Philadelphia Performing Arts uudistaa opetussuunnitelmaa.

Opettajat luovat räätälöityjä oppimismateriaaleja ja edistävät siten uutta tapaa oppia ja opettaa.

Kemian tunnilla oppilaat järjestelevät paperikuutioita, joiden jokaisella sivulla lukee jonkin alkuaineen nimi. Kun he katsovat kuutioita iPadin kameran kautta, iPadilla oleva Elements 4D -ohjelma muuntaa kuutiot alkuaineiden vuorovaikutteisiksi 3D-malleiksi. Ohjelma herättää alkuainetaulukon eloon hyödyntäen lisättyä todellisuutta. Oppilaat voivat luoda kemiallisia reaktioita reaaliaikaisesti asettamalla kuutiot vierekkäin. Tämä lisää ymmärrettävyyttä ja aiheen kiinnostavuutta. Tämä ainutlaatuinen oppitunti on osa opettajien muokkaamaa opetussuunnitelmaa, jonka tarkoitus on tehdä luonnontieteistä hauskoja ja innostavia.

Tämän kaltaiset silmiä avaavat oppitunnit ovat tyypillisiä Philadelphia Performing Arts: String Theory Charter School -koulussa. Se on kaupungin suurin lukukausimaksuton, julkista rahoitusta saava perus- ja toisen asteen yksityiskoulu, jossa opetetaan luonnontieteitä, teknologiaa, insinööritaitoa, humanistisia aineita ja matematiikkaa teoreettista ja taiteellista osaamista tasavertaisesti painottaen. Applen teknologia on opettamisen ja oppimisen ytimessä, joten opettajat voivat itse tehdä opetussuunnitelmansa ja oppilaat luoda multimediaprojekteja, jotka heijastavat heidän omaa luovuuttaan ja tietämystään. Näin Philadelphia Performing Arts valmentaa luovien ongelmanratkaisijoiden sukupolvea.

Oppitunnit ovat yhtä ainutlaatuisia kuin opettajatkin.

Pohtiessaan uusia tapoja kehittää ja toteuttaa opetussuunnitelmaa, Philadelphia Performing Arts päätti luopua perinteisistä oppikirjoista yläkoulussa ja toisella asteella. Niiden sijaan opettajat jakavat kurssitehtävät ja oppimismateriaalit suoraan oppilaiden iPadeihin iTunes U:n kautta. Opettajat voivat vapaasti kehittää omia räätälöityjä opetussuunnitelmiaan sen mukaan, miten haluavat opettaa ja miten oppilaat parhaiten oppivat. Opetushenkilöstö käyttää iPadilla ja Macilla Applen sisällönluontiohjelmia (kuten iBooks Authoria, Pagesia ja Keynotea) ja suunnittelee näin oppitunteja ja laatii materiaaleja, jotka noudattavat Common Core -standardeja sekä valtion suosituksia.

iPad tarjoaa opettajille myös mahdollisuuden reagoivuuteen ja joustavuuteen. Kun he innostuvat ajankohtaisista tapahtumista tai uusista ideoita, he voivat päivittää iTunes U -kurssinsa tai materiaalinsa lennossa ja lähettää oppilaille hälytyksen muutoksista push-ilmoituksella. Oppilaat oppivat senhetkisistä uutisista, opettajat voivat pitää tuntisuunnitelmansa ajankohtaisina ja kaikki tietävät, missä mennään. ”iPadin ja iTunes U:n avulla opettajat voivat olla luovia ja hioa jatkuvasti omaa taiteenlajiaan eli merkityksellisen sisällön opettamista ja luomista lapsia ja projekteja varten”, kertoo Jason Corosanite. Hän toimii String Theory Schools -koulujen innovaatiojohtajana ja on yksi niiden perustajista.

Opettajamme tekevät opetussuunnitelmiaan tiimeissä. Silloin voidaan hyödyntää yhteistyön voimaa.

Christine DiPaulo, innovaatio- ja opetusteknologiajohtaja

Opettajat oppivat koulussa toisiltaan ja kehittävät kurssitöitään ryhmissä, joissa voivat vaihtaa ideoita. He arvioivat ohjelmia yhdessä ja jakavat parhaita käytäntöjä. ”[Jotkut opettajat ovat] tulleet eristäytyneistä oppilaitoksista ja eristäytyneistä luokkahuoneista tämän tiiviin yhteistyön pariin”, innovaatio- ja opetusteknologiajohtaja Christine DiPaulo kertoo. ”Voimme seurata vierestä, miten he pohtivat näkökulmia, joita eivät koskaan ole tulleet ajatelleeksikaan. Olen kuullut [opettajien] sanovan, etteivät he ole koskaan aikaisemmin kokeneet näin mittavaa ammatillista kehitystä.”

Jokaiselle oppilaalle räätälöityä opetusta.

Philadelphia Performing Artsin oppilaiden iPadin käytössä on ”kyse siitä, että annetaan lapsille mahdollisuus selvittää, minkä tyyppisiä oppijoita he ovat”, Corosanite selittää. Opettajat voivat tarjota useita erilaisia tehtävävaihtoehtoja iTunes U -kurssien kautta, jolloin oppilaat voivat valita, haluavatko he kuvata videon, kirjoittaa laulun, piirtää luonnoksen vai luoda Keynote-esityksen. Oppilaat suorittavat tehtävät käyttäen valitsemiaan ohjelmia, elokuvia ja kirjoja. Algebran tunnilla he tekevät GarageBandin avulla rap-kappaleen, johon luovat itse toisen asteen yhtälön ymmärtämistä helpottavat lyriikat ja riimit. Ranskan tunnilla he kehittävät vuorosanoja ja tarinoita iMovie-elokuvaan, jotta ymmärtäisivät paremmin ranskan kieltä ja kulttuuria. Pad parantaa oppilaiden itseluottamusta antamalla heidän ilmaista oppimaansa uutta tietoa itse valitsemallaan tavalla.

Tekemänsä kokeen unohtaa pian, mutta kun on itse luonut jotain, sen muistaa kyllä. Mieleen painuu myös hetki, jolloin opettaja kehuu työtä upeaksi. Tällaisia kokemuksia oppilaamme saavat meiltä mukaansa.

Christine DiPaulo, innovaatio- ja opetusteknologiajohtaja

iPadilla olevat sisällönluontiohjelmat tarjoavat oppilaille liikkuvuuden, jota he tarvitsevat voidakseen oppia sekä luokkahuoneessa että sen ulkopuolella. He esimerkiksi ottavat iPadin mukaansa ulos ja valokuvaavat sillä Philadelphian keskustassa olevia muistomerkkejä. Tässä yhdistetyssä englannin ja yhteiskuntaopin projektissa oppilaat luovat oppimansa pohjalta omat muistomerkkinsä, jotka perustuvat heidän valitsemilleen aiheille. He suunnittelevat uudet muistomerkit ensin iPadilla 3D-mallinnusohjelmalla ja toteuttavat ne sitten. Tämä auttaa oppilaita ymmärtämään tarinat näiden taideteosten taustoilla ja sen, mitä kaikkea niiden luomiseen liittyy. ”Luovan prosessin ansiosta oppiminen on paljon innostavampaa”, DiPaulo sanoo.

Tulokset kannustavat oppilaita ja inspiroivat opettajia.

Sen lisäksi, että iPad tarjoaa Philadelphia Performing Arts -koululle mahdollisuuden luoda oman opetussuunnitelmansa, se on myös säästänyt koululta vuosittain yli 100 000 dollaria oppikirjakuluissa. Luku on vaikuttava, etenkin kun ottaa huomioon, että kirjat pitäisi kuitenkin vaihtaa uusiin muutaman lukukauden jälkeen. Kuten lukion ensimmäistä luokkaa käyvä Gia Angelo toteaa, ”oppikirjat vanhentuvat aikanaan, sillä asiat muuttuvat”. iTunes U:n avulla iPadista tulee oppimisresurssi, joka on aina ajan tasalla.

Koulun henkilökunnalle on selvää, että iPad on lisännyt oppilaiden oppimisintoa. ”Lapset innostuvat ja heidän oppimisensa elävöityy, kun he saavat tehdä kiinnostavan projektin. Heidän osallistumisensa taso on huikea”, Corosanite kertoo. ”Koetulokset ovat parantuneet valtavasti ja vertailutuloksissa on saavutettu huomattavaa nousua [paikallisista] kouluista tulevien oppilaiden kohdalla”, hän lisää.

Kun annamme oppilaille tällaiset taidot, heillä on merkittävä etulyöntiasema korkeakouluun ja työelämään siirtyessään. Uskomme, että koulutamme tulevaisuuden yhteiskunnan luovia johtajia.

Jason Corosanite, innovaatiojohtaja

Corosanite uskoo iPadin edistävän myös oppilaiden henkilökohtaista kasvua. ”He säteilevät itseluottamusta ja heillä on hämmästyttäviä kykyjä ratkaista ongelmia luovasti”, hän sanoo. Gia on samaa mieltä: ”iPadin käyttö lukiossa harjoittaa minusta paremman oppijan. Se todella ohjaa minut menestyksen tielle.”

Oppilaat ilmaisevat
luovuuttaan.

Katso video

Lisää oppimisprofiileja.

String Theory School -koulut

Philadelphia Performing Arts -koulun opettajat uudistavat opetussuunnitelman innostaakseen oppilaita uusilla tavoilla.

Prince George’s Countyn kunnalliset koulut

Neljä Title I -yläkoulua saa aikaan mahtavia tuloksia iPadilla.

Katso video ja lue koko tarina

Erityisoppiminen

iPad avaa valtavasti mahdollisuuksia erityisopettajille ympäri maailman.

Katso video ja lue koko tarina

Flitch Green Academy

Erilainen lähestymistapa oppimiseen.

Katso video ja lue koko tarina

Punahou School

Joustavaa oppimista Macilla.

Katso video ja lue koko tarina