Varemærke, ophavsret og immaterielle rettigheder

Liste over Apples varemærker

Se listen over Apples vare- og servicemærker, og læs om, hvordan varemærkerne skal benyttes. Brug af Apples varemærker kan være forbudt uden en udtrykkelig tilladelse. Der findes flere oplysninger i Apples Internetmærker, Retningslinjer for brug af Apples varemærker og ophavsret og Softwarelicensprogrammer.

Ophavsret

Læs en forklaring af, hvad ophavsret er, hvordan du får tilladelse til at bruge Apples materialer, der er beskyttet af ophavsret, eller hvordan du anmelder en krænkelse af ophavsretten.

Apples Internetmærker

Læs retningslinjerne for brug af Apples teknologiske Internetmærker til anbefaling af Apple og dets produkter, hvis dit websted bruger eller er oprettet vha. hardware og software fra Apple.

Beskyttelse mod piratkopiering

Læs Apples politik med hensyn til piratvirksomhed, hvis du vil vide, hvad det er, og hvordan du anmelder evt. mistanker om piratkopiering af Apple-software.

Retningslinjer for varemærker og ophavsret

Læs om brugen af Apples varemærker, servicemærker eller billeder i reklamer, instruktions- eller opslagsmateriale eller på websteder, produkter, etiketter eller emballage.

Juridiske oplysninger om FileMaker

Se listen over FileMakers varemærker.

Liste over NeXT-varemærker

Se den aktuelle liste over NeXT-varemærker, og læs, hvordan de skal bruges.