Näin Jeanne Halderson opettaa iPadilla.

”Kun katsoo luokkaa ja tietää, että lapset oppivat entistä enemmän, huomaa saaneensa aikaan muutoksen.”

Jeanne Halderson, Longfellow Middle School, La Crosse, Wisconsin

Oppilaiden motivoiminen.

Jeanne Halderson on toiminut kirjallisuuden, yhteiskuntaopin ja taideaineiden opettajana yli 20 vuoden ajan Longfellow Middle Schoolissa Wisconsinin La Crossessa. Hän tietää, että seitsemäs luokka on oppimisen kannalta kriittistä aikaa. ”Seitsemäsluokkalaisten kehitysvaiheessa tärkeintä heille on heidän sosiaalinen elämänsä. Minun työni opettajana on saada heidät innostumaan oppimisesta ja keksiä tapa, joka motivoi heitä luonnostaan.”

Halderson uskoo, että mikäli haluaa innostaa oppilaita, heille on tarjottava vaihtoehtoja ja annettava vastuu omasta oppimisestaan. Vaihtoehtojen tarjoaminen oli Longfellow'ssa haastavaa ennen kuin iPad 1:1-ohjelma otettiin käyttöön vuonna 2013.

Oppitunneilla käytettiin lähinnä paperia, minkä takia useiden erilaisten projektien tarjoaminen oli haastavaa. Kaikkien papereiden järjestely oli vain liian työlästä. ”Se oli ylivoimaista paitsi oppilaille, myös minulle opettajana.”

Nyt kun koulun 150 seitsemäsluokkalaista käyttää iPadia, Halderson voi muokata omia oppituntejaan ja jakaa monenlaista materiaalia luokalle iTunes U -kurssien avulla.

Muutoksen aikaansaaminen.

Haldersonin iTunes U -kurssin avulla oppilaat voivat edetä omaan tahtiinsa ja käydä läpi enemmän materiaalia kuin koskaan ennen. ”Jotkut oppilaat voivat suorittaa kurssin 5–10 päivässä. Aiemmin siihen olisi mennyt 7–12 päivää”, hän sanoo. ”Luon iTunes U -kurssin, jaan sen oppilaille ja he käyvät materiaalin läpi. He ovat motivoituneita ja pysyvät hyvin vauhdissa.”

iTunes U on muuttanut Haldersonin tapaa opettaa seitsemättä luokkaa sekä tapaa, jolla hänen seitsemäsluokkalaisensa oppivat. ”Oppilaiden oppimistulokset ovat itse asiassa parantuneet. Lapset oppivat enemmän, mikä näkyy heidän arvosanoissaan”, sanoo Halderson. ”Tiedän, että sillä on suuri merkitys heidän elämässään. Minua taas motivoi jatkamaan se, että saan aikaan muutoksen. iPad on tehostanut opetustani monin tavoin.”

Räätälöity opettaminen.

Halderson kokosi iTunes U -kursseja käyttäen iBooks Storen, App Storen ja iTunes U:n sisältöä sekä omia opetusmateriaalejaan. ”Olen koonnut yhteen monia eri tapoja, joilla oppilaat voivat oppia. Tarjoan ääntä, videota ja ohjeita erityyppisille projekteille, joita he voivat tehdä. Suoraan iPadilta löytyy kaikki, mitä oppilaat tarvitsevat koko kurssia varten”, hän kertoo.

Räätälöidyt kurssityöt tarjoavat Haldersonille myös enemmän joustavuutta. ”Voin pitää koko kurssin heti, joten ensimmäisen 10 minuutin aikana tehtävän suorittaneet oppilaat voivat siirtyä seuraavaan vaiheeseen”, hän kertoo. ”Minä puolestani voin jatkaa työskentelyä lisätukea tarvitsevien lasten kanssa. Jokainen oppilas saa juuri niin paljon kontaktiopetusta [minun kanssani] kuin tarvetta on.”

Oppiminen jatkuu myös luokkahuoneen ulkopuolella. Oppilaat lataavat Haldersonin kursseja koulussa, joten he voivat opiskella kotona riippumatta siitä, onko siellä internet-yhteyttä vai ei. ”Oppilaiden kannalta tehokasta on tarjota sisältöä, jota voi käyttää ilman internet-yhteyttä”, kertoo Halderson. ”Heillä on ympärivuorokautinen työskentely-ympäristö ja mahdollisuus tehdä kotitehtäviä milloin tahansa.”

”Kun oppilaiden antaa visioida omaa oppimistaan ja luoda heille itselleen sopiva tyyli, heistä tulee elinikäisiä oppijoita.”

Jeanne Haldersonin vinkit.

Hallitse ohjelmien perusteet.

”Opettele kunkin ohjelman tärkeimmät toiminnot, kuten tekstin, kuvien ja äänen/videon lisääminen sekä sisällön vieminen. Ei kuitenkaan kannata murehtia jokaisen ominaisuuden yksityiskohtien opettelemisesta ennen kuin käytät sitä oppilaiden kanssa. Sen sijaan voit antaa oppilaillesi tilaisuuden loistaa. He voivat opettaa opettajaa samalla kun sinä näytät mallia elinikäisen oppimisen iloista.”

Tarjoa tallenteita oppitunneista.

”Tarjoa kaikista oppitunneistasi ääni- tai videotallenteita, jotta oppilailla on mahdollisuus kerrata ja kuunnella oppitunteja uudelleen. Käytän GarageBandia oppituntieni tallentamiseen. Myös PhotoBoothilla voi kuvata videoita kätevästi. Eri oppimistasoja ja -tyylejä edustavat oppilaani kertaavat ja kuuntelevat joskus useitakin kertoja. Tästä on hyötyä etenkin silloin, kun oppilaat eivät pääse osallistumaan tunnille.”

Eriytä oppituntisi.

”Kun oppilaiden kanssa työskennellään heidän omalla tasollaan, he kaikki saavat mahdollisuuden edistyä ja käyttää kaiken potentiaalinsa. Käytän iTunes U:n tehtäväominaisuutta eriytettyjen oppimispolkujen järjestämiseen. Voin julkaista esimerkiksi ääntä, videoita, linkkejä, dokumentteja, PDF-tiedostoja, ohjelmia ja Multi-Touch-kirjoja. Siten voin tarjota oppimissisältöä monenlaisten oppijoiden tarpeisiin, eivätkä oppilaat edes tiedä, että luokkatoverit saattavat puuhata toisen tehtävän parissa.”

Anna oppilaille vaihtoehtoja.

”iTunes U:n avulla oppilaille voidaan helposti antaa mahdollisuus räätälöidä omaa oppimistaan. Julkaisen vaihtoehtoja sille, miten opetussisältöä kannattaa opiskella, ja tarjoan projekteja varten lukuisia vaihtoehtoja ja otsikoita, jotta oppilaat voivat esitellä oppimaansa. Kaikki löytyy yhdestä paikasta. Minun on helppo hyödyntää ohjelmia tai projektivaihtoehtoja ja -otsikoita eri opintokokonaisuuksissa.”

Hallitse kurssiasi matkan varrella.

”Minulta kysytään usein, miten ehdin lisätä kaikki kurssini iTunes U:hun. Tähän on helppo vastata – lisään sisältöä viikoittain tai jopa päivittäin sitä mukaa, kun oppilaat tarvitsevat tietoja. Tämän ansiosta kurssien luomista on helppo hallita ensimmäisestä vuodesta lähtien. Seuraavana vuonna voin sitten muokata kurssia uusien opetusideoiden mukaisesti vastaamaan senhetkisen luokkani tarpeita. iTunes U on vähentänyt työmäärääni ja tehostanut suunnitteluun käyttämääni aikaa.”