Apple-enheder er lige så lette at implementere, som de er at bruge.

Apple-produkter skal ikke bare være enkle og intuitive for lærere og elever, men for hele skolen. Og det begynder med omfattende support til IT-afdelingen i alle faser af jeres implementering.

Læs mere i vejledningen til implementering på uddannelsesinstitutioner

iPad og Mac integreres problemfrit i jeres læringsmiljø.

Uanset om I planlægger en helt ny implementering eller ønsker at tilføje Apple-enheder til jeres eksisterende infrastruktur, passer iPad og Mac perfekt ind. Og med understøttelse af Microsoft Azure Active Directory er det nu nemmere end nogen­sinde at give jeres elever og medarbejdere adgang til vigtige Apple-tjenester til undervisning og læring. Alle de apps og tjenester, som jeres lærere og elever har brug for hver dag, som f.eks. Google Drive og Microsoft Office, fås på iPad. Og med de talrige kreative værktøjer, som iPad tilbyder, får eleverne mulighed for at udtrykke deres læring, lige præcis som de ønsker.

Forbered skolen til en god start.

Apple School Manager er en enkel, webbaseret portal, som hjælper IT-administratorer med at implementere iPad og Mac på deres skoler. I kan nemt give elever og medarbejdere adgang til Apple-tjenester, indstille enheder, hente apps og bøger og give lærere værktøjer, som de kan bruge til at skabe med­rivende lærings­oplev­elser – alt sammen på ét sted.

Integration med jeres skoles eksisterende systemer.

Med forenet godkendelse i Apple School Manager er det nu nemmere end nogen­sinde at integrere iPad og Mac i jeres eksisterende miljø ved hjælp af jeres skoles Microsoft Azure Active Directory-oplys­ninger.

Brug Active Directory til at administrere adgang.

Forbind Apple School Manager med jeres skoles Microsoft Azure Active Directory, og giv hver enkelt elev og medarbejder auto­matisk adgang til Apple-tjenester. Derefter kan elever og medarbejdere bruge den Microsoft-konto, de har i forvejen, til at logge ind på iPad, Mac, iCloud og Skolearbejde.

Forbered jer på den forenklede login-oplev­else:

  • Verificer, at jeres skole bruger Microsoft Azure Active Directory.1
  • Beslut, hvilke skoledomæner I ønsker at forbinde med Apple School Manager.
  • Opret for­bindelse til Microsoft Azure Active Directory i Apple School Manager.

Opret for­bindelse til jeres elevdatasystem (Student Information System).

Det er nemmest at opret­te klasselister med elever og lærere i Apple School Manager via en direkte for­bindelse til data fra jeres skoles klasselister i jeres elevdatasystem. Apple School Manager kan integreres med popu­lære SIS-løsninger som SunGard, Infinite Campus og PowerSchool. I kan også importere elevoplys­ninger auto­matisk vha. SFTP-integration fra jeres skole eller en lang række SIS-udbydere. Oplysninger fra klasselister gøres derefter tilgængelige i Skolearbejde, Klasseværelse og Dele-iPad, så lærerne kan begynde at arbejde sammen med deres klasse med det samme.

Lav en personligt tilpasset op­levelse for elever og medarbejdere.

Med apps kan iPad blive et laboratorium, et filmstudie, en tidsmaskine eller sågar et rumskib. Apple School Manager gør det nemt at have de helt rigtige under­visnings­materialer i klasse­værelset allerede første dag efter ferien – alt fra de produktivitetsapps, som skolen skal bruge til de daglige arbejdsprocesser, over gratis kreativitetsapps fra Apple til tusindvis af apps i App Store, som er specialdesignede til læring.

Når I har indstillet den forenede godkendelse, kan elever og lærere bruge deres eksisterende login til at få adgang til hele udvalget af Apple-tjenester, f.eks. 200 GB gratis iCloud-lagring og muligheden for at samarbejde i Pages, Keynote og Numbers. Eleverne får en personligt tilpasset oplev­else på iPad, også selvom de deler en enhed. Lærerne kan bruge Skolearbejde til at uddele op­gaver og følge elevernes fremskridt, hvilket hjælper dem med at skræddersy under­vis­ningen, så den passer til hver enkelt elevs behov. Og hvad der er lige så vigtigt, så bliver deres person­lige oplys­ninger ved at være private og beskyttede.

Køb nemt apps og bøger.

I kan nemt købe store mængder indhold til iPad og Mac i området Apps og bøger i Apple School Manager. I kan søge efter indhold, købe licenser med jeres mængderabat og øjeblikkeligt se vigtige oplys­ninger, som f.eks. tildelte og tilgængelige licenser, alt sammen på ét sted. Og med MDM kan I sende indhold direkte til iPad og Mac. Jeres skole beholder app-licenserne og kan let tildele apps igen på tværs af alle jeres enheder.

Tilbyd et katalog med udvalgte apps.

Hvis jeres MDM tilbyder en selvbetjeningsportal, kan I give elever og lærere tilladelse til at installere yderligere apps og bøger fra et udvalg, som er forhånds­godkendt af skolen. På den måde er det indhold, I giver adgang til, tilpasset efter læseplanens mål og jeres standarder for sikkerhed og anony­mitet.

Få alle elever med.

Alle lærer på forskel­lig måde. Og vores produkter er de­signet, så de under­støtter netop de forskelle, og omfatter også innova­tive hjælpe­tekno­logier, der komplementerer den enkelte elevs syn, hørelse, motoriske færdig­heder, læring og læse- og skrivefærdig­heder. Og IT-administratorer kan bruge MDM til at konfigurere enheder trådløst, så hjælpeapps, der passer til den enkelte elevs behov, allerede er på plads, når eleverne logger på deres enhed første gang.

Det er ganske ligetil at købe digitalt indhold, og det er nemt at få det ud til de grupper, der skal bruge det. Det er en væsentlig tidsbesparelse at have alt samlet på ét sted i stedet for at skulle bruge adskillige logins og åbne nye faner.

Rory McGrath Digital leder, New Wave Federation, Storbritannien

Anonymitet er vores udgangspunkt.
Ikke en tilføjelse.

Vores forretning er ikke bygget på at indsamle oplys­ninger om vores brugere. Særligt ikke om skoleelever. Vi ønsker at aktivere børns fantasi – ikke at tjene penge på deres data. Alle Apple-produkter er bygget efter en metode, der integrerer anony­mitet og sikkerhed. Skolerne får enheder, apps og tjenester, der holder elevdata og person­lige oplys­ninger sikre. Vi sælger ikke elevoplys­ninger, vi deler dem aldrig med tredjeparter med henblik på marketing eller reklamer, og vi udarbejder ikke profiler ud fra indholdet af elevernes mails eller de hjemme­sider, de besøger. Og med administrerede Apple‑id’er kontrollerer skolen elevoplys­ningerne, og de kan vælge at aktivere eller deaktivere apps og tjenester som iMessage, FaceTime eller registrering af elevernes fremskridt i Skolearbejde-appen.

Apple er ISO 27001- og 27018-certificeret for at have implementeret et system, der håndterer informationssikkerhed og beskytter personfølsomme oplys­ninger i offentligt tilgængelige cloud-systemer. Vi overholder også kravene i den nye persondataforordning i EU. Derudover har Apple skrevet under på Student Privacy Pledge (forpligtelse over for elevers privatliv), som yderligere understreger vores indsats for at beskytte de oplys­ninger om elever, forældre og lærere, der deles på vores skoler.Læs mere om, hvordan vi beskytter vores kunders anony­mitet

Indstil enheder med det samme.

Når I har udviklet de lærings­oplev­elser, I ønsker jeres lærere og elever skal have, kan I indstille enhederne, så alle kan komme hurtigt i gang. Uanset om jeres skole vælger en 1-til-1-ordning med iPad eller en Dele-iPad-model, kan I nemt automatisere indstilling af enhederne med Apple School Manager og jeres løsning til administration af mobile enheder (MDM). I kan trådløst konfigurere indstil­linger og begrænsninger i overensstemmelse med skolens regler, og derefter kan I tildele enheder til elever, lærere eller klassegrupper.

Apple School Manager og jeres MDM-system arbejder sammen.

Med Apple School Manager kan I registrere skolens enheder i MDM, så de auto­matisk tilmeldes og konfigureres. I kan indstille standard-MDM-serveren efter enhedstype, så det er nemt at automatisere op­gaver til iPad og Mac. Ved hjælp af MDM kan I trådløst implementere apps og bøger, konfigurere startskær­mens layout, filtrere webadgang, planlægge softwareopdateringer om natten, finde mistede enheder og administrere mange andre indstil­linger.

Vælg jeres MDM-løsning.

MDM-løsninger kan fås hos en lang række udbydere, uanset om jeres skole foretrækker en internetbaseret cloud-løsning eller en lokal server på stedet. MDM-løsninger har forskel­lige funktioner og fås i forskel­lige prisklasser, så I selv kan vælge, hvordan I vil indføre Apple-enheder på jeres skole. MDM-løsningerne nedenfor under­støtter iOS-funktionerne til uddannelsessektoren.

VMWare, Cisco Meraki, Filewave, JAMF Software, Mostyle manager, securly://, Lightspeed Systems, Microsoft

Dele-iPad

Dele-iPad giver skolen mulighed for at dele enheder mellem eleverne og sam­tidigt tilbyde en individuel oplev­else.2 Inden timen begynder, kan lærerne tildele de enkelte elever en Dele-iPad. Eleverne ved, hvilken enhed de skal bruge, fordi deres billede vises på enheden, når skær­men er låst. Og de får adgang til deres eget indhold ved at skrive en adgangs­kode eller en firecifret PIN-kode, som er nem at huske. Fordi der gemmes en kopi af deres data lokalt på enheden, skal eleverne bare logge ind, og så ligger deres hjemme­arbejde, apps og op­gaver klar – præcis hvor de slap dem. Lærerne og de IT-ansvarlige skal altså ikke bruge tid på at sikkerheds­kopiere eller slette data fra den ene time til den anden.

Evaluering og tests.

Med Evalueringsfunktion er iPad og Mac sikre enheder til administration af både årsprøver, afgangseksamener og standardiserede tests. Begge gør det let at inkorporere standpunktsprøver i undervisningen, og der findes en række formative læringsapps, som giver dig mulighed for at evaluere elevernes langsigtede udvikling i tiden op til prøverne.

Brug i klasse­værelset.

Når eleverne bruger enheder i under­vis­ningen, er det vigtigt, at lærerne har de rette værktøjer til at skabe gode lærings­oplev­elser. iPad og Mac passer perfekt ind i jeres skoles eksisterende produktivitetsprocesser med indbygget understøttelse af apps som Google Drive og Microsoft Office. Og Klasseværelse, Skolearbejde og Apple TV hjælper lærerne med at gå skridtet videre og omdanne deres klasselokaler til dynamiske og interaktive undervisningsmiljøer.

Hjælp lærerne med at administrere deres egne klasser.

Når I indstiller elevkonti og klasselister i Apple School Manager, vises klasserne auto­matisk i Klasseværelse og Skolearbejde, så lærerne kan komme i gang med det samme. Og I kan aktivere Status for studerende i Skolearbejde i afsnittet Indstillinger i Apple School Manager eller deaktivere denne funktion for individuelle elever i afsnittet Konti.

Fungerer med de værktøjer, I bruger hver dag.

Google G Suite-apps, som f.eks. Google Drive og Google Classroom, fungerer problemfrit på iPad. Det samme gør Microsoft Office-apps. Og med de gratis, ind­byg­gede apps de­signet af Apple kan lærerne få elevernes kreativitet til at blomstre. Med iMovie kan eleverne fortælle historier med levende billeder. Med GarageBand kan de spille i et band, selvom de aldrig har spillet et instrument. Og Pages kan forvandle skriftlige op­gaver til interaktive digitale bøger med både billeder, illustrationer og jeres egne lydklip.

Klasseværelse-appen er en alsidig hjælpelærer, som giver lærere styring med alle iPad-enheder og Mac-computere i klasselokalet, så de kan hjælpe eleverne i den rigtige retning.
Med den helt nye Skolearbejde-app kan lærere let uddele alt fra øvelsesark til aktiviteter i undervisningsapps, se status for eleverne og samarbejde med dem i realtid.

Vi synes, IT skal kræve mindst mulig manuel involvering. Lærere har brug for kontrol – og med Klasseværelse kan de nu selv administrere deres tekno­logi og mindske behovet for IT-support.

Blair Anderson IT-chef, Shawnee Heights School District

Brug Apple TV til præsentationer og samarbejde.

Apple TV er en fantastisk tilføjelse til ethvert klasseværelse eller konferencelokale. iPad og Mac kan trådløst dele deres skærme med præsentationer, websites og videoer på Apple TV. Administrationsfunktioner i tvOS gør det nemt for skoler at konfigurere Apple TV. Apple School Manager eller Apple Configurator 2 kan registrere Apple TV i MDM og derefter konfigurere det korrekt – det eneste, der kræves, er strøm og netfor­bindelse – brugeren behøver ikke at gøre noget. Skolerne kan administrere Apple TV i større antal og får bl.a. muligheden for at fjernindstille sikkerhedsindstil­linger for AirPlay samt opnå større kontrol over, hvad der vises på standardhjemme­skær­men. Med MDM kan I også indstille navn, netværk og Konferencerumsskærm på Apple TV med en personligt tilpasset besked.

Værktøjer til lærere

Apps, der hjælper dig med at bringe tekno­logien i spil. Både i og uden for klasse­værelset.

Læs mere om værktøj til lærere

Produkter til læring

Teknologi de­signet til at være lige så uendelig som børns fantasi.

Læs mere om produkter til læring