Apple Recycling Program

Spørgsmål og svar

Jeg har købt elektronisk udstyr via Apple Online Store. Hvor kan jeg indlevere mit gamle elektroniske udstyr?

Apple er medlem af de Danske distributørers indsamlingsprogram. Det betyder, at du har mulighed for at aflevere dit elektroniske Apple-udstyr på en kommunal genbrugsplads.

Jeg har ikke købt nyt elektronisk udstyr. Hvor kan jeg aflevere mit brugte udstyr?

Forbrugere kan indleveres gammelt elektronisk udstyr på den nærmeste genbrugsstation.

Skal jeg fjerne data fra min gamle computer?

Ja, før du afleverer dit gamle udstyr til genbrug, skal du (a) slette data på harddiskene og andre lagringsenheder i produkterne; (b) sikkerhedskopiere eller overføre evt. data før sletning; (c) fjerne evt. udskiftelige medier som disketter, cd'er, dvd'er eller PC Cards og (d) fjerne SIM-kortet i din mobiltelefon. Apple påtager sig ikke noget ansvar for tab eller afsløring af fortrolige kundedata på genbrugt udstyr.

Kan jeg også smide gammelt elektronisk udstyr ud med husholdningsaffaldet?

Skraldespand

Nej. Udtjent elektronisk udstyr, batterier og alle produkter, der er mærket med symbolet for en skraldespand med et kryds, skal indsamles og genbruges separat. Udtjent elektronisk udstyr indeholder værdifulde materialer, der skal gennemgå en speciel genbrugsprocedure og kan bruges som grundlag for nye produkter. Noget elektronisk udstyr kan desuden indeholde potentielt farlige stoffer, som skal bortskaffes med omtanke. Apple tager sit mijømæssige ansvar alvorligt og er medlem af et genbrugsprogram sammen med mange andre store el- og elektronikproducenter i Storbritannien.