Prince George’s Countyn kunnalliset koulut

Teknologia auttaa viemään visiota eteenpäin neljässä Title I -yläkoulussa.

Kulkiessasi Washington D.C:n lähellä sijaitsevan Buck Lodge Middle Schoolin käytävillä tapaat oppilaita lähistön kaupunkialueilta ja maaseudulta. He tulevat yli 60 maasta, mm. Kamerunista, Guatemalasta ja Intiasta. Menitpä miltei mihin luokkahuoneeseen tahansa, huomaat, että oppilaat jakavat yhteisen kokemuksen – he tutkivat, tekevät yhteistyötä ja luovat uskomatonta sisältöä iPadilla.

Buck Lodge Middle School on kunnallinen koulu Prince George’s Countyssa, joka on yksi suurimmista ja etnisesti monimuotoisimmista piirikunnista Yhdysvalloissa. Suuri osa piirikunnan 128 000 oppilaasta opiskelee englantia toisena kielenään, ja heistä lähes kaksi kolmannesta tulee vähävaraisista perheistä.

”Kouluun tulee hyvin erilaisia taustoja ja oppimistyylejä omaavia oppilaita”, sanoo tri Debra Mahone, Prince George's Countyn osa- ja liittovaltiotason ohjelmajohtaja. ”Kohtaamme samoja haasteita kuin monet kaupunkien suuret koulupiiritkin.”

Jotta opetus ja oppiminen kehittyisi tietyissä Prince George’s Countyn riskialttiimmissa yläkouluissa, alueen opettajat ja viranomaiset aloittivat 1:1 iPad -ohjelman neljässä Title I -tukea saavassa yläkoulussa. Ne olivat Buck Lodge, William Wirt, Charles Carroll ja Nicholas Orem. Tämä hanke auttoi opettajia kehittämään ammattitaitoaan, lisäsi teknologian käyttömahdollisuuksia luokassa ja sen ulkopuolella ja tarjosi kaikkien oppilaiden ja opettajien käyttöön iPadit.

”Lapset voivat menestyä, jos heille annetaan siihen mahdollisuus, riippumatta siitä, millaisista kulttuureista, maista tai oloista he tulevat.”

– Tri Debra Mahone, Prince George's Countyn osa- ja liittovaltiotason ohjelmajohtaja, Prince George’s Countyn kunnalliset koulut

”Lapset voivat menestyä, jos heille annetaan siihen mahdollisuus, riippumatta siitä, millaisista kulttuureista, maista tai oloista he tulevat”, Mahone sanoo.

Asiat kääntyvät päälaelleen.

”Kun aloitin täällä, meidät luokiteltiin heikkotasoiseksi kouluksi”, sanoo Buck Lodgen rehtori James T. Richardson, joka tuli kouluun viisi vuotta sitten auttaakseen opettajia parantamaan oppilaiden suoriutumista kautta linjan.

Tri Mahone ja Title I -ohjelman edustajat kehittivät strategian, jossa iPad tuodaan yläkouluihin muuttamaan oppimisympäristöä. ”Pystyimme muodostamaan ammattimaisten strategioiden, osaamisen ja lähestymistapojen ympärille verkoston”, Mahone sanoo. ”Se oli suurin yksittäinen muutostekijä.”

Kun strategia oli valmis, Title I -toimisto alkoi toteuttaa ohjelmaa yhteistyössä Richardsonin ja muiden rehtorien kanssa. ”Se oli todellinen tilaisuus muuttaa sekä opetustapamme että oppilaiden tapa oppia”, Richardson kertoo. ”Sen jälkeen asiat ovat muuttuneet perusteellisesti.”

Opettajat ottavat nyt iPadin mukaan opetusohjelmaansa ja luovat räätälöityjä iTunes U -kursseja, rakentavat oppimateriaaleja sisältäviä digitaalisia kirjastoja ja lisäävät kiinnostusta vuorovaikutteisilla ohjelmilla.

”Ilmapiiri on vireä, koska lapset ottavat oppimisen itse haltuunsa ja innostuvat siitä, mitä tekevät. Luokassa vallitsee valtava innostus ja uteliaisuus.”

– James T. Richardson, rehtori, Buck Lodge Middle School

Kannustusta iPadin avulla.

Buck Lodgessa iPad auttaa seitsemänsien luokkien matematiikanopettajaa Aiesha Stoveria näyttämään oppilaille, miten abstraktit kaavat voidaan yhdistää käytännön tietoon.

Stover laati iTunes U -kurssin, joka opastaa oppilaita suunnittelemaan ja kalustamaan omat virtuaaliset talonsa. Numbers- ja Geometry Pro!-ohjelmien avulla oppilaat voivat laskea pinta-alan, mitata ympärysmitat ja arvioida materiaalikulut samalla, kun he rakentavat projektiaan huone huoneelta. Oppilaat voivat liikkua luokassa iPad kädessään hahmottaakseen paremmin ovien, ikkunoiden ja seinien suhteelliset pituudet taloja rakennettaessa.

”Minä olen enemmänkin avustaja kuin joku, joka seisoo puhumassa heidän edessään”, Stover sanoo. ”Heistä tulee huomion keskipisteitä.”

Tämä iTunes U -kurssi on kannustanut aiemmin matematiikkaan välinpitämättömästi suhtautuneita oppilaita innostumaan ja osallistumaan tunneilla. He eivät malta odottaa, että pääsevät esittelemään unelmakotinsa koko luokalle. ”Matematiikka oli heille vieras kieli. Mutta nyt oppilaat ymmärtävät sanaston ja puhuvat sitä sujuvasti”, Stover toteaa. ”On mahtavaa todistaa sitä maagista hetkeä, kun matematiikkaa aluksi vierastanut oppilas tajuaa, että pitääkin siitä.”

Luovuus ja itseluottamus kukoistavat.

Benjamin Grace opettaa englantia toisena kielenä opiskeleville kahdeksasluokkalaisille luonnontieteitä. Hän kertoo, että iPadin avulla hänen oppilaansa voivat tutustua luonnontieteellisiin prosesseihin uusin tavoin. ”Haluan heidän ymmärtävän, että maailma toimii luonnontieteiden pohjalta, ja että heillä on mahdollisuuksia ryhtyä biologeiksi ja kemisteiksi – tai jopa työskennellä NASA:ssa”, hän sanoo. ”iPadin ansiosta he pääsevät käyttämään muutakin kuin oppikirjaa.”

Gracen oppilaat voivat tallentaa kuvia tai äänittää ja editoida videota iPadin sisäisen kameran avulla. He voivat myös järjestää tekstiä ja kuvia asetteluja sisältäviksi esseiksi, esityksiksi ja julisteiksi. Lisäksi iPad auttaa englantia opiskelevia hankkimaan viestintätaitoja ja itseluottamusta. ”Voi olla pelottavaa mennä puhumaan ihmisten eteen, vaikka puhuisi englantia sujuvastikin”, Grace sanoo. ”Nyt oppilaat voivat viedä iPadin kotiin ja kuvata itseään puhumassa.” Tämä tarjoaa käytännön harjoitusta, mikä auttaa oppilaita tuntemaan olonsa rennommaksi yleisön edessä puhuessaan. ”iPadilla harjoittelu on saanut aikaan varmuutta, jota ei ennen ollut olemassa”, Grace sanoo.

”Tässä hankkeessa mukana olevat koulut suoriutuvat monin verroin paremmin kuin muut piirikunnan vastaavat koulut. Lukemisessa suoritukset ovat parantuneet 35 %. Matematiikassa luvut ovat parantuneet yli kaksinkertaisesti.”

– Tri Debra Mahone, Prince George's Countyn osa- ja liittovaltiotason ohjelmajohtaja, Prince George’s Countyn kunnalliset koulut

Uusien opetustaitojen omaksumista.

Ammatillinen kehitys on tärkeä osa Prince George's Countyn 1:1 iPad -hanketta. Opettajat kaikkialta piirikunnasta tapaavat ja jakavat ohjelmia ja opetustekniikoita sen suhteen, kuinka käyttää iPadia luokassa.

”Opettajat ovat löytäneet erilaisia lähestymistapoja sisällön tarjoamiseen ja uusia tapoja auttaa lapsia osoittamaan oppimaansa”, Mahone sanoo. ”Tämä aloite on tuonut opettajillemme uusia, todella mullistavia opetusvaihtoehtoja. Tavoitamme suuremman määrän oppilaita lyhyemmässä ajassa.”

Merkittäviä tuloksia.

Vaikka iPadit ovat olleet oppilaiden käytössä vasta kolmen vuoden ajan, nämä riskialttiit yläkoulut ovat muuttuneet täysin. ”Ilmapiiri on vireä, koska lapset ottavat oppimisen itse haltuunsa ja innostuvat siitä, mitä tekevät. Luokassa vallitsee valtava innostus ja uteliaisuus”, Richardson sanoo.

Neljässä Title I -yläkoulussa tulokset ovat olleet huippuluokkaa. ”Hankkeessa mukana olevat koulut suoriutuvat monin verroin paremmin kuin muut piirikunnan vastaavat koulut”, sanoo tri Mahone. ”Lukemisessa suoritukset ovat parantuneet 35 %. Matematiikassa luvut ovat parantuneet yli kaksinkertaisesti.”

Ohjelman menestyksen perusteella viranomaiset pyrkivät laajentamaan hanketta alakouluihin kaikkialla piirikunnassa. ”Voimme hyödyntää useita yläkoulujen 1:1 iPad -hankkeesta oppimiamme asioita ja menestystarinoita”, tri Mahone sanoo. ”Ja tämä on vasta alkua. iPadin tarjoamat mahdollisuudet ovat rajattomat.”

Yleiskatsaus

  • 128 000 oppilasta ja 9000 opettajaa
  • 75 koulua piirikunnan 209 koulusta luokitellaan Title I -kouluiksi
  • www1.pgcps.org

Käytetyt ohjelmat

Keynote

Luo ja jaa kiinnostavia oppimisaiheisia esityksiä iPadilla. Lisätietoja Keynoten iOS-versiosta

Pages

Ota hyöty irti tehokkaasta ja helppokäyttöisestä tekstinkäsittelyohjelmasta iPadilla. Lisätietoja Pagesin iOS-versiosta

Numbers

Tuo tehokkaat laskentataulukot luokkaasi. Lisätietoja Numbersin iOS-versiosta

iMovie

Luo elokuvan taikaa iPadilla HD-videon selaamiseen, editointiin ja jakamiseen tarkoitetuilla työkaluilla. Lisätietoja iMoviesta

iTunes U

Laadi omia kursseja iTunes U:ssa ja tarjoa oppimateriaalia iPadin iTunes U -ohjelmaa käyttäville oppilaille. Lisätietoja iTunes U:sta