Suojelu

World Water Monitoring Challenge

Maailman väestön kasvaessa myös puhtaan veden tarve lisääntyy. Kutsu oppilaat mukaan kansainväliseen World Water Monitoring Challenge -hankkeeseen, joka pyrkii lisäämään tietoisuutta vesistöjen suojelemisesta. Kerää tietoja paikallisista joista ja järvistä, ja katso kuinka uusiutuvien vesivarojen ongelmat voitaisiin ratkaista.

Opi lisää uhattuina olevista vesivaroista.

Lue E. O. Wilsonin kirjan Life on Earth luku 41, osio 1, jossa kerrotaan ihmisten aiheuttamista muutoksista maailman vesistöihin. Jatkuvan vesivarojen seurannan ansiosta tutkijat pystyvät arvioimaan niin nykytilanteet kuin ongelmien laajuudet pidemmältä ajanjaksolta – tai tarkastelemaan jonkin ratkaisun toimivuutta.

Life on Earth, Osa 7

Lataa ilmaiseksi iBooksissa

Jaa tietoa.

Maailman uusiutuvat vesivarat hupenevat, sillä ihmiset käyttävät entistä enemmän vettä viljelyyn ja muihin käyttötarkoituksiin. Käy World Water Monitoring Challengen verkkosivuilla ja lähde mukaan hankkeeseen. Listaa sitten Evernote-ohjelman avulla ideoitasi alueesi koululaisille suunnatun vedenlaatua seuraavan hankkeen suunnittelusta, kehittämisestä ja mainostamisesta.

World Water Monitoring Challenge

Katso kuinka oma yhteisösi voi osallistua

Neljä mittaria vesialueiden kunnon arviointiin

Näitä indikaattoreita osallistujat tutkivat World Water Monitoring Challenge -hankkeessa.

1. Lämpötila

2. pH (happamuus)

3. Sameus
(kirkkaus)

4. Hapen
määrä

Aloita seuranta.

Tee joko Pages-työpohjan tai ThingLink-ohjelman avulla mainos, jossa kutsut koululaiset mukaan kehittämääsi World Water Monitoring Challenge -ohjelmaan.

Maapallo ei ole pelkästään kotimme; se pitää meidät hengissä.

E. O. Wilsonin Life on Earth

Juhlista Maan päivää.

Oppimateriaalit

Tutustu iTunesissa Maan päivä -kokoelmaan, jossa on muun muassa ohjelmia ja kirjoja.

Muokkaa oppituntejasi
Apple ja ympäristö

Katso, miten Apple pyrkii tekemään maailmasta paremman.

Lisätietoja

Seuraava

Apple ja oppiminen