Tilbud til videregående uddannelsesinstitutioner 2022
Vilkår og betingelser

Kvalificerede kunder modtager et Apple Gift Card ved købet af et kampagneprodukt. Tilbuddet er underlagt de gældende vilkår og betingelser heri, og termer med stort bogstav er defineret nedenfor.

KAMPAGNEPERIODE:

Kampagnen starter den 14. juli 2022 og slutter den 17. oktober 2022 (“kampagneperioden”) i Danmark (“kampagneland”).

FORHANDLERE, DER INDGÅR I KAMPAGNEN:

Apple Store for Education og 80 24 08 35 (individuelt “forhandler, der indgår i kampagnen”). Kampagneprodukter (jf. definitionen i diagrammet nedenfor) skal købes hos en forhandler, der indgår i kampagnen, i det angivne kampagneland. Kun leveringer inden for samme kampagneland er omfattet af kampagnen. Kampagneprodukter, der bestilles hos en forhandler, der indgår i kampagnen, i løbet af kampagneperioden, og som afsendes efter kampagneperiodens ophør, giver ret til et tilbudsprodukt (jf. definitionen i diagrammet nedenfor).

TILBUDDET:

Kvalificerede kunder, som afgiver en ordre på et kampagneprodukt i kampagneperioden hos en forhandler, der indgår i kampagnen, modtager en rabat svarende til tilbudsproduktets værdi (afhængigt af kundens køb, som angivet i diagrammet nedenfor), som fratrækkes prisen på kampagneproduktet på købstidspunktet. Kunder vil blive opkrævet for alle varer i deres kurv, inklusive tilbudsproduktet.  

Produktkategori Kampagneprodukter Tilbudsprodukt
iPad iPad Air (5. generation)
iPad Pro (11", 12,9")
Apple Gift Card på 680 kr.
Mac MacBook Air
MacBook Pro (13", 14", 16")
iMac (24")
Apple Gift Card på 1.020 kr

Nyistandsatte produkter og returnerede varer i åbnet emballage, der sælges “som de er og forefindes”, er ikke omfattet af tilbuddet.

KVALIFICEREDE KUNDER:

Personer, som er berettiget til at købe ind i Apple Store for Education, omfatter undervisere, personale, studerende og forældre som beskrevet herunder (individuelt “kvalificeret kunde”):

Ansatte på alle uddannelsesinstitutioner – Alle ansatte på en offentlig eller privat uddannelsesinstitution i Danmark er berettiget.

Studerende på videregående uddannelsesinstitutioner – Studerende, som er indskrevet eller optaget på en videregående uddannelsesinstitution i Danmark, er berettiget til at købe.

Forældre til studerende på videregående uddannelsesinstitutioner – Forældre, der køber ind på vegne af deres barn, som er indskrevet eller optaget på en offentlig eller privat videregående uddannelsesinstitution i Danmark, er berettiget til at købe.

Køb fra Apple Store for Education må ikke bruges til institutioner eller videresalg.

PROCEDURER FOR RETURNERING OG OMBYTNING AF PRODUKTER:

Returnering og ombytning af produkter er underlagt de gældende regler hos den forhandler, der indgår i kampagnen, hvor købet er foretaget. Den kvalificerede køber har en 14 dages fortrydelsesret, når varer bestilles online eller uden for Apples forretningssteder i overensstemmelse med lovbestemt fortrydelsesret. Ved bestilling online vil der blive givet yderligere oplysninger i forbindelse med købet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis et kampagneprodukt returneres eller ombyttes til et produkt, der ikke er et kampagneprodukt, skal tilbudsproduktet også returneres. I modsat fald vil kampagnerabatten blive fratrukket tilbagebetalings- eller ombytningsbeløbet, og en evt. difference skal betales af den kvalificerede kunde. Hvis et tilbudsprodukt ombyttes til et andet tilbudsprodukt, og den fulde detailpris på det ønskede produkt er højere end den oprindelige kampagnerabat, skal den kvalificerede kunde betale differencen. Hvis et tilbudsprodukt ombyttes til et andet tilbudsprodukt, og den fulde detailpris på det ønskede produkt er lavere end den oprindelige kampagnerabat, udbetales differencen ikke til den kvalificerede kunde.

KAMPAGNEBEGRÆNSNINGER:

Dette tilbud gælder kun i kampagneperioden, og så længe lager haves. Kampagneprodukter, tilbudsprodukter og farver på tilbudsprodukter afhænger af tilgængelighed. Apple kan til enhver tid afslutte tilbuddet uanset grund. Ved køb af kampagne-Mac er det kun tilladt at købe ét (1) tilbudsprodukt pr. kvalificeret kunde i løbet af kampagnen. Ved køb af kampagne-iPad er det kun tilladt at købe ét (1) tilbudsprodukt pr. kvalificeret kunde i løbet af kampagnen. Inden købet skal du kunne dokumentere, at du opfylder ovennævnte krav til at være en kvalificeret kunde. Forhandlere, offentlige institutioner, statslige institutioner, nonprofitorganisationer, uddannelsesinstitutioner, koncernkunder og virksomhedskunder er ikke omfattet af kampagnen, og Apple forbeholder sig retten til at annullere sådanne kunders køb. Hvis Apple konstaterer, at du har benyttet dig af kampagnetilbuddet, men ikke er en kvalificeret kunde, skal du tilbagebetale et beløb svarende til den kampagnerabat, du har fået.

ANDRE BEGRÆNSNINGER:

Dette tilbud er ugyldigt, i det omfang det er forbudt eller begrænset ved lov. Dette tilbud kan kombineres med andre Apple-kampagner, der henvender sig til individuelle slutkunder, og som tilbydes af forhandlere, der indgår i kampagnen, i samme kampagneperiode, i henhold til de betingelser og vilkår samt begrænsninger, der er gældende for denne kampagne og evt. øvrige Apple-kampagner. Apple er desuden ikke ansvarlig for eventuelt tab, ødelæggelse eller tyveri af dit kvalificerende kampagneprodukt eller tilbudsprodukt. Apple kan gøre brug af enhver oplysning, der angives, i overensstemmelse med Apples anonymitetspolitik, som findes online på www.apple.com/dk/privacy. Sådanne ændringer vil ikke påvirke ordrer, der allerede er behandlet, og som denne version af vilkår og betingelser gælder for.

© 2022 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande. Alle andre mærker, der vises i denne meddelelse, ejes af Apple Inc. eller kan være varemærker ejet af deres respektive virksomheder.