Betingelser for brug af programbaserede tjenester

Salgspolitik

INTRODUKTION

Disse betingelser (“Betingelser”) indeholder vigtige oplysninger om bestilling af varer eller tjenester (“Produkter”) fra Apple via en af Apples programbaserede tjenester (“Tjenester”), så du bør tage dig tid til at læse og forstå dem. Du kan læse, arkivere eller udskrive alle dele af disse Betingelser. Vi opfordrer dig til at udskrive en kopi af hele dokumentet og læse det, når du bruger Tjenester.

VIGTIGT: LÆS DISSE BETINGELSER OMHYGGELIGT, DA EVT. BRUG AF DISSE TJENESTER UDGØR ACCEPT AF DISSE BETINGELSER OG OPRETTER EN BINDENDE LOVMÆSSIG AFTALE. DU SKAL ACCEPTERE DISSE BETINGELSER, HVIS DU VIL BRUGE TJENESTERNE. HVIS DU VÆLGER AT ACCEPTERE DISSE BETINGELSER, SKAL DU ACCEPTERE DEM I DERES NUVÆRENDE FORM; APPLE VIL IKKE ACCEPTERE NOGEN ÆNDRINGER (TILFØJELSER ELLER UDELADELSER). GÆLDENDE LOV (UDEN FOR USA) GÆLDENDE LOV KAN ÆNDRE ELLER HAVE INDFLYDELSE PÅ BEGGE PARTERS RETTIGHEDER I HENHOLD TIL DISSE BETINGELSER.

Apple kan til enhver tid ændre, tilføje eller fjerne alle elementer i disse Betingelser. Hvis det sker, vil Apple offentliggøre sådanne ændringer på www.apple.com/internetservices/terms. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE EVT. FREMTIDIGE ÆNDRINGER, SKAL DU OPHØRE MED AT BRUGE TJENESTERNE. DIN FORTSATTE BRUG AF TJENESTERNE NU ELLER EFTER OFFENTLIGGØRELSE AF SÅDANNE ÆNDRINGER VIL IMPLICERE DIN ACCEPT AF DISSE BETINGELSER OG AF EVT. ÆNDRINGER.

Din brug af Tjenester er også underkastet Apples politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet. https://www.apple.com/dk/legal/privacy

For at kunne bruge Tjenester skal du være mindst 13 år gammel (eller for brugere uden for USA skal gældende lokal lov om mindstealder anvendes). Hvis du er under den nødvendige alder, kan du stadig bruge Tjenester (i henhold til gældende lov uden for USA), men kun hvis den konto, du bruger, er oprettet og registreret af dine forældre eller din værge.

BRUGE TJENESTER
Når du accepterer disse Betingelser og udfører One-Click™-registreringen (hvis du ikke allerede har gjort det), er du klar til at bruge Tjenester. Husk, at du ikke skal give din Apple-ID eller adgangskode til andre. Din Apple ID-konto kan udnyttes, hvis du lader andre bruge disse oplysninger.

TJENESTERNES TILGÆNGELIGHED
Selvom Apple vil gøre alt, hvad der er rimeligt, for at sikre, at Tjenester altid er tilgængelige, kan Apple ikke garantere, at din mulighed for at bruge Tjenester ikke vil blive afbrudt eller vil være fejlfri. Selvom Apple gør alt, hvad der er rimeligt, for at sikre at alt indhold og/eller oplysninger, som du modtager fra Apple, vil være sikre, kan Apple ikke garantere, at Tjenester vil være fri for tab, ødelæggelse, angreb, virus, “orme”, “trojanske heste” eller andre skadelige komponenter eller for forstyrrelser, hackerangreb eller andre sikkerhedsangreb. Du skal huske at sikkerhedskopiere dit system regelmæssigt for at sikre, at alt indhold er tilgængeligt, hvis du skulle komme ud for tab eller beskadigelser af dit system.

Apple kan til enhver tid ændre, midlertidigt indstille eller lukke alle Tjenester. Apple kan også uden varsel eller ansvar indføre begrænsninger på brugen af eller adgangen til visse funktioner eller elementer i Tjenester.

RETNINGSLINJER FOR ACCEPTABEL BRUG
Der er regler og standarder, som du skal overholde i forbindelse med brug af Tjenester. Som bruger af Tjenester erklærer du dig indforstået med at overholde retningslinjerne i disse Betingelser, og du bekræfter, at Apple efter eget valg har ret til at gennemtvinge disse retningslinjer, som Apple finder det formålstjenligt. Dette betyder, at hvis du eller en anden bruger dine konto- eller id-oplysninger til at misligholde disse Betingelser, kan Apple benytte alle følgende forholdsregler -- f.eks. udstede en advarsel, bringe din ret til at bruge Tjenester til ophør, annullere din bestilling af Produkter og involvere de relevante myndigheder -- som Apple måtte finde nødvendige eller passende. Apple skal muligvis ikke give dig varsel, før din ret til at bruge Tjenester bringes til ophør, hvis du misligheder disse betingelser, men Apple kan vælge at gøre det (i henhold til gældende amerikansk og lokal lov).

Apple forbeholder sig ret til at samarbejde med politi og retsvæsen, herunder om overholdelse af arrestordrer, retskendelser og stævninger, i forbindelse med Tjenester og/eller evt. oplysninger eller indhold, som du har sendt til Apple i forbindelse med din brug af Tjenester og/eller evt. bestilling, du afgiver på Produkter via Tjenester. Hvis Apple beslutter at undersøge eller stoppe mulig misbrug, som involverer dig eller evt. oplysninger eller indhold, som du har sendt til Apple i forbindelse med din brug af Tjenester, kan Apple (i henhold til gældende amerikansk eller lokal lov) viderebringe alle oplysninger om dig og alle sådanne oplysninger, herunder indholdet, til politi og retsvæsen eller andre statslige myndigheder, som Apple efter eget skøn finder nødvendige eller passende.

VED AT BRUGE TJENESTER ERKLÆRER DU DIG INDFORSTÅET MED (I DEN UDSTRÆKNING DET ER TILLADT I HENHOLD TIL AMERIKANSK ELLER LOKAL LOV) AT FRAFALDE ALLE KRAV, DU MÅTTE HAVE OVER FOR APPLE, OG AT HOLDE APPLE SKADESLØS OG GODTGØRE APPLE MED HENSYN TIL EVT. KRAV I FORBINDELSE MED EVT. HANDLINGER FORETAGET AF APPLE SOM EN DEL AF DETS UNDERSØGELSE AF MISTANKER OM MISLIGHOLDELSE AF DENNE AFTALE ELLER SOM ET RESULTAT AF DETS UNDERSØGELSER ELLER BESLUTNING OM, AT DER ER SKET EN MISLIGHOLDELSE AF DENNE AFTALE. DETTE BETYDER, AT DU IKKE KAN RETSFORFØLGE APPLE ELLER FÅ NOGEN ERSTATNING OVERHOVEDET FRA APPLE PÅ GRUNDLAG AF APPLES BESLUTNING OM AT NÆGTE AT BEHANDLE EVT. OPLYSNINGER ELLER INDHOLD, AT ADVARE DIG, AT MIDLERTIDIGT OPHÆVE ELLER AFBRYDE DIN ADGANG TIL TJENESTER ELLER AT FORETAGE ALLE ANDRE HANDLINGER UNDER UNDERSØGELSEN AF EN MISTÆNKT MISLIGHOLDELSE SOM ET RESULTAT AF APPLES KONKLUSION OM, AT DER ER SKET EN MISLIGHOLDELSE AF AFTALEN. DENNE KLAUSUL OM ANSVARSFRASKRIVELSE OG SKADESLØSHOLDELSE GÆLDER ALLE MISLIGHOLDELSER BESKREVET I ELLER PÅTÆNKT I DENNE AFTALE.

FRALÆGGELSE AF GARANTIER; BEGRÆNSET ANSVAR
DU ERKLÆRER DIG UDTRYKKELIGT ENIG I, AT DIN BRUG AF, ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR BRUG AF, TJENESTER UDELUKKENDE ER PÅ EGET ANSVAR. TJENESTER OG EVT. PRODUKTER BESTILT AF DIG VIA TJENESTER ER (UNDTAGEN HVIS APPLE UDTRYKKELIGT HAR SAGT DET MODSATTE) LEVERET “SOM DE ER OG FOREFINDES” OG “SOM DE ER TILGÆNGELIGE” TIL BRUG FOR DIG, UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SPECIELT FORMÅL, ADKOMST OG UDEN GARANTI FOR, AF INGEN RETTIGHEDER KRÆNKES. DA LOVGIVNINGEN I NOGLE LANDE IKKE TILLADER UDELADELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, GÆLDER OVENSTÅENDE UDELADELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

APPLE, DETS DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE, PARTNERE, AGENTER ELLER UNDERLEVERANDØRER KAN PÅ INTET TIDSPUNKT BLIVE ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE ELLER EFTERFØLGENDE SKADER OPSTÅET PÅ BASIS AF DIN BRUG AF TJENESTER ELLER FOR NOGET ANDET KRAV OPSTÅET PÅ NOGEN MÅDE I FORHOLD TIL DIN BRUG AF TJENESTER. DA LOVGIVNINGEN I NOGLE LANDE IKKE TILLADER UDELUKKELSE AF ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR EFTERFØLGENDE ELLER TILFÆLDIGE SKADER, VIL APPLES ANSVAR I SÅDANNE LANDE VÆRE BEGRÆNSET TIL DET MINDST MULIGE TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOKALE RETSREGLER.

VARSLER
Apple kan sende dig varsler med hensyn til Tjenester ved at sende en e-post til den e-postadresse, der er opført i dine kontaktoplysninger til din Apple-ID, eller ved at sende et brev med post til den kontaktadresse, der er opført i dine kontaktoplysninger til din Apple-ID.

RETSPRINCIPPER
Du erklærer dig indforstået med, at disse Betingelser ikke har til hensigt at overdrage og ikke overdrager nogen rettigheder og retsmidler til andre personer end dig som bruger af Tjenester, og Apple.

Hvis nogen del af disse Betingelser er ugyldig og ikke kan gennemtvinges, skal denne del fortolkes i overensstemmelse med gældende lov for at afspejle, så nøjagtigt som muligt, parternes oprindelige hensigter, og den resterende del skal forblive gældende i fuldt omfang. Selvom Apple ikke gennemtvinger evt. rettigheder og bestemmelser i disse Betingelser, betyder det ikke, at Apple frafalder en sådan bestemmelse eller nogen andre bestemmelser i disse Betingelser. Medmindre det kræves i henhold til gældende national eller lokal lov uden for USA, skal lovgivningen i staten Californien, eksklusive dets lovregler om retstvister, være afgørende for disse Betingelser og din brug af Tjenester. Din brug af Tjenester kan også være underlagt andre lokale, statslige, nationale (USA og alle andre lande) og internationale lovregler. I henhold til ovenstående erklærer du dig udtrykkeligt indforstået med, at alle krav eller tvister med Apple angående eller i forbindelse med din brug af Tjenester skal afgøres af retten i staten Californien.

I henhold til den californiske Civil Code Section 1789.3 modtager californiske brugere af Tjenester følgende særlige forbrugerrettigheder: Det er muligt at kontakte Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs skriftligt på adressen 1020 N Street, #501, Sacramento, California 95814 eller telefonisk på 1-916-445-1254.

TIL BRUGERE AF TJENESTER UDEN FOR USA
Bestillinger på produkter kan accepteres og/eller behandles af Apple Inc., et selskab registreret i Californien, eller alle dets datterselskaber eller associerede selskaber. Tjenester leveres af Apple Inc., et selskab registreret i Californien, og ikke af nogen af dets datterselskaber eller associerede selskaber, og er baseret i USA. De personlige oplysninger, som du giver til Apple, når du tilmelder dig tjenesterne eller afgiver en ordre på produkter, vil bruge brugt i forbindelse med din brug af Tjenester eller til færdiggørelse af din ordre, og vil blive overført til og administreret i Apples databaser i USA. Hvis du ikke ønsker en sådan overførsel, skal du ikke acceptere disse Betingelser for brug af Tjenester.

SPECIELLE BESTEMMELSER FOR SÆRLIGE TJENESTER
Apple kan ikke garantere, at de fotografier, digitale billeder eller tekst (samlet kaldet “Indhold”), som du sender til Apple med det formål at bestille aftryk af fotografier eller specielle fotoalbum (eller andre Produkter) vha. Tjenester, ikke ved en fejltagelse kan blive beskadiget, ødelagt eller destrueret. Du er ansvarlig for på din egen computer at sikkerhedskopiere alt Indhold; Apple er ikke ansvarlig for nogen arkivering eller sikkerhedskopiering af noget Indhold. Hvis Indhold, som sendes til Apple, er beskadiget, mistes eller ødelægges på anden måde, har Apple ingen forpligtelser over for dig. Du alene er ansvarlig for din brug af Tjenester, inkl. alt Indhold du fremstiller og videresender til Apple. Apple er ikke og vil ikke være ansvarlig for hvad sådant Indhold består af..

Selvom Apple opmuntrer dig til at bruge Tjenester til at udtrykke din kreativitet, forbeholder Apple sig ret til at nægte at behandle en bestilling fra dig, hvis den består af Indhold, som Apple efter eget skøn anser for at være skældsord, bagvaskelse, obskøn, i krænkelse af lovene om ophavsrettigheder og varemærker, eller på anden måde er ulovligt, upassende eller uacceptablt, inkl. evt. materiale, som Apple mener kan gøre det ansvarligt i henhold til gældende love og regulativer, eller som kan medføre, at Apple mister de tjenester, som en evt. leverandør yder som del af Tjenester eller i forbindelse med opfyldelsen af en bestilling på Produkter. I særdeleshed forbeholder Apple sig ret til at nægte at behandle bestillinger, der består af Indhold, som efter Apples mening indholder udtryk, der er grove, fornærmende sprog eller billeder, obskøne ting eller pornografi (inklusive, men ikke begrænset til, børnemishandling eller børnepornografi, og/eller gengivelser af børn i seksuelle handlinger eller direkte seksuelle situationer).

Ved at sende Indhold til Apple erklærer du, at du er ejer af det pågældende materiale eller har retmæssig godkendelse fra ejeren af Indholdet til at distribuere det. Du giver hermed Apple en verdensomspændende, gratis, ikke-eksklusiv licens til at bruge Indhold med det begrænsede formål at behandle din bestilling af Produkter via Tjenester. Denne licens udløber, når bestillingen er udført.


Ændret 23/01/08


Last updated January 23, 2008
© Copyright 2004-2008 Apple, Inc. All rights reserved.