Lyd og hørelse

Lyd består af bølger, som dannes, når en genstand - f.eks. en højttaler - skubber til luften, så lufttrykket ændres. Lydbølger beskrives af fagfolk med udtryk som frekvens og svingninger.

Du kan nemt indstille den maksimale lydstyrke på iPod og iPhone. Klik her for at få svar på ofte stillede spørgsmål om maksimal lydstyrke.

Lyd som videnskab

Frekvensen af lydens bølger bestemmer lydbølgens tonehøjde. Frekvens måles normalt i Hertz (Hz), og 1 Hz svarer til, at en bølge fuldfører en cyklus pr. sekund. Det menneskelige øre kan opfange et bredt frekvensområde - fra omkring 20 Hz til 20.000 Hz. Svingningerne beskriver lydbølgens styrke. Når en lydbølges svingninger øges, øges lydstyrken også. Musik består af en blanding af forskellige frekvenser og svingninger.

Audio Levels

Det lydniveau, som ørerne hører, måles normalt i decibel. I forbindelse med lyd bruges decibel til at måle lydbølgens svingninger. Decibel er en praktisk enhed til måling af lyd, fordi den på en overskuelig skala repræsenterer hele det enorme spektrum af lydniveauer, som det menneskelige øre kan opfange. På decibelskalaen er den laveste lyd, der kan høres, 0 dB. Hvert interval på 10 dB repræsenterer omtrent en fordobling af den lydstyrke, du opfatter.

Lyd og dine ører

Du kan høre, fordi dine ører konverterer vibrationerne i en lydbølge i luften til signaler, som hjernen opfatter som lyd. Når en lyds vibrationer kommer ind i øret, bliver vibrationerne forstærket af trommehinden og nogle små knogler (hammeren, ambolten og stigbøjlen). I det indre øre skubber disse forstærkede vibrationer til nogle små hårceller, som derefter konverterer vibrationer til nerveimpulser, der sendes til hjernen. Derefter fortolker hjernen nerveimpulserne som lyd.

Hvis du udsætter ørerne for et meget stort lydtryk, kan du beskadige de små hårceller i ørerne. Hvis de først bliver beskadiget, kan de miste evnen til at sende impulser til hjernen. Som følge heraf kan hørelsen blive nedsat pga. støjpåvirkning. Symptomerne kan være, at du hører forvrænget og uklar lyd eller har svært ved at følge med i en samtale.

Du kan opleve høretab som følge af ekstrem støjpåvirkning ved en enkelt lejlighed - f.eks. efter et skud - men høretabet kan også opstå som følge af gentagne støjpåvirkninger over lang tid.

Lyt med forsigtighed

Forskningen inden for høretab forårsaget af støjpåvirkning har især fokuseret på langvarig udsættelse for støj på industriarbejdspladser. Selvom der ikke er forsket så meget i effekten af musik med høj lydstyrke, bør du følge nogle enkle anbefalinger, når du lytter til musik og lyd via øre- eller hovedtelefoner - hvad enten de er tilsluttet din iPod, din computer eller en anden lydkilde.

Skærmen Spiller nu - Lydstyrke på iPod

Tænk over lydstyrken

Der findes ikke en bestemt lydstyrke, som passer til alle. Du oplever måske, at lydstyrken ændres, hvis du bruger andre øre- eller hovedtelefoner og ændrer EQ-indstillingerne. Nogle eksperter anbefaler, at du indstiller lydstyrken, mens du befinder dig i rolige omgivelser, skruer ned for lyden, hvis du ikke kan høre almindelig tale i nærheden, undgår at skrue op for lyden for at overdøve larm fra omgivelserne og sørger for ikke at bruge øre- eller hovedtelefoner for længe ad gangen med en høj lydstyrke.

Hold øje med tiden

Du bør også holde øje med tiden, så du er klar over, hvor længe du lytter til høj musik. Husk: Du kan efterhånden vænne dig til en høj lydstyrke uden at bemærke, at hørelsen tager skade. Eksperter advarer om, at høretab som følge af støjpåvirkninger også kan skyldes gentagne påvirkninger over lang tid. Jo højere lydstyrken er, jo kortere tid går der, før hørelsen kan tage skade. Hvis du oplever ringen for ørerne eller ikke hører tale tydeligt, skal du holde op med at lytte og få din hørelse kontrolleret.