Leverandøransvar

De højeste standarder gælder på alle niveauer.

Hos Apple er mennesker i centrum for alt, hvad vi gør, og alt, hvad vi laver. Det betyder, at vi både tænker på dem, der skal bruge et Apple-produkt, og på dem, der er med til at bygge det. Derfor sørger vi for, at både vi og vores leverandører lever op til de højeste standarder, så vi kan beskytte menneskene i vores forsyningskæde og den verden, vi allesammen deler. Vores Retningslinjer for leverandører er udviklet for at opretholde denne forpligtelse. Vi samarbejder med vores leverandører om alt fra sourcing af materialer til genanvendelse af vores produkter for at sikre, at vores krav bliver overholdt.

Vores forpligtelse er mere end et løfte. Vi handler.

Afsluttende produktinspektion, Vietnam

Det kræver lige så meget hårdt arbejde og nytænkning at leve op til vores høje idealer som at skabe vores produkter. Arbejdsforhold, menneskerettigheder og miljøbeskyttelse er grundlaget for vores Retningslinjer for leverandører. Og vi går langt for at styrke og ruste menneskene i vores forsyningskæde og for at kunne efterlade verden i en bedre stand, end vi fandt den i. Vi arbejder tæt sammen med vores partnere, så vi sammen kommer hurtigere i mål.

En arbejdsplads med sikkerhed og respekt for alle.

Rettigheder på arbejdspladsen er menneskerettigheder. Vi kræver, at leverandørerne skal sørge for fair arbejdstider, sikkerhed på arbejdspladsen og et arbejdsmiljø uden diskrimination. Disse beskyttelsesforanstaltninger gælder på tværs af forsyningskæden, uanset hvor de ansatte arbejder, og hvad de laver.

Leverandøransatte får undervisning i deres rettigheder, før de starter.

Leverandøransatte får undervisning i deres rettigheder, før de starter.

Grundlaget for at kunne beskytte de ansatte er, at de kender deres rettigheder. Derfor kræver vi, at alle leverandører gør deres ansatte opmærksomme på deres rettigheder på arbejdspladsen som en del af deres indledende orientering om jobbet. De ansatte bliver udtrykkeligt opfordret til at tale frit via anonyme kanaler, hvis de føler, at disse rettigheder bliver truet. Og vi har nultolerance over for repressalier, hvis en ansat vælger at give udtryk for sin bekymring.

Apple beder altid leverandørens medarbejdere om at give direkte feedback, selvom leverandørene er forpligtede til at give deres medarbejdere mulighed for at klage anonymt. I 2019 indgik vi et samarbejde med eksperter i arbejdspladsrettigheder for at måle følgende: de leverandøransattes generelle tilfredshed på arbejdspladsen, i hvilket omfang de følte, at deres rettigheder blev respekteret, ledelsens åbenhed over for klager og deres meninger om forhold og faciliteter på arbejdspladsen, som f.eks. madordning. Den feedback, der blev indsamlet via disse frivillige og anonyme undersøgelser, blev brugt til at forbedre leverandørernes faciliteter, som f.eks. en bedre madordning og en mere omfattende orientering for nye ansatte.

Over 19,4 mio. leverandøransatte er blevet undervist i deres rettigheder siden 2008
42.885 leverandøransatte deltog i undersøgelserne om tilfredshed på arbejdspladsen

Sikkerhed på arbejdet er en del af vores designproces.

Sikkerhed på
arbejdet er en
del af vores
designproces.

Alle har ret til en sikker og sund arbejdsplads. Leverandørerne skal stille relevant sikkerhedsudstyr og oplæring til rådighed som led i risikostyringen på jobbet. Vores sikkerhedsvurderinger starter, før maskinerne overhovedet bliver tændt, og vi samarbejder med teknikerne bag produktionsteknikkerne for at sikre, at nye processer er sikre og forsvarlige.

Ansvarlig brug af kemikalier er tilsvarende vigtigt. Nogle kemikalier er strengt forbudte i vores forsyningskæde. Når kemikalier er i brug, kræver vi, at specifikke sikkerheds­foranstaltninger er på plads for at beskytte den leverandøransattes helbred. Og vi arbejder altid på at hjælpe leverandørerne med at indføre sikrere og mere miljøvenlige alternativer.

A+ For andet år i træk har Apple fået vurderingen A+ for eliminering af giftige kemikalier af Safer Chemicals, Healthy Families som en del af deres Mind the Store-evalueringer.

Vi støtter dem, der støtter deres lokalsamfund.

Vi støtter dem, der støtter deres lokalsamfund.

Vores strenge standarder gælder på alle niveauer. Og fordi vores forsyningskæde er global, har vi også et globalt ansvar. Vi mener, at det er ekstremt vigtigt at styrke – og lytte til – de uafhængige, lokale stemmer for at kunne beskytte både mennesker og miljø. Derfor samarbejder vi med de eksperter, som bedst forstår udfordringerne og mulighederne i deres lokalsamfund, og sam­tidig bidrager vi med vores viden og erfaringer med administration af kom­plekse forsyningskæder.

Siden 2017 har vi samarbejdet med Fund for Global Human Rights om at støtte græsrodsaktivister som f.eks. menneskerettighedsforkæmpere og miljøfortalere. Deres arbejde berører over 25 lande, og med Apples støtte har fonden uddannet lokale grupper i organisationsadministration, kapacitetsopbygning og repræsentation. Og i 2019 udvidede vi vores partnerskab med Thomson Reuters Foundation, en international organisation, som arbejder for at skabe øget fokus på menneskerettigheder.

Vi stopper gældsarbejde, før det opstår.

Vi stopper gældsarbejde, før det opstår.

Ingen skal betale for at arbejde. Ud af de mange millioner mennesker i vores forsyningskæde, er der en lille procentdel, der har forladt deres hjemland for at arbejde i udlandet. Det kan gøre dem sårbare over for gældsarbejde. Gældsarbejde opstår, når en person arbejder i bytte for tilbagebetaling af en gæld, som f.eks. et særligt ansættelsesgebyr. Det tillader vi ikke, og vi har nultolerance over for gældsarbejde i enhver form.

Hvis vi opdager tilfælde af gældsarbejde, skal leverandøren øjeblikkeligt tage hånd om problemet – ellers risikerer de at blive fjernet fra vores forsynings­kæde. Leverandøren skal også tilbagebetale eventuelle ansættelsesgebyrer fuldt ud til den ansatte.

I 2019 samarbejdede vi med leverandører, deres arbejdsformidlere og ansatte i forsyningskæden om at skabe en værktøjskasse til ansvarlig rekruttering. Den er de­signet til at sikre, at alle involverede følger rekrutteringsmetoder, som lever op til vores strenge standarder. Vi har også øget den undervisning i rettigheder, som leverandørernes ansatte modtager, når de forlader deres hjemlande, så de er bedre rustede til deres nye job.

1 tilfælde af gældsarbejde blev fundet i 2019
1,3 mio. USD i ansættelsesgebyrer tilbagebetalt til
462 medarbejdere hos leverandører i 2019
32,3 mio. USD i ansættelsesgebyrer er blevet tilbagebetalt til 36.599 medarbejdere hos leverandører siden 2008

Uddannelses­ordninger skabt med samme passion som vores produkter.

Hos Apple har vi altid troet på, at uddannelse er en fantastisk vej til mere ligeværdighed. Siden 2008 har vi stillet uddannelse og oplæring til rådighed for over fire millioner leverandøransatte. Vores ordninger er udviklet til at hjælpe de ansatte med at udforske nye muligheder og tilegne sig nye eftertragtede færdig­heder – selv til dem, som aldrig har været direkte involveret i at lave et Apple-produkt.

Undervisning i trivsel til flere leverandøransatte.

Undervisning i trivsel til flere leverandøransatte.

Vi går sammen med lokale eksperter og udvikler særligt tilpassede undervisningsordninger for at hjælpe leverandøransatte til at leve et sundere liv både på og uden for arbejdspladsen. Deltagerne bliver mere bevidste om deres egen trivsel, og de lærer, hvordan de kan tage bedre hånd om deres eget helbred – viden, som de kan dele med deres lokalsamfund.

Vores ordninger med sundhedsundervisning i Kina, Indien og Vietnam giver deltagerne indsigt i emner som ernæring, selvundersøgelse med henblik på tidlig opdagelse af brystkræft og sundhed under graviditet. Vi har også gjort grundlæggende viden om trivsel til en fast del af orienteringen for nye ansatte hos vores leverandører. Alene i 2019 deltog 840.000 mennesker.

Vi underviser i de kompetencer, der bliver eftertrag­tede i frem­t­iden.

Vi underviser i de kompetencer, der bliver eftertragtede i frem­tiden.

Vi samarbejder med leverandørerne om at lære deres ansatte de avan­cerede færdig­heder, der kræves i en effektiv og intelligent produktion. I 2019 fokuserede vi fortsat på vores fire nøgleområder for certifi­cerede erhvervsuddannelser: reparation af iPhone, computerstyret numerisk kontrolleret tekno­logi (CNC), robottekno­logi og elektrikertjenester. Udover udvikling af tekniske færdig­heder hjælper vi flere leverandøransatte med at udvikle de lederkompetencer, som er nødvendige for at blive kvalificerede tilsynsførende i produktionen.

Vi har for nylig lanceret en ordning, der hjælper leverandøransatte i USA med at tilegne sig eftertragtede færdig­heder. Medarbejderne har mulighed for at vælge kurser i emner som præsentationsfærdig­heder, profes­sionelle skriftlige færdig­heder, designtænkning og projektledelse.

4 mio. personer har deltaget i Supplier Employee Education and Development-ordningen (“SEED”) siden 2008

Flere muligheder til dem yderst i forsyningskæden.

Flere muligheder til dem yderst i forsyningskæden.

Vi fortsætter med at udvide vores uddannelsesordninger til flere mennesker – inklusive dem, der bor i de lokalsamfund, hvorfra nogle af vores leverandører sourcer deres materialer.

Vi ved, at erhvervsuddannelser skal skræddersys, så de opfylder behovene i det lokalsamfund, hvor de tilbydes. Derfor har vi indgået partnerskab med Pact, en international udviklingsorganisation med erfaring fra over 40 lande, om at hjælpe med at give unge mennesker de færdig­heder og værktøjer, de skal bruge til at lære et håndværk. Deltagerne i ordningen kan udforske en række muligheder og stå i lære hos en ekspert inden for det område, de vælger. De færdiguddannede arbejder i dag som bl.a. frisører, skræddere, svejsere og mekanikere.

Fra personlig udvikling til udvikling af apps.

Fra personlig udvikling til udvikling af apps.

Vi mener, at alle kan lære at kode. Det er også en af de mest eftertragtede færdig­heder for vores leverandører og deres ansatte. Vi begyndte at tilbyde undervisning i Swift, Apples eget kodesprog, til ansatte i forsyningskæden i 2018.

I 2019 udvidede vi ordningen for at give endnu flere mulighed for at deltage. Til at oplære de leverandøransatte i det grundlæggende inden for Swift og appudvikling, involverede vi en række kreative fra Apple Retail – dem, som normalt er værter for vores Today at Apple-workshops i vores butikker. Undervisning i kodning forstærker også færdig­heder inden for kritisk tænkning og problemløsning, så eleverne får også nye måder at håndtere udfordringer i deres arbejdsmiljø på. De færdiguddannede bliver i stand til at lave apps, som de kan bruge direkte i deres arbejde – lige fra apps, der forbedrer arbejdsgange, til dem, der gør det nemmere at administrere faciliteter.

50 % af deltagerne havde lidt eller slet ingen erfaring med kodning før Swift-ordningen

En global forsyningskæde, der arbejder for at beskytte planeten.

Når vi designer, fremstiller og genanvender vores produkter, føler vi et stort ansvar for at beskytte miljøet. Hvert år udbygger vi vores partnerskaber med leverandører for at spare mere energi og vand, eliminere affaldsproduktion og blive bedre til at forvalte naturlige ressourcer. Alene i 2019 hjalp vi leverandører med at undgå mere end en million tons i udledning gennem energieffek­tivitet og emissionskontrol. Og vi fortæller åbent om det, når vi udvikler nye, innova­tive metoder til at reducere vores påvirkning, så andre også kan reducere deres.

Innovativt samarbejde bringer os tættere på målet om nul affald.

Innovativt samarbejde bringer os tættere på målet om nul affald.

Målet med vores Zero Waste-ordning er at eliminere affaldsproduktion fuld­stændig, så intet ender på lossepladsen i de lokalsamfund, hvor vores produkter bliver lavet. I dag har alle slutmonteringsanlæg for iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods, HomePod og Apple TV uafhængigt af hinanden opnået Zero Waste to Landfill-certificering.

Hvis materialer eller processer, der er nødvendige for at undgå affald, ikke eksisterer, så opfinder vi dem selv. Et eksempel: De enkelte produktkomponenter skal have en beskyttelsesfilm på, når de transporteres gennem produktionsprocessen. Derfor indgik vi i et partnerskab med en leverandør om at designe en film, der kan genanvendes. Efter filmen har været i brug første gang, bliver den lavet til transportbakker, så vi undgår affald, der ellers ville ende på lossepladsen eller blive brændt. Materialet er nu tilgængeligt for hele branchen.

1,3 mio. tons affald forhindret i at havne på lossepladsen siden 2015, hvilket svarer til 100.000 fulde skraldebiler
155 leverandøranlæg deltager nu i Zero Waste-ordningen

Med en fælles indsats kan vi forvalte og spare på vandet.

Med en fælles indsats kan vi forvalte og spare på vandet.

Vand er en værdifuld ressource, og i mange dele af verden er den knap. Udover at spare på frisk vand hjælper vi leverandørerne med at forvalte vandet bedre, så vi sammen kan sikre denne livsvigtige naturressource.

I 2019 opnåede tre af Apples leverandører – som de første elektronikvirksomheder i verden – en platin-certificering af Alliance for Water Stewardship (AWS). AWS er en global ordning, der fremmer samarbejdet mellem virksomheder, offentlige myndigheder og civilsamfundet ved at tilbyde systemer og standarder til vandforvaltning. Ved at opnå en AWS-certificering lærer leverandøren ikke bare at beskytte de fælles vandressourcer, men også at styrke de interne relationer i lokalsamfundet.

35,2 mia. liter vand sparet i 2019 – nok drikkevand til over 48 mio. mennesker i et år
40 % genbrug af vand i 2019

Vi tager store skridt for enmindre CO2-belastning.

Vi tager store skridt for en mindre CO2-belastning.

Vi fortsætter vores indsats med at håndtere og imødegå klimaændringer. I 2019 hjalp vi vores leverandører med at reducere den årlige energi-relaterede og direkte drivhusgasudledning med over en million tons. Det svarer til at fjerne 220.876 biler fra vejene i et år. Og størstedelen af de faciliteter, der arbejder med slutmontering af iPhone, har forpligtet sig til en udfordrende energireduktion på 20 % før slutningen af 2020.

I oktober 2019 anerkendte Kinas førende organisation til forsvar for miljøet Apple som den første til at nå “Master’s level” i deres Corporate Information Transparency Index for at tilskynde hundredvis af leverandører til at forbedre deres miljøvenlighed. Ved at dele bedste praksis fra vores innova­tive vand-, energi- og zero waste-ordninger vil vi fortsætte med at øge fremskridtet i vores egen forsyningskæde – og på tværs af branchen.

Over 1 mio. tons reduktion i den årlige energi-relaterede og direkte drivhusgasudledning i 2019 – det svarer til at fjerne 220.876 biler fra vejene i et år.
92 leverandører deltog i 2019 i vores initiativ for energieffektivisering

For os er materialerne lige så vigtige som funktion­erne i vores enheder.

For os er materialerne lige så vigtige som funktionerne i vores enheder.

Apples produkter indeholder mange materialer. Vi arbejder for at opnå et lukket kredsløb, hvor vi kun bruger genbrugte eller genanvendelige materialer, og vi stiller strenge krav til vores leverandører for at sikre, at materialerne bliver ansvarligt sourcet. Vi tjekker hele forsyningskæden, inklusive der hvor mineralerne kommer fra, for at forstå eventuelle risici inden for menneskerettigheder og miljø, så vi bedre kan tage hånd om dem. Apple var blandt de første virksomheder, der kortlagde sin forsyningskæde i så høj en grad, at vi kunne spore visse mineraler helt tilbage til deres smelterier og raffinaderier. Vi udgiver også en liste over de virksomheder, der udvinder mineraler, for at skabe fuld gennemsigtighed. Og samtlige smelterier og raffinaderier på listen er underlagt tredjepartskontroller.

Vi leder også efter nye, innova­tive metoder til at source mineraler og helt stoppe vores afhængighed af minedrift. I 2017 dannede vi Salmon Gold-partnerskab med Tiffany & Co. og RESOLVE, en velgørende organisation med fokus på bæredygtighed. Salmon Gold-projektet udviklede en metode til at udvinde guld fra forladte mineanlæg i fjerne dele af Alaska og Yukon og rådførte sig sam­tidig med det indfødte samfund for at hjælpe med at genetablere vandløb, som de hjemmehørende laks er afhængige af. Guld, som bliver en del af Apples forsyningskæde gennem dette projekt, spores ved hjælp af blockchain-tekno­logi. Og den viden, vi opnår gennem dette projekt, vil blive delt og brugt i forsyningskæderne for andre materialer.

Vores arbejde er lavet til at blive delt.

Inspektion af kabinettets bagside, iPhone-produktion, Kina

De krav, vi stiller, og de ordninger, vi udvikler, har haft en målbar effekt på de mennesker og lokalsamfund, der er berørt af vores forsyningskæde. Men vi er meget bevidste om, at vores arbejde aldrig slutter. Vi lytter, lærer og udfordrer hele tiden os selv for at blive bedre. Og vi vil fortsætte med at dele vores bedste idéer og udforme løsninger sammen med andre, så alle kan opnå hurtigere fremskridt.

Vores fremskridt i tal.

Leverandørens præstation vurderes på baggrund af strenge kriterier for arbejdskraft og menneskerettigheder, sundhed og sikkerhed samt miljø. I 2019 blev vurderingerne udført på 801 produktionsanlæg og logistik-, reparations- og kontaktcentre sideløbende med 50 vurderinger i andre dele af vores forsyningskæde. Derudover blev 291 smelterier og raffinaderier også vurderet. Og år for år ser vi konstant forbedring.

 • 2019 82 % med højt præstationsniveau
 • 2019 17 % med mellem præstationsniveau
 • 2019 <1 % med lavt præstationsniveau
 • 2018 76 % med højt præstationsniveau
 • 2018 24 % med mellem præstationsniveau
 • 2018 1 % med lavt præstationsniveau
 • 2017 59 % med højt præstationsniveau
 • 2017 40 % med mellem præstationsniveau
 • 2017 1 % med lavt præstationsniveau
 • 2016 47 % med højt præstationsniveau
 • 2016 50 % med mellem præstationsniveau
 • 2016 3 % med lavt præstationsniveau
 • 2015 36 % med højt præstationsniveau
 • 2015 58 % med mellem præstationsniveau
 • 2015 6 % med lavt præstationsniveau
 • 2014 26 % med højt præstationsniveau
 • 2014 60 % med mellem præstationsniveau
 • 2014 14 % med lavt præstationsniveau

Flere rapporter

Apples krav
 • Retningslinjer for leverandører

 • Standarder for leverandøransvar

 • Specifikation for brug af bestemte stoffer

Apples leverandører
 • Liste over leverandører

Rapporter og indberetninger
 • Rapport om konfliktmineraler

 • Liste over smelterier og raffinaderier

 • Bestræbelser på at bekæmpe menneskehandel og slaveri 2019

 • Bestræbelser på at bekæmpe menneskehandel og slaveri 2018

 • Bestræbelser på at bekæmpe menneskehandel og slaveri 2017

Mere fra Apple om leverandøransvar.

Vi vil gerne høre dine tanker om leverandøransvar.