Klar. Parat.
Færdig.

Uanset om jeres organisation har ti enheder eller 10.000, passer Apple nemt ind i den eksisterende infrastruktur. Med Zero-touch-implementering kan IT-afdelingen konfigurere og administrere enheder eksternt, og afdelingen kan også skræddersy indstillings­processen til ethvert team. På den måde er alle Mac-, iPad-, iPhone- og Apple TV‑enheder klar til brug lige fra start.

Med Apple Business Manager har du overblik over det hele.

Apple Business Manager er en webbaseret portal, der hjælper jer med at implementere iPhone, iPad, Mac og Apple TV. Og I kan nemt give medarbejdere adgang til Apple-tjenester, administrere tilmelding af enheder samt distribuere apps, pro­gram­mer, bøger og software – alt sammen fra ét centralt sted.

Enheder

Tilmeld enheder, så de indstilles auto­matisk med administration af mobile enheder (MDM). Og giv medarbejderne en strømlinet og tilpasset indstillingsproces.

Indhold

Køb apps, pro­gram­mer og bøger til medarbejderne uden besvær. Og distribuer specialudviklede apps og pro­gram­mer inden for jeres organisation.

Personer

Opret administrerede Apple‑id’er til medarbejderne, og giv yderligere brugere i jeres IT-afdeling bestemte rettigheder.

Fleksible implementerings­muligheder til alle behov.

Apple gør det nemt at vælge lige netop den implementeringsmodel, der passer til jeres organisation. Med User Enrollment kan I beskytte virksomhedens data og sam­tidig opretholde medarbejdernes anony­mitet, når de tager deres egne enheder med på arbejde. Eller udøv en større grad af kontrol på virksomhedsejede enheder vha. overvågning og Tilmelding af enheder.

User Enrollment til BYOD.

Det er trygt og sikkert.

Med User Enrollment kan medarbejderne opretholde deres anony­mitet, sam­tidig med at IT-afdelingen beskytter virksomhedens data. Bag kulisserne holder en separat enhed alles administrerede data kryptografisk adskilt.

Administrer kun det mest nødvendige.

IT-afdelingen kan administrere et udvalg af konfigurationer og retningslinjer og sam­tidig sætte begrænsninger for visse administrative op­gaver, f.eks fjernsletning af alt på en enhed eller indsamling af personoplys­ninger.

Brug to Apple‑id’er på én enhed.

Medarbejdere, som tager deres egen enhed med på arbejde, kan bruge både deres eksisterende Apple‑id og et administreret Apple‑id til virksomhedsdata. Alle data er beskyttede og anonyme.

MDM-funktioner er begrænsede på person­lige enheder.

IT-afdelingen kan

Konfigurere konti

Konfigurere pr.-app-VPN

Installere og konfigurere apps og pro­gram­mer

Kræve en adgangs­kode

Gennemtvinge visse begrænsninger

Tilgå indholdet i arbejdsrelaterede apps og pro­gram­mer

Fjerne arbejdsrelaterede data, men ikke andre

IT-afdelingen kan ikke

Tilgå personoplys­ninger

Tilgå indholdet i apps og pro­gram­mer til personlig brug

Fjerne person­lige data

Indsamle logs på enheden

Overtage apps og pro­gram­mer til personlig brug

Kræve en kompleks adgangs­kode

Fjernslette alt på enheden

Spore enhedens lokalitet

Overvågning af virksomhedsejede enheder.

Gør det nemt med automatiseret tilmelding.

IT-afdelingen kan auto­matisk føje enheder til MDM-systemet under indstillingsprocessen – og enheden kan tages i brug med det samme. Derudover kan IT-afdelingen tilpasse onboarding-oplev­elsen for at strømline processen for medarbejderne.

Få mere kontrol.

Ved hjælp af overvågning kan IT-afdelingen anvende kontrol­funktioner, der ikke er tilgængelige i for­bindelse med andre implementerings­modeller, bl.a. yderligere sikkerheds­konfigurationer, MDM, som ikke kan fjernes, og administration af softwareopdateringer.

Vælg mellem flere fleksible modeller.

IT-afdelingen kan udstyre medarbejderne med enheder til hverdagsbrug, lade dem deles om enheder til fælles op­gaver eller konfigurere enheder til et specifikt formål ved at fastlåse dem i én bestemt app.

IT har bedre overblik, når Apple-enheder bliver monitoreret.

IT-afdelingen kan

Konfigurere konti

Konfigurere globale proxyservere

Installere, konfigurere og slette apps og pro­gram­mer

Kræve en kompleks adgangs­kode

Gennemtvinge alle begrænsninger

Tilgå indholdet i alle apps og pro­gram­mer

Fjernslette alt på enheden

Administrere softwareopdateringer

Fjerne systemapps og -pro­gram­mer

Ændre bag­grund­en

Fastlåse enheden i én bestemt app

Springe Aktiveringslås over

Gennemtvinge aktivering af Wi‑Fi

Aktivere funk­tionen Mistet på enheden

Nyhed

Skab individuelle oplev­elser med Dele-iPad.

Log ind på en hvilken som helst enhed.

Med Dele-iPad kan flere brugere dele enheder uden at dele oplys­ninger. Når medarbejdere logger ind med et administreret Apple‑id, der er udleveret af virksomheden, kan iPad indlæse deres data til en midlertidig session. Medarbejderne kan altså tage en hvilken som helst enhed og logge ind.

Få din egen unikke adgang til dine data.

Brugere har adgang til deres egne filer og mapper via Arkiver-appen og den Mail-konto, der er konfigureret med MDM, samt appindstil­linger og -data.

Benyt en midlertidig session.

En ny funktion til midlertidige sessioner gør det muligt for alle brugere at få adgang til iPad og fjerner auto­matisk alle data, når brugeren logger af. Det betyder, at alle medarbejdere kan få en personlig oplev­else på iPad.

Nemt at administrere alle enheder.

Apple-enheder har et indbygget framework til sikker administration, som gør det muligt for IT-afdelinger at konfigurere indstil­linger, administrere enheder samt indstille sikkerheds­funktioner trådløst via fjernadgang. Jeres IT-afdeling kan nemt opret­te profiler for at sikre, at medarbejderne har alt det, de behøver for at føle sig trygge og være produktive. Med Apple-enheder kan IT-afdelingen styre det hele vha. små justeringer, så I slipper for at deaktivere eller lukke helt ned for bestemte funktioner, sam­tidig med at I beskytter virksomhedens data.

Udnyt flere løsninger i samme framework.

Takket være frameworket til sikker administration i iOS, iPadOS, macOS og tvOS kan IT-afdelingen konfigurere og opdatere indstil­linger, implementere apps og pro­gram­mer, kontrollere overholdelse af retningslinjer, anmode om enheds­oplys­ninger samt fjernslette virksomhedsdata på en enhed. Frameworket under­støtter enheder, der er ejet af organisationen eller af medarbejderen selv.

Vælg mellem en række MDM-løsninger.

Uanset om jeres virksomhed bruger en cloud-baseret server eller har en server på stedet, findes der en lang række MDM-løsninger i forskel­lige prislejer og med forskel­lige funktioner, og det giver jer den ultimative fleksibilitet. Alle løsninger anvender Apples framework til administration i iOS, iPadOS, macOS og tvOS til at administrere funktioner og indstil­linger for de enkelte platforme.

Konfigurér og kontrollér nemt hver enkelt enhed.

MDM under­støtter konfiguration af apps, pro­gram­mer, konti og data på alle enheder. Dette omfatter også ind­byg­gede funktioner som f.eks. håndhævelse af adgangs­koder og retnings­linjer. Kontrollerne er helt gennemskuelige for medarbejderne og sikrer sam­tidig beskyttelse af deres person­oplys­ninger. Og IT-afdelingen bevarer det nødvendige overblik uden at forstyrre medarbej­dernes produktivitet.

Test og udrul opdateringer, når det passer dig.

IT-afdelingen kan udsætte trådløse opdateringer på overvågede iOS-, iPadOS-, macOS- og tvOS-enheder. Det giver den nødvendige tid og fleksibilitet til at kunne foretage en grundig certificering. Når IT-afdelingen har certificeret en version af det pågældende styresystem, kan de vælge, hvilken version brugerne skal downloade og installere. Derefter kan IT-afdelingen sende opdateringen direkte til alle medarbejdere og sikre, at de har de nyeste sikkerheds­funktioner på alle deres enheder.

Personlige oplys­ninger forbliver private.

Alle Apple-produkter er de­signet med fokus på anony­mitet. De bruger behandling på enheden, hvor det er muligt, begrænser indsamling og anvendelse af data, og alting er udviklet med henblik på at give brugerne gennemsigtighed og kontrol over deres data.

MDM-protokollen giver IT-afdelingen mulighed for at interagere med en Apple-enhed, men kun med adgang til en begrænset mængde information og indstil­linger. Uanset hvilken implementeringsmodel der bruges, får MDM-frameworket aldrig adgang til personoplys­ninger som f.eks. mails, beskeder, browserhistorik og enhedens lokalisering.

Virksomhedens informationer bliver omhyggeligt beskyttet.

Efter indstilling af enheder kan IT-afdelingen administrere og beskytte virksomheds­data takket være ind­byg­gede sikkerhedsfunktioner og yderligere foranstaltninger, som er tilgængelige gennem MDM-systemet. Fælles frameworks på tværs af apps og pro­gram­mer mulig­gør konfiguration og løbende admini­stration af indstil­lingerne.

Beskyt virksomhedens data.

IT-afdelingen kan håndhæve og overvåge sikkerhedsregler gennem MDM-systemet. Når der f.eks. kræves en adgangs­kode gennem MDM på iOS- og iPadOS-enheder, aktiverer det auto­matisk Databeskyttelse, som krypterer filer på enheden. En MDM-regel kan også aktivere FileVault-kryptering på en Mac for at beskytte alle de data, der ligger på den. Og MDM-systemet kan bruges til at konfigurere Wi‑Fi og VPN samt til at implementere certifikater for at øge sikkerheden.

Lås, lokaliser og slet.

Når en enhed bliver væk, behøver jeres virksomhedsdata ikke at gå samme vej. Via fjernadgang kan IT-afdelingen låse iOS-, iPadOS- og macOS-enheder og slette alle følsomme data, så jeres virksomhedsoplys­ninger er beskyttede. På overvågede iOS- og iPadOS-enheder har IT-afdelingen mulighed for at aktivere funk­tionen Mistet og se, hvor enheden befinder sig. IT-afdelingen har også værktøjerne til at administrere virksomhedens apps og pro­gram­mer, således at disse hurtigt kan fjernes fra en enhed uden at slette person­lige data.

Data holdes adskilte og sikre.

MDM-løsninger gør det muligt at admini­strere enheder på et detaljeret niveau uden behov for containere, hvorved I beskytter jeres virksomhedsdata. Med funk­tionen Administreret åbning kan IT-afdelingen fastsætte begræns­ninger for at forhindre åbning af vedhæftede filer eller dokumenter på ikke-administre­rede destinationer. Og i macOS giver ind­byg­gede sikkerheds­funktioner IT-afdelingen mulighed for at kryptere data, beskytte enheder mod malware og håndhæve sikkerheds­­indstil­linger uden brug af tredjeparts­­værktøjer.

Brug apps, du kan stole på.

Takket være et fælles framework og kontrolleret økosystem er apps og pro­gram­mer på Apples platforme de­signet til at være sikre. Vores udviklerpro­gram­mer verificerer identiteten på alle udviklere, og apps og pro­gram­mer bliver verificeret af systemet, inden de lanceres i App Store. Apple giver udviklerne adgang til frameworks til funktioner som signering, app-udvidelser, rettigheder og sandboxing, og det er med til at give et endnu højere sikkerheds­niveau.

Enkel adgang til virksomhedsdata og tjenester.

Med iOS, iPadOS og macOS er det nemt for IT-afdelingen at foretage integration med den bibliotekstjeneste eller cloud-baserede identitetsudbyder, jeres organisation anvender. IT-afdelingen har mulighed for at knytte Apple Business Manager til Microsoft Azure Active Directory, så medarbejderne kan få nem adgang til Apple-tjenester vha. et administreret Apple‑id.

Opret administrerede Apple‑id’er til medarbejdere.

Administrerede Apple‑id’er opret­tes, ejes og administreres af organisationen, og de er udviklet til medarbejdernes personligt medbragte enheder og de enheder, som organisationen ejer. Organisationer kan bruge Apple Business Manager til auto­matisk opret­telse af administrerede Apple‑id’er til medarbejderne. Det giver medarbejderne mulighed for at samarbejde vha. Apple-apps og -tjenester samt adgang til virksomhedsdata i administrerede apps, der bruger iCloud Drive. Administrerede Apple‑id’er kan også bruges parallelt med et personligt Apple‑id på medarbejdernes egne enheder, hvis organisationen benytter sig af User Enrollment.

Log nemt ind med Single Sign-On.

iOS, iPadOS og macOS har en udvidelsesstruktur i hele systemet til Single Sign-On (SSO), som gør det lettere for medarbejderne at logge ind på virksomhedens apps, pro­gram­mer og websites. Udvidelsesstrukturen kræver understøttelse fra cloud-baserede identitetsudbydere og kan konfigureres gennem MDM. Og de organisationer, der bruger Kerberos, kan benytte en førstepartsudvidelse til administration af adgangs­koder og synkronisering af lokale adgangs­koder i interne apps og pro­gram­mer.

Forbind til Microsoft Azure AD-autentificering.

Med godkendelse fra organisationsnetværket kan IT-afdelinger forbinde Apple Business Manager med Microsoft Azure Active Directory, så medarbejderne kan bruge deres eksisterende brugernavne og adgangs­koder som administrerede Apple‑id’er. Medarbejderne får adgang til Apple-tjenester som iCloud Drive, Noter og Påmindelser og kan bruge deres eksisterende brugeroplys­ninger til samarbejde. Og der opret­tes auto­matisk administrerede Apple‑id’er, den første gang brugerne logger ind på en Apple-enhed med deres Azure AD-brugernavn og ‑adgangs­kode.

Forberedelser til denne forenklede login-oplev­else:

  • Bekræft, at jeres virksomhed bruger Microsoft Azure Active Directory
  • Bestem, hvilke områder af virksomheden der skal knyttes til Apple Business Manager
  • Opret for­bindelse til Microsoft Azure Active Directory i Apple Business Manager

Distribution af indhold på den nemme måde.

Apple Business Manager gør det nemt at finde, købe og distribuere indhold i større mængder, uanset hvilke behov I har i jeres virksomhed. I kan købe de apps, der findes i App Store, eller bruge special­udviklede apps og pro­gram­mer, som I selv eller tredjeparts­udviklere har lavet specifikt til jeres virksomhed. Og når apps og pro­gram­mer distribueres gennem et MDM-system, skal IT-afdelingen ikke bruge indløsnings­­koder eller Apple‑id’er for at få indhold over på de enkelte enheder.

Mængdekøb af apps og bøger.

Med Apple Business Manager er det endnu nemmere at købe iOS- og iPadOS-apps og macOS-pro­gram­mer i større mængder. Når der ikke længere er brug for en app-licens, kan licensen videregives til en anden medarbejder eller enhed. I kan også administrere licenser til specialudviklede apps og pro­gram­mer, som I selv eller tredjepartsudviklere har lavet specifikt til jeres virksomhed. Og ved at bruge Volume Credit kan I købe indhold gennem jeres forhandler vha. købsordrer.

Strømlin distributionen.

Ved hjælp af MDM-systemet kan apps og pro­gram­mer, der købes gennem Apple Business Manager, nemt distribueres til brugere og enheder i alle de lande, hvor appen eller programmet kan købes. Med Apple Business Manager kan I på sikker og anonym vis distribuere indhold til specifikke samarbejdspartnere, kunder og franchisetagere. Og nu kan I også distribuere jeres egne apps og pro­gram­mer til interne medarbejdere.