Helt enkelt uanset mængde.

Hvad enten I har ti enheder eller ti tusind, er det nemmere end nogensinde før at administrere iPhone, iPad, Mac og Apple TV. Med Apple Business Manager kan enhederne distribueres direkte til medarbejderne og tages i brug med det samme, så I slipper for den manuelle konfiguration.

Det hele starter ét sted.

Vi introducerer Apple Business Manager – et nyt sted, hvor IT-teams kan automatisere implementering af enheder, købe og distribuere indhold samt administrere de forskellige roller i deres organisation. Apple Business Manager fungerer perfekt sammen med jeres system til administration af mobile enheder (MDM) og gør det nemt at tilmelde enheder, implementere indhold og tildele administrative rettigheder.

Enheder

Tilmeld enheder, så de kan indstilles automatisk gennem jeres MDM-system.

Indhold

Køb apps, programmer og bøger i større mængder, og administrer brugerlicenser.

Roller

Tildel administratorrettigheder, og administrer indhold på tværs af flere lokaliteter.

Fås nu flere steder.

Apple Business Manager fås nu i 64 lande og områder, og der ydes support til implementering af enheder, mængdekøb og rolleadministration. Takket være multinational support til apps og programmer kan licenser, der er købt gennem Apple Business Manager, tildeles brugere og enheder i alle de lande, hvor appen eller programmet kan købes.

Nem administration.

Alle Apple-enheder har et indbygget framework til sikker administration, som gør det muligt for IT-afdelinger at administrere og konfigurere indstillinger samt aktivere bestemte sikkerhedsfunktioner trådløst via fjernadgang. IT-afdelingen kan nemt oprette profiler og indstille alt det, brugerne behøver for at føle sig trygge og være produktive. Det hele kan styres med små justeringer, så I slipper for at deaktivere eller lukke helt ned for bestemte funktioner.

Ét framework. Helt enkelt.

Takket være frameworket til sikker administration i iOS, macOS og tvOS kan IT-afdelingen konfigurere og opdatere indstillinger, implementere apps og programmer, kontrollere overholdelse af retningslinjer, anmode om enhedsoplysninger samt rydde eller låse enheder via fjernadgang. Frameworket understøtter både virksomheds­ejede enheder og personligt ejede enheder.

Konfiguration og styring.

MDM understøtter konfiguration af apps, programmer, konti og data på alle enheder. Dette omfatter også indbyggede funktioner som f.eks. håndhævelse af adgangskoder og retningslinjer. Kontrollerne er helt gennemskuelige for medarbejderne og sikrer samtidig beskyttelse af deres personoplysninger. Og IT-afdelingen bevarer det nødvendige overblik uden at forstyrre medarbejdernes produktivitet, som organisationen er afhængig af.

Masser af løsninger.

Uanset om jeres virksomhed egner sig bedst til en cloud-baseret løsning eller til at have en server på stedet, findes der en lang række MDM-løsninger i forskellige prislejer og med forskellige funktioner, som giver jer den nødvendige fleksibilitet i forhold til at inkorporere Apple-enheder i jeres organisation. Alle løsninger anvender Apples framework til administration i iOS, tvOS og macOS, som gør det muligt at administrere den enkelte platforms funktioner og indstillinger.

Administrerede software-opdateringer.

Med den nyeste version af iOS 11 og macOS High Sierra kan IT-afdelingen udsætte brugernes trådløse opdatering af deres enheder. Det giver den nødvendige tid og fleksibilitet til at kunne foretage en grundig certificering. Når IT-afdelingen har certificeret en version af det pågældende styresystem, kan de vælge, hvilken version brugerne skal downloade og installere. Derefter kan IT-afdelingen sende opdateringen direkte til alle medarbejdere og sikre, at de får de nyeste sikkerhedsfunktioner.

Implementering
uden at løfte en finger.

Med tilmelding af enheder gennem Apple Business Manager kan en iPhone, iPad, Mac eller et Apple TV, som er ejet af en virksomhed, automatisk blive føjet til organisationens MDM-system under indstillingsprocessen – og enheden kan tages i brug med det samme. Det er ikke nødvendigt at konfigurere enhederne manuelt fra en central placering, og jeres organisation opnår en højere grad af kontrol og sikkerhed til gavn for medarbejderne.

Automatisk konfiguration.

Automatiseret MDM-tilmelding gør det muligt at konfigurere kontoindstillinger, apps, programmer og adgang til virksomhedstjenester trådløst. Det fjerner behovet for staging-tjenester, og IT-afdelingen behøver ikke at have fysisk adgang til hver enkelt enhed for at foretage indstillingen. Brugerne guides gennem aktiveringsprocessen vha. den indbyggede Indstillingsassistent. Og IT-afdelingen kan endda strømline indstillingsprocessen ved at springe over bestemte trin såsom skærme med Apple-id, adgangskoder og brugsbetingelser.

En større grad af kontrol.

Gennem tilmelding af enheder kan virksomheder foretage trådløs overvågning af deres iOS- og tvOS-enheder. Overvågning sikrer bedre administration af enheder og giver mulighed for at implementere yderligere begrænsninger, f.eks. deaktivering af iMessage eller styring af sikre netværksfunktioner såsom en global proxy. Og med den nyeste version af iOS og macOS kan IT-afdelingen nu også administrere softwareopdateringer. I macOS gør tilmelding af enheder det nemmere at administrere bestemte sikkerhedsindstillinger som f.eks. indlæsning af kerneudvidelser.

Fås der, hvor du handler.

Nye og eksisterende køb af enheder kan tilmeldes Apple Business Manager, uanset om enhederne er købt direkte hos Apple eller gennem deltagende autoriserede Apple-forhandlere. Hvis MDM-standardserveren indstilles efter enhedstypen, er det endnu nemmere at automatisere tildelinger til iPad, iPhone og Mac. Og med iOS 11 og tvOS 11 kan alle iPad-, iPhone- og Apple TV-enheder manuelt føjes til Apple Business Manager vha. Apple Configurator 2.

Distribution af indhold på den nemme måde.

Apple Business Manager gør det nemt at finde, købe og distribuere indhold i større mængder, uanset hvilke behov I har i jeres virksomhed. I kan tilmed købe specialtilpassede apps og programmer, som tredjeparts­udviklere har lavet specifikt til jeres virksomhed. Når apps og programmer distribueres gennem et MDM-system, skal I heller ikke bruge indløsningskoder eller Apple‑id'er for at få indhold over på de enkelte enheder.

Mængdekøb af apps, programmer og bøger.

Med Apple Business Manager har det aldrig været nemmere at købe iOS-apps og macOS-programmer i større mængder. Når der ikke længere er brug for en app-licens, kan licensen videregives til en anden medarbejder eller enhed. I kan også købe specialtilpassede apps og programmer, som tredjeparts:hyp:udviklere har lavet specifikt til jeres virksomhed. Og ved at købe mængdekøbskredit kan I købe indhold gennem jeres forhandler vha. købsordrer.

Strømlinet administration.

Ved hjælp af MDM-systemet kan apps og programmer, der købes gennem Apple Business Manager, nemt distribueres til brugere og enheder i alle de lande, hvor appen eller programmet kan købes. Apple Business Manager gør det nu også muligt at få én samlet oversigt over jeres konti i Mængdekøbsordningen, så I nemmere kan overføre licenser på tværs af organisationens forskellige lokaliteter.

Virksomhedens data er sikre. Og personlige data forbliver private.

Efter indstilling af enheder kan IT-afdelingen administrere og beskytte virksomhedsdata takket være indbyggede sikkerhedsfunktioner og yderligere foranstaltninger, som er tilgængelige gennem MDM-systemet. Fælles frameworks og indstillinger på tværs af apps og programmer muliggør konfiguration og løbende administration af indstillingerne.

Læs mere om administration af virksomhedsdata i iOS (PDF)

Data holdes adskilte
og sikre.

MDM-løsninger gør det muligt at foretage administration på et detaljeret niveau uden behov for containere, hvorved I undgår at lække virksomhedsdata ved et uheld. Med funktionen Administreret åbning kan IT-afdelingen fastsætte begrænsninger for at forhindre åbning af vedhæftede filer eller dokumenter på ikke-administrerede destinationer og omvendt. IT-afdelingen har også værktøjer, som kan bruges til at administrere virksomhedens apps og programmer, således at disse kan fjernes fra en enhed uden at slette personlige data. Det er også muligt at slette alt fra en enhed eller låse den via fjernadgang, hvis det er nødvendigt. Og i macOS giver indbyggede sikkerhedsfunktioner IT-afdelingen mulighed for at kryptere data, beskytte enheder mod malware og håndhæve sikkerhedsindstillinger uden brug af tredjepartsværktøjer.

Apps og programmer, du kan stole på.

Takket være et fælles framework og kontrolleret økosystem er apps og programmer på Apples platforme designet til at være sikre. Vores udviklerprogrammer verificerer identiteten på alle udviklere, og apps og programmer bliver verificeret af systemet, inden de lanceres. Funktioner som signering, app-udvidelser, rettigheder og sandboxing er med til at give et endnu højere sikkerhedsniveau. Data kan beskyttes under overførsel vha. teknologier som f.eks. pr.-app-VPN.

Konfigurer alle apps.

iOS har indbyggede funktioner til konfiguration af indstillinger og administration af retningslinjer i apps. Med administreret konfiguration af apps kan medarbejderne gå i gang med at bruge apps med det samme, og IT-afdelingen kan vide sig sikker på, at data i de pågældende apps håndteres korrekt.

I macOS bruges MDM-løsninger til at overskrive indstillinger og scripts, hvilket gør det muligt at konfigurere indstillinger i programmer og holde programmer og anden software, som ikke er fra App Store, opdateret.

Personlige oplysninger forbliver private. Punktum.

Hos Apple mener vi, at anonymitet er en grundlæggende menneskeret, og alle Apple-produkter er derfor designet til at bruge behandling på enheden, hvor det er muligt, begrænse indsamlingen og anvendelsen af data, sikre gennem­sigtighed og kontrol over personlige oplysninger samt til at operere på et stærkt sikkerhedsfundament.

Når vi udvikler værktøjer til administration af enheder, har vi medarbejdernes anonymitet for øje i alle dele af processen. Anonymitet er lige så vigtig på arbejdspladsen som derhjemme – også i de tilfælde, hvor team­medlemmerne bruger deres personlige enheder på jobbet. MDM-protokollen giver IT-afdelingen mulighed for at interagere med en Apple-enhed, men det er kun en begrænset mængde information og indstillinger, som afsløres. De samme funktioner, der beskytter data i virksomhedsadministrerede apps og programmer, forhindrer også, at brugerens personlige indhold ender i virksomhedens datastrøm.

 • MDM har adgang til
 • Enhedens navn
 • Telefonnummer
 • Serienummer
 • Modelnavn og -nummer
 • Kapacitet og ledig plads
 • Nummer på iOS-version
 • Liste over installerede apps
 • MDM har ikke adgang til
 • Personlig eller arbejdsrelateret mail, kalendere, kontakter
 • SMS og iMessage-beskeder
 • Browserhistorik i Safari
 • Logfiler fra FaceTime- og telefonopkald
 • Personlige påmindelser og noter
 • Oversigter over app-brug
 • Enhedens placering

IT-ressourcer.

Lær det grundlæggende om implementering af enheder, sikkerhed og Apple-tjenester. Eller dyk ned i det mere tekniske materiale om iOS, macOS og MDM.

Implementering

Lær det grundlæggende om implementering og avancerede funktioner, der er med til at beskytte data og administrere opdateringer.

Sikkerhed

Læs om sikkerhedsfunktioner i iOS og macOS samt vigtige Apple-tjenester.

Services

Læs om Apple Business Manager og vigtige AppleCare-ordninger.

Tekniske håndbøger

Gå i dybden med de tekniske detaljer vedrørende iOS og macOS samt det indbyggede framework til administration.