Ekologia

Luontokappaleiden populaatioiden jakautuminen

Maapallo on kaikkien sillä asuvien koti, joten on aina vain keskeisempää ymmärtää muiden lajien kanssa jakamisen tärkeys. Tunnista lähistöltäsi sellainen kasvi- tai eläinlaji, jonka populaatio on muuttumassa, ja pohdi kuinka koko maailmanlaajuinen eliöyhteisö voisi elää tasapainossa.

Selvitä, mistä muutokset populaatioiden koossa johtuvat.

Lue E.O. Wilsonin kirjasta Life on Earth luku 39, osio 3 ja opi kuinka ihmisten toiminta voi pienentää elinympäristöjä pakottaen eläimet pienemmälle alueelle tai hävittämällä petoeläimiä.

Life on Earth, Osa 7

Lataa ilmaiseksi iBooksissa

Väkiluvun kasvu: haaste koko planeetalle

Maapallon väkiluku on yli kaksinkertaistunut viimeisen 50 vuoden aikana. Nykyään ihmisiä on yli 7 miljardia. Lajimme väkiluvun kasvaessa vaikutukset maapallon käytettävissä oleviin luonnonvaroihin voimistuvat.

7,1 miljardia
  • Maailmanlaajuiset luonnonvarat
  • Ihmiset
1956
2016

Tutustu uhanalaisiin eläimiin.

Samalla kun joidenkin lajien populaatiot riistäytyvät käsistä, toisten määrä vähenee merkittävästi. Lue Maailman luonnonsäätiön WWF Together -ohjelmasta lisää uhanalaisista lajeista, kuten jättipandoista, tiikereistä, monarkkiperhosista, merikilpikonnista ja jääkarhuista. Tutki sitten iNaturalist-ohjelman avulla, miksi lähistön villieläinten tai kasvilajien populaatiot muuttuvat.

Kerro, miten yhteisösi voi auttaa.

Tee iMovien avulla 30 sekunnin tietoisku, jossa kuvataan uhanalaista tai populaatioltaan liian suureksi kasvanutta eläin- tai kasvilajia. Selitä, mitkä seikat vaikuttavat sen populaatioon, miksi asia on tärkeä ja mitä yhteisö voi tehdä ongelman ratkaisemiseksi.

Eliöiden sijoittuminen elinympäristössä kertoo paljon niiden tarpeista, niiden ekosysteemeistä ja siitä, miten ne toimivat vuorovaikutuksessa muiden lajien kanssa.

E. O. Wilsonin Life on Earth

Juhlista Maan päivää.

Oppimateriaalit

Tutustu iTunesissa Maan päivä -kokoelmaan, jossa on muun muassa ohjelmia ja kirjoja.

Muokkaa oppituntejasi
Apple ja ympäristö

Katso, miten Apple pyrkii tekemään maailmasta paremman.

Lisätietoja

Seuraava

Apple ja oppiminen