Apple ja oppimisprofiilit

Uusien oppimistapojen etsimistä Macilla Punahoun koulussa

Havaijilla Honolulussa sijaitsevan Punahoun koulun oppilaat käyttävät Mac-kannettavia koulutehtävissä tarvittavaan tutkimustyöhön ja saavat aikaan ennennäkemättömiä tuloksia.

Inspiraatio

Lähetystyöntekijät perustivat Punahoun jo vuonna 1841. Nykyään yksityiskoulun kallisarvoisimpia perinteitä on kuitenkin tarkoituksenmukainen uudistuminen. Honolulun kaupungissa sijaitsevan Mānoa Valleyn asuinalueen koulu on kuuluisa innovatiivisuudestaan ja edistyksellisestä opetusajattelustaan.

Vuonna 1998 tämä ajattelutapa sai koulun hallintohenkilöt huomaamaan, että opetussuunnitelmaa oli muokattava valmistamaan oppilaat paremmin työelämään, jossa tekniset taidot alkoivat painottua yhä enemmän. Kun he olivat tarkastelleet tekniikan käyttöä muissa kouluissa, he toteuttivat menestyksekkään pilottiohjelman, jossa annettiin kaikille 5. luokan oppilaille mahdollisuus käyttää omia Mac-kannettaviaan luokassa koko päivän. Opettajat huomasivat oppilaiden keskittyvän paremmin käyttäessään Macia ja näkivät vaikutuksessa käänteentekevän mahdollisuuden. Lupaavat tulokset rohkaisivat koulun hallintoa integroimaan Macin koko opetussuunnitelman kattavaksi oppimistyökaluksi koko koululle.

Mac on auttanut Punahouta siirtymään ohjatusta opetuksesta joustavan ja itseohjautuvan lähestymistavan suuntaan. Siinä opettajat rohkaisevat oppilaan kiinnostusta ja omia valintoja. Nykyään opettajat luennoivat harvemmin luokkahuoneen etuosassa. Sen sijaan he esittävät kysymyksiä ja tarjoavat sitten oppilaille selkeät ohjeet ja odotukset. Oppilaat tutkivat tiettyä aihetta Macissa joko yksin tai pienryhmissä voidakseen koota kuhunkin kysymykseen vastaamiseen tarvittavan tiedon.

Punahoun koulussa oppimisessa on aina vähemmän kyse tiedon etsimisestä ja enemmän siitä, että etsityllä tiedolla tehdään jotain mielenkiintoista. Niinpä oppilaat käyttävät Macia, iLifea ja iWorkia esitelläkseen tuloksia opettajilleen, muille oppilaille ja jopa verkossa. Kirjoitelmien kirjoittamisen ja kokeiden suorittamisen ohella oppilaat tuottavat valmiita oppimisprojekteja kuvilla, videoilla ja äänillä täydennettyinä. Niihin sisältyy GarageBandilla tallennettuja ja muokattuja musiikkikappaleita ja podcasteja, Keynotella luotuja digitaalisia esityksiä ja portfolioita, koulun Punavision-uutisohjelmaa varten luotuja videoita, jotka on editoitu iMoviella ja Final Cut Prolla sekä jopa Xcodea käyttäen rakennettuja iOS-ohjelmia.

Koska Mac ja sen ohjelmat ovat niin helppokäyttöisiä ja tiiviisti opetussuunnitelmaan integroituja, opettajat ja oppilaat voivat työkalujen sijasta keskittyä oppimisen laatuun ja luovaan ilmaisuun.

”Luokkahuoneeni Macit ovat täysin korvaamattomia.”

– Sandy Chang, lukemisen, kirjoittamisen ja Amerikan historian opettaja Punahoun koulussa

Toteutus

Päätös käyttää Macia kattavasti oppimistyökaluna Punahoussa oli helppo pilottiohjelman menestyksen myötä. Opetushenkilöstö oli kokenut Macin käyttämisen edut omilla oppitunneillaan. Tekniikan eristävistä vaikutuksista huolestuneet vanhemmat muuttivat mielensä nopeasti vierailtuaan luokkahuoneissa ja nähtyään, miten Mac kannusti oppilaita yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen.

Koska Punahoun koulu on kuitenkin valtakunnan suurin yksityinen koulu (yli 3 800 oppilasta), koulun hallintohenkilöiden oli suunniteltava koko koulun laajuinen siirtyminen Maciin huolellisesti. Yhteistyössä opettajien, vanhempien ja Applen kanssa he loivat strategian Mac-kannettavien integroimiseen luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti opintosuunnitelmaan kaikilla tasoilla.

Tällä hetkellä Punahoun pienimmät oppilaat (luokilla 1–4) opettelevat käyttämään Macia luokkahuoneessa ja multimediahuoneessa ohjatun valvonnan alaisina. 5. luokan alussa jokainen oppilas saa tietokoneen käytettäväksi koulussa ja kotona totuttuaan Kuvat-ohjelman, iMovien ja GarageBandin käyttöön. Tällä tavoin pienimmistäkin oppilaista tulee nopeasti taitavia käyttämään työkaluja, joita he tarvitsevat yhä haastavampien koulutehtävien suorittamiseen. Kun oppilaat lähtevät Punahousta, he kykenevät luomaan todella innostavia oppimisprojekteja.

Opettajat osallistuvat koulutustilaisuuksiin (kesäkoulutukset mukaan lukien) harjaantuakseen Macin käytössä. Opettajat valmentavat myös kollegoitaan Macin integroinnissa opetussuunnitelmaan. Sekä opettajat että ylempien luokkien oppilaat voivat suorittaa kouluille nimettyjen asiantuntijoiden tarjoamia oppitunteja kehittääkseen taitojaan monimutkaisemmissa ohjelmissa, kuten Final Cut Prossa.

Koulun pienen teknisen tukiryhmän mukaan Mac-kannettavat ovat vapaita viruksista ja ne kestävät hyvin koulumatkojen rasituksia. Koska kannettavat ovat niin helppoja käyttää ja ylläpitää, useimmat oppilaat ja opettajat kykenevät ratkaisemaan ongelmat itse.

Eräs teknologian integrointihankkeen tavoitteista Punahoussa oli tarjota jokaiselle oppilaalle oikea laite kaikkiin oppimistarpeisiin. Siksi koulu on ottanut käyttöön myös iPod touchin oppilaiden muita toimintoja, kuten luontoon suuntautuvilla opintoretkillä tehtäviä mittauksia, varten. Punahoussa kaiken ikäiset oppilaat käyttävät iPadissa tiettyjä ohjelmia laajentaakseen oppimaansa. Pienemmät lapset käyttävät iPadia kirjaimien ja numeroiden opetteluun, 5. luokan oppilaat virtuaalisten kaupunkien suunnitteluun ja hallintaan, 7.–9. luokkien oppilaat kokeilujen tekemiseen maantieteellisillä sijainneilla ja videopäiväkirjoilla ja 10.–13. luokkien oppilaat puolestaan luovat edistyksellistä musiikkia ja taidetta. Punahoun hallintohenkilöt, opettajat ja oppilaiden vanhemmat uskovat, että Mac on mullistanut opettamisen jatkaen koulun pitkää historiaa eturivin innovaattorina. Se on tehnyt opettajista entistäkin tehokkaampia oppimisen ohjaajia. Lisäksi se auttaa ylläpitämään oppilaiden innostusta ja tekee heistä aikaisempaa kyvykkäämpiä ilmaisemaan oppimaansa.

Käytössä olevat tuotteet

MacBook Pro

Kannettava tietokone, joka sopii loistavasti oppimiseen niin luokassa kuin sen ulkopuolellakin. Lisätietoja MacBook Prosta

iPad

Mullistava mobiililaite, joka tarjoaa aivan uuden tavan opettaa ja oppia. Lisätietoja iPadista

iPod touch ja iPhone

Nämä laitteet ja niitä varten tehdyt ohjelmat soveltuvat oivallisesti oppimiseen liikkeellä oltaessa. Lisätietoja iPod touchista ja iPhonesta

Katso oppimiseen tarkoitetut ohjelmat

Ohjelmia oppimiseen

Näytä iTunesissa

iTunes U ‑ohjelma

Lataa nyt

Vesiviljelyn perusteet

Mac ja iLife auttavat 5. luokan oppilaita tutustumaan vesiviljelyyn.

Kestävän ympäristöajattelun edistäminen on merkittävä opetushanke Punahoun koulussa. Tälle teemalle löydettiin oivallinen ilmaisuväline Danette Kobayashin 5. luokan luomissa oppimisprojekteissa. Tavallisten viljelmien istuttamisen sijaan opettaja ja oppilaat päättivät kasvattaa ne vesiviljelminä. He käyttivät MacBook-tietokoneiden Kuvat-ohjelmaa, GarageBandia ja iMovieta dokumentoidakseen oppimansa ja luodakseen esitteitä ja videoita täydennettyinä tehosteilla, musiikilla ja selostuksella.
Katso video

Enemmän koulutusprofiileja