Luovuus kuuluu kaikille

Kokoelma projektioppaita, jotka tuovat luovaa ilmaisua kaikkiin oppiaineisiin.

Luovuus kuuluu kaikille -ohjelmassa oppilaat saavat uusia taitoja kehittää ja ideoida iPadilla ilmaisemista videon, valo­kuvauksen, musiikin ja piirtämisen kautta. Opettajien käytössä on kattavasti hauskoja ja merkityk­sellisiä tapoja sytyttää luovuus kaikilla tunneilla ja luokka-asteilla johdanto­tehtävien, taitoja kehit­tävien projekti­oppaiden ja muiden resurssien ansiosta.

Tutustu projektioppaiden uuteen sisältöön

Miksi luovuudella on väliä.

Työskenneltyämme opettajien kanssa 40 vuotta olemme nähneet tutkimustenkin tukemana, että luova ilmaisu vahvistaa oppilaiden osallistumista. Kun oppilaat ovat sitoutuneempia, he ottavat enemmän vastuuta opinnoistaan. Heistä tulee parempia ongelmanratkaisijoita, viestijöitä ja yhteistyön tekijöitä. He myös tutkivat ja kokeilevat enemmän, kertovat värikkäämpiä tarinoita ja löytävät oman sisäisen äänensä. Mielikuvitusta käyttämällä asioiden välille paljastuu yhteyksiä, joita ei ehkä muuten huomaisi. Näitä taitoja voi hyödyntää kaikessa, mitä oppilaat tekevät koulussa – sekä sen ulkopupolella.

Katso, mitä mieltä oppilaat ovat

Ota luovuusloikka iPadilla.

Tutustu Apple-kouluttajien oppitunti-ideoihin, jotka avaavat täysin uusia luovan ilmaisun mahdollisuuksia iPadilla.

Katso video

Innosta oppilaitasi käyttämällä green screen ‑tehosteita oppitunneilla.

Video-projektioppaasta pääset alkuun
Katso video

Kerro itsellesi tärkeistä asioista äänittämällä puhettasi ja tallentamalla ääniä tasoina.

Musiikki-projektioppaasta pääset alkuun
Katso video

Kerro tarina käyttämällä animoituja piirroksia ja kuvioita Keynotessa.

Piirtäminen-projektioppaasta pääset alkuun

Löydä jokaisen oppilaan luova nerous.

Kaikki oppivat eri tavoin, löytävät inspiraatiota eri lähteistä ja viestivät ajatuksiaan yksilöllisesti. Yhdessä opettajien ja luovien alojen ammat­tilaisten kanssa suunni­teltu Luovuus kuuluu kaikille -ohjelma sisältää neljä projekti­opasta, joissa käydään läpi videon, valokuvauksen, musiikin ja piirtämisen perustaitoja ja -tekniikoita. Oppilaat käyttävät iPadin maksuttomia appeja sekä laitteen sisäistä kameraa, mikrofonia, kaiuttimia, Multi-Touch-näyttöä, VoiceOveria ja Apple Penciliä. Projekti­oppaiden tukena on 30 luovuuteen kannus­tavaa tehtävää lapsille, joista saa ensi­tuntumaa projekti­oppailla kehitet­täviin taitoihin. Lisäksi suunnit­telun harjoitus­kirja on apuna vahvis­tamassa oleellista osaamista, kun oppilaat käyvät läpi luovaa prosessia loppu­projektin parissa.

Piirtäminen

Piirtäminen kannustaa havainnoimaan maailmaa tarkemmin sekä tunnistamaan asia­yhteyksiä ja eri asioiden taustoja. Oppilas kykenee piirtämällä esittämään vain omassa mielikuvituksessaan asuvia käsitteitä tavoilla, joihin sanat eivät riitä. Oppilaat pääsevät jyvälle tasapainon ja symmetrian perusteista sekä varjostukseen, väreihin ja tekstuuriin liittyvistä taidoista. Lisäksi he pääsevät kehit­tämään kaikenlaista osaamistaan sana­kuvioiden, muoto­kuvien, logojen, liike­grafiikan ja muun vastaavan luomisessa.

Kuva

Tutkimalla ja ottamalla valokuvia oppilaiden ymmärrys todellisesta maailmastamme kehittyy. iPadin kameraa ja Kuvat-appia hyödyntämällä he pääsevät tunnistamaan ja sommittelemaan mielenkiintoisia kohteita, tekemään kokeiluja valoilla ja varjoilla sekä tutkimaan kaikkia sommittelun näkökohtia. He käyttävät monen­laisia tekniikoita toiminta­kuvien ja muoto­kuvien ottamiseen, kollaasin sommit­telemiseen tai animoitujen GIFien luomiseen.

Video

Video antaa oppilaiden käyttöön tehokkaan keinon ideoiden tulkitsemiseen, ajatusten ilmaisemiseen sekä yleisön tiedottamiseen, yllättämiseen ja inspiroimiseen. iPadin kameroiden ja Clipsin tai iMovien kanssa oppilaat perehtyvät sommit­teluun, valaistukseen, kamera­kulmiin sekä vihreää taustaa käyttävien erikois­tehosteiden luomiseen. Lisäksi he tutustuvat vahvan tarinan­kerronnan keinoihin dokumentti­elokuvissa, live-tapahtumissa ja lyhyt­elokuvissa.

Musiikki

Musiikki on kieli, jota me kaikki ymmärrämme. Oman äänen tallentamisen perusteista lähtien oppilaat alkavat saada itsevarmuutta kertoa ja värittää tarinoita musiikin sekä äänen keinoin. Opetellessaan käyttämään GarageBandia iPadilla heille kehittyy taitoja, joita tarvitaan ainutkertaisten podcastien, rumpubiittien ja kappaleiden tekoon.

Lisää luovaa ilmaisua jokaiseen tuntiin.

Luovuus kuuluu kaikille -ohjelma sisältää kaksi opettajien opasta – yksi varhaiskasvatusta ja toinen ylempiä luokkia varten. Näistä löytyy yli 300 oppitunti-ideaa tukemaan innostavia projekteja matematiikan, luonnontieteiden, luku- ja kirjoitustaidon, kirjallisuuden, historian, yhteiskuntaopin sekä koodaamisen parissa. Arviointi­taulukoista opettajat saavat apua oppilaiden töiden arviointiin ja projektien integroitiin helposti jo olemassa oleviin oppi­tunteihin.

Inspiroidu luovuuden edelläkävijöistä ympäri maailmaa.

Seuraa: @AppleEdu ja #EveryoneCanCreate