Näin Amy Heimerl opettaa iPadilla.

”Oikeanlaisella opetuksella, oikeanlaisilla ohjelmilla ja iPadin valikoivalla käytöllä perinteisten opetusmetodien rinnalla oppilaamme pääsevät parempiin tuloksiin kuin aikaisemmin.”

Amy Heimerl, 1. luokan opettaja, Park Avenue Elementary School, Auburn, Maine

Ohjelmat oppitunneilla.

Kun Amy Heimerlin paikkakunnan opetusviranomainen päätti ottaa iPadit käyttöön opetuksessa, kaikki alkoi toimeksiannolla. Viiden opettajan ryhmälle annettiin tehtäväksi laatia suosituksia siihen, miten laitetta olisi parasta käyttää opetuksessa. Ryhmä vietti kaksi kokonaista päivää kooten kattavaa luetteloa hyödyllisistä iPad-ohjelmista, joita voisi käyttää kouluvuoden aikana. Heimerl kuului tähän alkuperäiseen ryhmään, ja kokemus sai hänet nopeasti havaitsemaan iPadin potentiaalin opetuskäytössä.

Opetusviranomaisella oli valmiina kriteerit ohjelmien arvioimista varten: pääseekö sillä oppimistavoitteisiin? Antaako se välitöntä palautetta? Onko se kaikista mahdollisista vaihtoehdoista paras ohjelma? Onko se räätälöitävissä? Heimerl noudatti tiukasti näitä kriteereitä valitessaan parhaita ohjelmia ensimmäisen luokan oppitunneilleen.

Yksilöidyt kansiot yksilöityyn oppimiseen.

Heimerlin luokassa on 22 oppilasta, ja hän koki toisinaan haastavaksi opettaa eri tasolla olevia oppilaita. Kun opetusviranomainen antoi hänen oppilailleen iPadit, Heimerl päätti yrittää luoda jokaiselle oppilaalle omanlaisen, mukautetun oppimiskokemuksen. Se kävi niinkin helposti kuin kansioita luomalla. Heimerl lisäsi jokaisen oppilaan iPadille saman laajan ohjelmakirjaston. Sitten hän veti räätälöityihin kansioihin vain ne ohjelmat, jotka olivat kunkin oppilaan oppimistasolle sopivia. Esimerkiksi jonkun oppilaan matematiikkakansioon hän saattoi laittaa numeroidentunnistusohjelman. Yhteen- ja vähennyslaskuihin jo valmis oppilas puolestaan sai yhteen- ja vähennyslaskuohjelman, mutta ei tarvinnut numeroidentunnistusohjelmaa lainkaan.

Ohjelmakansioiden luominen tuntui yksinkertaiselta, mutta sillä oli valtava vaikutus. Kun oppilaat aloittivat opiskelun iPadilla, he vain napauttivat oikeaa kansiota ja ryhtyivät töihin. Koska oppilailla oli kätevästi käytössään yksilöllisiä oppimismateriaaleja, he kehittyivät paljon nopeammin. ”Kaikista iPadilla tekemistään tehtävistä he voivat myös tarkistaa vastaukset, joten he saavat välitöntä palautetta ja voivat siirtyä eteenpäin ilman apuani”, Heimerl sanoo. ”Oppilaat voivat vapaasti edetä omaan tahtiinsa.”

Jakamisen oppitunti.

Heimerlin oppilaat ovat luonnostaan innokkaita näyttämään luokkatovereilleen, mitä he iPadillaan tekevät. ”He haluavat jakaa oppimansa tai sen, mitä osaavat tehdä tai ovat löytäneet”, Heimerl sanoo. ”He voivat esitellä oppimaansa kavereilleen ja toimia opettajana.”

Hän pitää siitä, että iPad rohkaisee lapsia ajattelemaan itsenäisesti. ”Oppilaani löytävät omat luovat tapansa tehdä jotakin tai päästä johonkin tavoitteeseen”, Heimerl kertoo. Kun hän huomaa oppilaidensa tekevän jotain kiinnostavaa iPadilla, hän heijastaa heidän työnsä koko luokan katseltavaksi. ”Ja yhtäkkiä kaikki lapset haluavat kokeilla jotain uutta.”

”Jokainen oppilas oppii eri tavalla. Mutta koska he ovat iPadia käyttäessään innostuneempia ja sitoutuneempia, he usein myös keskittyvät paremmin.”