Leverandøransvar

En forsynings­kæde, der styrker mennesker og beskytter planeten.

Både vi og vores leverandører lever op til de højeste standarder, når det kommer til menneskerettigheder, beskyttelse af miljøet og ansvarlig virksomhedsdrift i hele forsynings­kæden. Sammen gør vi mere end blot at følge den accepterede kutyme i branchen – vi går skridtet videre. Derfor kan vores leverandørers ansatte få et bedre liv, og vi kan være med til at bevare Jordens ressourcer til glæde for de næste generationer. Vi er meget åbne omkring vores vision, processer og resultater. Vi tror nemlig på, at transparens er med til, at vi hele tiden er på mærkerne over for os selv og for verden – og at vi ved at dele giver andre muligheden for at lære af vores erfaringer.

Se statusrapporten fra 2018 (PDF)

Vi sætter høje standarder for fair arbejdsvilkår. Og de bliver højere og højere.

Apples retningslinjer for leverandører rummer også en beskyttelse af vores leverandørers medarbejdere. Det gælder f.eks. ordentlige levevilkår, rimelige arbejdstider og sikkerhed på arbejdspladsen. Leverandørerne er forpligtede til at oplyse deres ansatte om de forskellige former for beskyttelse, når de bliver ansat, og medarbejderne er garanteret en sikker og anonym kommunikationskanal, hvor de kan ytre eventuelle bekymringer. Principper og standarder i vores retningslinjer gælder for alle samarbejdspartnere på alle niveauer, lige fra sourcing af materialer og hele vejen gennem produktionsprocessen, og vi forventer, at de bliver overholdt – også selvom vores krav måske er højere end de lokale, regionale eller nationale lovgivninger. Ud over disse beskyttelsesmæssige kerneområder er vi gået endnu længere og har implementeret ordninger, der uddanner medarbejderne og giver dem mulighed for at nå længere i deres karriere.

+3 mio. personer i forsyningskæden har gennemført kurser om sikkerhed på arbejdspladsen i 2017.
14,7 mio. af vores leverandørers medarbejdere har gennemført kurser om sikkerhed på arbejdspladsen siden 2007.

Kvinderne står stærkere efter uddannelse i sundhed.

Ud over at skabe rammerne for en sikker og sund arbejdsplads er det vigtigt for os, at alle medarbejdere i vores forsyningskæde har mulighed for at lære om personlig trivsel og forebyggende sundhedspleje. I 2017 introducerede vi en særlig sundhedsordning til de kvindelige ansatte hos vores leverandører i Indien og Kina. Ordningen fokuserer på kvinderne, fordi de har den største indvirkning på deres familier og lokalsamfund, og fordi kvinderne tit bliver overset. Gennem ordningen lærer de om sundhedspleje med fokus på ernæring, moderskab og forebyggelse, og de opfordres til at dele deres nye viden med kollegaer, familie og venner.

Jeg er gladere og sundere, end jeg var, da jeg startede i ordningen. Jeg har kunnet dele min viden med venner og familie. Det gør mig stolt og giver mig en følelse af at have udrettet noget.

Zhangjing, deltager i sundhedsordningen for kvinder

God træning i dag giver bedre resultater i morgen.

Sammen med vores partnere gør vi mere end at give medarbejderne i vores forsynings­kæde en arbejds­plads med fair arbejdsvilkår. Siden 2008 har Apple udviklet uddannelses­ordninger med fokus på at bringe vores leverandørers ansatte videre i deres karrierer. SEED-ordningen (Supplier Employee Education and Development) hjælper de nuværende medarbejdere til at kunne studere de emner, de er mest interesserede i. Siden den blev oprettet, har 2,5 millioner menne­sker deltaget, og mere end 12.000 af dem er tilmeldt en uddannelse. I samarbejde med et af de førende universiteter i Kina har vi også etableret Factory Line Leader-ordningen. Den består af erhvervs­faglige uddannelses­forløb, der fokuserer på de tekniske og bløde færdigheder, der kræves for at blive en god linjeleder, og henvender sig særligt til studerende, som måske ellers ville være begrænset til jobs i bunden af organisa­tionen. De, der består forløbet, er garanteret en praktikplads hos en Apple-leverandør med mulighed for fuldtidsansættelse.

Vi graver dybt for at sikre, at materia­lerne kommer fra forsvarlige kilder.

Vi er enormt stolte over at være blevet anerkendt som verdens førende aktør inden for ansvarlig sourcing af mineraler til vores produkter. I 2010 var vi den første virksomhed til at kortlægge vores forsynings­kæde fra produktion til smeltning af tin, tantal, wolfram og guld (også kaldet 3TG-mineraler). Vi var også den første virksomhed, der offentliggjorde en liste over smelterierne i vores forsynings­kæde. I 2014 begyndte vi at kortlægge processen for kobolt og kunne fremvise resultatet i 2016. I 2017 – og for andet år i træk – deltog alle vores 3TG- og koboltsmelterier i en evaluerings­ordning med vurderinger udført af uafhængige tredjeparter. Vi gør alt dette for at sikre os, at mineralerne i vores produkter bliver frem­skaffet på forsvarlig vis og følger de standarder, der er udstukket af Organisation for Economic Co-operation and Development og andre internationalt anerkendte bevægelser, der beskytter menneske­rettighederne. Vores indsats tager også højde for konflikter, menneskerettigheder og øvrige risici – og vi går væsentligt længere end det, der lovmæssigt er krævet af os.

Organisationen Enough Project har rangeret Apple som nummer 1 på verdensplan på tværs af alle sektorer som anerkendelse af vores indsats med udviklingen af konfliktfri mineralforsyningskæder i Den Demokratiske Republik Congo.

Kortlægning af materialerne – fra den afsluttende montering og helt tilbage til kilden.

Det er kun få virksomheder, der kortlægger processen for materialerne i deres produkter helt ned til smelteriniveau. Apple kortlægger mange materialer, inkl. konfliktmineraler, helt ned på smelteriniveau, og med andre materialer går vi endnu længere – f.eks. med kobolt, som vi sporer helt tilbage til kilden.

 1. Trin 1: Slutmontering
 2. Trin 2: Fremstilling
 3. Trin 3: Smeltning/raffinering
 4. Trin 4: Handel
 5. Trin 5: Sourcing af materialer

Vi går længere og længere i kampen mod gældsarbejde.

Gældsarbejde betegner det, der sker, når et menneske er tvunget til at arbejde som betaling for gæld eller anden forpligtelse – nogle gange manifesteret som et særligt gebyr, der skal betales for overhovedet at få et job. I 2008 gjorde vi gældsarbejde til en alvorlig overtrædelse af Apples retningslinjer for leverandører og begrænsede det tilladte beløb til én månedsløn. Og i 2015 tog vi skridtet videre. Vi gik forrest og vedtog, at ingen af leverandørernes medarbejdere kan blive opkrævet gebyrer som betaling for deres ansættelse – heller ikke hvis dette er lovligt i det land, hvor leverandøren driver virksomhed. Hvis gældsarbejde opdages, pålægges det leverandøren at tilbagebetale de fulde ansættelsesgebyrer til alle berørte medarbejdere. Vi sørger for, at medarbejdere og leverandører har sikre kommunikations­kanaler, hvor de kan ytre deres bekymringer. På baggrund af vores indsats for at udrydde denne forkastelige praksis bliver vi kontinuerligt betragtet som en ledende aktør på tværs af de forskellige brancher.

Vi tager hånd om gældsarbejde med det samme, det bliver opdaget:

 1. Trin 1: Meddelelse om genoprettelse

  Leverandøren, der over­træder kontrakten, modtager en genoprettelsesplan med vilkårene for tilbagebetaling og en klausul, der forbyder repressalier og beskytter medarbejderne.

 2. Trin 2: Frist for tilbagebetaling

  Genoprettelsesplanen kræver, at leverandøren refunderer de ikke-tilladte gebyrer til medarbejdere, der er blevet opkrævet disse, inden for 30 dage, medmindre de ønsker at miste Apple som samarbejdspartner.

 3. Trin 3: Tilbagebetaling gennemføres

  Hver enkelt medarbejders tilbagebetaling godkendes af Apple og betales af leverandøren. Siden 2008 er der blevet fordelt mere end 30 millioner USD som godtgørelser for overtrædelser.

 4. Trin 4: Betaling bekræftes

  En uafhængig kontrollant bekræfter, at alle berørte har fået deres tilbagebetaling. I løbet af 10 år har ca. 35.000 personer modtaget tilbagebetaling. I 2017 blev 1560 tilfælde opdaget og udbedret.

Når intet går til spilde, går regnestykket op.

Ved at undgå at sende produktionsaffald på lossepladsen begrænser vi den miljømæssige påvirkning og beskytter de samfund, hvor vores produkter bliver til. Vores Zero Waste-ordning er et samarbejde med leverandører, der sammen med os vil være med til at beskytte miljøet. For at gøre sig fortjent til “Nul affald på lossepladsen”-certificeringen, Zero Waste to Landfill, gennem Underwriters Laboratories (UL) må intet af fabrikkens affald ende på lossepladsen, mens højst 10 % af affaldet må sendes til anlæg, hvor det omdannes til energi. I 2017 havde samtlige af vores iPhone-slutmontageanlæg en “Nul affald”-certificering. For at hjælpe med til, at alle vores leverandører kan nå dertil, tilbyder vi værktøjer og gode råd, inklusive vejledning fra førende eksperter inden for bæredygtige affaldsløsninger.

Samtlige iPhone-slutmontageanlæg i hele verden har nu certificeringen “Nul affald”.
625.000Siden 2015 har vi forhindret 625.000 tons affald i at havne på lossepladsen – nok til at dække 2545 fodboldbaner med affald i en meters højde.

På vej mod vores mål: nul affald.

Affaldsreducering starter med en gentænkning af de traditionelle fremstillings­processer. Vi gør det bl.a. ved at hjælpe leverandørerne væk fra at bruge helt nye materialer – og i stedet over til at benytte genbrugte eller genvundne materialer. Faktisk er en af vores leverandører nu ved at implementere en innovativ proces, der kan genbruge dele af den film, der beskytter iPhone-skærmene, når de bliver lavet. Tidligere endte disse materialer bare på losse­pladsen. Men nu bliver de genbrugt til at lave de bakker, der transporterer produkterne længere fremme i produktionen. Det reducerer både affaldsmængde, transport­omkostninger og vores CO2-belastning. Og hvert år vil det forhindre ca. 200 tons affald i at ende på lossepladsen.

Forvandlingen fra beskyttelsesfilm til bakke.

 1. Trin 1

  Beskyttelsesfilm og dæklag, der har været brugt til at beskytte iPhone-skærmen under fremstilling, er færdigbrugte.

 2. Trin 2

  Beskyttelsesfilm og dæklag skilles ad. Det ene bliver genbrugt, det andet sendt til energigenvinding.

 3. Trin 3

  Den genbrugte del forvandles til bakker, der kan bruges i produktionen.

 4. Trin 4

  I en senere fase af produktionen vil iPhone-enhederne ligge på bakkerne.

Kunsten at skabe mere med mindre.

En helt central del af vores fremstillingsproces er det kontinuerlige arbejde med at finde nye måder at bevare naturens ressourcer og spare energi på. Sammen med vores partnere arbejder vi på at generere og fremskaffe mere end 4 gigawatt ny, ren energi i 2020, så vi kan reducere udledningen fra fremstillings­processen. I 2018 kræver vi, at alle vores leverandører sætter et mål for deres reduktion af CO2-udledning. Vi har også skabt en Clean Water-ordning, der tilskynder fabrikker til at finde ud af, hvordan de kan spare på det rene vand og i stedet genbruge spildevand. Resultatet er, at de deltagende produktionsanlæg i Kina har opnået en gennemsnitlig genbrugsrate på 37 procent – et flot stykke over branchens overordnede gennemsnit på 30 procent.

For fjerde år i træk fik Apple toppoint i Corporate Information Transparency Index fra den kinesiske NGO Institute of Public and Environmental Affairs.
51,5 mia.Vandforbruget i vores forsyningskæde er blevet reduceret med 51,5 mia. liter siden 2013 – nok til at fylde 20.592 svømmebassiner ved OL.
37 %I 2017 opnåede vi en gennemsnitlig genbrugsrate for spildevand på 37 procent på vores deltagende fabrikker i Kina.
106I 2017 tilføjede vi 14 nye leverandører til vores Clean Water-ordning, så det samlede antal anlæg nu er på 106.

Det, vi gør, er bare begyndelsen.

Sammen med vores leverandører har vi gjort store fremskridt i 2017. Vi begiver os hele tiden dybere ned i vores forsyningskæde for at finde nye steder, hvor vi kan lave forbedringer, gentænke og innovere og opfinde nye værktøjer og processer. Og i den proces overbevises vi hele tiden om, at vi kan gøre endnu mere for mennesker og vores planet. Hvert år påvirker vores indsats et voksende antal leverandører og medarbejdere på tværs af kloden – og vi tror på, at vores arbejde har en positiv effekt på hele branchen.

Flere anlæg er evalueret, og flere ligger i top.

For hvert år evaluerer Apple flere og flere samarbejdspartnere i vores forsyningskæde. I 2017 evaluerede vi 756 leverandøranlæg i 30 lande. På baggrund af branchens strengeste standarder bliver hvert anlægs præstations­niveau vurderet som hhv. lavt, middel eller højt. Vi arbejder tæt sammen med anlæggene på de lave niveauer for at hjælpe dem med at blive bedre – men hvis en leverandør ikke ønsker eller formår at leve op til vores standarder, bliver de fjernet fra vores forsyningskæde. Takket være en fælles indsats mellem Apple og vores samarbejdspartnere opnåede vi 71 procent færre anlæg med lavt præstationsniveau og 35 procent flere anlæg med højt præstationsniveau.

35 % I 2017 steg antallet af anlæg i vores forsyningskæde med højt præstationsniveau med 35 procent.
71 % I 2017 faldt antallet af anlæg i vores forsyningskæde med lavt præstationsniveau med 71 procent.

I 2017 blev der udført evalueringer af 756 produktionsanlæg, kontaktcentre og butikker. Derudover blev 256 smelterier og mineanlæg også vurderet.

Læs hele rapporten, og se, hvor langt vi er nået.

Se statusrapporten fra 2018 (PDF)

Flere rapporter

Bestræbelser på at bekæmpe menneske­handel og slaveri 2017

Se PDF-dokumentet om bestræbelser på at bekæmpe menneskehandel og slaveri

Bestræbelser på at bekæmpe menneske­handel og slaveri 2016

Se PDF-dokumentet om bestræbelser på at bekæmpe menneskehandel og slaveri