Økosystemer

Sekundær succession

Sekundær succession opstår, når et etableret økosystems levested har været udsat for skader, og det derefter langsomt genopretter sig selv. Eleverne kan bruge ressourcerne i denne lektion til at studere begrebet, og derefter kan de arbejde med emnet udendørs ved at finde eksempler i deres eget nærmiljø.

Observer ændringer i økosystemer.

En mark, der overlades til sig selv, er et kendt eksempel på sekundær succession. Når landmanden ikke længere dyrker afgrøder på jorden, vender den efterhånden tilbage til sin naturlige form forud for opdyrkningen. Læs kapitel 40, sektion 3 i E.O. Wilson’s Life on Earth, og se Film 40.3, Starting Over, som handler om successionsforløbet og viser eksempler fra virkeligheden.

Life on Earth, del 7

Hent den gratis i iBooks

Udforsk et brakområde.

Slå op i naturhåndbøger, gå ud i naturen, og kontakt naturbeskyttelsesorganisationer for at finde ud af mere om planter, som er lokalt hjemmehørende og blevet påvirket af succession på en braklagt mark eller forladt bebyggelse tæt på dit hjem. Brug Pages til at skrive en historie, eller lav en tidslinje med appen RWT Timeline, hvor du forestiller dig, hvordan området vil udvikle sig. Bestem, hvilke arter der kan forventes at etablere sig på det åbne areal, og beskriv, hvordan artssammensætningen af planter vil ændre sig med tiden. Find frem til billeder og oplysninger fra nærområdet, der viser, hvordan området så ud før i tiden, og hvorfor det var sådan sammenlignet med i dag.

Undersøg succession i praksis.

Prøv at finde steder i din by, hvor anlæg af veje eller byggeprojekter inddrager områder, som er naturlige levesteder for dyr og planter. Brug appen Sketchbook Express til at illustrere og forklare, hvordan den slags projekter er eksempler på fragmentering af levesteder, og beskriv, hvordan miljøet har forandret sig.

SketchBook Express

Download den gratis i App Store

I et velfungerende økosystem hører den sekundære succession faktisk aldrig op.

E.O. Wilson’s Life on Earth

Markér Jordens dag.

Undervisningsmaterialer

Udforsk Jordens dag-samlingen med apps, bøger m.m. i iTunes.

Tilpas dine lektioner
Apple og miljøet

Se, hvordan Apple er med til at gøre verden til et bedre sted.

Læs mere

Næste

Læring med Apple