30. august 2016 En meddelelse til Apple-fællesskabet i Europa

For 36 år siden – længe før lanceringen af både iPhone, iPod og Mac – etablerede Steve Jobs Apples første afdelinger i Europa. På det tidspunkt var virksomheden klar over, at det var nødvendigt med en base i Europa for at kunne betjene kunderne der. Derfor åbnede Apple i oktober 1980 en fabrik i Cork, Irland, med 60 medarbejdere.

Dengang var Cork ramt af stor arbejdsløshed, og der var begrænset lyst til at investere i området. Men Apples ledelse så et lokalsamfund fyldt med potentiale og talent, som de også mente kunne tilpasse sig og følge med væksten, hvis virksomheden blev en succes.

Siden dengang har vi fortsat vores drift i Cork – selv i perioder, hvor der var usikkerhed omkring vores egen forretning – og i dag har vi næsten 6.000 medarbejdere fordelt i hele Irland. Størstedelen af dem, heriblandt nogle af vores allerførste medarbejdere, er stadig i Cork, hvor de varetager en lang række forskellige funktioner som en del af Apples globale tilstedeværelse. Utallige multinationale selskaber er siden fulgt i Apples fodspor og har også investeret i Cork, hvilket har medført, at den lokale økonomi i dag er stærkere end nogensinde før.

Steve Jobs besøger Apples nye anlæg i Cork, 1980.

Den succes, der har været drivkraften bag Apples vækst i Cork, kan tilskrives vores innovative produkter, som er til stor glæde og gavn for vores kunder. På den måde er der blevet skabt og bevaret over 1,5 mio. arbejdspladser i hele Europa. Det er både arbejdspladser hos Apple, hundredtusindvis af arbejdspladser til kreative app-udviklere, som trives i vores App Store, og arbejdspladser hos producenter og andre leverandører. Adskillige små og mellemstore virksomheder er afhængige af Apple, og vi er stolte over at være der for dem.

Som en samfundsansvarlig virksomhed er vi også stolte over vores bidrag til de lokale økonomier rundt omkring i Europa – og til lokalsamfund i hele verden. I takt med at vores virksomhed er vokset gennem årene, er vi blevet den største skatteyder i Irland, den største skatteyder i USA og den største skatteyder i verden.

Med årene har de irske skattemyndigheder vejledt os i at overholde den irske skattelovgivning på korrekt vis. I den forbindelse har vi fået den samme vejledning, som også er til rådighed for enhver anden virksomhed, der opererer i landet. I Irland og alle andre lande, hvor vi driver vores virksomhed, følger Apple loven og betaler alle de skatter, vi skal.

Europa-Kommissionen har indledt et forsøg på at omskrive Apples historie i Europa, at ignorere Irlands skattelovgivning og vende op og ned på det internationale skattesystem. Den holdning, der blev fremsat den 30. august, hævder, at Irland har givet Apple en særlig skattebegunstigelse. Denne påstand har intet hold i hverken virkeligheden eller loven. Vi har aldrig bedt om, eller modtaget, nogen form for speciel aftale. Vi befinder os nu i den usædvanlige situation, at vi bliver beordret til – med tilbagevirkende kraft – at betale ekstra skatter til en myndighed, der siger, at vi ikke skylder dem mere end det, vi allerede har betalt.

Kommissionens initiativ er uden fortilfælde og har alvorlige, vidtrækkende konsekvenser. Det indebærer et forslag om at erstatte den irske skattelovgivning med Kommissionens opfattelse af, hvordan loven burde have været. I praksis ville dette betyde et voldsomt indgreb i EU-medlemslandenes suverænitet i forhold til deres egen skattelovgivning – og i de europæiske borgeres retssikkerhed. Irlands regering har udtalt, at den har til hensigt at appellere Kommissionens afgørelse, og Apple vil gøre det samme. Vi har tiltro til, at Kommissionens beslutning bliver omstødt.

I bund og grund handler Kommissionens sag ikke om, hvor meget Apple betaler i skat. Den handler om, hvilken national myndighed der får pengene.

Multinationale virksomheders skatteforhold er komplekse. Ét afgørende princip hersker der dog bred global enighed om: En virksomheds overskud skal beskattes i det land, hvor værdien er skabt. Apple, Irland og USA er alle enige om dette princip.

I Apples tilfælde foregår næsten al vores forskning og udvikling i Californien, så langt størstedelen af vores overskud beskattes i USA. Europæiske virksomheder, der opererer i USA, beskattes i henhold til det samme princip, men EU-Kommissionen har nu til hensigt at ændre disse regler med tilbagevirkende kraft.

Hvis man ser bort fra det åbenlyse forsøg på specifikt at ramme Apple, vil afgørelsen først og fremmest gå ud over investering og jobskabelse i Europa. Med Kommissionens tankegang er alle virksomheder i Irland og hele Europa pludselig i risiko for at blive beskattet ifølge love, som aldrig har eksisteret.

Apple har længe støttet initiativet om en international skattereform med fokus på enkelhed og klarhed. Vi mener, at disse ændringer bør ske som følge af en passende juridisk proces, hvor de involverede landes ledere og borgere drøfter de forskellige forslag. Og som det er tilfældet med alle nye love, skal de vedtages fremadrettet – ikke med tilbagevirkende kraft.

Vores tilstedeværelse i Irland er meget vigtig for os, og vi ønsker at kunne fortsætte med at investere, vokse og servicere vores kunder med den samme iver og det samme engagement, som vi altid har gjort. Det er vores klare overbevisning, at de fakta og etablerede juridiske principper, som EU i sin tid blev bygget på, i sidste ende vil sejre.

Tim Cook

Foto stillet til rådighed af Irish Examiner.