Naturbevarelse

World Water Monitoring-udfordringen

I takt med at Jordens befolkning vokser, bliver der også større behov for rent vand. Foreslå eleverne at deltage i World Water Monitoring-udfordringen – et internationalt program, som skaber øget opmærksomhed omkring beskyttelsen af vores vandveje. I kan indsamle data fra lokale søer og vandløb og undersøge, hvordan man kan løse problemerne med at skaffe vedvarende forsyninger af drikkevand.

Læs om de ressourcer, der er under pres.

I kapitel 41, sektion 1 i E.O. Wilson’s Life on Earth kan du læse om menneskelige aktiviteter, der har ført til ændringer af vandvejene på Jorden. Gennem løbende kontrol af vores vandressourcer kan videnskabsfolk vurdere den aktuelle tilstand og fastlægge problemets omfang – eller effekten af forskellige løsninger – på længere sigt.

Life on Earth, del 7

Download den gratis i iBooks

Skab større opmærksomhed.

Verdens vedvarende kilder til drikkevand svinder ind, efterhånden som mere og mere vand afledes til landbrug og andre formål. Gå ind på World Water Monitoring-udfordringens website for at se, hvordan I kan være med. Brug så appen Evernote til at notere jeres idéer omkring planlægning, udvikling og promovering af et program til kontrol af vandkvalitet, som kan udføres af skolebørn i jeres område.

World Water Monitoring-udfordringen

Find ud af, hvordan dit lokalsamfund kan være med

De fire parametre for vandkvalitet

Dette er de vigtigste indikatorer, deltagerne måler som led i World Water Monitoring-udfordringen.

1. Temperatur

2. pH-værdi (surhedsgrad)

3. Turbiditet
(uklarhed)

4. Opløst
ilt

Start kontrollen.

Brug en skabelon i Pages eller appen ThingLink til at lave en annonce, hvor skolebørn inviteres til at deltage i et program for World Water Monitoring-udfordringen, som du har tilrettelagt.

Jorden er ikke bare det sted, vi bor. Den er selve det system, der holder os i live.

E.O. Wilson’s Life on Earth

Markér Jordens dag.

Undervisningsmaterialer

Udforsk Jordens dag-samlingen med apps, bøger m.m. i iTunes.

Tilpas dine lektioner
Apple og miljøet

Se, hvordan Apple er med til at gøre verden til et bedre sted.

Læs mere

Næste

Læring med Apple