Et TV, som alle kan betjene.

Apple TV leveres med hjælpe­teknologier, der gør fremtidens TV tilgængeligt for alle. Fang hvert eneste ord i et stand-up-show, selvom du ikke kan høre dem. Følg med i hver eneste scene i en film, selvom du ikke kan se den. Eller sid oppe hele natten og se alle dine yndlingsserier i ét stræk, uden at du behøver have fat i fjernbetjeningen.

OpdateretUnderstøttelse af Tekstning for høre­hæmmede og SDH

Tekstning for hørehæmmede på Apple TV

LEGO Batman: Filmen fås i iTunes

Apple TV understøtter undertekster, så døve og hørehæmmede kan få hele oplevelsen med i TV-ud­sen­delser og tusinder af film. Du skal bare kigge efter symbolet CC eller SDH, når du køber eller lejer film eller køber TV-serier i iTunes Store. Du kan endda vælge forskellige formater og skrifter til under­teksterne, inklusive større og frem­hævede formater, der giver en bedre læsbarhed. Apple TV gør det desuden muligt for døvblinde VoiceOver-brugere at få adgang til tekstning for hørehæmmede og undertekster via deres brailleskærme.

Tilgænge­lighedsgenvej

Aktivér og deaktivér hurtigt tekster for høre­hæmmede ved at bruge genvejen til tilgængeligheds­funktionerne. Når først genvejen er aktiveret på Apple TV, skal du bare klikke tre gange på Menu-knappen for at få adgang til dine foretrukne funktioner.

Tekstning for hørehæmmede på Apple TV

LEGO Batman: Filmen fås i iTunes

Sådan aktiverer du tilgængeligheds­funktionerne på Apple TV.

    1. Åbn Indstillinger, og vælg Generelt.
    2. Vælg Tilgænge­lighed.
    3. Vælg de funktioner, du vil bruge.