Sydämen anatomian oppitunti, jossa on digitaalista sykettä.

Katso, kuinka opintokokonaisuus herää eloon

Jodie Deinhammer opettaa luonnontieteitä Teksasin Coppellissa. Hän on aina käyttänyt innovatiivisia metodeja anatomian ja fysiologian oppitunneillaan. iPadin, iTunes U:n, digitaalisten oppikirjojen ja ohjelmakokoelman avulla hän on löytänyt uusia hienoja tapoja auttaa oppilaita ymmärtämään ja esittelemään sydämen monimutkaisuutta.

”Sydän on tärkeä, koska lasten on opittava pitämään itsestään huolta ja elämään tervettä elämää. Sydänsairaudet ovat valtava ongelma, eivätkä he tiedä niistä paljoa.”

Jodie Deinhammer, luonnontieteiden opettaja, Coppell Independent School District, Teksas

Esittele aihe.

Digitaaliset oppikirjat ja luonnosteluohjelmat tuovat oppimiseen intoa.

Ennen iPadia joillakin Jodien oppilailla oli vaikeuksia ymmärtää sydänlihaksen anatomiaa ja monimutkaista verenkiertoa. iBooks-oppikirjojen ja iPadin luovien työkalujen ansiosta yksityiskohdat tulevat esiin kiehtovan selkeinä.

”Sydämen käsittelyssä käytetään paljon hienoja visuaalisia esityksiä, joita en ennen voinut tarjota. Nyt oppilaat voivat vain napauttaa niitä iPadilla, ja näin oppiminen on konkreettisempaa ja pysyvämpää.”

Kehitä oppilaiden ymmärrystä.

Laboratoriotehtävien sydämessä on aina iPad.

Kun Jodien oppilaat ovat ymmärtäneet sydämen anatomian perusteet, he kiertävät eri pisteillä tekemässä kokeiluja, havaintoja ja dissektion käyttäen iPadia kaikissa toimissa.

Sydänmallipiste

Aviaryn Photo Editor

Sydämen osien tunnistaminen.

Oppilaat tarkastelevat sydämen mallia saadakseen käytännön tuntuman sen osiin. He ottavat kuvia ja nimeävät rakenteita iPadin kameran ja Aviaryn Photo Editor -ohjelman avulla. Näin oppilaat voivat painaa mieleensä sydämen anatomiaa ja dokumentoida sitä myöhemmin opiskeltavaksi.

Kudostentutkintapiste

MotiConnect ja Notability

Tarkempi katsaus valtimoihin ja suoniin.

Oppilaat yhdistävät iPadin mikroskooppiin ja tutkivat erilaisia sydämen ja verisuonten kudoksia MotiConnect-ohjelman ja Moticamin digitaalisen mikroskooppikameran avulla. He tutkivat terveitä ja sairaita valtimoita ja suonia sekä oppivat tunnistamaan niitä. Sitten oppilaat vievät kuvat Notability-ohjelmaan ja merkitsevät käsin kaikki osat. Merkintöjen tekeminen on visuaalinen oppimistapa, jota oppilaat voivat käyttää myös myöhemmin.

BioDigital Human

Valtimoiden katselu 3D:nä.

Oppilaat tarkastelevat normaalia verenkiertoa valtimoissa ja suonissa ja katselevat tukkeutunutta valtimoa BioDigital Human -ohjelmassa, jotta heidän ymmärryksensä soluista syvenisi. He myös keskustelevat siitä, miksi tukkeutumista tapahtuu, ja pohtivat sydämen toimintahäiriöihin vaikuttavia tekijöitä.

Sykepiste

SPARKvue ja Tinybopin The Human Body Lite

Sykkeen ja terveyden yhteys.

Sykepisteellä oppilaat oppivat, miten syke liittyy terveyteen ja liikuntaan. Jokainen oppilas lähettää sykkeensä Pasco Pasport Hand Grip Heart Rate Sensor -anturilla Bluetoothin kautta SPARKVue-ohjelmaan. SPARKVue luo tiedoista dynaamisia kuvaajia ja kaavioita, jotta oppilaat voivat vertailla sykkeitään. Tinybopin The Human Body Lite -ohjelmalla he myös näkevät, mitä tapahtuu veren virratessa sydämeen fyysisen rasituksen aikana. Nämä kokeet auttavat oppilaita ymmärtämään yhteyden sydänlihaksen, sykkeen ja terveyden välillä.

Dissektiopiste

Tinybopin The Human Body Lite & iBooks

Oikean sydämen dissektio.

”Dissektion tekeminen oikealle sydämelle on todella tärkeää”, Jodie sanoo. ”Teknologia ei koskaan voi korvata kokemusta, mutta se voi parantaa sitä.” Kun oppilaat dissektoivat oikean lampaansydämen ja tutkivat kammioita, läppiä, valtimoita ja suonia, iPad tukee kokemusta. The Human Body Lite -ohjelman ja Life on Earth -kirjan kuvat auttavat heitä löytämään ja tunnistamaan osia, joita he ovat opiskelleet.

”Mielestäni fyysisten tehtävien ja käytännön kokemusten yhdistäminen on yhä hyvin tärkeää luonnontieteissä. iPad auttaa tekemään näistä kokemuksista merkityksellisempiä.”

Osaamisen esittelyä.

Loppuprojekti oppilaan taitojen mukaan.

Kun Jodie uskoo oppilailla olevan vahva ymmärrys sydämen toiminnasta, he voivat valita lopputehtävien sarjasta haluamansa tavan esitellä oppimaansa.

”Oppilaisiin tulee saada yhteys yksilöinä, jotta he voivat oppia. Menestystä ei tapahdu, jos opetuksesta ei kyetä tekemään heille yksilöllistä ja toden tuntuista.”

Kannusta käänteentekevään oppimiseen.

Oppilaista tulee opettajia.

Katso, miten oppilaat jakavat tietoa maailmalle

Jodien oppilaat julkaisevat omaa iTunes U -kurssiaan nimeltä Health Without Borders auttaakseen 1–5-luokkalaisia ymmärtämään terveellisen elämäntavan tärkeyden. Hänen oppilaansa tarjoavat FaceTime-tapaamisia kurssin tilanneille ja kutsuvat paikallisten koulujen oppilaita luokkaansa sydämen terveyteen ja liikuntaan liittyviä käytännön harjoituksia varten. Oppilaat kehittävät kurssia jatkuvasti uusilla materiaaleilla ja tehtävillä, jotka perustuvat nuorilta oppijoilta ympäri maailmaa saatuun palautteeseen.

Health: Inside Out

Jodien oppilaat ovat myös hiljattain tuottaneet ja julkaisseet iBooks Authorilla oman oppikirjansa nimeltä Health: Inside Out. Sitä käytetään heidän iTunes U -kurssinsa yhteydessä.

Lisätietoja iBooks Authorista

45 000+

Health Without Borders iTunes U -kurssin tilanneiden nuorten oppijoiden määrä ympäri maailman.

”iPadin ansiosta oppilaat voivat oppia luonnontieteitä syvällisemmin. He näkevät yhteyksiä tavalla, joka ei ollut mahdollista ennen tätä teknologiaa.”

Yksilöi ja viimeistele oppituntisi.

iTunesissa on saatavilla laaja valikoima ohjelmia, kirjoja, podcasteja, elokuvia ja musiikkia, joten räätälöidyn oppitunnin suunnittelu on helpompaa kuin uskotkaan. Aloita Jodien luokan käyttämistä ohjelmista tai löydä muita tapoja tuoda iPad luokkaasi.