Presseinformation fra Apple

Apple offentliggør rekordresultat for 1. kvartal

iPhone, tjenester, Mac og Apple Watch slår alle rekorder

CUPERTINO, Californien – 31. januar 2017 – Apple præsenterede i dag resultatet for 1. kvartal af virksomhedens regnskabsår, der sluttede 31. december 2016. Virksomheden havde en rekordstor omsætning på 78,4 mia. dollar og en rekordstor indtægt på 3,36 dollar pr. udvandet aktie i dette kvartal. Disse resultater skal sammenlignes med en omsætning på 75,9 mia. dollar og en indtægt på 3,28 dollar pr. udvandet aktie i samme kvartal året før. 64 % af kvartalets omsætning stammede fra internationalt salg.

“Vi er rigtig glade for at kunne meddele, at resultaterne fra vores julekvartal genererede den største kvartalsomsætning i Apple nogensinde og slog flere rekorder undervejs. Vi solgte flere iPhones end nogensinde før, og vores omsætning for iPhone, vores tjenester, Mac og Apple Watch satte nye rekorder,” sagde Tim Cook, Apples CEO. “Med en rekordstor kundeaktivitet i App Store voksede omsætningen fra vores tjenester støt sidste år, og vi er meget begejstrede for de produkter, vi har i støbeskeen.”

“Vores fremragende resultater har ført til en ny, rekordstor omsætning pr. udvandet aktie og en pengestrøm fra driftsaktiviteter på over 27 milliarder,” sagde Luca Maestri, Apples CFO. “Vi udbetalte knapt 15 mia. dollar til vores investorer i kvartalet via udbytter og aktietilbagekøb. Det bringer de samlede betalinger via vores kapitalafkastordning op på 200 mia. dollar.”

Apple leverer følgende vejledning for det andet kvartal af regnskabsåret 2017:
  • omsætning på mellem 51,5 mia. og 53,5 mia. dollar
  • bruttoresultat på mellem 38 og 39 %
  • driftsomkostninger på mellem 6,5 og 6,6 mia. dollar
  • andre indtægter/(omkostninger) på 400 mio. dollar
  • skatteprocent på 26 %

Apples bestyrelse har annonceret en kontant dividende på 0,57 dollar pr. almindelig aktie i virksomheden.  Dividenden udbetales den 16. februar 2017 til aktieindehavere registreret pr. 13. februar 2017.

Apple leverer direkte streaming af konferenceopkaldet om kvartalsregnskabet for 1. kvartal af 2017 kl. 23.00 dansk tid den 31. januar 2017 på www.apple.com/investor/earnings-call/. Denne webcast vil derefter være tilgængelig i omkring to uger.

Denne pressemeddelelse indeholder fremadrettede udtalelser, inklusive – men ikke begrænset til – udtalelser om virksomhedens forventede indtjening, bruttoresultatet, driftsomkostninger, andre indtægter/(omkostninger) og skatteprocent. Disse udtalelser er behæftet med risici og usikkerheder, og de faktiske resultater kan variere. Risici og usikkerheder omfatter bl.a. virkningen af konkurrencemæssige og økonomiske faktorer samt virksomhedens reaktion på disse faktorer, på forbrugeres og andre virksomheders beslutninger om køb af virksomhedens produkter; fortsat konkurrencepres på markedet; virksomhedens evne til i rette tid at levere produkter til markedet og stimulere kundernes efterspørgsel på nye programmer, produkter og teknologiske innovationer; den evt. virkning af produktlanceringer og -overgange, ændringer i produktpriser og udbud og/eller stigende komponentpriser på virksomhedens bruttoresultat; risikoen ved lagerbeholdning i forbindelse med virksomhedens behov for at bestille eller forpligte sig til at bestille produktkomponenter, før kundeordrer modtages; den fortsatte tilgængelighed på acceptable vilkår – eller i det hele taget af visse komponenter og tjenester, der er vigtige for virksomheden, og som i øjeblikket leveres fra en enkelt eller et begrænset antal kilder; den evt. virkning af virksomhedens afhængighed af produktion og logistiktjenester leveret af tredjeparter på kvaliteten, kvantiteten og prisen på de leverede produkter og tjenester; risici i forbindelse med virksomhedens internationale aktiviteter; virksomhedens afhængighed af tredjeparters immaterielle rettigheder og digitale indhold; den potentielle betydning, hvis virksomheden får en dom for at have krænket andres immaterielle rettigheder; virksomhedens afhængighed af den måde, distributører, fragtfirmaer og forhandlere af virksomhedens produkter driver forretning på; de eventuelle konsekvenser af problemer med kvaliteten af produkter og tjenester for virksomhedens fortjeneste på salg og drift; fortsat beskæftigelse og tilgængelighed af nøglepersoner i ledelsen og centrale medarbejdere; krig, terrorisme, problemer med offentlig sundhed, naturkatastrofer og andre omstændigheder, der kan afbryde forsyninger og leverancer og mindske efterspørgslen på produkter; samt ufavorable resultater af eventuelle retssager. Der kan af og til findes flere oplysninger om de potentielle faktorer, der kan få betydning for virksomhedens økonomiske resultater, i afsnittene “Risk Factors” og “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” i virksomhedens offentlige rapporter, der er indleveret til SEC, inklusive virksomhedens Form 10-K for det regnskabsår, der sluttede den 24. september 2016, og Form 10-Q for regnskabskvartalet, der sluttede den 31. december 2016, der vil blive indleveret til SEC. Virksomheden forpligter sig ikke til at opdatere nogen fremadrettede udtalelser eller oplysninger, som er gældende på de respektive datoer.

Apple revolutionerede markedet for personlige teknologiprodukter med lanceringen af Macintosh-computeren i 1984. I dag er Apple verdensførende inden for innovation med iPhone, iPad, Mac, Apple Watch og Apple TV. Apples fire softwareplatforme – iOS, macOS, watchOS og tvOS – giver problemfrie overgange mellem alle Apple-enheder og styrker brugerne gennem banebrydende tjenester som App Store, Apple Music, Apple Pay og iCloud. Apples over 100.000 medarbejdere brænder for at skabe de bedste produkter i verden – og for at gøre verden til et bedre sted.

Pressekontakt:
Erik Yström
Apple
eriky@apple.com
+46 (0)8-703 30 48

Martin Lund Nielsen
martin@kudos.dk
 

© 2017 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple. Andre firma- og produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Apple Media Helpline 33 42 22 36