iOS. Flere muligheder til alle evner.

iPhone, iPad og iPod touch leveres med en række hjælpefunktioner, der forbedrer læringsmulighederne for elever med særlige behov. Ved hjælp af disse innovative teknologier kan alle elever opleve sjov og funktionalitet i iOS.

Forskellige måder at lære på. For alle typer elever.

iOS-enheder er sjove og effektive undervisningsværktøjer til elever med koncentrationsbesvær eller andre kognitive problemer og indlæringsvanskeligheder. Lærere kan reducere den visuelle stimulering ved at begrænse adgangen til et enkelt program, og elever kan bruge FaceTime og Kamera til at kommunikere på andre måder end blot med ord.

Forenklet adgang

‘Forenklet adgang’ hjælper elever, der har autisme eller andre opmærksomhedsrelaterede og sansemæssige udfordringer, med at bevare fokus. En lærer eller terapeut kan begrænse en iOS-enhed til at blive i ét program ved at slå knappen Hjem fra, og Trykfunktionen kan endda begrænses til visse områder af skærmen. På denne måde distraherer skiftende faneblade og bevægelser ikke indlæringen.

iPhone viser ‘Læs det valgte op’, der læser en iMessage højt.

Læs det valgte op

Det kan fremme forståelsen hos en lang række elever at høre et ord blive læst højt. ‘Læs det valgte op’ kan læse en elevs mails, iMessages, websider og e-bøger højt. Dobbelttryk for at fremhæve en tekst i et hvilket som helst program, tryk på ‘Læs op’, og så læser enheden den valgte tekst højt. Elever kan få fremhævet ord, mens de læses højt, så de kan læse med. Og stemmens dialekt og talehastighed kan justeres, så den passer til elevens behov.

iBooks

iBooks Author giver lærere mulighed for at skabe tilpassede undervisningsmaterialer til iPad, der understøtter en lang række indlæringsbehov. Funktioner som fremhævning i flere farver, noter, søgning, undervisningskort og ordlisten hjælper elever med at få bedre styr på tingene og forberede sig bedre. Indbyggede repetitionsspørgsmål tester øjeblikkeligt elevernes viden, så de kan finde ud af, hvilke områder de skal bruge mere tid på. Og iBooks understøtter VoiceOver, ‘Læs det valgte op’ og videoer med ‘closed captions’ som hjælp til alle typer elever.

Safaris Læser

Sanserne kan blive overbelastet hos nogle elever, når de navigerer på nettet. Safaris Læser reducerer den visuelle støj på en webside ved at fjerne forstyrrelser. Den fjerner reklamer, knapper og navigationslinjer, så elever kan bevare fokus på det ønskede indhold. Og Safaris Læser fungerer med ‘Tekst til tale’ og VoiceOver, så elever med læsebesvær eller synshandicap kan få lydfeedback.

Ordbog

Det er næsten umuligt ikke at støde på ukendte ord, når der læses nye tekster eller læres nye fag. Elever kan slå ord op ved hjælp af ordbogen, der er indbygget i iOS. De får hurtig adgang til definitioner og almindeligt anvendte udtryk for at hjælpe dem med grammatik, stavning og udtale — selv hvis de er offline.

FaceTime

Med FaceTime kan elever nemt lave videoopkald over Wi-Fi. Og FaceTime kan blive et vindue til klasselokalet, så elever, der er derhjemme eller er indlagt på hospitalet, kan følge med resten af klassen. Eller en terapeut kan bruge det til at holde øje med en elev, der er til undervisning, uden at forstyrre timen. Takket være den høje videokvalitet og billedfrekvens er FaceTime også ideel til elever, som kommunikerer på tegnsprog. Alle bevægelser og ansigtsudtryk vises helt tydeligt og detaljeret. Og da FaceTime som standard følger med Mac-computere, iPhone, iPad og iPod touch, kan elever bruge det til at kommunikere med andre OS X- eller iOS-brugere.1

Photo Booth

Elever kan bruge Photo Booth til at tage og dele billeder, så de får en anden måde at kommunikere på. For eksempel kan elever, der har svært ved personlig interaktion — som at svare på et direkte spørgsmål — have lettere ved at begynde at kommunikere, hvis de ser deres eget ansigt på skærmen. Og da Photo Booth er integreret med det indbyggede iSight-kamera, viser det billeder i det øjeblik, de tages.

Kamera

Alle iOS-enheder leveres med et indbygget kamera, der kan bruges til stillbilleder og video. Terapeuter, der arbejder med elever, kan optage eksempler på elevers adfærd eller fremvise forventet adfærd. Talepædagoger og fysioterapeuter kan optage terapisessioner til at dokumentere elevers udvikling. Lærere kan optage timer, eksperimenter og udflugter og dele dem med elever, der er indlagt på hospitalet eller ikke kan forlade hjemmet. Eller elever kan optage sig selv, mens de udfører en opgave, som f.eks. læsefærdighed, og sende den til læreren.

iPhone viser en noteskærm, der foreslår en færdiggørelse af ordet ‘Completion’.

Forudsigelse af ord

Forudsigelse af ord i iOS kan hjælpe elever, der er ordblinde eller har kognitive problemer, eller som er ved at lære engelsk, med at forbedre deres ordforråd og evner til at stave. iOS foreslår den korrekte stavning, når der blot er indtastet nogle få bogstaver. Når ‘Oplæs auto-tekst’ er slået til, hører eleverne en lydeffekt, og det foreslåede ord læses op. De kan blive ved med at skrive og dermed ignorere ordet eller trykke på mellemrumstasten for at få iOS til at skrive det. På denne måde kan eleverne lære nye ord, uden at de behøver at kæmpe med at stave dem korrekt.

Fotos og iMovie

Elever, der har svært ved at kommunikere deres tanker skriftligt, kan bruge Fotos og iMovie til at udtrykke sig gennem multimedier. Mange undervisningsaspekter, der traditionelt set læres gennem lærebøger, kan optages på en konkret, visuel måde med det indbyggede kamera og Fotos. Dette kan være en hjælp for elever, som har svært ved at læse, eller som er ved at lære engelsk. Og lærere kan skabe billedbøger til at undervise i sociale situationer og livsfærdigheder eller til at fremvise korrekt adfærd. Eleverne kan så bruge disse historier som henvisning senere hen.

Med iMovie får elever mulighed for at skrive de visuelle og lydmæssige dele af et manuskript — og at opleve den generelle spænding ved at lave en film — og bliver måske mere engagerede end ved at lave andre former for skriftlige opgaver. iMovie kan også hjælpe med at styrke evnerne til sekventiel organisering og giver elever mulighed for at bruge visuelt rumlige styrker og udvikle deres evner til at fortælle historier.

Tilbage til toppen

Funktioner, der taler eleverne igennem stort set alt.

Blinde og svagtseende elever kan bruge VoiceOver, en avanceret skærmlæser, for at få mest muligt ud af deres iOS-enheder.

VoiceOver

VoiceOver er en skærmlæser, der er baseret på bevægelser, og som fortæller elever om det, der sker på deres Multi-Touch-skærm — og hjælper dem med at navigere i den — selv i det, de ikke kan se. Elever kan klikke tre gange på knappen Hjem hvor som helst i iOS for at få adgang til VoiceOver. De kan høre en beskrivelse af alt, hvad der sker på skærmen, så de ved, hvilket program deres finger befinder sig på, kan finde et afsnit i en stil eller få en e-bog læst højt. Elever kan justere talehastigheden i VoiceOver, så den bliver lige, som de ønsker den. Læs mere om VoiceOver

Inverter farver

Hvis det er nemmere for elever at se skærmbillederne med en højere kontrast, kan de invertere farverne på skærmen med iOS. Dette fungerer med tekst, grafik og selv med video. Når farverne er blevet indstillet, gælder indstillingerne for hele systemet, så alt vises på den samme måde, uanset hvad det er. Funktionen kan også anvendes med Zoom og VoiceOver.

Zoom

Zoom er en indbygget skærmforstørrelsesfunktion, der fungerer overalt i iOS, så det er nemmere for elever at læse en stil, se et diagram eller få vist detaljerne på et kort. Og den fungerer med alle programmer fra App Store. Ved hjælp af et enkelt dobbelttryk med tre fingre zoomes der ind med 200 %, og det kan forstørres op til 500 %. Mens der zoomes ind, virker alt som normalt: Elever kan bruge alle de almindelige bevægelser til at styre deres enhed. Og Zoom virker med VoiceOver, så de bedre kan se — og høre — hvad der sker på skærmen.

Tilbage til toppen

Giver elever flere muligheder for at udtrykke sig.

FaceTime hjælper døve og svagthørende elever med at kommunikere og bevare forbindelsen. Og med ‘closed captions’ og monolyd kan de få mest muligt ud af indholdet på deres iPhone, iPad og iPod touch.

FaceTime

Takket være den høje videokvalitet og billedfrekvens er FaceTime ideelt til elever, som kommunikerer på tegnsprog. Alle bevægelser og ansigtsudtryk er helt tydelige og detaljerede. Og da FaceTime leveres som standard på Mac-computere, iPhone, iPad og iPod touch, kan elever tale med OS X- eller iOS-brugere i et klasseværelse længere nede ad gangen — eller på den anden side af Jorden. Som om de sad lige over for hinanden.1

Monolyd

Stereooptagelser har normalt forskellige lydspor til venstre og højre kanal. Så elever, der er døve eller svagthørende på det ene øre, kan måske gå glip af noget af lyden på denne kanal. iOS kan hjælpe ved at afspille begge lydkanaler i begge ører og giver elever mulighed for at justere balancen, så lydstyrken bliver højere i det ene øre. De kan således høre det hele i en time, video- eller musikkomposition.

Closed captions

‘Closed captions’ giver alle typer elever, der lærer visuelt, muligheden for at se tekster i videoer for at fremme forståelsen. Der vises tekster på skærmen med en letlæselig hvid skrifttype på en sort baggrund. iOS understøtter ‘closed captioning’ — samt ‘open captions’ og undertekster — i en enorm række undervisningsmaterialer, blandt andet podcasts i iTunes U-kurser.

GarageBand

GarageBand kan hjælpe med at forbedre forståelsen hos døve eller svagthørende elever — især de elever, der er ved at vænne sig til nye øresneglsimplantater. Lærere kan lave podcasts med samtaler og downloade dem til en Mac, iPhone, iPad eller iPod touch. Eleverne bruger podcastene til at lære tonefald, og hvordan man skelner mellem stemmer. GarageBand er også fantastisk til taleterapi, til at lære tonale sprog som f.eks. kinesisk eller til at hjælpe døve elever med at få en forståelse af, hvor højt ting lyder, med en lydbølgefil.

Tilbage til toppen

iOS giver elever en ny fornemmelse af kontrol.

Innovative iOS-teknologier gør Multi-Touch-skærmen mere tilgængelig for personer med fysiske eller motoriske udfordringer.

iPad viser opsætningsskærmen for AssistiveTouch.

AssistiveTouch

iOS-enheder har meget præcise og berøringsfølsomme skærme, som ikke kræver tryk med fingrene, men bare berøring af overfladen. Og AssistiveTouch giver elever med begrænsede motoriske evner mulighed for at tilpasse Multi-Touch-skærmen på deres iOS-enhed efter deres behov. Dermed kan de udføre mere komplicerede Multi‑Touch‑bevægelser, f.eks. kniben eller swipe med flere fingre, med et enkelt fingertryk. Eller elever kan skabe tilpassede bevægelser. Og hvis de har svært ved at trykke på knappen Hjem, kan de aktivere den med et tryk på skærmen. Bevægelser som at rotere og ryste er tilgængelige, selv hvis iOS-enheden er monteret på en kørestol. iOS-enheder understøtter også en række tilbehør fra tredjeparter, som kan være til nytte for elever, der har brug for hjælpeenheder, f.eks. joysticks.

Muligheder