Luovuus kuuluu kaikille

Kokoelma projektioppaita, jotka tuovat luovaa ilmaisua kaikkiin oppiaineisiin.

Luovuus kuuluu kaikille -oppaiden projektit opettavat kehittämään ja viestimään ajatuksia videon, valokuvauksen, musiikin ja piirtämisen kautta. Lisäksi ne edistävät luovuutta tarjoamalla opettajille hauskoja ja mielekkäitä tapoja sisällyttää taitoja vaikka kaikkiin oppitunteihin kaikilla luokka-asteilla.

Lataa projektioppaat

Miksi luovuudella on väliä.

Työskenneltyämme opettajien kanssa 40 vuotta olemme nähneet tutkimustenkin tukemana, että luova ilmaisu vahvistaa oppilaiden osallistumista. Kun oppilaat ovat sitoutuneempia, he ottavat enemmän vastuuta opinnoistaan. Heistä tulee parempia ongelmanratkaisijoita, viestijöitä ja yhteistyön tekijöitä. He myös tutkivat ja kokeilevat enemmän, kertovat värikkäämpiä tarinoita ja löytävät oman sisäisen äänensä. Mielikuvitusta käyttämällä asioiden välille paljastuu yhteyksiä, joita ei ehkä muuten huomaisi. Näitä taitoja voi hyödyntää kaikessa, mitä oppilaat tekevät koulussa – sekä sen ulkopupolella.

Katso, mitä mieltä oppilaat ovat

Löydä jokaisen oppilaan luova nerous.

Kaikki oppivat eri tavoin, löytävät inspiraatiota eri lähteistä ja viestivät ajatuksiaan yksilöllisesti. Yhdessä opettajien ja luovien alojen ammattilaisten kanssa suunniteltu Luovuus kuuluu kaikille -ohjelma sisältää neljä projektiopasta, joissa käsitellään videon, valokuvauksen, musiikin ja piirtämisen perustaidot ja -tekniikat. Oppilaat käyttävät kaikissa iPadeissa olevia ilmaisia appeja sekä hyödyntävät sen sisäistä kameraa, mikrofonia, kaiuttimia, Multi-Touch-näyttöä, VoiceOveria ja Apple Penciliä. Lisäksi luovan suunnittelun harjoituskirja tukee tärkeiden taitojen kehittymistä heidän käydessään läpi luovaa prosessia loppuprojektin parissa.

Piirtäminen

Piirtäminen kannustaa havainnoimaan maailmaa tarkemmin, huomaamaan asiayhteydet ja ymmärtämään toimintojen logiikkaa. Sen ansiosta oppilaat kykenevät esittämään vain heidän mielikuvituksessaan eläviä käsitteitä tavoilla, joihin sanat eivät riitä. Oppilaat saavat eri taitoja, kuten tasapainoa ja symmetriaa sekä viivojen, muotojen, varjostusten, värien ja pintojen luomista. Näin he osaavat kuvittaa sanakuvioiden, piirtelyn, muotokuvien ja logosuunnittelun voimin.

Kuva

Tutkimalla ja ottamalla valokuvia oppilaat voivat ymmärtää paremmin todellista ympäröivää maailmaa. iPadin kameraa ja Kuvat-appia käyttäessään he oppivat tunnistamaan ja sommittelemaan kiinnostavia kohteita, tekemään kokeiluja valoilla ja varjoilla sekä arvioimaan kaikkia sommittelun näkökohtia – aina perspektiivistä syvyyteen ja symmetriaan. He saavat tutustua monipuolisiin tekniikoihin näkymien taltioinnissa, muotokuvien ottamisessa ja kollaasin sommittelemisessa.

Video

Video antaa oppilaiden käyttöön tehokkaan keinon ideoiden tulkitsemiseen ja ajatusten ilmaisemiseen. Sen avulla voi myös tiedottaa yleisölle, vaikuttaa katsojiin ja inspiroida. iPadin kameroilla sekä Clips- ja iMovie-apeilla oppilaat kokeilevat sommittelua, valaistusta, kamerakulmia, tempoa ja asetelman luontia. Näin he osaavat rakentaa vahvaa kerrontaa dokumenttien, live-tapahtumien ja lyhytelokuvien muodossa.

Musiikki

Musiikki on kieli, jota me kaikki ymmärrämme. Oman äänen tallentamisen perusteista lähtien oppilaat alkavat saada itsevarmuutta kertoa ja värittää tarinoita musiikin sekä äänen keinoin. Opetellessaan käyttämään GarageBandia iPadilla heille kehittyy taitoja, joita tarvitaan ainutkertaisten podcastien, rumpubiittien ja kappaleiden tekoon.

Lisää luovaa ilmaisua jokaiseen tuntiin.

Luovuus kuuluu kaikille -opetusohjelma sisältää oppaita, joiden avulla opettajat pääsevät edistämään luovuutta jokaisella luokka-asteella. Varhaiskasvatuksen ja yläluokkien oppaissa on yli 300 oppitunti-ideaa käytettäväksi innostaviin projekteihin matematiikan, luonnontieteiden, lukutaidon, kirjallisuuden, historian, yhteiskunnallisten aineiden ja koodaamisen opetuksessa. Oppitunti-integraation työkalut auttavat opettajia sisällyttämään projekteja nykyisiin oppitunteihinsa. Mukana on myös strategioita taideopetuksen valtakunnallisten vaatimusten noudattamista ajatellen. Opettajat voivat käyttää arviointitaulukoita luovilla työkaluilla valmistuvien tehtävien arvioinnissa ja tuessa. Luovan suunnittelun harjoituskirja on oppilaiden apuna luovassa prosessissa, kun taitoja on ensin hiottu Luovuus kuuluu kaikille -projektioppaan parissa ja omaa tarinaa alettu valmistella.

Inspiroidu luovuuden edelläkävijöistä ympäri maailmaa.

Seuraa: @AppleEdu ja #EveryoneCanCreate