Leverandøransvar

Den klode, vi alle sammen deler, og de mennesker, der er med til at lave vores produkter, betyder meget for os. Derfor sørger vi for, at både vi og vores leveran­dører lever op til de højeste standarder, så vi kan sikre, at alle mennesker bliver behandlet med værdighed og respekt. Vi fortæller åbent om vores arbejde, så andre kan følge i vores fodspor.

Vores forsynings­kæde er global. Det er vores ansvar også.

Der bliver fremstillet Apple-produkter over hele verden. Vi arbejder sammen med vores leveran­dører, lige fra mineraludvinding til genbrug, om at verificere, at de krav, vi har opsat for menneskene og samfundene i vores forsynings­kæde, bliver overholdt. I 2018 udførte vi 1049 leverandørevalueringer i 45 lande.

Vi bliver ved med at stille højere krav til os selv. Og til vores leveran­dører.

Vores retningslinjer for leveran­dører stiller konstant høje krav om sikre, respektfulde arbejdsforhold og beskyttelse af miljøet. Retningslinjerne gælder for alle vores samarbejdspartnere på alle niveauer og skal overholdes – også selvom vores krav måske er højere end kravene i den lokale, regionale eller nationale lovgivning.

En arbejdsplads med sikkerhed og respekt for alle.

Vi kræver, at vores leveran­dører behandler deres ansatte med værdighed og respekt. De skal sørge for fair arbejdstider, sikkerhed på arbejds­pladsen og et miljø, der er fri for diskrimination. Fra dag ét skal de oplyse deres ansatte om disse rettigheder og garantere dem en anonym kommunikationskanal, hvor de kan ytre eventuelle bekymringer.

Over 17,3 millioner mennesker har lært deres rettigheder at kende siden 2007.

Leverandørernes ansatte bliver undervist i deres rettigheder på arbejds­pladsen og lærer, hvordan de kan indberette – frit og anonymt – hvis de føler, at deres rettigheder bliver truet.

De højeste krav til sikkerhed på arbejds­pladsen.

Leverandørerne skal stille relevant sikkerhedsudstyr og -protokoller samt oplæring til rådighed som led i risikostyringen på jobbet. Vores strenge evalueringer styrker efterlevelse af retningslinjerne.

Vi kræver, at vores leveran­dører kan sikre fair arbejdstider.

I over et årti har Apple været en af de få virksomheder, der har arbejdet på at sikre, at retningslinjerne for arbejdstid bliver overholdt, og har rapporteret om overtrædelser.

Vi har nultolerance over for gældsarbejde.

Vi forbyder enhver form for tvunget arbejde. Vores leveran­dører skal øjeblikkeligt skride til handling – ellers risikerer de at blive fjernet fra vores forsynings­kæde.

Vi skaber muligheder for dem, der skaber vores produkter.

Siden 2008 har vi tilbudt uddannelses­ordninger til mere end 3,6 mio. ansatte hos vores leveran­dører. Ordningerne giver menneskene i vores forsynings­kæde mulighed for at lære nye kompetencer og gøre fremskridt i deres karriere – de kan f.eks. lære et nyt sprog eller tage en uddannelse.

Nye kompetencer, uddannelser og veje til udvikling.

Vores uddannelses­ordninger, som spænder over alt fra livsfærdig­heder til en reel uddannelse, har hjulpet millioner af mennesker til at opnå personlig og faglig udvikling.

Teknologiens sprog tilhører alle.

68 procent af dem, der tog vores kursus i appudvikling og Swift i 2018, havde lidt eller slet ingen erfaring med kodning. Og nu? Nu kan de bygge en app.

Mulighed for uddannelse – også dybere i vores forsynings­kæde.

Vi forsøger konstant at udvide vores uddannelses­ordninger og give kompetence­opbyggende muligheder til flere mennesker i flere dele af vores forsynings­kæde.

Viden om sundhed til flere ansatte hos vores leveran­dører.

Vi giver adgang til materialer om og undervisning i ernæring, personlig pleje og sundhed under graviditet. I 2020 vil disse ordninger være nået ud til en million ansatte hos vores leveran­dører.

Grønnere fabrikker, grønnere samfund.

Hvert år øger vi vores samarbejde med leverandørerne for at beskytte miljøet. Sammen sparer vi mere energi og vand, anvender sikrere kemikalier og eliminerer affaldsproduktion ved hjælp af praktiske samarbejdsbårne ordninger. Og i takt med at vi styrer vores leveran­dører i retning af best practices, som rækker ud over deres egne fabrikker, fortæller vi også åbent om vores erfaringer for at sætte skub i vores fælles positive indvirkning på miljøet.

Renere vand, fra fabrikken til samfundet.

I 2018 gik vi fra at spare på vandet til at forvalte vandet – en indsats, der gavner de samfund, hvor vores produkter bliver fremstillet.

Nye standarder med grønnere og mere sikre kemikalier.

Apple har sat standarden for sikrere brug af kemikalier og fortæller åbent om processen, så andre kan følge det gode eksempel.

Alisa Gravitz, CEO, Green America

Samarbejde, der hjælper flere leveran­dører med at opnå nul affald.

Alle slutmontageanlæg for iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods og HomePod har nu UL-certificeringen Zero Waste to Landfill.

Vi går længere i kampen mod klimaforandringer.

I 2018 reducerede vores leveran­dører den årlige udledning af kulstoffer med mere end 466.000 tons – det svarer til at fjerne 100.000 biler fra vejene i et år.

Samarbejde driver vores fremskridt.

Regelmæssige evalueringer måler leverandørernes præstation i forhold til vores retningslinjer for leveran­dører og finder frem til muligheder for forbedring. Selv når leverandørerne står over for udfordringer, arbejder vores teams tæt sammen om at forbedre forholdene, så de kan opfylde vores krav. Leverandører, der ikke vil eller kan forbedre sig, risikerer at blive fjernet fra vores forsynings­kæde.

En historie fuld af forbedringer. Understøttet af data.

En leverandørs præstation bliver vurderet ud fra en streng evaluerings­proces, der afgør, i hvor høj grad vores standarder bliver overholdt. I 2018 blev der udført evalueringer af 770 fabrikker, logistik- og reparationsanlæg, butikker og kontaktcentre. Derudover blev 279 smelterier og mineanlæg også vurderet.

 • 2018 76 % med højt præstationsniveau
 • 2018 23 % med mellem præstationsniveau
 • 2018 1 % med lavt præstationsniveau
 • 2017 59 % med højt præstationsniveau
 • 2017 40 % med mellem præstationsniveau
 • 2017 1 % med lavt præstationsniveau
 • 2016 47 % med højt præstationsniveau
 • 2016 50 % med mellem præstationsniveau
 • 2016 3 % med lavt præstationsniveau
 • 2015 36 % med højt præstationsniveau
 • 2015 58 % med mellem præstationsniveau
 • 2015 6 % med lavt præstationsniveau
 • 2014 26 % med højt præstationsniveau
 • 2014 60 % med mellem præstationsniveau
 • 2014 14 % med lavt præstationsniveau

Vores arbejde spreder sig som ringe i vandet og skaber forandringen.

Vores indsats for at hjælpe mennesker og passe på kloden slutter ikke med vores egen forsynings­kæde. Vi stræber efter at være et godt eksempel, som andre kan følge, og vi fortæller åbent om vores fremskridt i håb om at skubbe til forandringen i hele branchen. Vi er stolte af den globale anerkendelse, vi har fået for vores indsats. Og vi er meget bevidste om, at arbejdet aldrig slutter. Vi er nemlig af den overbevisning, at hvis ikke vi kan finde nye måder at forbedre os på – så er det, fordi vi ikke kigger godt nok efter.

Bekæmper gældsarbejde.

Tildelt Stop Slavery-prisen af Thomson Reuters Foundation i 2018

Skaber en grønnere forsynings­kæde.

Tildelt førstepladsen på Corporate Information Transparency Index, fem år i træk

Fremmer sikrere kemikalier.

Tildelt topkarakter og vurderet som den bedste af 40 forhandlere af Mind the Store

Vi mener, at virksomheder – når de er allerbedst – tjener folkets bedste, selvstændiggør mennesker rundt om i verden og binder os sammen som aldrig før.

Tim Cook

Læs mere om vores arbejde i den fulde rapport.

Flere rapporter

 • Retningslinjer for leveran­dører

 • Standarder for leverandør­ansvar

 • Bestræbelser på at bekæmpe menneskehandel og slaveri 2018

 • Bestræbelser på at bekæmpe menneskehandel og slaveri 2017

 • Rapport om konfliktmineraler

 • Specifikation for brug af bestemte stoffer

 • Liste over leveran­dører

 • Liste over smelterier og raffinaderier

Tidligere statusrapporter

Vi vil gerne høre dine tanker om leverandøransvar.