Luovuus kuuluu kaikille

Kokoelma projektioppaita, jotka tuovat luovaa ilmaisua kaikkiin oppiaineisiin.

Luovuus kuuluu kaikille -oppaiden projektit opettavat kehittämään ja viestimään ajatuksia piirtämisen, valokuvauksen, videon ja musiikin kautta. Ne auttavat myös edistämään luovuutta tarjoamalla opettajille hauskoja ja mielekkäitä tapoja sisällyttää näitä taitoja mihin tahansa oppituntiin, aiheeseen tai tehtävään.

Lataa projektioppaat

Miksi luovuudella on väliä.

Työskenneltyämme opettajien kanssa 40 vuotta olemme nähneet tutkimustenkin tukemana, että luova ilmaisu vahvistaa oppilaiden osallistumista. Kun oppilaat ovat sitoutuneempia, he ottavat enemmän vastuuta opinnoistaan. Heistä tulee parempia ongelmanratkaisijoita, viestijöitä ja yhteistyön tekijöitä. He myös tutkivat ja kokeilevat enemmän, kertovat värikkäämpiä tarinoita ja löytävät oman sisäisen äänensä. Mielikuvitusta käyttämällä asioiden välille paljastuu yhteyksiä, joita ei ehkä muuten huomaisi. Näitä taitoja voi hyödyntää kaikessa, mitä oppilaat tekevät koulussa – sekä sen ulkopupolella.

Löydä jokaisen oppilaan luova nerous.

Jokainen oppilas oppii eri tavalla, löytää inspiraatiota eri lähteistä ja viestii ajatuksiaan omalla tavallaan. Yhdessä opettajien ja luovien alojen ammattilaisten kanssa suunniteltu Luovuus kuuluu kaikille -ohjelma sisältää neljä projektiopasta, joissa esitellään piirtämisen, valokuvauksen, videon ja musiikin perustaidot ja -tekniikat. Oppilaat käyttävät iPadin ilmaisia appeja ja hyödyntävät sen sisäistä kameraa, mikrofonia, kaiuttimia, Multi-Touch-näyttöä ja Apple Penciliä. Opettajan oppaan avulla opettajat voivat nivoa nämä taidot päivittäin opettamiinsa aineisiin hauskojen ja innostavien tehtävien kautta.

Piirtäminen

Piirtäminen kannustaa havainnoimaan maailmaa tarkemmin sekä huomaamaan asiayhteydet ja miten kaikki toimii. Sen ansiosta oppilaat kykenevät esittämään vain heidän mielikuvituksessaan eläviä käsitteitä tavoilla, joihin sanat eivät riitä. Oppilaat oppivat eri taitoja, kuten tasapainoa ja symmetriaa sekä viivojen, muotojen, varjostusten, värien ja pintojen luomista. Näin he osaavat kuvittaa sanakuvioiden, piirtelyn, muotokuvien ja logosuunnittelun avulla.

Lataa piirrosprojektiopas

Kuva

Tutkimalla ja ottamalla valokuvia oppilaat oppivat ymmärtämään ympäröivän maailman realiteetteja. iPadin kameraa ja Kuvat-appia käyttämällä he oppivat tunnistamaan ja sommittelemaan kiehtovia kohteita, tekemään kokeiluja valoilla ja varjoilla sekä tutkimaan kaikkia sommittelun näkökohtia aina perspektiivistä syvyyteen ja symmetriaan. He käyttävät monipuolisia tekniikoita näkymien vangitsemiseen, muotokuvien ottamiseen ja kollaasin sommittelemiseen.

Lataa valokuvausprojektiopas

Video

Video antaa oppilaiden käyttöön tehokkaan keinon ideoiden tulkitsemiseen ja ajatusten ilmaisemiseen. Sen avulla voi myös tiedottaa yleisölle, vaikuttaa katsojiin ja inspiroida. iPadin kameroilla sekä Clips- ja iMovie-apeilla oppilaat kokeilevat sommittelua, valaistusta, kamerakulmia, tempoa ja asetelman luontia. Näin he osaavat rakentaa vahvaa kerrontaa dokumenttien, live-tapahtumien ja lyhytelokuvien muodossa.

Lataa videoprojektiopas

Musiikki

Musiikki rikastuttaa ja auttaa kertomaan vaikuttavampia tarinoita. Tuttujen kappaleiden eri elementtien (kuten säkeiden, kertosäkeiden ja välisoittojen) oppiminen lisää itsevarmuutta oman musiikin luomiseen. Oppilaat oppivat luomaan ja sämpläämään biittejä, sovittamaan kappaleita ja äänittämään laulua. He oppivat soinnuista, rumpurytmeistä ja säveltämisestä. Tämä avaa heille uusia tapoja teemojen ja ideoiden välittämiseen musiikin avulla.

Lataa musiikkiprojektiopas

Opettajien apuna lisäämässä luovuutta mihin vain aiheeseen.

Luovuus kuuluu kaikille -opetusohjelmaan kuuluu opettajan opas, jonka tarkoitus on auttaa opettajia lisäämään luovuutta jokaisella luokka-asteella hauskoilla oppimista syventävillä aktiviteeteilla. Opas sisältää opetusideoita projekteihin matematiikassa, tiedeaineissa, lukutaidossa, kirjallisuudessa, historiassa, yhteiskuntaopissa ja koodauksessa. Mukana on myös taulukoita, joiden avulla voit arvioida oppilaiden työtä kunkin välineen osalta. Oppilaat voivat luoda musikaalisen rytmin matemaattisen kaavan muistamiseksi, tuottaa videon historiallisen tapahtuman esittämiseksi tai havainnollistaa kaupunkiarkkitehtuurin muutoksia piirtämällä.

Lataa opettajan opas