Alle kan være kreative

En samling projektguider, der bringer kreativitet ind i alle fag.

Med projekterne i disse ‘Alle kan være kreative’-guider lærer eleverne at udvikle og formidle idéer gennem video, fotografi, musik og tegning. Og kreativiteten slår gnister, fordi lærerne får sjove og relevante måder at bruge elevernes nye evner på i alle slags timer, emner og op­gaver.

Hent projektguiderne

Hvorfor kreativitet er vigtig.

Efter 40 års samarbejde med under­visere har vi set – og forskning har vist – at kreativ tænkning fører til større engagement hos eleverne. Og når eleverne er mere engagerede, tager de større ansvar for deres egen læring. Kreative evner gør eleverne til bedre problemknusere og gør dem bedre til at kommunikere og samarbejde. De udforsker mere og eksperimenterer mere. De fortæller bedre historier og finder deres eget unikke udtryk. De bruger fantasien og opdager nye sammenhænge. Og de tager evnerne med sig gennem hele deres skolegang – og videre.

Projektbaserede guider til undervisning i nye kreative færdigheder og teknikker.

‘Alle kan være kreative’-projektguiderne er udviklet med hjælp fra under­visere og folk fra den kreative branche og er en introduktion til de grundlæggende færdigheder og teknikker inden for video, fotografi, musik og tegning. Eleverne benytter de gratis apps som Clips og GarageBand på iPad og gør brug af det indbyggede kamera, mikrofonen, højttalerne, Multi-Touch-skær­men og understøttelsen af Apple Pencil. Lærerne får sam­tidig adgang til undervisningsmateriale, som de kan bruge til at inddrage det lærte i de fag, de underviser i til daglig. Det betyder, at eleverne kan bruge musikrytmer til at gøre matematik nemmere at huske, producere video til at genskabe en vigtig historisk begivenhed eller tegne for at illustrere en bys arkitektoniske forandring gennem tiden.

Hent Teacher Guide

Video

Video er et stærkt redskab, som eleverne kan bruge til at fortolke eksisterende begreber og udtrykke deres egne idéer. Med undervisning i komposition, lyssætning, kameravinkler og tempo kan eleverne skabe stærke fortællinger ved hjælp af Clips, iMovie og det indbyggede kamera.

Hent projektguiden til video

  • Clips
  • iMovie

Foto

Ved at undersøge og tage billeder får eleverne en bedre forståelse af den virkelighed, der omgiver dem. Med iPads kamera og Fotos-appen lærer de at udvælge og fange interessante motiver, eksperimentere med lys og skygger samt udforske alle de kompositionsmæssige aspekter – lige fra perspektiv til dybde og symmetri.

Hent projektguiden til foto

  • Kamera
  • Fotos

Musik

Sange vækker følelser og fortæller historier. Når eleverne forstår rytme, melodi og harmonier, har de byggeklodserne til at skabe deres egen musik. Med GarageBand kan eleverne lave og sample beats, arrangere spor, optage vokaler og lyd og mixe det hele. Det giver dem flere måder at formidle temaer og idéer på i deres historiefortælling.

Hent projektguiden til musik

  • GarageBand

Tegning

Når eleverne tegner, er de tvunget til at observere verden meget mere detaljeret. Det er en helt anden måde at se sammensætningen af ting, og hvordan de virker. Noget, som ord ganske enkelt ikke kan. Når eleverne har mulighed for at tegne, kan de bedre udtrykke deres idéer og tanker. Med Apple Pencil og apps som Tayasui Sketches School får eleverne indblik i balance og symmetri, forskel­lige linjer, figurer, skygger, farver og teksturer.

Hent projektguiden til tegning

  • Sketches School
  • Pages