Luovuus kuuluu kaikille

Kokoelma projektioppaita, jotka tuovat luovaa ilmaisua kaikkiin oppiaineisiin.

Luovuus kuuluu kaikille -oppaiden projektit opettavat kehittämään ja viestimään ajatuksia videon, valokuvauksen, musiikin ja piirtämisen kautta. Lisäksi ne edistävät luovuutta tarjoamalla opettajille hauskoja ja mielekkäitä tapoja sisällyttää taitoja vaikka kaikkiin oppitunteihin kaikilla luokka-asteilla.

Lataa projektioppaat

Miksi luovuudella on väliä.

Työskenneltyämme opettajien kanssa 40 vuotta olemme nähneet tutkimustenkin tukemana, että luova ilmaisu vahvistaa oppilaiden osallistumista. Kun oppilaat ovat sitoutuneempia, he ottavat enemmän vastuuta opinnoistaan. Heistä tulee parempia ongelmanratkaisijoita, viestijöitä ja yhteistyön tekijöitä. He myös tutkivat ja kokeilevat enemmän, kertovat värikkäämpiä tarinoita ja löytävät oman sisäisen äänensä. Mielikuvitusta käyttämällä asioiden välille paljastuu yhteyksiä, joita ei ehkä muuten huomaisi. Näitä taitoja voi hyödyntää kaikessa, mitä oppilaat tekevät koulussa – sekä sen ulkopupolella.

Katso, mitä mieltä oppilaat ovat

Löydä luova nerous jokaisesta.

Kaikki oppivat eri tavoin, löytävät inspiraatiota eri lähteistä ja viestivät ajatuksiaan yksilöllisesti. Yhdessä opettajien ja luovien alojen ammattilaisten kanssa suunniteltu Luovuus kuuluu kaikille -ohjelma sisältää neljä projektiopasta, joissa käsitellään videon, valokuvauksen, musiikin ja piirtämisen perustaidot ja -tekniikat. Oppilaat käyttävät iPadin ilmaisia appeja ja hyödyntävät sen sisäistä kameraa, mikrofonia, kaiuttimia, Multi-Touch-näyttöä ja Apple Penciliä. Upouusi luovan suunnittelun harjoituskirja tukee tärkeiden taitojen kehittymistä heidän käydessään läpi luovaa prosessia loppuprojektin parissa.

Piirtäminen

Piirtäminen kannustaa havainnoimaan maailmaa tarkemmin, huomaamaan asiayhteydet ja ymmärtämään toimintojen logiikkaa. Sen ansiosta oppilaat kykenevät esittämään vain heidän mielikuvituksessaan eläviä käsitteitä tavoilla, joihin sanat eivät riitä. Oppilaat saavat eri taitoja, kuten tasapainoa ja symmetriaa sekä viivojen, muotojen, varjostusten, värien ja pintojen luomista. Näin he osaavat kuvittaa sanakuvioiden, piirtelyn, muotokuvien ja logosuunnittelun voimin.

Kuva

Tutkimalla ja ottamalla valokuvia oppilaat oppivat ymmärtämään ympäröivän maailman realiteetteja. iPadin kameraa ja Kuvat-appia käyttämällä he oppivat tunnistamaan ja sommittelemaan kiehtovia kohteita, tekemään kokeiluja valoilla ja varjoilla sekä tutkimaan kaikkia sommittelun näkökohtia aina perspektiivistä syvyyteen ja symmetriaan. He käyttävät monipuolisia tekniikoita näkymien vangitsemiseen, muotokuvien ottamiseen ja kollaasin sommittelemiseen.

Video

Video antaa oppilaiden käyttöön tehokkaan keinon ideoiden tulkitsemiseen ja ajatusten ilmaisemiseen. Sen avulla voi myös tiedottaa yleisölle, vaikuttaa katsojiin ja inspiroida. iPadin kameroilla sekä Clips- ja iMovie-apeilla oppilaat kokeilevat sommittelua, valaistusta, kamerakulmia, tempoa ja asetelman luontia. Näin he osaavat rakentaa vahvaa kerrontaa dokumenttien, live-tapahtumien ja lyhytelokuvien muodossa.

Musiikki

Musiikki rikastuttaa ja auttaa kertomaan tarinoita. Kappaleen rakenteen (kuten säkeiden, kertosäkeiden ja välisoittojen) oppiminen tutuissa sävellyksissä lisää itsevarmuutta oman musiikin luomiseen. Oppilaat osaavat pian luoda ja sämplätä biittejä, sovittaa kappaleita ja äänittää laulua. He oppivat soinnuista, rumpurytmeistä ja säveltämisestä. Tämä avaa uusia tapoja teemojen ja ideoiden välittämiseen tarinankerronnassa.

Lisää luovaa ilmaisua jokaiseen tuntiin.

Luovuus kuuluu kaikille -opetusohjelma sisältää oppaita, joiden avulla opettajat pääsevät edistämään luovuutta jokaisella luokka-asteella. Varhaiskasvatuksen ja yläluokkien oppaissa on yli 300 oppitunti-ideaa käytettäväksi innostaviin projekteihin matematiikan, luonnontieteiden, lukutaidon, kirjallisuuden, historian, yhteiskunnallisten aineiden ja koodaamisen opetuksessa. Oppitunti-integraation työkalut auttavat opettajia sisällyttämään projekteja nykyisiin oppitunteihinsa. Mukana on myös strategioita taideopetuksen valtakunnallisten vaatimusten noudattamista ajatellen. Opettajat voivat käyttää arviointitaulukoita luovilla työkaluilla valmistuvien tehtävien arvioinnissa ja tuessa. Luovan suunnittelun harjoituskirja on oppilaiden apuna luovassa prosessissa, kun taitoja on ensin hiottu Luovuus kuuluu kaikille -projektioppaan parissa ja omaa tarinaa alettu valmistella.

Inspiroidu luovuuden edelläkävijöistä ympäri maailmaa.

Seuraa: @AppleEdu ja #EveryoneCanCreate