iOS. Enemmän mahdollisuuksia joka kyvylle.

iPhonessa, iPadissa ja iPod touchissa on apuominaisuuksia, jotka ovat muuttaneet oppimisympäristön innostavaksi myös oppilaille, joilla on erityistarpeita. Näiden innovatiivisten teknologioiden avulla kaikki oppilaat pääsevät kokemaan iOS:n hauskan toiminnallisuuden.

Erilaisia tapoja oppia. Kaikenlaisille oppijoille.

iOS-laitteet ovat hauskoja ja tehokkaita oppimistyökaluja oppilaille, joilla on keskittymisvaikeuksia tai muita kognitiivisia ja oppimiseen liittyviä rajoitteita. Opettajat voivat minimoida visuaalisen stimulaation rajoittamalla käytön yhteen ohjelmaan, ja FaceTimea ja Kameraa käyttämällä oppilaat voivat kommunikoida muutenkin kuin sanoilla.

Ohjattu käyttö

Ohjattu käyttö auttaa oppilaita, joilla on keskittymiseen ja aistitoimintoihin liittyviä rajoitteita, pysymään asiassa. Opettaja tai terapeutti voi rajoittaa iOS-laitteen käytön yhteen ohjelmaan poistamalla Koti-painikkeen käytöstä sekä rajoittamalla näytön koskettamisen vain tiettyihin alueisiin. Tällöin satunnaiset napautukset ja eleet eivät häiritse oppimista.

iPhonessa näkyy, kuinka Puhu valinta -toiminto puhuu iMessagen.

Puhu valinta

Sanan kuuleminen ääneen luettuna voi edistää hyvin monenlaisten oppijoiden ymmärtämistä. Puhu valinta -toiminto voi lukea oppilaan sähköpostin, iMessagen, verkkosivustot ja e-kirjat ääneen. Korosta tekstiä kaksoisnapauttamalla missä tahansa ohjelmassa ja napauta Puhu, jolloin laite lukee valitun tekstin. Oppilaat voivat korostaa sanoja samalla kun niitä luetaan, jolloin heidän on helppo pysyä mukana. Äänen käyttämää murretta ja puhenopeutta on myös mahdollista säätää oppilaiden tarpeiden mukaan.

iBooks

iBooks Author tarjoaa opettajille keinon luoda mukautettuja oppimateriaaleja iPadille ja näin tukea monenlaisia oppimistarpeita. Ominaisuudet, kuten monivärikorostaminen, muistiinpanot, haku, oppimiskortit ja sanakirjat, auttavat oppilaita toimimaan järjestelmällisemmin ja valmistautumaan paremmin. Sisäänrakennetut kertauskysymykset tarjoavat oppilaille keinon arvioida välittömästi omaa osaamistaan ja ymmärtää, mihin aiheisiin kannattaa keskittyä. Lisäksi iBooks tukee VoiceOveria, Puhu valintaa ja kuvailevalla tekstityksellä varustettuja videoita ja auttaa näin kaikentyyppisiä oppijoita.

Safari-lukija

Joillekin oppilaille verkossa liikkuminen saattaa aiheuttaa aistien ylikuormitusta. Safari-lukija vähentää visuaalisia haittoja verkkosivulla poistamalla häiriötekijöitä. Se riisuu sivun mainoksista, painikkeista ja selauspalkeista ja antaa oppilaiden näin keskittyä haluamaansa sisältöön. Safari-lukija toimii myös Puhu valinnan ja VoiceOverin kanssa, jolloin oppilaat, joilla on lukivaikeuksia, voivat saada suullista palautetta.

Sanakirja

Tuntemattomiin sanoihin törmää väistämättä, kun lukee uusia tekstejä tai opiskelee uusia aiheita. Oppilaat voivat etsiä sanoja käyttämällä iOS:ään integroitua sanakirjaa. He pääsevät nopeasti käsiksi määritelmiin ja usein käytettyihin lauseisiin, jotka auttavat kieliopissa, oikeinkirjoituksessa ja ääntämisessä – silloinkin, kun oppilas ei ole yhteydessä internetiin.

FaceTime

FaceTimella oppilaat voivat helposti soittaa videopuheluita Wi-Fi-yhteyden kautta. FaceTime voi myös toimia ikkunana luokkahuoneeseen ja antaa kotona tai sairaalassa oleville oppilaille mahdollisuuden osallistua muun luokan mukana. Se myös sallii terapeutin tarkkailla oppilaan toimintaa oppituntia häiritsemättä. FaceTime soveltuu erinomaisesti viittomakieltä käyttäville oppilaille sen videolaadun ja suuren kehysnopeuden ansiosta. Kaikki eleet ja kasvonilmeet näkyvät tarkan yksityiskohtaisesti. Ja koska FaceTime on vakiona Macissa, iPhonessa, iPadissa ja iPod touchissa, oppilaat voivat sen avulla kommunikoida muiden OS X- tai iOS-käyttäjien kanssa.1

Photo Booth

Photo Boothin avulla oppilaat voivat ottaa ja jakaa tilannekuvia ja näin kommunikoida uudella tavalla. Esimerkiksi niille oppilaille, joilla on ongelmia vuorovaikutuksessa muiden kanssa – kuten suoraan kysymykseen vastaamisessa – voi olla helpompaa nähdä omat kasvonsa näytöllä ennen kuin he alkavat kommunikoida. Ja koska Photo Booth on integroitu sisäänrakennettuun iSight-kameraan, se näyttää kuvat sillä hetkellä, kun ne otetaan.

Kamera

Kaikissa iOS-laitteissa on sisäinen kamera, jolla voidaan ottaa valokuvia ja videotallenteita. Oppilaiden kanssa työskentelevät terapeutit voivat tallentaa esimerkkejä oppilaiden käytöksestä tai mallintaa odotettua käytöstä. Logopedit ja fysioterapeutit voivat tallentaa terapiaistuntoja oppilaiden edistymisen dokumentoimiseksi. Opettajat voivat tallentaa oppitunteja, kokeiluja ja opintoretkiä ja jakaa niitä sairaalassa tai kotona olevien oppilaiden kanssa. Oppilaat voivat myös kuvata itseään tekemässä esimerkiksi lukemisen sujuvuuteen liittyviä tehtäviä ja lähettää ne opettajalle.

iPhonessa näkyy muistion näyttökuva, jossa ehdotetaan sanan ”Completion” täydentämistä.

Sanaennuste

iOS:n sanaennuste-ominaisuus voi auttaa lukihäiriöstä tai kognitiivisista vaikeuksista kärsiviä tai englantia opiskelevia oppilaita parantamaan sanavarastoaan ja sanojen rakentamiseen liittyviä taitojaan. iOS ehdottaa oikeaa kirjoitusasua, kun vasta muutama kirjain on lisättynä. Kun Puhu korjaukset -toiminto on käytössä, oppilaat kuulevat äänitehosteen ja ehdotetun sanan puhuttuna. He voivat olla välittämättä siitä ja jatkaa kirjoittamista tai painaa välilyöntinäppäintä, jolloin iOS kirjoittaa sanan heidän puolestaan. Näin oppilaat voivat oppia uusia sanoja ilman, että heidän tarvitsee kamppailla kirjoittaakseen ne oikein.

Kuvat ja iMovie

Ne oppilaat, joiden on vaikeaa muotoilla ajatuksiaan kirjallisesti, voivat ilmaista itseään multimedian keinoin Kuvat-ohjelman ja iMovien avulla. Sisäinen kamera ja Kuvat mahdollistavat monien kirjallisten oppimismenetelmien toteuttamisen uudella konkreettisella ja visuaalisella tavalla. Tämä voi auttaa oppilaita, joilla on lukivaikeuksia tai jotka opiskelevat englantia. Lisäksi opettajat voivat luoda valokuvakirjoja, joiden avulla he opettavat sosiaalisia tilanteita tai elämäntaitoja tai mallintavat sopivaa käytöstä. Oppilaat voivat hyödyntää näitä tarinoita myöhemmin.

iMovien ansiosta oppilaat voivat pitää käsikirjoituksen kirjoittamisen ja visuaalisten sekä auditiivisten elementtien luomisen prosessia – ja elokuvan tekemisen riemua – innostavampana kuin muunlaisia kerronnallisia kirjoitusharjoituksia. iMovie voi myös auttaa vahvistamaan ajallisen hahmottamisen taitoja sekä antaa oppilaille tilaisuuden hyödyntää visuaalis-avaruudellisia vahvuuksiaan ja kehittää tarinankerrontataitojaan.

Takaisin ylös

Ominaisuudet, jotka puhuttavat oppilaita kaikkialla.

Sokeat tai näköhäiriöiset oppilaat voivat käyttää VoiceOveria, edistyksellistä näytönlukijaa, saadakseen kaiken irti iOS-laitteistaan.

VoiceOver

VoiceOver on eleisiin perustuva näytönlukija, joka kertoo oppilaille, mitä Multi-Touch-näytöllä on tekeillä, ja antaa heidän selata sitä silloinkin, kun he eivät voi nähdä sitä. Oppilaat voivat napauttaa Koti-painiketta kolmesti mistä tahansa iOS:ssä päästäkseen VoiceOveriin. He voivat kuulla kuvauksen kaikesta näytöllä tapahtuvasta ja näin saada tietää, minkä ohjelman kohdalla heidän sormensa on, löytää katkelman esseestä tai kuulla e-kirjan ääneen luettuna. Oppilaat voivat säätää VoiceOverin puhenopeutta ja -korkeutta haluamallaan tavalla. Lisätietoja VoiceOverista

Muuta värit käänteisiksi

Jos suurempi kontrasti auttaa oppilaita näkemään näytöllä olevia kohteita paremmin, iOS sallii heidän muuttaa värit käänteisiksi näytöllä. Tämä toimii tekstissä, grafiikassa ja jopa videoissa. Kun värit on määritetty, asetukset ovat voimassa koko järjestelmässä, kaikissa ohjelmissa. Sitä voidaan käyttää myös Zoomin ja VoiceOverin kanssa.

Zoomaus

Zoomaus on kaikkialla iOS:ssä toimiva sisäinen näytönsuurentaja, jonka ansiosta oppilaat voivat lukea esseitä sujuvammin ja katsella kaaviokuvia tai yksityiskohtia kartalla. Ja se toimii kaikkien App Storesta saatavien ohjelmien kanssa. Pelkkä kolmella sormella tehty kaksoisnapautus zoomaa välittömästi 200 prosenttia, ja suurennus voi olla jopa 500 prosenttia. Zoomattaessa kaikki toimii kuten aina: oppilaat voivat käyttää kaikkia tuttuja eleitä laitetta selatessaan. Zoomaus toimii VoiceOverin kanssa, jotta he näkevät – ja kuulevat – paremmin sen, mitä näytöllä tapahtuu.

Takaisin ylös

Tarjoa oppilaille lisää itseilmaisun keinoja.

FaceTime auttaa kuuroja tai kuulohäiriöisiä oppilaita kommunikoimaan ja pitämään yhteyttä. Kuvaileva tekstitys ja monoääni auttavat heitä saamaan eniten irti iPhonen, iPadin ja iPod touchin sisällöstä.

FaceTime

FaceTime soveltuu erinomaisesti viittomakieltä käyttäville oppilaille videolaatunsa ja suuren kehysnopeutensa ansiosta. Kaikki eleet ja kasvonilmeet näkyvät tarkan yksityiskohtaisesti. Ja koska FaceTime on vakiona Macissa, iPhonessa, iPadissa ja iPod touchissa, oppilaat voivat puhua OS X:n tai iOS:n käyttäjille kauempana olevassa luokkahuoneessa – tai vaikka maailman toisella puolella. Aivan kuin he olisivat kasvokkain.1

Monoääni

Stereoäänityksissä on yleensä erilliset vasemman- ja oikeanpuoleiset ääniraidat. Niinpä niiltä oppilailta, jotka ovat kuuroja tai huonokuuloisia toisesta korvasta, saattaa jäädä kuulematta osa toisen kanavan äänistä. iOS voi auttaa toistamalla molemmat äänikanavat molemmissa korvissa. Se sallii oppilaiden säätää tasapainoa suuremman äänenvoimakkuuden saavuttamiseksi jommassakummassa korvassa, jolloin he voivat kokea kaikki oppitunnin, videon tai sävellyksen äänielementit.

Kuvaileva tekstitys

Kuvaileva tekstitys tarjoaa kaikenlaisille visuaalisille oppijoille mahdollisuuden katsella videon tekstityksiä, mikä edistää ymmärtämistä. Tekstitykset tulevat näkyviin näytöllä helppolukuisina valkoisina kirjaimina mustaa taustaa vasten. iOS tukee kuvailevaa tekstitystä – sekä tavallista tekstitystä – monenlaisissa koulutusmateriaaleissa podcasteista iTunes U -kursseihin.

GarageBand

GarageBand voi auttaa parantamaan kuurojen ja kuulorajoitteisten oppilaiden kuullunymmärtämistaitoja – erityisesti niiden, jotka ovat sopeutumassa uusiin sisäkorvaimplantteihin. Opettajat voivat luoda podcasteja keskustelupuheesta ja ladata niitä Macille, iPhonelle, iPadille tai iPod touchille. Oppilaat käyttävät podcasteja äänen vaihtelun ja sen opiskeluun, miten erottaa yksi ääni toisesta. GarageBand soveltuu myös erinomaisesti puheterapiaan tai tonaalisten kielten, kuten kiinan, opiskeluun. Sen avulla voi myös auttaa kuuroja oppilaita ymmärtämään, miltä kovat äänet kuulostavat ääniaaltotiedostossa.

Takaisin ylös

iOS:n avulla oppilaat ottavat oppimisen haltuun.

Innovatiiviset iOS-teknologiat tekevät Multi-Touch-näytöstä helppokäyttöisemmän niille oppilaille, joilla on fyysisiä tai motorisia rajoitteita.

iPadissa näkyy AssistiveTouchin asennusnäyttö.

AssistiveTouch

iOS-laitteissa on erittäin tarkkoja kosketusnäyttöjä, jotka eivät edellytä fyysistä voimaa vaan pelkän pintakosketuksen. Lisäksi oppilaat, joilla on rajalliset motoriset kyvyt, voivat AssistiveTouchin avulla sopeuttaa iOS-laitteensa Multi-Touch-näytön omiin tarpeisiinsa. Niinpä monimutkaisempia Multi-Touch-eleitä, kuten nipistystä tai pyyhkäisyä monella sormella, voi käyttää vain yhdellä sormen napautuksella. Tai sitten oppilaat voivat luoda mukautettuja eleitä. Ja jos heillä on vaikeuksia painaa Koti-painiketta, he voivat aktivoida sen napauttamalla näyttöä. Eleet, kuten pyöritys ja ravistus, ovat saatavilla silloinkin, kun iOS-laite on sijoitettu pyörätuoliin. iOS-laitteet tukevat myös lukuisia muiden valmistajien tarjoamia vaihtoehtoja niiden oppilaiden kohdalla, jotka tarvitsevat apulaitteita, kuten ohjaussauvoja.

Resurssit