Salgspolitik

Betingelser

SALGSPOLITIK & OPLYSNINGER OM BESTILLING

GENERELLE BETINGELSER

1-Click ®

1-Click er et registreret varemærke tilhørende Amazon.com, Inc. og bruges i henhold til en licensaftale. 1-Click er en letanvendelig funktion, som sikrer, at du kan købe ind hos Apple med et enkelt klik med musen. Du skal have en gyldig Apple-konto, før du kan slå 1-Click-funktioner til. Du kan slå 1-Click-funktioner til, når du er logget ind på din Apple-konto. Når du har slået 1-Click-funktioner til, skal du blot vælge de produkter, du vil købe, og klikke på knappen "Køb via 1-Click". Når du slår 1-Click til, erklærer du dig enig i Apples salgspolitik.

MEDDELELSER

Apple sender en ordrebekæftelse til dig via e-post, når du har afgivet din ordre. Bekræftelsen indeholder alle priser, afgifter og forsendelsesomkostninger, som de er anført på ordren forud for afsendelse. Når produktet er afsendt, modtager du et forsendelsesdokument, som også er din faktura, via e-post. Sørg for at udskrive eller gemme forsendelsesdokumentet/fakturaen til eget brug

FORSENDELSE AF PRODUKT

Apple gør alt, hvad vi kan, for at sende dit produkt inden for den leveringstid, der blev angivet, da du afgav din ordre. I travle ferieperioder kan det tage 3-5 dage længere at behandle ordrer. Hvis det tager længere tid end beregnet at behandle din ordre, sender vi en e-postbesked, og vi gør alt, hvad vi kan, for at behandle din ordre så hurtigt som muligt. Når dit produkt er afsendt, modtager du et forsendelsesdokument/faktura via e-post. Vi opfordrer dig til at udskrive eller tage en kopi af forsendelsesdokumentet, når du modtager det.

Leveringstider angives som arbejdsdage (mandag til fredag) eksklusive helligdage. Vi opfordrer dig til at besøge vores websted på: https://www.apple.com/internetservices/yourorderstatus, hvor du kan se status for din ordre.

ANNULLERINGER

Læs omhyggeligt din ordre igennem, før du sender den. Når du har sendt ordren, bliver den automatisk sat i produktion efter 90 minutter, og herefter vil det ikke være muligt at foretage ændringer eller annullere din ordre. Inden for denne 90 minutters periode kan du annullere din ordre med vores Internetbaserede statusværktøj på adressen: https://www.apple.com/internetservices/yourorderstatus/

ANDRE BETINGELSER

  • Apple er ikke ansvarlig for trykfejl.
  • Apple forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre salgsbetingelserne.
  • Ansatte hos Apple og dets agenter har ikke ret til at ændre Apples salgspolitik og -betingelser.

NORDAMERIKA

SALG OG DISTRIBUTION

Apple sælger og leverer kun produkter i USA og Canada. Produkter kan ikke leveres til postboksadresser og territorier tilhørende USA.

PRISER

Alle priser vises og faktureres i amerikanske dollar ved ordrer, der er afgivet i USA, og i canadiske dollar ved ordrer, der er afgivet i Canada. Den samlede pris inkluderer prisen for produktet eller produkterne plus afgifter og fragtomkostninger. Læs ordren omhyggeligt igennem, før du sender den. Apple forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre priser på produkter.

AFGIFTER

Apples priser er inklusive afgifter i det land, produktet sendes til, baseret på den aktuelle afgiftssats på forsendelsestidspunktet. Hvis afgiftssatsen i det land, som produktet sendes til, ændres før afsendelse af produktet, anvendes den afgiftssats, der var gældende på tidspunkter for modtagelsen af din ordre.

KVALITETSSIKRING

For at sikre den højeste kvalitet på aftryk skal du sørge for at anvende de anbefalede indstillinger, når du sender dine fotografier. Hvis du af en eller anden grund ikke er tilfreds med kvaliteten af det produkt, du har modtaget, skal du kontakte Apple på adressen https://www.apple.com/support/photoservices/ww/. Hvis Apple afgør, at der er sket en fejl ved behandlingen af aftryk eller ordrer, vil Apple tilbagebetale beløbet eller erstatte de defekte emner.

ANONYMITET

Vi indsamler personlige oplysninger (“personlige oplysninger”) med det formål at kunne efterkomme dine ønsker og levere vores produkter, tjenester og relaterede oplysninger til dig.

De personlige oplysninger, du sender, bliver opbevaret i en database i vores hovedkvarter hos Apple Inc. i Cupertino, Californien, USA. De personlige oplysninger kan videregives til vores datterselskaber og tredjeparter i det omfang, de har brug for dine oplysninger, i henhold til Apples politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet, som findes på https://www.apple.com/legal/privacy/. Vi beskytter dine personlige oplysninger i henhold til Apples politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet og træffer de nødvendige tekniske, organisatoriske og juridiske foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger.

Det er vigtigt for os at beskytte dine personlige oplysninger. Hvis du har spørgsmål, betænkeligheder eller indvendinger, eller hvis du ønsker adgang til at rette eller slette dine personlige oplysninger, kan du kontakte os på adressen: https://www.apple.com/privacy/contact/.

ANDRE BETINGELSER

Al handel i USA er underlagt californisk lovgivning. Al handel i Canada er underlagt lovgivningen i provinsen Ontario, uden hensyntagen til modstridende lovgivning, men du kan – afhængigt af lokale retsregler – have yderligere rettigheder. Indbyggere i Quebec er underlagt loven om forbrugerbeskyttelse i den provins.

EUROPA

SALG OG DISTRIBUTION

Apple sælger og afsender kun produkter i Belgien, Danmark (undtagen Færøerne), Finland (undtagen Aland-øerne), Frankrig (undtagen Fransk Guinea, Reunion, Martinique og Guadaloupe), Holland, Irland, Italien (undtagen Livigno, San Marino og Vatikan-staten), Norge, Schweiz, Spanien (undtagen de Kanariske Øer, Ceuta og Melilla), Storbritannien (undtagen Kanal-øerne, Isle of Man, Gibraltar og alle andre oversøiske dele af Storbritanien), Sverige, Tyskland og Østrig.

PRISER

Alle priser opgives i den valuta, som anvendes i det land, der er angivet i kortindehaverens adresse (“det land, fakturaen sendes til”). Beløbet på fakturaen opgives også i den valuta, der anvendes i det land, som fakturaen sendes til. Det gælder også for de produkter, der sendes til et andet land, end det fakturaen sendes til. Den samlede pris inkluderer prisen for produktet(erne) plus moms og forsendelsesomkostninger. Læs ordren omhyggeligt igennem, før du sender den.

Apple forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre priser på produkter.

MOMS

Apples priser er inklusive moms i det land, produktet sendes til, baseret på den aktuelle moms-sats på forsendelsestidspunktet. Hvis moms-satsen i det land, som produktet sendes til, ændres før afsendelse af produketet, er det den nye moms-sats, der anvendes.

KVALITETSSIKRING

For at sikre den højeste kvalitet på aftryk skal du sørge for at anvende de anbefalede indstillinger, når du sender dine fotografier. Hvis du af en eller anden grund ikke er tilfreds med kvaliteten af det produkt, du har modtaget, skal du kontakte Apple på adressen https://www.apple.com/support/photoservices/ww/. Hvis Apple afgør, at der er sket en fejl ved behandlingen af aftryk eller ordrer, vil Apple tilbagebetale beløbet eller erstatte de defekte emner.

ANONYMITET

Vi indsamler personlige oplysninger (“Personlige oplysninger”) med det formål at kunne efterkomme dine ønsker og levere vores produkter, tjenester og relaterede oplysninger til dig.

De personlige oplysninger, du sender, bliver opbevaret i en database i vores hovedkvarter hos Apple Inc. i Cupertino, Californien, USA. Alle databehandlinger kontrolleres i fælleskab af Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ireland og af Apple UK Limited., Stockley Park East, Uxbridge, Middlesex, United Kingdom. De personlige oplysninger kan videregives til vores datterselskaber og tredjeparter i det omfang, de har brug for dine oplysninger, i henhold til Apples politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet, som findes på https://www.apple.com/dk/legal/privacy/. Vi beskytter dine personlige oplysninger i henhold til Apples politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet og træffer de nødvendige tekniske, organisatoriske og juridiske foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger.

Det er vigtigt for os at beskytte dine personlige oplysninger. Hvis du har spørgsmål, betænkeligheder eller indvendinger, kan du kontakte os på adressen: privacyeurope@apple.com. Hvis du ønsker adgang til at rette eller slette dine personlige oplysninger, kan du gå til https://www.apple.com/contact/myinfo.

ANDRE BETINGELSER

Al handel er underlagt irsk lovgivning uden hensyntagen til modstridende lovgivning.

JAPAN

SALG OG DISTRIBUTION

Apple sælger og afsender kun produkter i Japan.

PRISER

Alle priser er i japanske yen. Beløbet på fakturaen opgives også i japanske yen. Den samlede pris inkluderer prisen for produktet(erne) plus evt. afgifter og forsendelsesomkostninger. Læs ordren omhyggeligt igennem, før du sender den.

Apple forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre priser på produkter.

MOMS

Apples priser er inklusive moms i det land, produktet sendes til, baseret på den aktuelle moms-sats på forsendelsestidspunktet. Hvis moms-satsen i det land, som produktet sendes til, ændres før afsendelse af produketet, er det den nye moms-sats, der anvendes.

KVALITETSSIKRING

For at sikre den højeste kvalitet på aftryk skal du sørge for at anvende de anbefalede indstillinger, når du sender dine fotografier. Hvis du af en eller anden grund ikke er tilfreds med kvaliteten af det produkt, du har modtaget, skal du kontakte Apple på adressen https://www.apple.com/support/photoservices/ww/. Hvis Apple afgør, at der er sket en fejl ved behandlingen af aftryk eller ordrer, vil Apple tilbagebetale beløbet eller erstatte de defekte emner.

ANONYMITET

Vi indsamler personlige oplysninger (“Personlige oplysninger”) med det formål at kunne efterkomme dine ønsker og levere vores produkter, tjenester og relaterede oplysninger til dig.

Apples datterselskab i Japan indsamler dine personlige oplysninger, og Apple opbevarer oplysningerne i en database i vore hovedkvarter i Cupertino, Californien, USA. De personlige oplysninger kan videregives til vores datterselskaber og tredjeparter i det omfang, de har brug for dine oplysninger, i henhold til Apples politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet, som findes på https://www.apple.com/jp/legal/privacy/. Vi beskytter dine personlige oplysninger i henhold til Apples politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet og træffer de nødvendige tekniske, organisatoriske og juridiske foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger.

Det er vigtigt for os at beskytte dine personlige oplysninger. Hvis du har spørgsmål, betænkeligheder eller indvendinger, eller hvis du ønsker adgang til at rette eller slette dine personlige oplysninger, kan du kontakte os på adressen: privacy-japan@apple.com.

ANDRE BETINGELSER

Al handel er underlagt japansk lovgivning uden hensyntagen til modstridende lovgivning, og andre betingelser anført i http://store.apple.com/Catalog/Japan/Images/salespolicies.html er gældende. Hvis der er uoverensstemmelser mellem de betingelser og disse betingelser, er det disse betingelser, der gælder.

AUSTRALIEN OG NEW ZEALAND

SALG OG DISTRIBUTION

Apple sælger og afsender kun produkter i Australien og New Zealand.

PRISER

Alle priser opgives i den valuta, som anvendes i det land, der er angivet i kortindehaverens adresse (“det land, fakturaen sendes til”). Beløbet på fakturaen opgives også i den valuta, der anvendes i det land, fakturaen sendes til. Den samlede pris inkluderer prisen for produktet(erne) plus salgsskat og forsendelsesomkostninger. Læs ordren omhyggeligt igennem, før du sender den.

Apple forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre priser på produkter.

SALGSSKAT

Apples priser er inklusive salgsskat i det land, produktet sendes til, baseret på den aktuelle salgsskat på forsendelsestidspunktet. Hvis salgsskatten i det land, som produktet sendes til, ændres før afsendelse af produketet, er det den nye salgsskat, der anvendes.

KVALITETSSIKRING

For at sikre den højeste kvalitet på aftryk skal du sørge for at anvende de anbefalede indstillinger, når du sender dine fotografier. Hvis du af en eller anden grund ikke er tilfreds med kvaliteten af det produkt, du har modtaget, skal du kontakte Apple på adressen https://www.apple.com/support/photoservices/ww/. Hvis Apple afgør, at der er sket en fejl ved behandlingen af aftryk eller ordrer, vil Apple tilbagebetale beløbet eller erstatte de defekte emner.

ANONYMITET

Vi indsamler personlige oplysninger (“Personlige oplysninger”) med det formål at kunne efterkomme dine ønsker og levere vores produkter, tjenester og relaterede oplysninger til dig.

De personlige oplysninger, du sender, bliver opbevaret i en database i vores hovedkvarter hos Apple Inc. i Cupertino, Californien, USA. De personlige oplysninger kan videregives til vores datterselskaber og tredjeparter i det omfang, de har brug for dine oplysninger, i henhold til Apples politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet, som findes på https://www.apple.com/legal/privacy/. Vi beskytter dine personlige oplysninger i henhold til Apples politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet og gældende lovgivning og træffer de nødvendige tekniske, organisatoriske og juridiske foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger.

Det er vigtigt for os at beskytte dine personlige oplysninger. Hvis du har spørgsmål, betænkeligheder eller indvendinger, kan du kontakte os på adressen: privacy@apple.com.au. Hvis du ønsker adgang til at rette eller slette dine personlige oplysninger, kan du gå til www.apple.com/contact/myinfo.

ANDRE BETINGELSER

Al handel er underlagt lovgivningen i New South Wales uden hensyntagen til modstridende lovgivning. Andre betingelser anført i http://store.apple.com/Catalog/Australia/Images/salespolicies.html for salg i Australian og i http://store.apple.com/Catalog/NZ/Images/salespolicies.html for salg i New Zealand er også gældende. Hvis der er uoverensstemmelser mellem de betingelser og disse betingelser, er det disse betingelser, der gælder.

HONG KONG

SALG OG DISTRIBUTION

Apple sælger og afsender kun produkter i Hong Kong.

PRISER

Alle priser er i Hong Kong-dollar. Beløbet på fakturaen opgives også i Hong Kong-dollar. Den samlede pris inkluderer prisen for produktet(erne) plus afgifter og forsendelsesomkostninger. Læs ordren omhyggeligt igennem, før du sender den.

Apple forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre priser på produkter.

AFGIFTER/MOMS

Apples priser er inklusive afgifter- og/ eller moms i det land, produktet sendes til, baseret på den aktuelle afgiftssats på forsendelsestidspunktet. Hvis afgifts-/moms-satsen i det land, som produktet sendes til, ændres før afsendelse af produketet, andvendes den sats, der var gældende på tidspunkter for modtagelsen af din ordre. Forsendelsesdokumentet/fakturaen, som Apple sender til dig, indeholder evt. afgifter/moms.

KVALITETSSIKRING

For at sikre den højeste kvalitet på aftryk skal du sørge for at anvende de anbefalede indstillinger, når du sender dine fotografier. Hvis du af en eller anden grund ikke er tilfreds med kvaliteten af det produkt, du har modtaget, skal du kontakte Apple på adressen https://www.apple.com/support/photoservices/ww/. Hvis Apple afgør, at der er sket en fejl ved behandlingen af aftryk eller ordrer, vil Apple tilbagebetale beløbet eller erstatte de defekte emner.

ANONYMITET

Vi indsamler personlige oplysninger (“Personlige oplysninger”) med det formål at kunne efterkomme dine ønsker og levere vores produkter, tjenester og relaterede oplysninger til dig.

De personlige oplysninger, du sender, bliver opbevaret i en database i vores hovedkvarter hos Apple Inc. i Cupertino, Californien, USA. De personlige oplysninger kan videregives til vores datterselskaber og tredjeparter i det omfang, de har brug for dine oplysninger, i henhold til Apples politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet, som findes på https://www.apple.com/legal/privacy/. Vi beskytter dine personlige oplysninger i henhold til Apples politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet og gældende lovgivning og træffer de nødvendige tekniske, organisatoriske og juridiske foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger.

Det er vigtigt for os at beskytte dine personlige oplysninger. Hvis du har spørgsmål, betænkeligheder eller indvendinger, eller hvis du ønsker adgang til at rette eller slette dine personlige oplysninger, kan du kontakte os på adressen: privacy@apple.com.

ANDRE BETINGELSER

Al handel er underlagt lovgivningen i Hong Kong (SAR), uden hensyntagen til modstridende lovgivning. Andre betingelser anført i http://store.apple.com/Catalog/HongKong/Images/hk-salespoliciescon.html er også gældende. Hvis der er uoverensstemmelser mellem de betingelser og disse betingelser, er det disse betingelser, der gælder.

SINGAPORE

SALG OG DISTRIBUTION

Apple sælger og afsender kun produkter i Singapore.

PRISER

Alle priser er i Singapore-dollar. Beløbet på fakturaen opgives også i Singapore-dollar. Den samlede pris inkluderer prisen for produktet(erne) plus salgskat og forsendelsesomkostninger. Læs ordren omhyggeligt igennem, før du sender den.

Apple forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre priser på produkter.

SALGSSKAT

Apples priser er inklusive salgsskat i det land, produktet sendes til, baseret på den aktuelle salgsskat på forsendelsestidspunktet. Hvis salgsskatten i det land, som produktet sendes til, ændres før afsendelse af produketet, andvendes den salgskat, der var gældende på tidspunkter for modtagelsen af din ordre. Forsendelsesdokumentet/fakturaen, som Apple sender til dig, indeholder evt. salgsskat.

KVALITETSSIKRING

For at sikre den højeste kvalitet på aftryk skal du sørge for at anvende de anbefalede indstillinger, når du sender dine fotografier. Hvis du af en eller anden grund ikke er tilfreds med kvaliteten af det produkt, du har modtaget, skal du kontakte Apple på adressen https://www.apple.com/support/photoservices/ww/. Hvis Apple afgør, at der er sket en fejl ved behandlingen af aftryk eller ordrer, vil Apple tilbagebetale beløbet eller erstatte de defekte emner.

ANONYMITET

Vi indsamler personlige oplysninger (“Personlige oplysninger”) med det formål at kunne efterkomme dine ønsker og levere vores produkter, tjenester og relaterede oplysninger til dig.

De personlige oplysninger, du sender, bliver opbevaret i en database i vores hovedkvarter hos Apple Inc. i Cupertino, Californien, USA. De personlige oplysninger kan videregives til vores datterselskaber og tredjeparter i det omfang, de har brug for dine oplysninger, i henhold til Apples politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet, som findes på https://www.apple.com/legal/privacy/. Vi beskytter dine personlige oplysninger i henhold til Apples politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet og gældende lovgivning og træffer de nødvendige tekniske, organisatoriske og juridiske foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger.

Det er vigtigt for os at beskytte dine personlige oplysninger. Hvis du har spørgsmål, betænkeligheder eller indvendinger, eller hvis du ønsker adgang til at rette eller slette dine personlige oplysninger, kan du kontakte os på adressen: privacy@apple.com.

ANDRE BETINGELSER

Al handel er underlagt lovgivningen i Singapore uden hensyntagen til modstridende lovgivning. Andre betingelser anført i http://store.apple.com/Catalog/Singapore/Images/sg-salespoliciescon.html er også gældende. Hvis der er uoverensstemmelser mellem de betingelser og disse betingelser, er det disse betingelser, der gælder.


Opdateret den 24. april 2012
© Copyright 2012 Apple, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.