Apple-produkter og den danske forbrugerlovgivning

I henhold til den danske forbrugerlovgivning har forbrugere ret til en gratis reparation eller erstatning, rabat eller refusion af forhandleren for en fejlbehæftet vare eller en vare, som ikke er i overensstemmelse med salgskontrakten. Denne ret udløber to år efter levering af varen, og forbrugeren skal give forhandleren besked indenfor et rimeligt tidsrum fra det øjeblik, at fejlen er konstateret.

Når du køber Apples hardwareprodukter, vil du også være dækket af Apples et-årige begrænsede garanti. Denne dækning gælder samtidig med og oveni dine lovfæstede rettigheder i henhold til den danske forbrugerlovgivning. Du kan også opnå yderligere fordele ved at købe den valgfri AppleCare Protection Plan.

Hvis der skulle være fejl ved dit produkt, eller hvis det ikke svarer til salgskontrakten, kan du vælge at rejse en klage i henhold til den danske forbrugerlovgivning, Apples et-årige begrænsede garanti eller den valgfrie AppleCare Protection Plan (alt efter hvilken, der er gældende)

Ikke–Apple markedsførte produkter købt af Apple er også dækket af dendanske forbrugerlovgivning, men ikke af Apples et-årige begrænsede garanti eller AppleCare Protection Plan.

Opsummering af den danske forbrugerlovgivning, Apples et-årige begrænsede garanti og AppleCare Protection Plan

Den danske forbrugerlovgivningApples et-årige begrænsede garantiAppleCare Protection Plan
Kravsperiode
2 år fra leveringsdato
1 år fra købsdato
Op til 3 år fra købsdato for Mac- eller Apple-display, 
Op til 2 år fra købsdato for Apple TV, iPad, iPhone eller iPod
Dækningsomkostninger
Leveres uden yderligere omkostninger
Inkluderet uden yderligere omkostninger
Fås for yderligere omkostninger
Sådan rejser du et krav
Ring til eller besøg din forhandler2
Ring til Apple-support1 eller besøg en Apple Store-butik eller en Apple-autoriseret forhandler
Ring til Apple-support1 eller besøg en Apple Store-butik eller en Apple-autoriseret forhandler
Medfølgende reparations- eller erstatningsmuligheder
Kontakt forhandleren for at få mere at vide
Indlevering eller indsendelse med post3
Indlevering eller indsendelse med post for alle enheder; hurtig erstatningsservice for iPad og iPhone; eller lokal service for skrivebordscomputere3
Reparation eller erstatning udenfor købslandet
Kontakt forhandleren for at få mere at vide
Ja4
Ja4
Teknisk telefonsupport5
Kontakt forhandleren for at få mere at vide
90 dage fra købsdato
3 år fra købsdato for Mac- eller Apple-display
Op til 2 år fra købsdato for Apple TV, iPad, iPhone eller iPod

Opsummeringen ovenfor er underlagt alle betingelser, der er gældende for Apples et-årige begrænsede garanti og AppleCare Protection Plan. En kopi af de respektive betingelser er tilgængelig på https://www.apple.com/legal/warranty/ samt https://www.apple.com/legal/applecare/.

Denne side er blevet udarbejdet af Apple, og dens indhold er ikke blevet godkendt af nogen tredjepart.

  1. Apple-support: 80 24 96 25. Det gebyrfri telefonnummer gælder kun for faste telefoner. Visse mobiloperatører giver ikke adgang eller opkræver et gebyr.
  2. Forbrugere, der har købt produkter i en Apple Store-butik eller i Apples onlinebutik, kan rejse krav mod Apple, uanset om produkterne er markedsført af Apple eller ej. Apples kontaktoplysninger er tilgængelige her.
  3. Tilgængeligheden af servicemuligheder afhænger af det land, hvor der anmodes om service, og adressen på en Apple Authorized Service Provider. Apple anmoder muligvis også om, at kunden erstatter komponenter med dele, der er lette at installere.
  4. Apple begrænser muligvis service til iPad og iPhone for EØS og Schweiz.
  5. Teknisk telefonsupport inkluderer hjælp til problemer med installering, samling, grundlæggende konfiguration og software.

Apple Distribution International Ltd. 
Hollyhill Industrial Estate
Hollyhill, Cork
Republic of Ireland

Opsummering af den danske forbrugerlovgivning

Dine forbrugerrettigheder i henhold til den danske forbrugerlovgivning gælder samtidig og i tillæg til dine rettigheder i henhold til Apples et-årige begrænsede garanti og den valgfrie AppleCare Protection Plan.

I tillæg til ovenstående garanterer vi for Apple-markedsførte varer, at vi udfører reparationer og leverer reservedele indenfor et rimeligt tidsrum, og at vi vil leve op til Apples et-årige begrænsede garanti samt AppleCare Protection Plan, hvor den er gældende. I henhold til dansk forbrugerlovgivning kan en forbruger vælge at få repareret eller erstattet en fejlbehæftet vare eller en vare, som ikke er i overensstemmelse med salgskontrakten, medmindre omkostningen eller byrden for forhandleren er urimelig, eller hvis en reparation eller erstatning ikke kan lade sig gøre. Hvis forhandleren ikke tilbyder en reparation eller erstatning, kan forbrugeren vælge at få en tilsvarende reduktion i købsprisen eller trække sig ud af kontrakten ved at returnere produktet til gengæld for fuld refusion, hvis den manglende overensstemmelse er faktisk konstateret. Denne ret udløber to år efter levering af varen, og forbrugeren skal give forhandleren besked indenfor et rimeligt tidsrum fra det øjeblik, at fejlen er konstateret. Det primære ansvar ligger hos forhandleren, som er Apple, hvis varen er købt i Apples onlinebutik.

I henhold til den danske forbrugerlovgivning anses fejl eller manglende overensstemmelse mellem vare og kontrakt, som forekommer indenfor 6 måneder efter levering, som værende til stede på leveringstidspunktet. Efter udløb af denne 6 måneders periode, ligger bevisbyrden for, at fejl eller manglende overensstemmelse mellem vare og kontrakt var til stede ved leveringen, hos forbrugeren.

For at få yderligere oplysninger om den danske forbrugerlovgivning skal man besøge det europæiske forbrugercenters websted http://www.forbrugereuropa.dk.