Paikoillanne.
Valmiit.

Olipa organisaatiolla sitten kymmenen tai kymmenen­tuhatta laitetta, Apple inte­groituu helposti olemassa olevaan infrastruktuuriinne. Vaivattoman käyttöönoton ansiosta IT-osasto voi määrittää ja hallita laitteita etänä ja räätälöidä käyttöön­ottoprosessin eri tiimeille. Näin jokainen Mac, iPad, iPhone ja Apple TV on käyttö­valmis alusta alkaen.

Apple Business Managerin
avulla tilanne
pysyy hallinnassa.

Apple Business Manager on verkkopohjainen portaali, joka auttaa iPhonen, iPadin, Macin ja Apple TV:n käyttöönotossa. Voit tarjota työntekijöille pääsyn Applen palveluihin, ottaa käyttöön laite­rekisteröinnin sekä jakaa appeja, kirjoja ja ohjelmistoja helposti yhdestä paikasta.

Laitteet

Rekisteröi laitteet niin, että ne voidaan ottaa automaat­tisesti käyttöön mobiililaitteiden hallinnan (MDM) avulla. Tee käyttöö­notto­prosessista sujuva ja työntekijöille suunniteltu.

Sisältö

Osta työntekijöille helposti appeja ja kirjoja. Ja jaa räätälöityjä appeja organisaation sisällä.

Ihmiset

Luo työntekijöille hallittuja Apple ID:itä ja anna käyttö­oikeuksia muille IT-tiimissäsi.

Joustavat vaihtoehdot käyttöönottoon.

Apple tekee helpoksi valita yrityksellesi sopivin tapa ottaa laitteet käyttöön. Käyttäjän rekisteröinti mahdollistaa yrityksen tietojen suojaamisen ja samalla yksityisyyden omia laitteitaan käyttäville työntekijöille. Voit myös järjestää organisaation omistamien laitteiden tiukemman hallintatason hyödyntämällä valvontaa ja laite­rekisteröintiä.

Käyttäjän rekisteröinti BYOD-ratkaisuille.

Taatusti turvassa.

Käyttäjän rekisteröinti antaa työntekijöille mahdollisuuden suojata omaa yksityisyyttään, kun IT-osasto hoitaa osaltaan yrityksen tietoturvaa. Taustalla toimiva erillinen taltio pitää kaikkien hallinnoidun datan kryptografisesti erillään muista tiedoista ja tarjoaa erillisen tilin iCloud Drivessa.

Hallitse vain tarpeen mukaan.

IT-osasto voi hallita rajattua määritysten ja käytäntöjen joukkoa, mutta ei suorittaa tiettyjä hallinta­tehtäviä, kuten etätyh­­jentämään koko laitetta tai keräämään henkilö­kohtaisia tietoja.

Yhdellä laitteella voi käyttää kahta Apple ID:tä.

Omat laitteensa töihin tuovat työntekijät voivat käyttää myös nykyisiä Apple ID:itään yritystietoihin käytettävän hallitun Apple ID:n rinnalla. Kaikki tiedot pidetään erillään ja salassa.

Rajoitetut MDM-toiminnot henkilö­kohtaisilla laitteilla.

Asiat, jotka IT voi tehdä

Tilien määrittäminen

Appikohtaisen VPN:n määrittäminen

Appien asentaminen ja määrittäminen

Pääsykoodin vaatiminen

Tiettyjen rajoitusten käyttöönotto

Pääsy työappien luetteloon

Pelkkien työtietojen poistaminen

Asiat, joita IT ei voi tehdä

Pääsy henkilökohtaisiin tietoihin

Pääsy henkilökohtaisten appien luetteloon

Henkilökohtaisten tietojen poisto

Lokien kerääminen laitteesta

Henkilökohtaisten appien haltuunotto

Monimutkaisen pääsykoodin vaatiminen

Koko laitteen tyhjennys etänä

Laitteen sijainnin tarkistaminen

Yrityksen laitteiden valvonta.

Yksinkertai­semmin automaattisella käyttöönotolla.

IT-osasto voi automaat­tisesti liittää laitteet suoraan MDM-ratkaisuun käyttöönoton aikana. Lisäksi IT-osasto voi muokata käyttöön­otto­kokemusta niin, että prosessista tulee työn­tekijöiden kannalta mahdol­lisimman sujuva.

Korota hallinta uudelle tasolle.

Valvonnan avulla IT-osasto voi käyttää hallintatyökaluja, joita ei ole saata­villa muille käyttöön­ottomalleille. Tähän kuuluu muun muassa tietoturvan lisämääritykset, pysyvä MDM ja ohjelmistopäivitysten hallinta.

Valitse joustavista malleista.

IT-osasto voi jakaa laitteet työn­tekijöiden päivittäiseen käyttöön, antaa heille jaettuja laitteita yhteiskäyttöä varten tai määrittää laitteet tiettyyn tarkoitukseen lukittuna ne yhteen appiin.

IT-osastollasi on parempi kontrolli kun Apple-laitteet ovat valvonnassa.

Asiat, jotka IT voi tehdä

Tilien määrittäminen

Yleisten välipalvelinten määrittäminen

Appien asentaminen, määrittäminen ja poistaminen

Monimutkaisen pääsykoodin vaatiminen

Kaikkien rajoitusten käyttöönotto

Pääsy kaikkien appien luetteloon

Koko laitteen tyhjentäminen etänä

Ohjelmistopäivitysten hallinta

Järjestelmäappien poistaminen

Taustakuvan muuttaminen

Lukitseminen yhteen appiin

Aktivointilukituksen ohittaminen

Wifin laittaminen päälle

Laitteen asettaminen Kadonnut-tilaan

Appien poiston esto

Luo henkilökohtaisia kokemuksia jaetulla iPadilla.

Kirjaudu laitteelle kuin laitteelle.

Jaettuja iPad-laitteita voi käyttää useampi henkilö ilman tietojen jakamista käyttäjien kesken. Kun työntekijät kirjautuvat sisään yritykseltä saadulla hallitulla Apple ID:llä, iPad lataa heidän tietonsa, appinsa ja asetuksensa. Työn­tekijä voi valita minkä tahansa laitteen ja aloittaa työskentelyn.

Yksityinen pääsy tietoihisi.

Käyttäjät voivat käyttää tiedostojaan ja kansioitaan Tiedostot-apin ja MDM-ratkaisulla määritetyn Mail-tilin kautta. Lisäksi heillä on käytössään appien asetukset ja tiedot.

Käytä tilapäisistuntoa.

Tilapäisen istunnon ansiosta kuka tahansa voi käyttää iPadia, ja kaikki tiedot poistetaan automaat­tisesti ulos kirjauduttaessa. Tilapäisen istunnon yhteydessä voidaan käyttää SSO-laajennusta, jotta apit ja verkkosivustot ovat helposti käytettävissä. IT-osasto voi myös asettaa uloskirjautumisajan, jolla varmistetaan tietojen poistaminen.

Hallitse vaivatta jokaista laitetta.

Applen laitteissa on vakiona turvallinen hallinta­sovellus­kehys, jonka ansiosta IT-osasto voi määrittää asetuksia, hallita laitteita ja ottaa käyttöön tieto­turva­ominaisuuk­sia etänä ja langattomasti. IT-osasto voi luoda helposti profiileja ja siten varmistaa työntekijöille kaikki tarvittava suojattuun ja tehokkaaseen työskentelyyn. Applen laitteilla IT-osasto voi hallita laitteita kevyellä otteella suojaten yrityksen dataa ilman ominaisuuksien lukitsemista tai toimintojen poistamista käytöstä.

Toteuta eri ratkaisuja saman kehyksen puitteissa.

iOS:n, iPadOS:n, macOS:n ja tvOS:n turvallisen hallinta­sovellus­kehyksen avulla IT-osasto voi määrittää ja päivittää asetuksia, ottaa käyttöön appeja, seurata käytäntöjen noudattamista, tehdä laitekyselyjä ja poistaa yritystietoja etänä. Kehys tukee sekä organi­saation että työntekijöiden omistamia laitteita.

Valitse useista eri MDM-ratkaisuista.

Käyttipä yrityksesi sitten pilvi­pohjaista tai paikan päällä olevaa palvelinta, MDM-ratkaisuja on saata­villa monilta toimittajilta ja niin laajalla ominaisuus- ja hinta­tarjonnalla, että joustavuutta riittää. Jokainen ratkaisu hyödyntää Applen hallinta­sovellus­kehystä iOS:ssä, iPadOS:ssä, macOS:ssä ja tvOS:ssä ominai­suuk­sien ja asetusten hallintaa varten kullakin alustalla.

Määritä ja hallitse vaivatta jokaista laitetta.

MDM tukee appien, tilien ja tietojen määritystä kullakin laitteella. Tähän sisältyy integroituja ominaisuuksia, kuten salasanojen ja käytäntöjen valvonta. Rajoitukset pysyvät läpinäkyvinä työntekijöille, ja samalla niillä varmistetaan, että heidän henkilökohtaiset tietonsa säilyvät yksityisinä. IT:llä pysyy tarvittava yleiskuva ilman, että se häiritsee työntekijöiden menestymiseen tarvittavaa tuottavuutta.

Testaa ja julkaise päivityksiä oman aika­taulusi mukaan.

IT-osasto voi viivästyttää valvottuihin iOS-, iPadOS-, macOS- ja tvOS-laitteisiin langattomasti tehtäviä päivityksiä. Näin IT-osasto voi suorittaa hyväksymisen vaatimat toimenpiteet rauhassa loppuun. Kun IT-osasto on hyväksynyt kunkin päivitysversion, se voi päättää, mikä versio käyttäjien tulisi ladata ja asentaa. Sitten IT-osasto voi jakaa päivityksen kaikille työntekijöille varmistaakseen, että kaikilla on uusimmat tietoturvaominaisuudet käytössään kaikilla laitteillaan.

Pidä henkilö­kohtaiset tiedot yksityisinä.

Kaikki Applen tuotteet on suunniteltu tietosuojaa silmällä pitäen. Laitteen sisäistä prosessointia käytetään aina mahdol­lisuuksien mukaan, tietojen keräämistä ja käyttöä rajoitetaan, ja kaikki on suunniteltu käyttäjille tarjottavaa tietojen läpi­näkyvyyttä ja hallintaa ajatellen.

MDM-protokolla antaa IT-osastolle mahdollisuuden toimia Applen laitteen kanssa, mutta rajoittaa pääsyä tiettyihin tietoihin ja asetuksiin. Käyttöön­ottomallista riippumatta MDM-sovelluskehyksellä ei ole koskaan pääsyä henkilö­kohtaisiin tietoihin, kuten sähköpostiin, viesteihin, selaushistoriaan ja laitteen sijaintiin.

Yrityksen tiedot ovat tarkoin suojatut.

Kun laitteet on otettu käyttöön, IT-osasto voi hallita ja suojata yritysdataa MDM-ratkaisusta avautu­neiden hallinta­työkalujen ja laitteiden tieto­turvaominai­suuk­sien ansiosta. Eri appien yhteiset sovellus­kehykset takaavat määri­tysten ja asetusten jatkuvan hallinnan.

Suojaa työhösi liittyvät tiedot.

IT-osasto voi huolehtia tietoturvakäytänteiden noudattamisesta ja seurata sitä MDM-ratkaisun kautta. Esimerkiksi pääsykoodin vaatiminen MDM-ratkaisun välityksellä iOS- ja iPadOS-laitteissa ottaa automaat­tisesti tietojen suojauksen käyttöön ja tarjoaa laitteelle tiedostojen salauksen. MDM-käytäntö voi myös ottaa käyttöön FileVault-salauksen Macissa suojatakseen kaikki levossa olevat tiedot. MDM-ratkaisua voidaan käyttää myös wifi- ja VPN-yhteyden määrittämiseen ja varmenteiden käyttöönottoon turvallisuuden lisäämiseksi.

Lukitse, paikanna ja pyyhi.

Kun laite katoaa, yrityksesi tietojen ei tarvitse kadota sen mukana. IT-osasto voi lukita iOS-, iPadOS- ja macOS-laitteet etänä ja tyhjentää niiltä kaikki luottamukselliset tiedot yritysdatan suojaamiseksi. Valvottujen iOS- ja iPadOS-laitteiden sijainnin selvittämiseen IT-osasto voi ottaa niissä käyttöön Kadonnut-tilan. IT-osastolla on myös tarvittavat työkalut yritysappien hallitse­miseen, ja apit voidaan poistaa laitteelta hetkessä tyhjentämättä henkilökohtaisia tietoja.

Tiedot eriytettyinä, saumattomasti ja turvallisesti.

MDM-ratkaisut antavat mahdollisuuden laitteiden tarkkaan hallintaan ilman säiliöiden tarvetta ja pitävät yrityksen tiedot suojattuina. Hallitulla avaamisella IT-osasto voi asettaa rajoituksia, joilla estetään liitteiden, dokumenttien tai leikepöydän avaaminen tai liittäminen ei-hallituissa kohteissa. Lisäksi macOS:n sisäiset tietoturvaominaisuudet antavat IT-osastolle mahdollisuuden salata tietoja, suojata laitteita haittaohjelmilta ja huolehtia tietoturva-asetusten käytöstä ilman muiden valmistajien työkaluja.

Käytä appeja joihin luotat.

Yhteisen sovelluskehyksen ja hallitun ekosysteemin ansiosta Applen alustojen apit on suunniteltu turvallisiksi. Kehittäjäohjelmamme tarkistavat jokaisen kehittäjän henkilöllisyyden, ja järjestelmä tarkistaa apit ennen julkaisua App Storessa. Apple tarjoaa kehittäjille sovelluskehyksiä eri ominaisuuksiin, kuten allekirjoitus, appilaajennukset, käyttöoikeudet ja sandboxaus. Näin tietoturva on myös entistä parempaa.

Yksinkertai­semmin yrityksen tietoihin ja palveluihin.

IT-osaston on helppo integroida iOS, iPadOS ja macOS organisaatiosi hakemistopalvelun tai tunnistetietojen toimittajan pilvipalvelun kanssa. IT-osasto voi liittää Apple Business Managerin Microsoft Azure Active Directoryyn ja Google Workspaceen (saata­villa keväällä 2022), joten työntekijät saavat sen sujuvasti käyttöönsä hallituilla Apple ID:illä.

Luo työntekijöille hallitut Apple ID:t.

Hallitut Apple ID:t ovat organisaation luomia, omistamia ja hallitsemia, ja ne on suunniteltu työntekijöiden omille ja organisaation omistamille laitteille. Apple Business Managerin avulla organisaatiot voivat luoda työntekijöille automaat­tisesti hallittuja Apple ID:itä. Näin työntekijät voivat tehdä yhteistyötä Applen appien ja palveluiden parissa ja päästä käsiksi iCloud Drivea käyttävissä hallituissa apeissa oleviin yrityksen tietoihin. Hallittuja Apple ID:itä voidaan käyttää myös työntekijän omistamalla laitteella yhdessä henkilökohtaisen Apple ID:n kanssa, kun organisaatiot hyödyntävät käyttäjän rekisteröintiä.

Yksinkertai­semmin yksittäisellä kirjautumisella.

iOS:ssä, iPadOS:ssä ja macOS:ssä on koko järjestelmän kattava laajennuskehys kerta­kirjautumiseen. Tämän tarkoituksena on helpottaa työntekijöiden kirjautumista yrityksen appeihin ja verkko­sivustoille. Laajennuskehys vaatii tukea pilvi­pohjaisilta tunniste­tietojen toimittajilta ja on määritettävissä MDM-ratkaisun avulla. Lisäksi oma laajennus tarjoaa Kerberosta käyttäville organi­saatioille salasanan hallinnan ja paikallisen salasanan synkro­noinnin sisäisissä apeissa.

Muodosta yhteys tunnistetietojen toimittajaan.

Yhdistetyn todennuksen avulla IT-tiimit voivat yhdistää Apple Business Managerin Microsoft Azure Active Directoryyn ja Google Workspaceen (saata­villa keväällä 2022), joten työntekijät voivat käyttää olemassa olevia käyttäjätunnuksiaan ja salasanojaan hallittuina Apple ID:inä. Työntekijät voivat käyttää Applen palveluja, kuten iCloud Drivea, Muistiinpanoja ja Muistutuksia, sekä tehdä yhteistyötä olemassa olevien tunnustensa avulla. Hallitut Apple ID:t luodaan automaat­tisesti, kun käyttäjä kirjautuu ensimmäistä kertaa Apple-laitteelle yhdistetyllä käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan.

Valmistautuminen yksin­kertaisempaan kirjautumiseen:

  • Vahvista, että yrityksesi käyttää Microsoft Azure Active Directoryä tai Google Workspacea
  • Päätä, mitkä yrityksen domainit haluat liittää Apple Business Manageriin
  • Ota Apple Business Managerissa käyttöön yhteys Microsoft Azure Active Directoryyn tai Google Workspaceen

Sisällön jakamisesta on tehty todella helppoa.

Apple Business Manager helpottaa sisällön etsimistä, ostamista ja jakamista suurina määrinä kaikkien yrityksesi tarpeiden mukaan. Voit ostaa minkä tahansa apin App Storesta tai käyttää sisäisesti kehitettyjä tai juuri sinun yrityksellesi räätälöityjä muiden kehittäjien appeja. Ja kun apit jaetaan MDM-ratkaisulla, IT-osaston ei tarvitse käyttää lunastus­koodeja tai Apple ID:itä saadakseen sisältöä kaikkiin laitteisiin.

Hanki apit ja kirjat tukkuostoina.

Appien hankinta suuremmissa erissä iOS-, iPadOS- ja macOS-käyttöön on aina vain helpompaa Apple Business Managerilla. Kun appi-lisenssejä ei enää tarvita, ne voidaan siirtää toiselle laitteelle tai työntekijälle. Voit myös hallita yritykselle sisäisesti kehitettyjen tai muiden kehittäjien tekemien räätälöityjen appien lisenssejä. Ja ostamalla määrälisenssiluottoa voit käyttää hankintatilauksia sisällön ostamiseen jälleenmyyjän kautta.

Yksinkertaista jakelua.

Apple Business Managerin kautta ostetut apit voidaan jakaa helposti MDM-ratkaisulla käyttäjille tai laitteisiin mihin tahansa maahan, jossa kyseiset apit ovat saata­villa. Apple Business Managerilla voit jakaa sisältöä yksityisesti ja turvallisesti tietyille yhteis­työ­kumppaneille, asiakkaille ja franchising-oikeuden haltijoille. Voit jakaa myös yrityksen omia appeja sisäisille työntekijöille.