Alle kan være kreative

En samling projektguider, der brin­ger krea­ti­vitet ind i alle fag.

Med projekterne i disse ‘Alle kan være kreative’-guider lærer eleverne at udvikle og formidle idéer gennem tegning, fotografi, video og musik. Og kreativiteten slår gnister, fordi lærerne får sjove og relevante måder at bruge elevernes nye evner på i alle slags timer, emner og op­gaver.

Hent projektguider

Hvorfor kreativitet er vigtig.

Efter 40 års samarbejde med under­visere har vi set – og forskning har vist – at kreative udtryk fører til større engagement hos eleverne. Og når eleverne er mere engagerede, tager de større ansvar for deres egen læring. De bliver bedre problemknusere og bedre til at kommunikere og samarbejde. De udforsker mere og eksperimenterer mere. De fortæller bedre historier og finder deres eget unikke udtryk. De bruger fantasien og opdager nye sammenhænge. Og de tager evnerne med sig gennem hele deres skolegang – og videre endnu.

Få kreativiteten frem i hver eneste elev.

Alle elever lærer på forskel­lige måder, finder inspiration forskel­lige steder og kommunikerer idéer på deres egen måde. De fire ‘Alle kan være kreative’-projektguider er udviklet med hjælp fra under­visere og folk fra den kreative branche og er en introduktion til de grundlæggende færdig­heder og teknikker inden for tegning, fotografi, video og musik. Eleverne benytter de gratis apps på iPad og gør brug af det ind­byg­gede kamera, mikrofonen, højttalerne, Multi-Touch-skær­men og Apple Pencil. Lærerne får sam­tidig adgang til Teacher Guide, som de kan bruge til at inddrage det lærte i de fag, de underviser i til daglig, via sjove og med­rivende aktiviteter.

Tegning

Når eleverne tegner, er de tvunget til at observere verden meget mere detaljeret. Det er en helt anden måde at se sammensætningen af ting på, og hvordan de virker. Noget, som ord ganske enkelt ikke kan. Når eleverne har mulighed for at tegne, kan de bedre udtrykke deres idéer og tanker. Eleverne får indblik i balance og symmetri, forskel­lige linjer, figurer, skygger, farver og teksturer, så de kan illustrere deres idéer med tegnede ord, skitser, portrætter og logodesign.

Hent projektguiden til tegning

Foto

Ved at undersøge og tage billeder får eleverne en bedre forståelse af den virkelighed, der omgiver dem. Med iPads kamera og Fotos-appen lærer de at udvælge og fange interessante motiver, eksperimentere med lys og skygger samt udforske alle de kompositionsmæssige aspekter – lige fra perspektiv til dybde og symmetri. De bruger en række forskel­lige teknikker til at fange motiver, tage et portræt eller sammensætte en kollage.

Hent projektguiden til foto

Video

Video er et stærkt redskab, som eleverne kan bruge til at fortolke eksisterende begreber og udtrykke deres egne idéer for at oplyse, påvirke og inspirere deres publikum. Med undervisning i komposition, lyssætning, kameravinkler og tempo kan eleverne skabe stærke fortællinger i form af f.eks. dokumentarer, live-events og kortfilm ved hjælp af Clips, iMovie og det ind­byg­gede iPad-kamera.

Hent projektguiden til video

Musik

Sange vækker følelser og fortæller historier. Når eleverne forstår, hvad der er vers, omkvæd og broer i de sange, de allerede kender, har de byggeklodserne til at skabe deres egen musik. Eleverne lærer at lave og sample beats, arrangere spor og optage vokaler. De lærer om akkordstruktur, trommerytmer og sangkomposition, så de kan finde nye måder at formidle temaer og idéer på med musik.

Hent projektguiden til musik

Hjælper lærere med at inddrage kreativitet i alle fag.

‘Alle kan være kreative’ tilbyder under­visnings­materialer, der hjælper lærere med at opfordre til kreativitet på ethvert klassetrin med sjove aktiviteter, der forstærker elevernes læring. De indeholder under­visnings­idéer til projekter til matematik, naturvidenskab, læsefærdig­heder og litteratur, historie og samfundsfag og kodning. Vi har også sørget for rubrikker, som kan hjælpe dig med at evaluere elevernes arbejde med de forskel­lige medier. Du vil opleve, at eleverne kan bruge musikrytmer til at gøre matematik nemmere at huske, producere video til at genskabe en vigtig historisk begivenhed eller tegne for at illustrere en bys arkitektoniske forandring gennem tiden.

Hent Teacher Guide