Produkter, der bidrager positivt til verden. Og til dem, der fremstiller dem.

Vores leverandører har millioner af mennesker ansat over hele verden. De beslutninger, vi tager, kan få stor indflydelse på deres liv og deres samfund. Vi har et stort ansvar for at værne om rettighederne for alle mennesker i vores forsyningskæde og gøre alt, hvad vi kan for at beskytte klodens skrøbelige miljø. Det er derfor, vi går så meget op i hver eneste detalje i fremstillingen af vores produkter. Og det er grunden til, at vi investerer i undervisning og oplæring, så vores leverandørers medarbejdere kan få de muligheder og værktøjer, de skal bruge i dag og i fremtiden.

Hent statusrapporten fra 2017 (PDF)

Samarbejde med leverandører

Vi hjælper leverandører med at leve op til de højeste standarder. Vores.

Vi har strenge retningslinjer, som kræver, at vores leverandører efterlever høje standarder inden for sikre arbejdsforhold, retfærdig behandling af arbejdere og miljøvenlige fremstillingsprocesser. Hvert år strammer vi kravene til disse standarder i vores bestræbelser på løbende at hæve niveauet. Igennem tætte partnerskaber hjælper vi vores leverandører med at udvikle den viden og de færdigheder, der er nødvendige for ansvarlig drift. I 2016 skabte vores samarbejde bedre resultater på alle fronter, selvom vi hævede standarderne og fik flere leverandører med i vores ordning.

Årlig fremgang gennem partnerskab.

Vi har udført 705 evalueringer af leverandører i 2016. Næsten 30 procent af dem var førstegangsevalueringer af nye leverandører i ordningen. Gennem et tæt samarbejde er det lykkes os at øge antallet af højtscorende produktionsanlæg hos vores leverandører med 59 procent og reducere antallet af lavtscorende produktionsanlæg med 31 procent.

2015

574
udførte evalueringer

  • 209 med høj score (90-100)
  • 330 med mellemscore (60-89)
  • 35 med lav score (≤59)

2016

705
udførte evalueringer

  • 332 med høj score (90-100)
  • 349 med mellemscore (60-89)
  • 24 med lav score (≤59)

Sådan måler vi vores fremskridt.

Vi udfører regelmæssige evalueringer for at vurdere, om vores leverandører udvikler sig i den rigtige retning. Vi vurderer leverandørerne inden for tre hovedkategorier: arbejdsforhold og menneskerettigheder, miljøbevidsthed samt sundhed og sikkerhed. For hver kategori får de point på en skala fra 1 til 100. Pointsystemet er baseret på mere end 500 datapoint, som afspejler vores retningslinjer. Vi forventer, at vores leverandører viser stabil fremgang. Og vi hjælper dem med at opnå dette ved hjælp af uddannelse, undervisningsværktøjer og rådgivning.

Arbejdsforhold og menneskerettigheder

85
Gennemsnitlig score ved evaluering

efterlevelse: 85 point, overtrædelse: 15 point.

Miljø

87
Gennemsnitlig score ved evaluering

efterlevelse: 87 point, overtrædelse: 13 point.

Sundhed og sikkerhed

87
Gennemsnitlig score ved evaluering

efterlevelse: 87 point, overtrædelse: 13 point.
  • Efterlevelse
  • Manglende efterlevelse

Scorer givet i 2016 på en skala fra 1 til 100

Vi går forrest, når det handler om miljøet. Og sørger for, at vores samarbejdspartnere kan følge med.

Overalt i vores forsyningskæde har vi iværksat initiativer, der reducerer CO2-udledningen, minimerer affaldsproduktionen, sparer vand og erstatter skadelige kemikalier. Desuden hjælper vi vores leverandører med at reducere deres energiforbrug og skifte til vedvarende energi. Vi bidrager til udviklingen af vedvarende energi gennem et samarbejde med vores leverandører om at kunne forsyne deres produktionsanlæg med 4 gigawatt vedvarende energi på verdensplan i 2020. Antallet af produktionsanlæg, der deltager i vores energieffektiviseringsinitivativ, blev i 2016 tredoblet. Det medførte en samlet reduktion af CO2-udledningen på mere end 150.000 tons. Mange af vores leverandører har allerede forpligtet sig til, at deres Apple-relaterede produktion ved udgangen af 2018 udelukkende benytter vedvarende energi. Disse forpligtelser vil reducere CO2-udledningen med 7.000.000 tons om året, hvilket svarer til at fjerne 1.500.000 biler fra vejene i et år. Vi påtager os endda også et miljømæssigt ansvar i den del af vores forsyningskæde, der beskæftiger sig med papirproduktion: Mere end 99 procent af papiret i vores emballage kommer fra enten genbrugte træfibre eller bæredygtigt forvaltede skove og kontrollerede trækilder.

Case

På vej mod produktion uden affald.

I 2015 startede vi et “nul affald”-initiativ for de leverandører, som står for den endelige samling af vores produkter. En af dem var Tech-Com i Shanghai. I tæt samarbejde med fabrikken fandt vi frem til, at over 20 procent af deres affald blev sendt til forbrænding eller på lossepladsen. Vi har derfor indgået et partnerskab med vores leverandør og deres lokale genbrugsanlæg om at udvikle en bedre proces til sortering og genbrug af affald. Det har resulteret i, at Tech-Com i dag genbruger al deres affald i stedet for at køre det på lossepladsen eller til forbrænding. Tech-Com har desuden udviklet en ny proces til håndtering af madspild. I stedet for at overskydende madvarer ryger på lossepladsen, sendes de nu til et lokalt kompostanlæg. De erfaringer har de brugt til at udvikle en proces, der hjælper deres egne leverandører med at indsamle og genbruge emballage. Siden initiativet begyndte, har Tech-Com mindsket mængden af affald, der sendes på lossepladsen, med mere end 10.000 tons. Det gav virksomheden en fortjent “UL Zero Waste to Landfill”-validering i 2016.

Leverandørernes medarbejdere uddannes og rustes

Vi investerer i mennesker.

En bedre uddannet arbejdsstyrke er også en bedre rustet arbejdsstyrke. I fællesskab med vores leverandører underviste vi i 2016 over 2,4 mio. arbejdere i deres rettigheder som medarbejdere. Vi er også med til at skabe bedre fremtidsmuligheder ved at tilbyde en bred vifte af undervisningsforløb og oplæring til de mennesker, som arbejder i vores forsyningskæde. Blandt andet muligheden for at tage en bachelorgrad eller en diplomuddannelse, få erhvervsfaglig undervisning og følge kurser inden for sprog, kunst, økonomi og grundlæggende livsfærdigheder.

> 2,4 millioner blev undervist i medarbejderrettigheder i 2016
> 689.000 deltog i undervisning i karriereudvikling og livsfærdigheder i 2016
> 2,1 millioner Supplier Employee Education and Development-studerende til dato

Case

Uddannelse giver nye muligheder.

Jiang Hong Liu er en erfaren chef hos Foxconn med to universitetsgrader. Det havde hun aldrig forestillet sig, da hun startede som tekniker ved samlebåndet.

Men en dag så hun en plakat hos Foxconn med Supplier Employee Education and Development-ordningen (SEED). Jiang havde altid villet læse på universitetet, men det var ikke muligt på grund af familiens situation. Takket være SEED kunne hun tage en universitetsgrad og stadigvæk arbejde, så hun kunne forsørge sin familie. Først tog hun en diplomuddannelse, og et par år senere fik hun sin bachelorgrad.

Hendes vedholdenhed og beslutsomhed er blevet belønnet. Igennem årene har Jiang arbejdet sig op ad karrierestigen hos Foxconn. Hun er blevet forfremmet flere gange, siden hun startede som tekniker, og i dag er hun chef for sit eget team.

“Jeg elsker mit arbejde. Apples uddannelsesordning har virkelig hjulpet mig meget i min karriereudvikling. Jeg er også blevet bedre til engelsk. Det betyder, at jeg kan kommunikere med kunderne og selv lede projekter. Uden SEED ville jeg ikke have opnået den karriere, jeg har nu.”

Ansvarlig sourcing

Ansvarlighed, der er alt andet end overfladisk.

Vores indsats for at hjælpe mennesker og passe på kloden rækker ud over vores produktion. I 2010 var vi en af de første virksomheder til at kortlægge vores forsyningskæde fra produktion til smeltning af tin, tantal, wolfram og guld (også kaldet 3TG-mineraler). I 2016 færdiggjorde vi kortlægningen af vores forsyningskæde for kobolt. Vi har fulgt op med offentliggørelsen af en liste med alle vores 3TG-smelterier, og i år er vores koboltleverandører også at finde på listen. For andet år i træk har alle vores 3TG-smelterier og -raffinaderier indvilliget i at underlægge sig audits udført af uafhængige virksomheder. Og alle vores koboltsmelterier og -raffinaderier underlægger sig kontrol udført af uafhængige audit-virksomheder. I 2016 fjernede vi 22 smelterier fra vores forsyningskæde. Vi vil fortsat stoppe samarbejdet med partnere, der ikke formår eller i sidste instans ikke ønsker at efterleve vores høje standarder. For hvert år får vi mere og mere indflydelse på hele vores forsyningskæde, fordi vi efterspørger højere samfundsmæssige og miljømæssige standarder.

100 % af vores smelterier/raffinaderier deltager i uafhængige evalueringer (tin, tantal, wolfram, guld, kobolt)

Apple går forrest i kampen mod børnearbejde i minedriften i den Demokratiske Republik Congo. Vi er stolte over vores samarbejde med dem om at yde nødvendig undervisning i sundhed og sikkerhed, forbedre leveforholdene ved at hjælpe arbejderne med at finde rimelige salgsvilkår og om at udvikle systemer, der skal sikre børns skolegang.

Mark Visopresident og CEO for Pact

Rapporter

Vigtige punkter i rapporter fra 2017

98 % efterlevelse af standarden om en arbejdsuge på maksimalt 60 timer
> 2,4 millioner arbejdere blev undervist i deres rettigheder i 2016, og i alt mere end 11,7 millioner arbejdere er blevet undervist i deres rettigheder siden 2008
> 14 milliarder liter vand sparet i 2016, og i alt mere end 30 milliarder liter vand sparet siden 2013
100 % af forsyningskæden er kortlagt for tin, tantal, wolfram, guld og kobolt
100 % af vores tin‑, tantal‑, wolfram‑, guld‑ og koboltsmelterier/​‑raffinaderier er underlagt audits udført af tredjepartsvirksomheder
2,6 millioner dollar i for høje rekrutteringsgebyrer blev tilbagebetalt til over 1000 mennesker i 2016, i alt 28,4 millioner dollar til over 34.000 mennesker siden 2008
> 2,1 millioner Supplier Employee Education and Development-studerende (SEED) siden etableringen i 2008
> 200 tusinde tons affald forhindret i at havne på lossepladsen i 2016
Nr. 1 for tredje år i træk i Corporate Information Transparency Index (CITI)

Læs mere om vores resultater.

Vores 11. årlige statusrapport om leverandøransvar giver et omfattende overblik over alt, hvad vi gør for at sikre, at vores produkter bliver fremstillet med højest mulig integritet. Rapporten fremhæver vores løbende bestræbelser på at forbedre arbejdsforholdene på vores leverandørers produktionsanlæg, beskytte miljøet, forbedre arbejdernes liv og opretholde vores standarder for ansvarlig sourcing.

Flere rapporter