Teknologiaa, joka on suunniteltu sopimaan työntekijöidesi kaikkiin työskentelytapoihin.

Nykyään 99 prosenttia Fortune 500 -yrityksistä käyttää verkoissaan iOS:ää. Tehokkaat laitteistomme ja turvallinen, monipuolinen alustamme muodostavat parhaan ympäristön räätälöityjen appien rakentamiseen yrityksellesi. App Storesta löytyy yli 230 000 iOS-yritysappia – enemmän kuin millekään muulle mobiilialustalle.

Tuotteemme muuttavat ihmisten tapaa hoitaa asioita.

Applen ohjelmistot ovat tehokkaita ja intuitiivisia. Laitteemme on rakennettu turvallisiksi ja ne voidaan ottaa helposti käyttöön koko yrityksessä. Kaikki mitä teemme toimii saumattomasti yhteen. Saat ainutlaatuisen mobiilikokemuksen, joka tarjoaa sinulle tarvitsemasi sisällön silloin, kun sitä eniten tarvitset.

Intuitiivinen ja tuttu käyttöliittymä.

Applen tuotteet ovat intuitiivisia ja helppokäyttöisiä, minkä ansiosta ne ovat helppoja myös yrityk­sesi IT-tuelle. Käyttö­liittymän toiminnot, kuten pyyh­käi­se­mi­nen, selaa­minen ja napautta­minen, ovat jo työn­teki­jöille tuttuja. Siksi yhteis­työ ja asioi­den järjestäminen on helpom­­paa, samoin kuin uusien ohjelmien ja käytän­töjen omaksu­minen. Lisäksi jokaisen laitteen mukana tulevat tehokkaat, kaikkien käytettävissä olevat tuki­ominaisuudet, jotka liittyvät näköön, kuuloon ja motorisiin kykyihin.

Tehokas laitteisto. Tehokkaasti tulosta.

Emme tee pelkästään mahtavia ohjelmistoja. Ne on myös integroitu kaikkein tehokkaimpiin yritys­­laitteis­toihin. iPhonen ja iPadin sisäisen kameran avulla voidaan skannata varastoja ja tehdä yhteis­työtä merten yli. Apple Pencilin ja iPadin avulla voit tehdä merkintöjä ja hahmotella ideoita uusilla luovilla tavoilla. Paikannus­­tekno­logiat (kuten iBeacon) kertovat sinulle, milloin neuvot­telu­­huoneita on vapaina. Upea Retina-näyttö tuo työn iloa kaikkiin tehtäviin.

Turvalliseksi suunniteltu.

Suunnittelemme tuotteemme helppo­käyttöisiksi, intui­tiivi­siksi ja suoritus­kykyisiksi, mutta ennen kaikkea turvallisiksi. iOS ja macOS on rakennettu UNIX-perustalle, mikä tekee niistä vakaita ja varmatoimisia. Käy­tämme tiedosto­­tason suojaus­ta ja salaus­avaimia, jotka on johdettu käyttä­jän yksi­lölli­sestä pääsy­­koodista. Sään­nöl­liset ohjel­mis­to­­päivi­­tykset suojaa­­vat iOS:ää ja macOS:ää uusilta tieto­turva­­uhilta. Suojaus­ominai­suudet varmis­tavat, että sekä muiden valmistajien apit että yrityksen omat apit voivat käyttää tietoja vain valtuu­tetuilla tavoilla.

Sujuva käyttöönotto ja hallinnointi.

Applen laittei­den käyttöön­otto ja hallinta sujuu helposti myös suuressa mitta­kaavassa. Jokainen iPhone, iPad ja Mac voidaan ottaa käyttöön ja kon­figu­roida auto­­maat­­ti­sesti. Näin IT-osaston ei tarvitse käsitellä jokaista laitetta yksitellen. IT-osastolla voidaan myös siirtää apit suoraan lait­teille ja työntekijät voivat personoida yrityksen omista­mia Apple-laitteita lisäämäl­lä niihin omia appejaan.

iOS:n käyttöönoton opas

Macin käyttöönoton opas

Entistä paremmin yhteen
toimivat laitteet.

Kaikki Applen laitteet tuntuvat heti tutuilta ja niissä on mukana useita samoja vakio-ominaisuuksia ja appeja. Ne toimivat hyvin yhteen ja auttavat sinua olemaan entistä tehokkaampi. Voit aloittaa työprojektin iPadilla tai iPhonella ja viimeistellä sen Macilla. AirPlayn avulla voit välittömästi streamata esityksiä Macilta, iPhonelta ja iPadilta HDTV:hen Apple TV:n avulla. AirDropilla voit myös lähettää tärkeitä dokumentteja miltä tahansa Apple-laitteelta toiselle.

Jokainen yritys on erilainen. Jokainen appi voi olla ainutlaatuinen.

Voit luoda räätälöityjä iOS- ja macOS-appeja yrityksellesi käyttäen Swiftiä, omaa avoimen lähdekoodin ohjelmointikieltämme. Appeja, joissa on tehoa työnkulkujen uudistamiseen, asiakassuhteiden parantamiseen ja tuottavuuden edistämiseen.

Natiivi­apeilla saat kaiken irti laitteistasi.

Natiiviapit on rakennettu erityi­sesti Applen laitteille käyttäen tehokasta iOS SDK -pakettia. Näissä apeissa hyödyn­ne­tään käyttä­jille mielui­sia ominai­suuk­sia, kuten 3D Touchia, Siriä, Viestejä ja liike­tunnistimia. Ne avaavat aivan uuden, älykkääm­pien ja nopeam­pien työsken­tely­tapojen maa­il­man.

Ohjelmistokehitystä Swiftillä.

Swift on Applen luoma avoimen lähdekoodin ohjelmointikieli, joka tekee koodin kirjoittamisesta helppoa ja intuitiivista. Se tarjoaa kehittäjille mahdollisuuden luoda yrityksellesi tehokkaita appeja, jotka toimivat kaikilla Applen alustoilla. Swift on jo otettu käyttöön monissa toimialojaan mullistavissa yrityksissä, kuten Lyftissä ja Slackissa. Lisäksi IBM:n kaltaiset kehittäjät tuovat avoimen koodin yhteisöön panoksensa, jolla Swiftistä saadaan palvelinpuolella entistäkin vaikuttavampi.

On tuhansia tapoja tehdä työtä, ja aivan yhtä monta appia.

App Storessa on yli 230 000 appia, jotka on suunniteltu tekemään liiketoiminnastasi entistä tehokkaampaa, monipuolisempaa ja mobiilimpaa.

Määrälisenssiohjelma

Määrälisenssiohjelman avulla mitä tahansa appeja voidaan hankkia suuria määriä ja jakaa ne sitten App Storesta kaikille yrityksessä työskenteleville. Jos työntekijöitä lähtee, heidän appinsa voidaan helposti kirjata edelleen uusille käyttäjille.

Räätälöidyt apit
VPP Storessa

Voit tehdä yhteistyötä kehittäjien kanssa ja saada näin nykyiset appisi räätälöidyiksi oman liiketoimintasi erityistarpeisiin. Ne jaetaan yritykseesi yksityisesti VPP Storen kautta.