Økologi

Fordeling af dyre- og planteliv

Fordi Jorden er et fælles hjem for alle verdens dyr og planter, er det vigtigere end nogensinde at forstå, at vi er nødt til at deles om den. Fokuser på en plante- eller dyreart, som findes i lokalområdet, og hvor bestanden undergår forandringer, og del idéer til, hvordan alle Jordens levende væsener kan leve side om side.

Find årsagerne til forandring i bestande.

Læs kapitel 39, sektion 3 i E.O. Wilson’s Life on Earth, som handler om, hvordan menneskelige aktiviteter kan mindske dyrenes habitater – så dyrene trænges sammen på mindre plads, eller deres naturlige fjender forsvinder.

Life on Earth, del 7

Download den gratis i iBooks

Befolkningsvækst på Jorden: En global udfordring

Befolkningen i hele verden er blevet mere end fordoblet i løbet af de seneste 50 år. I dag er vi 7 milliarder mennesker, og vi bliver hele tiden flere. Den påvirkning, det har på Jordens ressourcer, bliver kun større, efterhånden som befolkningstallet vokser.

7,1milliarder
  • Globale ressourcer
  • Mennesker
1956
2016

Lav research om truede dyrearter.

Mens der blandt nogle arter er alt for mange dyr på ét sted, oplever andre et drastisk fald i bestanden. Brug appen WWF Togetherness til at få mere at vide om truede dyrearter, bl.a. pandaer, tigre, monarksommerfugle, havskildpadder og isbjørne. Brug derefter appen iNaturalist til at undersøge, hvorfor der sker forandringer i bestanden af en lokal dyreart eller vild plante.

Forklar, hvordan jeres lokalsamfund kan gøre en forskel.

Brug iMovie til at lave en 30-sekunders public service-meddelelse med overblik over en dyre- eller planteart, der enten er udrydningstruet eller har for stor en bestand. Forklar, hvilke faktorer der har betydning for bestandens tæthed, hvorfor det er et problem, og hvad der gøres for at rette op på det.

De steder, forskellige organismer befinder sig inden for et levested, siger meget om deres behov, deres økosystemer og de måder, de interagerer med andre arter på.

E.O. Wilson’s Life on Earth

Markér Jordens dag.

Undervisningsmaterialer

Udforsk Jordens dag-samlingen med apps, bøger m.m. i iTunes.

Tilpas dine lektioner
Apple og miljøet

Se, hvordan Apple er med til at gøre verden til et bedre sted.

Læs mere

Næste

Læring med Apple