-dokumenter, websites og beskeder. Safari stemmer nu bedre overens med HTML5-tilgængelighedsstandarder, så det er muligt at få en mere ensartet navigation på hjemmesider. VoiceOver er nu blevet bedre til at læse taggede PDF-dokumenter og mails højt for dig. Og hvis du begynder at læse en hjemmeside på et andet sprog, kan VoiceOver automatisk skifte til den stemme, der passer til det pågældende sprog.1

Lydbeskrivelser

Se film på din Mac med detaljerede lydbeskrivelser af hver enkelt scene. Film med Lydbeskrivelser (Audio Descriptions) vises med AD-symbolet i iTunes Store.

VoiceOver-bevægelser

Du kan betjene VoiceOver ved hjælp af mange af de samme bevægelser, som du bruger i iOS. Rør ved pegefeltet for at høre en beskrivelse af det emne, der er under din finger, træk for at høre emnerne løbende, og svirp for at gå videre til det næste emne. Hvis du slår Pegefeltstyring til i VoiceOver, vil pegefeltets overflade repræsentere det åbne vindue eller dokument, så du hurtigt kan navigere til et hjørne eller en kant med et enkelt tryk.

VoiceOver og rotoren

VoiceOver indeholder en virtuel kontrolenhed kaldet en rotor. Når du drejer rotoren – ved at rotere to fingre på pegefeltet, som om du drejede en rigtig drejeskive – får du adgang til en række kommandoer, der kan tilpasses. Brug f.eks. rotoren til at browse gennem websider mere effektivt og intuitivt. Rotoren lister en række almindelige emner som “overskrifter”, “links” og “billeder” og giver dig mulighed for at navigere direkte til det emne, du ønsker.

VoiceOver og brailleunderstøttelse

VoiceOver er den første skærm­læser med “plug-and-play”-understøttelse af opdaterbare brailleskærme. Tilslut eller synkroniser en af de mere end 100 kompatible skærme, og VoiceOver-beskrivelsen bliver vist i braille. I macOS High Sierra kan du nemt redigere i Grade 2 Braille og se dine ændringer i sammenhæng med den faktiske tekstlinje. Konvertering mellem braille og tekst sker automatisk, så du kun ser Grade 2 Braille. VoiceOver er også den eneste skærm­læser, der under­støtter mere end én brailleskærm ad gangen. Så hvis du deltager i et møde eller er i et klasselokale, kan du præsentere indholdet på din skærm til flere braillebrugere på samme tid. Og sidder der brugere uden synshandikap ved siden af dig, kan de se et braillevindue på skærmen, som både viser en braille- og en tekstversion af de beskrivelser, VoiceOver læser op.

Diktering

Diktering virker på over 40 sprog og giver dig mulighed for at tale i stedet for at skrive. Så du kan svare på mails, søge på nettet eller skrive en rapport blot ved hjælp af din stemme. Gå til et hvilket som helst tekstfelt og aktivér Diktering. Og så siger du bare det, du vil skrive. Sammen med macOS følger også mere end 50 redigerings- og formateringskommandoer. Så du kan slå Diktering til og bede din Mac om at lave teksten fed i et bestemt afsnit, slette en sætning eller erstatte et ord. Du kan også bruge Automator til at lave din egne dikteringskommandoer.

Siri på Mac

Opdateret Siri

Siri på Mac

Siri hjælper dig med endnu mere på din computer.2 Du kan bede Siri om at sende beskeder, finde filer, opret­te påmindelser, søge på internettet og tilmed slå VoiceOver og Inverter farver til og fra – uden at skulle afbryde det, du laver på tastaturet. Og fordi Siri er integreret med VoiceOver, kan du bede Siri om at finde en fil og få læst indholdet højt. Hvis du foretrækker at kommunikere ved at skrive, er der også en ny funktion, der gør det muligt at sætte Siri i “Type to Siri”-tilstand.

Zoom

Zoom på Mac

Zoom er et kraftigt indbygget forstørrelsesglas, som kan forstørre skærm­billedet op til 20 gange, så du bedre kan se, hvad der er på skærmen. Du kan indstille en genvej, så du hurtigt kan zoome ind og ud. Det gør du i Zoom-vinduet i Tilgænge­lighed i Systemindstil­linger, hvor du vælger muligheden for at bruge scroll-bevægelse med kombitaster til at zoome med. Du kan zoome i fuld skærm eller i en billede-i-billede-oversigt, hvor du kan se det område, du zoomer i, i et separat vindue, mens resten af skærm­billedet bevarer sin oprindelige størrelse. Med en genvejstast kan du panorere på skærmen uden at flytte markøren, mens der er zoomet ind. macOS kan også blinke med skærmen, når der er med­delelser uden for skærmen, eller få læst tekst under markøren op. Hardware­accelerationen gør det muligt at forstørre alt på skærmen – teksten på en hjemmeside, familiebilleder eller et sted på et kort.

Zoom på Mac

Cursorstørrelse

macOS giver dig mulighed for at forstørre cursoren, så det er nemmere at se, hvor du er, og lettere at følge den, når du bevæger dig rundt på din Mac. Når du først har indstillet cursorstørrelsen én gang, bliver den ved med at være forstørret, selvom dens facon ændres. Og når du swiper frem og tilbage på pegefeltet eller ryster musen hurtigt, forstørres cursoren, så den er nemmere at få øje på.

Kontrastmuligheder

Hvis større kontrast eller færre farver gør det nemmere for dig at se, hvad der er på skærmen, kan du indstille macOS, så det inverterer farver eller aktiverer gråtoner på skærmen. Når du har angivet dine indstillinger, bliver de brugt overalt i styresystemet, så alle programmer får det samme look. I nogle programmer kan du også aktivere Forøg kontrast for at forbedre skarpheden og reducere gennemsigtigheden.

Formindsk bevægelse

Hvis du bliver negativt påvirket af bevægelige elementer på skærmen, kan du slå Formindsk bevægelse til og begrænse bevægelser på områder som Spaces, Meddelelses­center og Dock.

iTunes

iTunes er kompatibelt med VoiceOver, så du kan navigere i og afspille alt indholdet i dit iTunes-bibliotek, selvom du ikke kan se skærmen. Kig løs i iTunes Store, mens VoiceOver læser overskrifter, links og andre elementer på siden op.

Mere info

Support

Eksterne ressourcer

Hadley Institute for blinde og svagtseende

Se instruktions­videoer med tips til brug af tilgængeligheds­funktioner til synet i macOS.

Læs mere om AppleVis.com på deres website

AppleVis.com

Vær med i et fællesskab af blinde og svagtseende brugere af Apple-produkter.

Læs mere om AppleVis.com på deres website

Mac-cessibility Network

Få flere oplysninger om blinde og svagtseendes brug af Apple-produkter.

Læs mere om Mac-cessibility Network på deres website

Udforsk de indbyggede tilgængeligheds­funktioner vedrørende syn i vores øvrige produkter.