Et ur, der tager højde for alle de måder, du bevæger dig på.

Apple Watch følger din daglige aktivitet, måler din træning og motiverer til sunde rutiner. Og fordi det har indbygget tilgængelighed, kan du måle din træning nøjagtigt, uanset hvordan du bevæger dig. Du kan mærke et let prik, når det er tid til et møde. Eller du kan få læst en SMS op.

Aktivitet-app

Appen Aktivitet på Apple Watch

Appen Aktivitet giver et øjebliks­billede af din daglige aktivitet med det formål at lukke hver af de tre cirkler hver dag. For kørestols­brugere hedder ringene Kør, Motion og Bevægelse. I stedet for et ståmål moti­verer køremålet dig til at køre eller strække ud hver time. I for­bindelse med dine trænings- og bevægelses­mål måler Aktivitet dine tag, så aktive kalorier beregnes mere nøjagtigt. Sensorerne er konfigureret til at håndtere forskel­lige typer over­flader, hældninger og over­gange, f.eks. når du flytter dig fra en kørestol til en stol bag skrivebordet eller fra din stol til din bil.

Appen Aktivitet på Apple Watch

Træning‑app

Appen Træning på Apple Watch

Appen Træning giver dig mulighed for præcist at måle dine bevægelser i bestemte træningsøvelser og sætte mål baseret på tid, afstand eller kalorier. For kørestolsbrugere er der to unikke trænings­former: Kørestols­kørsel udenfor i gåtempo og Kørestols­kørsel udenfor i løbe­tempo. Bare vælg en trænings­form, så slår Apple Watch de rette sensorer til.

Appen Træning på Apple Watch

Nyt i Apple Watch Series 3Indstillinger for Klikhastighed

Indstillinger for Klikhastighed på Apple Watch

Indstillingerne for Klikhastighed gør det muligt for dig at vælge hastig­heden for dobbeltklik og tredobbelt klik på side­knappen, så du har mere tid til at åbne apps og funktioner.

Indstillinger for Klikhastighed på Apple Watch

Ressourcer

Support

Apples Tilgænge­ligheds-support

Læs mere på Apples Tilgænge­ligheds-support

Brugerhåndbøger

Brugerhåndbog til Apple Watch

Læs mere i Brugerhåndbog til Apple Watch

Brugerhåndbog til Apple Watch (iBooks)

Åbn Brugerhåndbog til Apple Watch i iBooks Store

Udviklerressourcer

Apples Tilgænge­lighed for udviklere

Ressourcer, der kan hjælpe udviklerne til at gøre deres apps mere tilgængelige.

Læs mere om Apples Tilgænge­lighed for udviklere

Sådan aktiverer du tilgængeligheds­funktionerne på Apple Watch.

 • Apple Watch

  1. Åbn Indstillinger.
  2. Vælg Generelt og derefter Tilgænge­lighed.
  3. Vælg og aktivér de funktioner, du vil bruge.
 • iPhone

  1. Åbn Watch.
  2. På fanen Mit ur skal du vælge Generelt og derefter Tilgænge­lighed.
  3. Vælg og aktivér de funktioner, du vil bruge.