Tervetuloa iCloudiin

TÄMÄ LAILLINEN SOPIMUS SINUN JA APPLEN VÄLILLÄ HALLITSEE iCLOUD-TUOTTEEN, -OHJELMISTON, -PALVELUIDEN JA -VERKKOSIVUSTOJEN (YHTEISNIMELLÄ ”PALVELU”) KÄYTTÖÄ. ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ LUET JA YMMÄRRÄT SEURAAVAT EHDOT. JOS HALUAT KÄYTTÄÄ PALVELUA, OSOITA HYVÄKSYVÄSI EHDOT KLIKKAAMALLA HYVÄKSYN-PAINIKETTA.

Apple tarjoaa Palvelun, jonka avulla voit käyttää tiettyjä internet-palveluita, mukaan lukien henkilökohtainen sisältö (kuten yhteystiedot, kalenterit, valokuvat, muistiinpanot, muistutukset, dokumentit, ohjelmien data ja iCloud-sähköposti), yhteensopivilla laitteilla ja tietokoneilla, sekä tiettyjä sijaintiin perustuvia palveluita tämän Sopimuksen ehtojen puitteissa. iCloud on automaattisesti käytössä laitteissa, joissa on iOS 9 tai uudempi ja kun kirjaudut sisään Apple ID:lläsi laitteen käyttöönoton aikana, paitsi jos päivität laitetta ja olet aikaisemmin valinnut, että iCloudia ei oteta käyttöön. Voit poistaa iCloudin käytöstä Asetuksissa. Kun iCloud on käytössä, sisältösi lähetetään ja tallennetaan automaattisesti Applelle, jotta voit myöhemmin käyttää sisältöä tai siirtää sisältöä langattomasti muihin laitteisiisi tai tietokoneisiisi, joissa on käytössä iCloud. 

I. VAATIMUKSET PALVELUN KÄYTTÄMISELLE

A. Ikä. Palvelu on vain 13-vuotiaiden (tai huomioitavan oikeustoimialueen vastaavan alaikärajan ohittaneiden) tai vanhempien henkilöiden käytettävissä sekä sellaisten alle 13-vuotiaiden henkilöiden käytettävissä, joiden Apple ID on myönnetty hyväksytyn oppilaitoksen pyynnöstä tai vanhemman tai huoltajan toimesta Perhejako-ominaisuuden yhteydessä. Emme tietoisesti kerää, käytä tai paljasta alle 13-vuotiaiden lasten tai huomioitavan oikeustoimialueen vastaavan alaikärajan alle olevien lasten henkilökohtaisia tietoja ilman vahvistettua vanhempien hyväksyntää.  Vanhempien ja huoltajien tulee muistuttaa alaikäisille, että keskusteleminen tuntemattomien kanssa internetissä voi olla vaarallista, ja huolehtia tarkoituksenmukaisin keinoin lapsen turvallisuudesta muun muassa seuraamalla hänen Palvelun käyttöään.

Käyttääksesi Palvelua et saa olla sellainen henkilö, jolta Yhdysvaltain tai muiden huomioitavien oikeustoimialueiden lait kieltävät Palvelun, mukaan lukien asuinmaasi ja Palvelun käyttömaan lait. Hyväksymällä tämän Sopimuksen vakuutat, että ymmärrät ja hyväksyt edellisen.

B. Laitteet ja Tilit. Palvelun käyttö saattaa edellyttää yhteensopivia laitteita, internet-yhteyttä ja tiettyjä ohjelmistoja (mahdollisesti maksullisia), saattaa edellyttää ajoittaisia päivityksiä, ja nämä tekijät saattavat vaikuttaa sen suorituskykyyn. Apple pidättää oikeuden rajoittaa tietyltä laitteelta luotavien Tilien lukumäärää ja Tiliin liittyvien laitteiden lukumäärää. Edellytettävän ohjelmiston uusinta versiota saatetaan vaatia tiettyihin maksutapahtumiin tai ominaisuuksiin. Hyväksyt, että näihin vaatimuksiin vastaaminen on sinun vastuullasi. 

C. Käytön rajoitukset.  Sitoudut käyttämään Palvelua ainoastaan tämän Sopimuksen ja kaikkien sovellettavien lakien, määräysten ja soveltuvan oikeustoimialueen yleisesti hyväksyttyjen käytäntöjen sallimiin tarkoituksiin. Tililläsi on 5 Gt tallennustilaa, kuten iCloudin ominaisuussivuilla on kuvattu. Lisätallennustilaa voidaan ostaa alla kuvatun mukaisesti. Minkä tahansa soveltuvan ja kohtuullisen tietoliikennekaistaa tai tallennustilaa (esimerkiksi varmuuskopiointi- tai sähköpostitila) koskevan rajoituksen ylittäminen on kiellettyä ja voi estää sinua tekemästä varmuuskopioita iCloudiin, lisäämästä dokumentteja tai vastaanottamasta uusia iCloud-sähköpostiosoitteeseen lähetettyjä sähköposteja. Jos Palvelun käyttösi tai muu käyttäytymisesi tarkoituksellisesti tai tahattomasti uhkaa Applen kykyä tarjota Palvelua tai muita järjestelmiä, Applella on oikeus turvautua kaikkiin kohtuullisiin toimiin suojellakseen Palvelua ja Applen järjestelmiä, mikä voi sisältää Palveluun pääsysi keskeyttämisen. Rajoitusten toistuvat rikkomukset voivat johtaa Tilisi sulkemiseen pysyvästi.

Jos olet covered entity, business associate tai edustat tahoa joka on covered entity tai business associate (niin kuin termit on määritelty 45 C.F.R § 160.103), hyväksyt että et käytä iCloudin komponentteja, toimintoja tai muita ominaisuuksia minkään ”protected health information”-tiedon (niin kuin termi on määritelty 45 C.F.R § 160.103) luomiseen, vastaanottamiseen, ylläpitoon tai lähettämiseen tai käytä iCloudia tavalla, joka tekee Applesta (tai jostakin Applen tytäryhtiöstä) sinun tai jonkin kolmannen osapuolen business associate -termin mukaisen kumppanin.

D. Palvelun saatavuus. Palvelu tai mikään sen ominaisuuksista ei välttämättä ole saatavilla kaikilla kielillä tai kaikissa maissa ja Apple ei esitä, että Palvelu tai mikään sen ominaisuus tai osa sopisi käytettäväksi tai olisi käytettävissä missään tietyssä paikassa. Mikäli päätät käyttää Palvelua, teet sen omasta aloitteestasi ja vastaat siitä, että käyttö on kaikkien sovellettavien lakien mukaista.

E. Palvelun muutokset.  Apple pidättää oikeuden tehdä muutoksia Sopimukseen milloin tahansa ja asettaa uusia ehtoja tai lisäehtoja Palvelun käyttöön, edellyttäen, että Apple ilmoittaa Palvelun merkittävästä kielteisestä muutoksesta tai siihen sovellettavien ehtojen muutoksista 30 päivää etukäteen, jollei laki, säädös tai viranomaisen toiminta tee siitä kohtuutonta, jos käyttäjän turvallisuus tai yksityisyys tai tekninen eheys on uhattuna, jos muille käyttäjille aiheutuisi katkoksia, tai jos syynä on luonnonmullistus, katastrofi, sota tai jokin vastaava tapahtuma, joka ei ole kohtuudella Applen hallittavissa. Jo maksettujen pilvitallennuspalveluiden suhteen Apple ei tee merkittäviä kielteisiä muutoksia Palveluun ennen maksukautesi päättymistä, jollei muutos ole kohtuudella tarpeellinen lain, säädöksen tai viranomaisen toiminnan suhteen, jos käyttäjän turvallisuus tai yksityisyys tai tekninen eheys on uhattuna, jos muille käyttäjille aiheutuisi katkoksia, tai jos syynä on luonnonmullistus, katastrofi, sota tai jokin vastaava tapahtuma, joka ei ole kohtuudella Applen hallittavissa. Siinä tapauksessa että Apple tekee merkittäviä kielteisiä muutoksia Palveluun tai käyttöehtoihin, sinulla on oikeus päättää tämä Sopimus ja tilisi, jolloin Apple tarjoaa sinulle suhteutetun hyvityksen maksukautesi ennakkoon maksetuista maksuista. Apple ei ole sinulle vastuussa tämän kohdan IE mukaisesti Palveluun tai palveluehtoihin tehdyistä muutoksista.

II. OMINAISUUDET JA PALVELUT

A. Sijaintiin perustuvien palveluiden käyttäminen

Apple ja sen yhteistyökumppanit ja lisensoijat voivat mahdollisesti tarjota tiettyjä ominaisuuksia tai palveluita, jotka hyödyntävät sijaintitietoja, käyttämällä GPS:ää (tai senkaltaista teknologiaa, jos saatavilla) ja joukkoistamispohjaisia Wi-Fi-tukiasemien ja puhelinmastojen sijaintitietoja. Tarjotakseen kyseisiä ominaisuuksia tai palveluita siellä, missä ne ovat saatavilla, Applen ja sen kumppaneiden ja lisensoijien täytyy kerätä, käyttää, lähettää, käsitellä ja ylläpitää sijaintitietojasi, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta laitteesi maantieteellinen sijainti ja iCloud-tilisi (”Tili”) ja kaikki siihen rekisteröidyt laitteet, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta Apple ID:si, laitteen tunnus sekä nimi ja laitteen tyyppi. 

Voit perua suostumuksesi sijainti- ja Tilitietojesi keräämiseen, käyttämiseen, lähettämiseen, käsittelyyn ja ylläpitoon Applen ja sen kumppaneiden ja lisensoijien toimesta olematta käyttämättä sijaintiin perustuvia ominaisuuksia ja poistamalla Missä on…? -toiminnon (mukaan lukien aiemmat Etsi iPhoneni- ja Etsi ystäväni -apit, yhdessä ”Missä on…?”) tai sijaintipalvelut (tarpeen mukaan) käytöstä laitteellasi. Kun käytät osana Palvelua kolmansien osapuolten palveluita, jotka käyttävät tai tarjoavat sijaintidataa, sinua koskevat kyseisen kolmannen osapuolen ehdot ja tietosuojakäytännöt kyseisten kolmannen osapuolen palveluiden sijaintidatan käytön osalta, ja sinun tulisi tutustua kyseisiin ehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin. Mitään Palvelun tarjoamaa sijaintitietoa ei ole tarkoitettu tilanteisiin, joissa tarvitaan täsmällisiä sijaintitietoja ja joissa virheellinen, epätarkka, viivästynyt tai puutteellinen sijaintitieto voi johtaa kuolemaan tai henkilö-, omaisuus- tai ympäristövahinkoon. Apple käyttää kohtuullista taitoa ja huolellisuutta Palvelun tarjoamisessa, mutta Apple tai mitkään sen palvelun ja/tai sisällön toimittajat eivät takaa sijaintitiedon tai minkään muun Palvelussa näytetyn tiedon käytettävissä oloa, tarkkuutta, täydellisyyttä, luotettavuutta tai oikea-aikaisuutta. SIJAINTIIN PERUSTUVIA PALVELUITA EI OLE TARKOITETTU KÄYTETTÄVIKSI EIVÄTKÄ NE SOVI KÄYTETTÄVIKSI PAIKANNUSJÄRJESTELMÄNÄ HÄTÄTILANTEISSÄ.

B. Missä on…?

Kun iCloud ja sijaintipalvelut ovat käytössä laitteella, jossa on iOS 13, iPad OS tai macOS Catalina tai uudempi, Missä on…? -toiminto (Etsi iPhoneni -toiminto laitteissa, joissa on iOS 8 – iOS 12) on automaattisesti käytössä kyseisessä laitteessa ja missä tahansa siihen liitetyssä lisälaitteessa. Kun toiminto on käytössä, laite liitetään automaattisesti Apple ID:hesi, ja Apple ID:n salasana vaaditaan ennen kuin kukaan (mukaan lukien sinä) voi kytkeä Missä on…? -toiminnon pois päältä, kirjautua ulos iCloudista sekä tyhjentää tai aktivoida laitteen.  Apple ja sen valtuutetut edustajat eivät tarjoa laitteelle laitteisto- tai ohjelmistotukipalveluita, mukaan lukien Applen rajoitetun takuun piiriin kuuluvat palvelut, jos et poista Missä on…? -toimintoa käytöstä ennen laitteen toimittamista huoltoon.  Apple ei ole millään tavalla vastuussa siitä, jos et suojaa iOS-laitetta pääsykoodilla, ota siinä käyttöön Kadonnut-tilaa ja/tai vastaanota siihen liittyviä viestejä tai reagoi niihin.  Apple ei myöskään ole vastuussa iOS-laitteen palauttamisesta sinulle tai mistään iOS-laitteen kadonneista tiedoista.

Etsi yhteydettömät -toiminto on joukkoistamiseen perustuva ominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat etsiä kadonneita laitteita, kun ne eivät ole yhteydessä internetiin. Jos Etsi yhteydettömät -toiminto on käytössä laitteessa, se voi havaita lähistöllä offline-tilassa olevat laitteet Bluetoothin (tai samankaltaisten teknologioiden) avulla. Jos laite havaitsee kadonneen, offline-tilassa olevan laitteen, se ilmoittaa laitteen likimääräisen sijainnin suojatusti Wi-Fi- tai mobiiliyhteyden avulla laitteeseen liitetyn Apple ID:n omistajalle, jotta omistaja voi nähdä laitteen sijainnin Missä on…? -apissa. Sijainnin raportointi on salattu alusta loppuun, ja Apple ei voi nähdä raportin tehneen eikä offline-tilassa olevien laitteiden sijaintia. Etsi yhteydettömät -toiminto voidaan ottaa pois käytöstä laitteen asetuksissa.

C. Varmuuskopiointi

iCloud-varmistus luo ajoittain automaattisesti varmuuskopioita iOS-laitteille, kun laitteen näyttö on lukittuna, liitetty virtalähteeseen ja yhteydessä internetiin Wi-Fi-verkossa. Jos laitetta ei ole varmuuskopioitu iCloudiin sadankahdeksankymmenen (180) päivän ajanjakson aikana, Apple pidättää oikeuden tuhota tähän laitteeseen liittyvät varmuuskopiot. Varmuuskopio voi sisältää laitteesi asetukset, laitteesi ominaisuudet, kuvat, videot, dokumentit, viestit, soittoäänet ja Terveys-apin ja muiden appien tiedot. Lisätietoja saat osoitteesta https://support.apple.com/fi-fi/HT207428. Seuraavia sisältöjä ei sisällytetä iCloud-varmuuskopioon: iTunes Storesta, App Storesta tai Apple Booksista ostettua sisältöä, tietokoneesta tai kuvakirjastosta synkronoitua mediaa, jos iCloud-kuvakirjasto on käytössä. Apple käyttää kohtuullista taitoa ja huolellisuutta tarjotessaan Palvelua, mutta SOVELTUVAN LAIN SUOMAAN LAAJIMPAAN LAAJUUTEEN ASTI, APPLE EI TAKAA TAI ANNA TAKUITA SIITÄ, ETTÄ MIKÄÄN SISÄLTÖ, JONKA TALLENNAT TAI JOTA KÄYTÄT PALVELUN KAUTTA EI OLE TAHATTOMAN VAHINGON, VIOITTUMISEN, MENETYKSEN TAI TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJEN MUKAISEN POISTAMISEN KOHTEENA, JA APPLE EI OLE VASTUUSSA, JOS TÄLLAINEN VAHINKO, VIOITTUMINEN, MENETYS TAI POISTAMINEN TAPAHTUU. Sinun vastuullasi on ylläpitää asianmukaisia vaihtoehtoisia varmuuskopioita tiedoistasi ja datastasi.

D. Valokuvat

1.  iCloud-kuvat. Kun otat iCloud-kuvat käyttöön, valokuvat, videot, metadata ja kaikki iOS-laitteesi, macOS-tietokoneesi tai Windows PC:n Kuvat-ohjelmaan tehdyt muutokset lähetetään ja tallennetaan automaattisesti iCloudiin ja ladataan muihin laitteisiisi ja tietokoneisiisi, joissa iCloud-kuvat on käytössä. Kuvien ja videoiden resoluutio voi vaihdella laitteesi asetuksien ja käytettävissä olevan tallennustilan mukaan. Voit ladata täyden resoluution kuvia ja videoita milloin tahansa.

2. Jaetut albumit.  Kun käytät Jaetut albumit -ominaisuutta, Apple tallentaa jakamasi kuvat ja videot siihen asti, kunnes poistat ne. Voit käyttää jakamiasi kuvia ja videoita kaikilta Apple-laitteiltasi, joissa Jaetut albumit -ominaisuus on käytössä. Henkilöt, jotka kutsut jaettuihin albumeihisi, voivat katsella, tallentaa, kopioida ja jakaa kuvia ja videoita sekä lisätä itse kuvia, videoita ja kommentteja.  Jos haluat jakaa kuvia jaetuilla albumeilla verkkolinkin avulla, kuvat ovat julkisesti saatavilla kenelle tahansa, jolla on tai jolle on annettu kyseinen linkki. Jos haluat lopettaa yksittäisten kuvien, videoiden, kommenttien tai kokonaisten albumeiden jakamisen, voit poistaa ne milloin tahansa. Sisältöä, joka on jo aiemmin kopioitu jaetusta albumista toiselle laitteelle tai tietokoneelle, ei kuitenkaan poisteta.  

3. Oma kuvavirta. Kun käytät Oma kuvavirta -ominaisuutta, Apple säilyttää iOS-laitteellasi otettuja tai tietokoneeltasi lähetettyjä kuvia rajoitetun ajan ja lähettää kuvat automaattisesti muihin Apple-laitteisiisi, joissa on Oma kuvavirta käytössä. Säilytyksessä iCloudissa tai laitteissasi voi kerrallaan olla rajoitettu määrä kuvia ja vanhemmat kuvat poistetaan automaattisesti Omasta kuvavirrasta ajan kuluessa. Jos haluat säilyttää nämä kuvat pysyvästi, tallenna ne iOS-laitteen kameran rullaan tai tietokoneen kuvakirjastoon.

E. Perhejako. Perhejaolla voit jakaa tiettyjä ostettuja sisältöjä kuten Store-ostoksia ja Apple-tilauksia perheenjäsentesi kanssa. Voit jakaa myös tiettyjä sisältöjä kuten valokuvia, kalentereita, sijainnin ja ruutuaikatietoja perheesi tekemistä jakovalinnoista riippuen. Lisätietoja ostamasi sisällön jakamisesta saat Applen mediapalveluehdoista osoitteessa https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/. Lisätietoja sisällön, laitteen käyttötietojen ja sijaintitietojen jakamisesta perheenjäsenten kanssa saat osoitteesta https://www.apple.com/family-sharing/

F. Tiedostonjako. Kun käytät iCloud-tiedostojakoa, Apple tallentaa jakamasi tiedostot siihen asti, kunnes poistat ne. Voit käyttää jakamiasi tiedostoja kaikilta Apple-laitteiltasi, joissa on iCloud Drive käytössä. Voit antaa muille oikeuden katsoa, tallentaa, kopioida tai muokata näitä tiedostoja. Voit antaa oikeuden muokata tiedostoja tai vain katsoa niitä. Jos jaat tiedostoja iCloud-tiedostonjaon verkkolinkin avulla, tiedostot ovat julkisesti saatavilla kenelle tahansa, jolla on annettu kyseinen linkki, Voit lopettaa tiedostojen jakamisen milloin tahansa. Jos lopetat jakamisen, tiedostot poistetaan iCloud Drivesta kaikkien laitteista. Tiedostoa, joka on jo aiemmin kopioitu toiselle laitteelle tai tietokoneelle, ei kuitenkaan poisteta.

G. Mail Drop. Jos olet kirjautunut sisään iCloudiin ja käytät macOS Mailia tai iCloud-mailia suurien sähköpostiliitteiden lähettämiseen, sinulla on mahdollisuus käyttää Mail Dropia. Mail Dropia käytettäessä suuret liitteet tallennetaan tilapäisesti iCloud-palvelimille, jotta niiden toimitus olisi helpompaa. Apple lähettää vastaanottajille linkin tai esikatselun liitteeseen, riippuen vastaanottajan sähköpostiohjelmasta. Suurten sähköpostiliitteiden väliaikainen tallennus ei vaikuta iCloudin tallennuskiintiöön. Lisätietoja Mail Dropista löytyy osoitteesta https://support.apple.com/fi-fi/HT203093.

H. Kolmansien osapuolten ohjelmat. Jos kirjaudut iCloud-tililläsi tiettyihin kolmansien osapuolten ohjelmiin, hyväksyt, että ohjelma voi tallentaa dataa henkilökohtaiselle iCloud-tilillesi ja että Apple voi kerätä, tallentaa ja käsitellä kyseistä dataa huomioitavan kolmannen osapuolen, eli ko. ohjelmakehittäjän puolesta, jotta voit käyttää Palvelua ja kyseisiä ohjelmia. Ohjelman henkilökohtaiselle iCloud-tilillesi tallentama data vaikuttaa tallennustilasi rajoituksiin.  Kyseistä dataa saatetaan jakaa lataamasi toisen saman ohjelmakehittäjän ohjelman kanssa. 

I. iCloud-verkkotili.  Jos liityt Palveluun verkkotilillä muulla kuin Apple-merkkisellä laitteella tai tietokoneella, voit käyttää Palvelun toimintoja vain rajoitetusti. Saat käyttöösi 1 Gt ilmaista tallennustilaa, jonka kokoa ei voi kasvattaa verkkotilillä Ehtona Palvelun käyttämiseen verkkotilillä hyväksyt kaikki tämän Sopimuksen soveltuvat ehdot, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta kaikki Palvelun käytön edellytykset, käytön rajoitukset, saatavuus, julkinen beta, sisältöäsi ja toimintaasi sekä sulkemista koskevat säännöt. Tässä Sopimuksessa mainitut ehdot koskien ominaisuuksia, jotka eivät ole saatavilla verkkokäyttäjille, eivät ole sovellettavissa sinuun. Näihin lukeutuvat esimerkiksi sijaintiperusteisten palveluiden käyttö ja iCloud-tallennustilan päivitysten maksut. Hyväksyt myös, että jos myöhemmin käytät verkkotiliäsi Apple-merkkisellä laitteella tai Apple-merkkisellä tietokoneella riippumatta siitä, omistatko kyseisen laitteen tai tietokoneen, Apple saattaa automaattisesti päivittää verkkotilisi täydeksi iCloud-tiliksi ja tarjota sinulle kaikki Palvelun toiminnot, mukaan lukien enemmän ilmaista tallennustilaa. Jos käytät verkkotiliäsi Apple-merkkisellä laitteella tai Apple-merkkisellä tietokoneella ja saat päivityksen Palvelun täyteen toimintaan, hyväksyt, että kaikki tässä määritellyt ehdot koskevat Palvelun käyttöäsi. Jos et halua täyttä iCloud-tiliä, älä kirjaudu verkkotilillesi Apple-merkkisellä laitteella tai tietokoneella.

J. Kaksiosainen todentaminen ja automaattiset puhelut/viestit. Jos otat käyttöön Apple ID:si kaksiosaisen todentamisen, suostut (a) antamaan Applelle ainakin yhden puhelinnumeron ja (b) vastaanottamaan Applen lähettämiä automaattisia tai tallennettuja puheluita ja tekstiviestejä mihin tahansa antamaasi numeroon. Voimme soittaa tai lähettää viestin (i) turvataksemme Tilisi sisäänkirjautumisen yhteydessä, (ii) auttaaksemme sinua kirjautumaan Tilillesi, kun olet unohtanut salasanasi tai (iii) kuten muutoin on tarpeellista Tilisi toiminnan tai tämän Sopimuksen, toimintatapojemme, soveltuvan lain, tai minkä tahansa muun kanssasi mahdollisesti solmitun sopimuksen toimeenpanemiseksi.

III. TILATTAVA LISÄTALLENNUSTILA

Lisätilaa on ostettavissa ennakkotilausperiaatteella.

A. Maksu

Kun lisäät tallennustilaa laitteellasi tai tietokoneellasi, Apple veloittaa valitsemasi tallennustilatilauksen maksun ja soveltuvat verot automaattisesti säännöllisin väliajoin Apple ID:si valitulla maksutavalla (esimerkiksi maksutapa, jota käytät tehdessäsi ostoksia iTunes Storessa, App Storessa tai Apple Booksissa, jos saatavilla) tai Perhe-tilisi valitulla maksutavalla. Lisätietoja tallennustilatilauksista ja hinnoista saat osoitteesta https://support.apple.com/fi-fi/HT201238. Jos olet perheen järjestäjä, sinun on hyväksyttävä, että Apple suorittaa säännöllisesti veloituksia maksutavallasi tallennustilaansa päivittävien perheenjäsentesi osalta. Apple voi myös tehdä summaa koskevan etukäteisvarauksen, jonka määrä voi olla enintään oston määrä, ja lähettää sinulle säännöllisesti Apple ID:eesi liittyvään sähköpostiosoitteeseen sähköpostia laskumuistutuksista ja muuta tallennustiliin liittyvää viestintää.  

Voit muuttaa tilaustasi lisäämällä tai vähentämällä tallennustilaa laitteesi Asetusten iCloud-osiossa tai Macisi Järjestelmäasetusten iCloud-osiossa tai PC:si iCloudin Windows-versiossa.

Soveltuva tallennustilamaksu lisätallennustilasta tulee voimaan heti, tallennustilan vähennykset tulevat voimaan seuraavana vuosittaisena tai kuukausittaisena laskutuspäivänä. OLET VASTUUSSA KAIKKIEN MAKSUJEN AJALLAAN TAPAHTUVASTA MAKSAMISESTA JA VOIMASSAOLEVIEN LUOTTOKORTTI- TAI MAKSUTILITIETOJEN TOIMITTAMISESTA APPLELLE KAIKKIEN MAKSUJEN MAKSAMISTA VARTEN. Jos Apple ei pysty onnistuneesti veloittamaan erääntyviä maksuja luottokortiltasi tai maksutililtäsi, Apple varaa oikeuden estää tai rajoittaa pääsyäsi tallennettuun Sisältöösi, poistaa tallennetun Sisältösi tai sulkea Tilisi. Jos haluat nimetä toisen luottokortin tai maksutilin tai jos luottokorttisi tai maksutilisi tilanne muuttuu, sinun tulee muuttaa tietoja verkossa iCloudin Tilin tiedot -valikossa, mikä voi tilapäisesti aiheuttaa häiriöitä Palveluun pääsyssä sinä aikana, kun Apple tarkistaa uudet maksutietosi. Saatamme ottaa sinuun yhteyttä koskien tiliäsi syistä, joihin lukeutuvat rajoituksetta tallennustilan rajan saavuttaminen tai sen ylittäminen. 

Jos olet Brasiliassa, tässä todetusta huolimatta:

Kaikkien Applen sinulta veloittamien maksujen kohdalla Apple voi yhteistyökumppanin välityksellä perimällä tai rahansiirroin veloittaa iCloud-tiliisi yhdistettyjä summia, jotka olet velkaa.  Kokonaishintasi sisältää lisäksi lisätilan hinnan ja mahdolliset soveltuvat luottokorttimaksut. Olet vastuussa kaikista soveltuvista veroista pois lukien mahdolliset soveltuvat veronpidätykset, jotka Applen yhteistyökumppani perii. Sinun tulee antaa kaikki Applen edellyttämät tilitiedot tällaisia maksusuorituksia varten. Ymmärrät ja hyväksyt, että jos et anna kaikkia tarvittavia tilitietoja, Applella on oikeus sulkea tilisi. 

B. Peruutusoikeus

Jos haluat perua tilauksesi oston jälkeen tai jos sinulla on vuosittainen tilaus ja haluat perua sen viimeisimmän tilausjakson alkamisen jälkeen, sinun täytyy lähettää Applelle selkeästi tieto asiasta ottamalla yhteyttä asiakastukeen (katso osoitetiedot Yleistä-osiosta myöhemmin tässä sopimuksessa) 14 päivän kuluessa vahvistussähköpostin vastaanottamisesta. Sinun ei tarvitse kertoa syytä peruutukseen. 

Sinun täytyy lähettää peruutusviesti ennen 14 päivän peruutusajan umpeutumista, jotta peruutuksen määräaika ei ylity. 

EU-alueella tai Norjassa sijaitsevat asiakkaat voivat myös tehdä peruutusilmoituksen lähettämällä seuraavan malliviestin alla olevaan osoitteeseen:

Vastaanottaja:  Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland:

Täten ilmoitan peruuttavani seuraavan tilauksen: 

[TILAUKSEN MÄÄRÄ JA TILAUSKAUSI, esimerkiksi iCLOUD-TILAUKSEN TALLENNUSTILAN 200 Gt KOROTUS]

Tilauspäivä [PÄIVÄMÄÄRÄ] 

Kuluttajan nimi

Kuluttajan osoite

Päivämäärä 

Peruutuksen seuraukset 

Palautamme tallennustilasi alkuperäiseen kokoon (5 Gt) ja palautamme maksun viimeistään 14 päivän kuluttua peruutusviestisi vastaanottamisesta. Jos olet tänä aikana käyttänyt yli 5 Gt tallennustilaa, et mahdollisesti voi luoda enää uusia iCloud-varmuuskopioita tai käyttää tiettyjä ominaisuuksia ennen kuin vapautat tallennustilaa. Käytämme palautukseen samaa maksutapaa, jota käytit tilatessasi, eikä sinulle aiheudu palautuksesta mitään kuluja. 

IV. Palvelun käyttösi

A. Tilisi

Palvelun rekisteröityneenä käyttäjänä sinun on avattava Tili. Älä paljasta Tilitietojasi kenellekään. Olet yksin vastuussa Tilisi luottamuksellisuuden ja turvallisuuden säilyttämisestä ja kaikista toimista, jotka tapahtuvat Tililläsi tai sen kautta, ja sitoudut ilmoittamaan Applelle välittömästi mistä tahansa Tiliisi liittyvästä turvallisuusrikkomuksesta. Lisäksi hyväksyt, että Palvelu on suunniteltu ja tarkoitettu yksityishenkilöiden henkilökohtaiseen käyttöön, eikä sinun tule jakaa Tilisi tietoja ja/tai salasanaa kenenkään toisen kanssa. Edellyttäen että olemme toimineet kohtuullisella taidolla ja huolellisuudella, Apple ei ole vastuussa mistään menetyksistä Tilisi luvattomaan käyttöön liittyen sen seurauksena, että et ole noudattanut näitä sääntöjä.

Jotta voit käyttää Palvelua, sinun tulee vahvistaa Tilisi syöttämällä Apple ID:si ja salasanasi. Sitoudut toimittamaan tarkat ja täydelliset tiedot, kun rekisteröidyt ja kun käytät Palvelua (”Palvelun rekisteröintitiedot”), ja sitoudut päivittämään Palvelun rekisteröintitietoja pitääksesi ne tarkkoina ja täydellisinä. Jos annetut Palvelun rekisteröintitiedot eivät ole täsmällisiä, ajantasaisia ja kattavia, seurauksena voi olla tilisi toiminnan keskeytys ja/tai sulkeminen. Hyväksyt sen, että Apple voi tallentaa ja käyttää toimittamiasi Palvelun rekisteröintitietoja Tilisi ylläpitoon ja siihen liittyvien maksujen laskuttamiseen.

B. Muiden Apple-tuotteiden ja -palveluiden käyttäminen

Tietyt Applen ja/tai sen lisensoijien tarjoamat Palvelun komponentit tai ominaisuudet, mukaan lukien mutta ei niihin rajoittuen mahdollisuus ladata aiempia ostoksia, iTunes Match ja/tai iCloud-musiikkikirjasto (lisämaksullinen), edellyttävät erillisiä ohjelmisto- tai lisenssisopimuksia tai käyttöehtoja. Ehtona näiden erillisten komponenttien tai ominaisuuksien käyttämiselle sinun on luettava ja hyväksyttävä kaikki tällaiset erilliset sopimukset ja sitouduttava niihin.

C. Ei oikeuksien luovutusta

Mikään tässä Sopimuksessa ei luovuta sinulle omistusoikeutta tai lisenssiä Apple ID:hen, sähköpostiosoitteeseen, domain-nimeen, iChat-tunnukseen tai vastaavaan resurssiin, jota käytät palvelun yhteydessä.

D. Ei siirtoa perillisille

Tilisi ei ole siirrettävä ja hyväksyt, että kaikki oikeudet Apple ID:eesi tai Tilisi Sisältöön päättyvät kuollessasi, ellei laissa toisin määritellä. Kuolintodistuksesi saavuttua Tilisi suljetaan ja kaikki sen Sisältö poistetaan. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä iCloud-tukeen osoitteessa https://support.apple.com/fi-fi/icloud.

E. Ei Palvelun jälleenmyyntiä

Sitoudut olemaan jäljentämättä, kopioimatta, monistamatta, myymättä, jälleenmyymättä, vuokraamatta tai luovuttamatta vaihtokaupassa Palvelua (tai sen osaa) mihinkään tarkoitukseen.

V. Sisältö ja toimintasi

A. Sisältö

”Sisältö” tarkoittaa informaatiota, jota Palvelua käytettäessä saattaa syntyä tai saatetaan kohdata, esimerkiksi datatiedostoja, laitteen tunnuslukuja, kirjoitettua tekstiä, ohjelmia ja ohjelmistoja, musiikkia, grafiikkaa, valokuvia, kuvia, äänimateriaalia, videoita, viestejä ja kaikkea muuta vastaavaa aineistoa. Kaikki sisältö, riippumatta siitä, onko se Palveluun julkiseksi lähetettyä tai Palvelun kautta yksityisesti välitettyä, on yksinomaan Sisällön alkuperäisen lähteen vastuulla. Tämä tarkoittaa, että Apple ei vastaa, vaan sinä olet yksin vastuussa kaikesta lähettämästäsi, lataamastasi, julkaisemastasi, sähköpostissa lähettämästäsi, välittämästäsi, tallentamastasi tai muulla tavoin Palvelua käyttämällä saataville tuomastasi sisällöstä. Palvelua käyttäessäsi voit kohdata Sisältöä, joka saattaa olla mielestäsi loukkaavaa, sopimatonta tai paheksuttavaa ja saatat altistaa muut Sisällölle, jota he saattavat pitää paheksuttavana. Apple ei kontrolloi Palvelun kautta lähetettävää Sisältöä eikä takaa sen täsmällisyyttä, loukkaamattomuutta tai laatua. Käytät Palvelua ja kaikkea Sisältöä täysin omalla vastuullasi.

B. Toimintasi

Sitoudut siihen, että ET käytä palvelua seuraavin tavoin:

a. laittoman, häiritsevän, uhkaavan, vahingollisen, rikkomuksellisen, halventavan, kunniaa loukkaavan, väkivaltaisen, siveettömän, vulgaarin, toisen henkilön yksityisyyden suojaa loukkaavan, vihamielisen, rasistisen tai etnistä ryhmää loukkaavan tai muulla tavoin paheksuttavan Sisällön lähettäminen, lataaminen, julkaiseminen, lähettäminen sähköpostissa, välittäminen, tallentaminen tai muulla tavoin saataville asettaminen;

b. muiden varjostaminen, häiritseminen, uhkaaminen tai vahingoittaminen;

c. jos olet aikuinen, henkilötietojen tai muiden tietojen pyytäminen alaikäiseltä (kuka tahansa alle 18-vuotias tai muun ikäinen paikallisen lainsäädännön alaikäiseksi määrittelemä), jota et henkilökohtaisesti tunne, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta seuraavat: koko nimi tai sukunimi, kotiosoite, postinumero, puhelinnumero, kuva tai alaikäisen koulun, kirkon, urheiluseuran tai ystävien nimet;

d. esiintyminen henkilönä tai tahona, joka et ole – et saa teeskennellä tai harhaanjohtavasti esittää olevasi joku toinen henkilö (mukaan lukien julkisuuden henkilöt), taho, toinen iCloudin käyttäjä, Applen työntekijä, kansalaisjohtaja tai hallinnollinen johtaja tai muulla tavoin johtaa muita harhaan yhteydestäsi johonkin henkilöön tai tahoon (Apple pidättää itsellään oikeuden hylätä Apple ID:n tai sähköpostiosoitteen tai estää sen käytön, jos se voidaan tulkita henkilöllisyyden teeskentelyksi tai harhaanjohtavaksi esittämiseksi tai toisen henkilön tai toisen henkilön nimen tai henkilöllisyyden väärinkäytöksi);

e. tekijänoikeuden loukkaus tai muun immateriaalioikeuden loukkaus (mukaan lukien sellaisen sisällön, johon sinulla ei ole oikeutta siirtää, siirtäminen Palveluun) tai liikesalaisuuksien tai luottamuksellisen tiedon paljastaminen salassapito- tai työsopimuksen vastaisesti;

f. pyytämättömien tai luvattomien sähköpostiviestien, mainosten, markkinointiaineiston, roskapostin, mainossähköpostien tai ketjukirjeiden julkaiseminen, lähettäminen, välittäminen tai muulla tavoin saataville tuominen, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta kaupalliset massapostitukset ja massatiedotteet;

g. TCP-IP-paketin otsikon tai minkään otsikon tietojen osan väärentäminen sähköpostissa tai uutisryhmäviestissä tai muu tiedon lisääminen otsikkoon tarkoituksena johtaa vastaanottajia harhaan Palvelun kautta välitettävän Sisällön alkuperän suhteen (”spoofing”);

h. viruksia tai mitään muuta Palvelun (tai sen osan) tai minkään muun tietokoneohjelmiston tai laitteen vahingoittamiseen, häiritsemiseen tai normaalin toiminnan rajoittamiseen suunniteltuja tietokonekoodeja, tiedostoja tai ohjelmia sisältävän materiaalin lähettäminen, julkaiseminen, lähettäminen sähköpostissa, välittäminen, tallentaminen tai asettaminen saataville muulla tavoin;

i. Palvelun häiritseminen tai vahingoittaminen (mukaan lukien Palvelun käyttö automaattisilla menetelmillä, kuten skripteillä tai hakuroboteilla) tai Palveluun yhteydessä olevien palvelinten tai verkkojen häiritseminen tai vahingoittaminen tai Palveluun yhteydessä olevien verkkojen käytäntöjen, vaatimusten tai määräysten rikkominen (mukaan lukien datan ja liikenteen luvaton käyttö ja seuranta);

j. laittoman toiminnan suunnittelu tai siihen osallistuminen ja/tai

k. muiden Palvelun käyttäjien henkilötietojen kerääminen ja tallentaminen mitään edellä kiellettyjä toimia varten.

C. Sisällön poistaminen

Apple ei ole millään muotoa vastuussa muiden tarjolle tuomaa sisältöä koskien, eikä sillä ole velvollisuutta tarkastaa Sisältöä. Apple pidättää kuitenkin itsellään oikeuden milloin tahansa päättää, onko Sisältö hyväksyttävää ja tämän Sopimuksen mukaista, ja Apple voi tarkastaa, siirtää, kieltäytyä kelpuuttamasta, muokata ja/tai poistaa Sisältöä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja oman harkintansa mukaan, mikäli Sisällön todetaan loukkaavan tätä Sopimusta tai olevan muulla tavoin paheksuttavaa.

D. Sisällön varmuuskopiointi

Sinun vastuullasi on varmuuskopioida omalle tietokoneellesi tai muuhun laitteeseen kaikki tärkeät dokumentit, kuvat ja muu Sisältö, jota säilytät Palvelun palvelimilla tai käytät Palvelun kautta. Apple tarjoaa Palvelua kohtuullisella huolellisuudella ja taidolla, mutta Apple ei takaa, että Palvelun palvelimille tallentamasi tai Palvelun kautta käyttämäsi tieto ei tahattomasti vahingoittuisi, vioittuisi tai katoaisi.

E. Tilin ja Sisällön käyttö

Apple pidättää oikeuden ryhtyä toimenpiteisiin, jotka Apple kohtuudella katsoo tarpeellisiksi tai tarkoituksenmukaisiksi pannakseen täytäntöön ja/tai varmistaakseen minkä tahansa tämän Sopimuksen kohdan noudattamisen. Hyväksyt, että Apple voi ilman vastuuta sinulle päästä käsiksi, käyttää, säilyttää ja/tai ilmaista Tilitietosi ja Sisältösi lainvalvontaviranomaisille, valtion virkamiehille ja/tai kolmannelle osapuolelle, mikäli Apple uskoo sen kohtuudella olevan tarpeellista tai tarkoituksenmukaista, mikäli Apple on lain nojalla velvoitettu tekemään niin tai mikäli vilpittömästi uskomme että sellainen pääsy, käyttö, ilmaiseminen tai säilyttäminen on kohtuudella tarpeellista seuraavista syistä: (a) oikeudenkäynnin tai oikeuden pyynnön vuoksi; (b) tämän Sopimuksen toteutumisen varmistamiseksi, mukaan lukien mahdollisten rikkomusten tutkiminen; (c) turvallisuuteen, petokseen tai teknisiin seikkoihin liittyvän ongelman havaitsemiseksi, estämiseksi tai muulla tavoin käsittelemiseksi; tai (d) Applen, sen käyttäjien, kolmannen osapuolen ja yleisön oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojaamiseksi kuten laki vaatii tai sallii.

F. Tekijänoikeushuomautus - DMCA

Jos epäilet, että joku Palvelun käyttäjä on loukannut Sisältöä koskevaa tekijänoikeuttasi, ota yhteyttä Applen Copyright Agent -yksikköön, kuten neuvotaan tekijänoikeuskäytännössä osoitteessa https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Apple voi oman harkintansa mukaan sulkea toistuviin rikkomuksiin syyllistyneiden käyttäjien Tilit pysyvästi ja/tai keskeyttää niiden käytön.

G. Tämän Sopimuksen rikkomukset

Jos kohtaat Palvelua käyttäessäsi Sisältöä, joka mielestäsi ei ole asianmukaista tai jonka epäilet muulla tavoin rikkovan tätä Sopimusta, voit ilmoittaa siitä osoitteeseen abuse@iCloud.com.

H. Palveluun lähettämäsi ja Palvelun kautta saataville asettamasi Sisältö

1. Applelle antamasi oikeudet Lukuun ottamatta aineistoa, jonka käyttöön mahdollisesti myönnämme sinulle lisenssin, Apple ei omista Palveluun lähettämääsi tai Palvelussa saataville asettamaasi aineistoa ja/tai Sisältöä. Lähettämällä tai julkaisemalla tällaista Sisältöä Palvelun alueilla, jotka ovat julkisesti saatavilla tai saatavilla muille käyttäjille, joiden kanssa haluat jakaa kyseistä Sisältöä, annat kuitenkin Applelle maailmanlaajuisen, tekijänoikeusmaksuttoman, rinnakkaisen luvan käyttää, levittää, jäljentää, muokata, sovittaa, julkaista, kääntää, esittää julkisesti tai asettaa julkisesti näytteille tällaista Palvelun Sisältöä ainoastaan siinä tarkoituksessa, jota varten kyseinen Sisältö on lähetetty tai asetettu saataville, ilman minkäänlaista korvausta sinulle tai velvoitetta sinua kohtaan. Sitoudut siihen, että olet yksin vastuussa kaikesta Palveluun lähettämästäsi ja Palvelussa julkaisemastasi Sisällöstä, eikä se saa loukata tai rikkoa kenenkään toisen osapuolen oikeuksia tai lakia, myötävaikuttaa tai rohkaista loukkaavaan tai muutoin lainvastaiseen käyttäytymiseen tai muutoin olla siveetöntä, paheksuntaa herättävää tai huonon maun mukaista. Lähettämällä tai julkaisemalla tällaista Sisältöä Palvelun alueille, jotka ovat julkisesti tai muille käyttäjille saatavilla, vakuutat, että omistat kyseisen aineiston ja/tai sinulla on tarvittavat oikeudet, lisenssit ja valtuutus sen levittämiseen.

2. Sisällön muutokset. Voidakseen tarjota Palvelua ja toimittaa Sisältöä saataville Palvelussa Apple voi välittää Sisältöäsi erilaisissa julkisissa verkoissa ja medioissa ja muokata tai muuttaa Sisältöäsi yhdistettävien verkkojen tai laitteiden tai tietokoneiden teknisten vaatimusten mukaiseksi. Annat suostumuksesi siihen, että Apple toimii näin.

3. Tavaramerkkitiedot. Apple, Applen logo, iCloud, iCloud-logo ja muut Applen tavaramerkit, palvelumerkit, grafiikat ja logot ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Luettelo Applen tavaramerkeistä on saatavilla osoitteessa https://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Muut Palvelun yhteydessä käytettävät tavaramerkit, palvelumerkit, grafiikat ja logot voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä. Sinulle ei myönnetä mitään oikeuksia tai lisenssiä yllämainittuihin tavaramerkkeihin tai niiden käyttöön, ja sitoudut siihen, ettet poista, peitä tai muuta mitään Palveluun mahdollisesti liitettyjä tai sisällytettyjä oikeuksia koskevia ilmoituksia (mukaan lukien tavaramerkki- ja tekijänoikeusilmoitukset).

VI. Ohjelmistot

A. Applen omistusoikeudet. Tunnustat ja hyväksyt, että Apple ja/tai sen lisensoijat omistavat kaikki lailliset ja omistusoikeudet Palveluun ja kaikkiin ohjelmistoihin mukaan lukien mutta ei niihin rajoittuen grafiikat, käyttöliittymä, Palvelun toteuttamiseen käytettävät skriptit ja ohjelmistot, jotka tarjotaan sinulle osana Palvelua tai sen yhteydessä (”Ohjelmistot”), mukaan lukien kaikki olemassa olevat immateriaalioikeudet, riippumatta siitä onko niitä rekisteröity ja siitä, missä päin maailmaa ne ovat. Hyväksyt myös, että Palvelu (mukaan lukien Ohjelmistot tai jokin niiden osa) sisältää omisteista ja luottamuksellista tietoa, jota suojaavat sovellettavat immateriaalioikeuslait ja muut lait mukaan lukien mutta siihen rajoittumatta tekijänoikeus. Sitoudut olemaan käyttämättä tällaisia liikesalaisuuksia tai materiaalia millään tavalla paitsi Palvelun käyttämiseksi tämän Sopimuksen mukaisesti. Palvelun mitään osaa ei saa jäljentää missään muodossa tai millään keinolla, muutoin kuin näiden ehtojen sallimin tavoin.

B. Applen myöntämä lisenssi. OHJELMISTON TAI PALVELUN JONKIN OSAN KÄYTTÖ MUUTOIN KUIN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA SALLITUIN TAVOIN ON ANKARASTI KIELLETTYÄ JA LOUKKAA TOISTEN IMMATERIAALIOIKEUKSIA JA VOI JOHTAA SINUUN KOHDISTUVIIN YKSITYIS- JA RIKOSOIKEUDELLISIIN SEURAAMUKSIIN, KUTEN MAHDOLLISIIN RAHALLISIIN KORVAUKSIIN, TEKIJÄNOIKEUDEN LOUKKAUKSESTA.

C. Julkinen beta. Apple voi ajoittain päättää tarjota uusia ja/tai päivitettyjä Palvelun ominaisuuksia (”Beta-ominaisuudet”) osana Julkinen beta -ohjelmaa (”Ohjelma”) tarkoituksenaan saada palautetta Beta-ominaisuuksien laadusta ja käytettävyydestä. Ymmärrät ja hyväksyt, että osallistuminen Ohjelmaan on vapaaehtoista eikä sen myötä synny sinun ja Applen välille juridista kumppanuutta, edustussuhdetta tai työsuhdetta ja että Apple ei ole velvoitettu tarjoamaan sinulle mitään Beta-ominaisuuksia. Apple voi asettaa kyseisiä Beta-ominaisuuksia Ohjelman osallistujien saataville käyttäen verkossa tapahtuvaa rekisteröitymistä tai Palvelun kautta tapahtuvaa kirjoittautumista. Ymmärrät ja hyväksyt, että Apple voi kerätä ja käyttää tietoja Tilistäsi, laitteistasi ja oheislaitteistasi kirjatakseen sinut Ohjelmaan ja/tai ratkaistakseen, voitko osallistua siihen. Ymmärrät, että kun kirjoittaudut ohjelmaan, sinun ei ehkä ole mahdollista palata käyttämään Beta-ominaisuuden aikaisempaa ei-beta-versiota. Mikäli paluu on mahdollinen, et ehkä voi siirtää Beta-ominaisuutta käyttäen luotua dataa takaisin aikaisempaan ei-beta-versioon. Beta-ominaisuuksien käyttöäsi ja Ohjelmaan osallistumistasi säätelee tämä Sopimus ja kaikki lisälisenssiehdot, jotka mahdollisesti tulevat erikseen Beta-ominaisuuksien mukana. Beta-ominaisuudet tarjotaan ”SELLAISINA KUIN NE OVAT” ja ”SELLAISINA KUIN NE OVAT SAATAVILLA” ja ne voivat sisältää virheitä tai epätarkkuuksia, jotka saattavat aiheuttaa toimintahäiriöitä sekä datan ja/tai tietojen vioittumista tai katoamista yhdistetyissä laitteissasi ja oheislaitteissa (mukaan lukien rajoituksetta palvelimet ja tietokoneet). Apple kehottaa sinua painokkaasti varmuuskopioimaan kaikki laitteesi ja oheislaitteittesi datan ja tiedot ennen mihinkään Ohjelmaan osallistumista. Ymmärrät ja hyväksyt, että käytät kaikkia Beta-ominaisuuksia omalla riskilläsi. VASTAAT ITSE KAIKISTA MIHINKÄÄN OHJELMAAN OSALLISTUMISEEN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ JA KULUISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI INTERNET-YHTEYDEN MAKSUT, VARMUUSKOPIOINTIKUSTANNUKSET, LAITTEEN JA OHEISLAITTEIDEN KÄYTÖSTÄ KOITUVAT KUSTANNUKSET JA KAIKKI LAITTEILLE, OHJELMISTOILLE, TIEDOILLE TAI DATALLE KOITUVAT VAHINGOT. Apple voi tarjota tai olla tarjoamatta sinulle teknistä ja/tai muuta tukea Beta-ominaisuuksia varten. Jos tukea tarjotaan, se tulee Palveluun liittyen saamasi tavallisen tuen lisäksi ja on saatavilla ainoastaan Ohjelman kautta. Sitoudut noudattamaan kaikkia tukeen liittyviä sääntöjä ja käytäntöjä, jotka Apple ilmoittaa sinulle tuen saamisen edellytyksenä. Apple pidättää itsellään oikeuden muokata Ohjelman ehtoja ja käytäntöjä (mukaan lukien Ohjelman lakkauttaminen) milloin tahansa asiasta ilmoitettuaan tai ilman ilmoitusta, ja Apple voi irtisanoa osallistumisesi Ohjelmaan milloin tahansa. Tiedostat, että Applella ei ole velvollisuutta tarjota kaupallista versiota Beta-ominaisuuksista ja että mikäli kaupallinen versio tulisi saataville, sen ominaisuudet ja toiminnallisuus voivat erota Beta-versiosta. Apple tarjoaa sinulle osana Ohjelmaa mahdollisuuden antaa kommentteja, ehdotuksia tai muuta palautetta Beta-ominaisuuksia koskien. Hyväksyt, että jollei kirjallisella sopimuksella erikseen toisin sovita, Apple voi vapaasti käyttää antamaasi palautetta mihin tahansa tarkoitukseen.

D. Vientisäätely. Palvelun ja Ohjelmiston käyttö, mukaan lukien datan, ohjelmien tai muun Sisällön siirtäminen, julkaiseminen tai lähettäminen Palvelun kautta, saattaa olla Yhdysvaltojen ja muiden maiden vienti- ja tuontilakien alaista toimintaa. Sitoudut noudattamaan kaikkia soveltuvia vientiä ja tuontia koskevia lakeja ja säännöksiä. Erityisesti mutta näihin rajoittumatta Ohjelmistoa ei saa viedä suorasti tai epäsuorasti (a) Yhdysvaltojen vientikiellossa olevaan maahan tai (b) kenellekään U.S. Treasury Departmentin Specially Designated Nationals -luettelossa olevalle tai U.S. Department of Commercen Denied Person’s List- tai Entity List -luetteloissa mainituille. Ohjelmistoa tai Palvelua käyttämällä annat takuun siitä, ettet ole missään tällaisessa maassa tai luettelossa. Takaat myös, että et käytä Ohjelmistoa tai Palvelua mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, joka on kielletty Yhdysvaltain laissa, mukaan lukien rajoituksetta ohjusten, ydinaseiden tai kemiallisten tai biologisten aseiden kehitys, suunnittelu, valmistus tai tuotanto. Lisäksi suostut olemaan lataamatta Tilillesi dataa tai ohjelmistoa, joita: (a) rajoitetaan kansainvälisillä aseidenvientisäädöksillä, tai (b) ei ilman valtion ennakkoon myönnettyä kirjallista lupaa ole luvallista viedä maasta, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta tietyt salausohjelmatyypit ja lähdekoodi, ennen kuin olet saanut luvan. Tämä vakuutus ja sitoumus pysyy voimassa tämän Sopimuksen päätyttyä.

E. Päivitykset. Apple voi ajoittain päivittää Palvelussa käytettävää Ohjelmistoa. Jotta voit jatkaa Palvelun käyttöä, päivitykset voidaan ladata automaattisesti ja asentaa laitteellesi tai tietokoneellesi. Nämä päivitykset voivat sisältää virheiden korjauksia, ominaisuuksien täydennyksiä tai parannuksia tai täysin uusia Ohjelmistojen versioita. 

VII. Päättyminen

A. Sopimuksen vapaaehtoinen päättäminen toimestasi

Voit poistaa Apple ID:si ja/tai lakata käyttämästä Palvelua milloin tahansa. Mikäli haluat lopettaa iCloudin käytön laitteellasi, voit ottaa iCloudin pois käytöstä laitteellasi avaamalla laitteen Asetukset, napauttamalla iCloud, ja napauttamalla Kirjaudu ulos -painiketta. Jos haluat sulkea Tilisi ja poistaa Apple ID:si, ota yhteyttä Apple-tukeen osoitteessa https://support.apple.com/fi-fi/contact. Jos suljet tilisi ja poistat Apple ID:si, et voi enää käyttää muita Applen tai muiden valmistajien tuotteita tai palveluita, jotka olet ottanut käyttöön kyseisellä Apple ID:llä. Toimenpiteen peruminen saattaa olla mahdotonta. Mitään ennen sulkemista suoritettuja maksuja, mukaan lukien ennakkoon suoritetut maksut laskutusvuoden osalta, ei palauteta (ellei tässä Sopimuksessa erikseen toisin mainita). Tilin sulkeminen ei vapauta sinua kerääntyneistä maksuista.

B. Sopimuksen päättäminen Applen toimesta

Apple voi milloin tahansa tietyissä olosuhteissa ja ilman ennakkoilmoitusta välittömästi sulkea tai poistaa tilapäisesti käytöstä Tilisi kokonaisuudessaan tai sen osan ja/tai Palvelun käyttömahdollisuutesi. Peruste tällaiselle päättämiselle voi muiden perusteiden ohella olla: (a) Sopimuksen tai muiden tässä mainittujen ja/tai Palvelussa julkaistujen käytäntöjen ja ohjeiden rikkominen; (b) esittämäsi pyyntö Tilin peruuttamisesta tai lopettamisesta; (c) lainvalvojan, lainkäyttöelimen tai muun viranomaisen pyyntö ja/tai määräys; (d) tilanne, jossa Palvelun tarjoaminen sinulle on laitonta tai saattaa muuttua laittomaksi; (e) odottamattomat tekniset tai turvallisuusongelmat; (f) osallistumisesi petolliseen tai laittomaan toimintaan; tai (g) Palveluun liittyvien maksujesi laiminlyöminen edellyttäen, että ei-merkityksellisen rikkomuksen kyseessä ollessa Apple saa päättää sopimuksen aikaisintaan 30 päivän kuluttua kirjallisen ilmoituksen antamisen jälkeen ja vain, jos et ole näiden 30 päivän aikana korjannut rikkomustasi. Apple tekee tällaisen sulkemis- tai keskeytyspäätöksen oman harkintansa mukaan eikä Apple ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle mahdollisista vahingoista tai menetyksistä, joita voi syntyä Tilisi ja/tai Palvelun käyttömahdollisuutesi lopettamisesta tai keskeytyksestä. Tämän lisäksi Apple voi päättää Tilisi 30 päivän ennakkovaroituksella, joka lähetään sähköpostitse tiliisi liittyvään sähköpostiosoitteeseen, mikäli (a) Tilisi on ollut käyttämättä yhden (1) vuoden ajan; tai (b) mikäli Palvelu tai sen mikä tahansa osa yleisesti lakkautetaan. Ilmoitus palvelun yleisestä lakkauttamisesta toimitetaan tässä ilmoitetulla tavalla, jollei laki, säädös tai viranomaisen toiminta tee siitä kohtuutonta, jos käyttäjän turvallisuus, yksityisyys tai tekninen eheys on uhattuna, jos muille käyttäjille aiheutuisi katkoksia, tai jos syynä on luonnonmullistus, katastrofi, sota tai jokin vastaava tapahtuma, joka ei ole kohtuudella Applen hallittavissa. Tällaisen sulkemispäätöksen tapahtuessa Apple tarjoaa sinulle suhteutetun hyvityksen maksukautesi ennakkoon maksetuista maksuista. Apple ei ole sinulle vastuussa tämän kohdan VIIB mukaisesti Palveluun tai palveluehtoihin tehdyistä muutoksista.

C. Sopimuksen päättymisen seuraukset

Kun tilisi suljetaan, saatat menettää mahdollisuutesi käyttää Palvelua ja sen osia mukaan lukien mutta ei niihin rajoittuen Tilisi, Apple ID:si, sähköpostitilisi ja Sisältösi. Lisäksi tietyn ajan kuluttua Apple poistaa Til(e)illesi tai sen (niiden) osaan (osiin) tallennetut tiedot ja datan. Kaikki yksittäiset Palvelun osat, joita mahdollisesti olet käyttänyt erillisten ohjelmistolisenssisopimusten alaisesti, lopetetaan myös kyseisten lisenssisopimusten mukaisesti.

VIII. Linkit ja muut kolmansien osapuolten materiaalit

Palvelun Sisältö, osat tai ominaisuudet voivat sisältää kolmansien osapuolten aineistoa ja/tai hyperlinkkejä muille verkkosivustoille, muihin resursseihin tai muuhun Sisältöön. Koska Apple ei mahdollisesti voi hallita tällaisia kolmansien osapuolten sivustoja ja/tai aineistoa, Apple ei ole vastuussa tällaisten sivustojen tai resurssien saatavuudesta, ei anna suosituksia tällaisista sivustoista tai resursseista tai takuita niiden täsmällisyydestä eikä ole millään tavalla vastuussa tai korvausvelvollinen koskien mitään Sisältöä, mainontaa, tuotteita tai aineistoa, jota nämä sivustot tai resurssit sisältävät tai jota niiden kautta on saatavilla. Apple ei myöskään ole millään tavoin vastuussa koskien vahinkoja tai menetyksiä, joita sinulle aiheutuu tai joiden väität aiheutuneen suorasti tai epäsuorasti tällaisten sivustojen tai resurssien sisältämien tai niiden kautta saatavien Sisällön, mainonnan, tuotteiden tai aineiston käytöstä tai niihin turvautumisesta.

IX. VASTUUVAPAUTUS, VASTUUN RAJOITUS

JOILLAKIN OIKEUSTOIMIALUEILLA EI SALLITA TIETTYJEN TAKUIDEN POIS SULKEMISTA JA TÄMÄN JOHDOSTA SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELTUVA LAKI NIMENOMAAN KIELTÄÄ TÄLLAISTEN TAKUIDEN POISSULKEMISEN JOTKIN ALLA TODETUISTA VASTUUVAPAUSLAUSEKKEISTA EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

APPLE TARJOAA PALVELUA KOHTUULLISELLA HUOLELLISUUDELLA JA TAIDOLLA. SEURAAVAT VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET OVAT ALISTEISIA TÄLLE NIMENOMAISELLE TAKUULLE.

APPLE EI TAKAA, ETTÄ PALVELUN KÄYTTÖSI OLISI KESKEYTYKSETÖNTÄ TAI ETTÄ SIINÄ EI ESIINTYISI VIRHEITÄ, JA HYVÄKSYT SEN, ETTÄ APPLE VOI KESKEYTTÄÄ PALVELUN TOISTAISEKSI, TAI LOPETTAA PALVELUN TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJEN MUKAISESTI.

HYVÄKSYT, ETTÄ PALVELU TARJOTAAN ”SELLAISENA KUIN SE ON” JA ”SELLAISENA KUIN SE ON SAATAVILLA”. APPLE JA SEN KONSERNIYHTIÖT, TYTÄRYHTIÖT, JOHTAJAT, HALLITUKSEN JÄSENET, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, YHTEISTYÖKUMPPANIT JA LISENSOIJAT NIMENOMAISESTI SULKEVAT POIS KAIKKI NIMENOMAISET JA HILJAISET TAKUUT, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA SOVELTUVUUTTA KAUPANKÄYNTIIN, SOPIVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN JA LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT TAKUUT. ERITYISESTI APPLE JA SEN KONSERNIYHTIÖT, TYTÄRYHTIÖT, JOHTAJAT, HALLITUKSEN JÄSENET, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, YHTEISTYÖKUMPPANIT JA LISENSOIJAT EIVÄT TAKAA, ETTÄ (I) PALVELU VASTAISI VAATIMUKSIASI; (II) PALVELUN KÄYTTÖSI OLISI OIKEA-AIKAISTA, KESKEYTYKSETÖNTÄ, TURVALLISTA TAI VIRHEETÖNTÄ; (III) MIKÄÄN SINUN PALVELUN JOHDOSTA SAAMASI TIETO OLISI OIKEELLISTA TAI LUOTETTAVAA; TAIKKA (IV) MITÄÄN PUUTTEITA TAI VIKOJA SINULLE PALVELUN OSANA TARJOTTAVASSA OHJELMISTOSSA KORJATTAISIIN.

APPLE EI TAKAA, ETTÄ PALVELUSSA EI ESIINTYISI MENETYKSIÄ, KORRUPTOITUMISTA, HYÖKKÄYKSIÄ, VIRUKSIA, HÄIRITSEMISTÄ, HAKKEROINTIA TAI MUITA TIETOTURVAAN KOHDISTUVIA TUNKEUTUMISIA, JA APPLE SULKEE POIS KAIKEN NIIHIN LIITTYVÄN VASTUUNSA.

KÄYTÄT KAIKKEA PALVELUN KAUTTA LADATTAVAA TAI MUUTEN HANKITTUA AINEISTOA OMASTA HARKINNASTASI JA OMALLA VASTUULLASI JA OLET YKSIN VASTUUSSA KAIKISTA TÄLLAISEN AINEISTON LATAAMISESTA AIHEUTUVISTA VAURIOISTA LAITTEELLASI TAI TIETOKONEELLASI TAI TIETOJEN MENETYKSISTÄ. PALVELUA EI OLE SUUNNITELTU KÄYTETTÄVIKSI TILANTEISSA TAI YMPÄRISTÖISSÄ, JOISSA PALVELUN TOIMINTAHÄIRIÖ TAI AIKAVIIVE TAI NIIDEN TARJOAMAN SISÄLLÖN, DATAN TAI TIETOJEN VIRHE TAI EPÄTARKKUUS SAATTAA AIHEUTTAA KUOLEMAN, HENKILÖVAHINGON TAI VAKAVAN FYYSISEN TAI YMPÄRISTÖHAITAN.

VASTUUN RAJOITUS

JOTKIN OIKEUSTOIMIALUEET EIVÄT SALLI PALVELUNTARJOAJIEN VASTUUN POIS SULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA. SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELTUVA LAKI NIMENOMAAN KIELTÄÄ TÄLLAISET POISSULKEMISET TAI RAJOITUKSET, JOTKIN ALLA MAINITUISTA POISSULKEMISISTA TAI RAJOITUKSISTA EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

APPLE TARJOAA PALVELUA KOHTUULLISELLA HUOLELLISUUDELLA JA TAIDOLLA. SEURAAVAT RAJOITUKSET EIVÄT KOSKE MENETYSTÄ, JOKA JOHTUU (A) SIITÄ, ETTÄ APPLE EI OLE ONNISTUNUT KÄYTTÄMÄÄN KOHTUULLISTA HUOLELLISUUTTA JA TAITOA; (B) APPLEN TÖRKEÄSTÄ TUOTTAMUKSESTA, TAHALLISESTA RIKKOMUKSESTA TAI PETOKSESTA; TAI (C) KUOLEMASTA TAI HENKILÖVAHINGOSTA.

APPLE, SEN TYTÄRYRITYKSET, SITÄ LÄHELLÄ OLEVAT YRITYKSET, SEN JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, YHTEISTYÖKUMPPANIT JA LISENSOIJAT EIVÄT VASTAA SINULLE MISTÄÄN SUORISTA, VÄLILLISISTÄ, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SEURAAMUKSELLISISTA TAI ESIMERKKILUONTEISISTA VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ, MUKAAN LUKIEN MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA MENETETYT VOITOT TAI LIIKEARVO, KÄYTTÖ TAI DATA, KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN KUSTANNUKSET JA MUUT AINEETTOMAT MENETYKSET (VAIKKA APPLEA OLISI VAROITETTU NIIDEN MAHDOLLISUUDESTA), JOTKA AIHEUTUVAT: (I) PALVELUN KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ PALVELUA; (II) PALVELUUN TEHTÄVISTÄ MUUTOKSISTA TAI PALVELUN TAI SEN OSAN VÄLIAIKAISESTA TAI PYSYVÄSTÄ LAKKAUTTAMISESTA (III) TIEDONSIIRTOJESI TAI TIETOJESI LUVATTOMASTA KÄYTÖSTÄ TAI MUUTTAMISESTA; (IV) TIEDONSIIRTOJESI TAI TIETOJESI POISTUMISESTA, VIOITTUMISESTA TAI TALLENTAMISEN JA/TAI LÄHETTÄMISEN TAI VASTAANOTTAMISEN EPÄONNISTUMISESTA PALVELUSSA TAI SEN KAUTTA; (V) KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VÄITTÄMISTÄ TAI TOIMINNASTA PALVELUSSA; JA (VI) MISTÄ TAHANSA MUUSTA PALVELUUN LIITTYVÄSTÄ SEIKASTA.

VASTUUNVAPAUTUS

Sitoudut puolustamaan Applea, sen tytäryrityksiä ja sitä lähellä olevia yrityksiä, johtajia, toimihenkilöitä, työntekijöitä, edustajia, yhteistyökumppaneita, hankkijoita ja lisensoijia ja vapauttamaan nämä vastuusta ja suojaamaan näitä menetyksiltä ja vahingoilta koskien kaikkia kolmannen osapuolen vaatimuksia, kohtuulliset asianajokulut mukaan lukien, seuraaviin liittyen tai seuraavista aiheutuen: (a) Palvelun kautta lähettämäsi, julkaisemasi, välittämäsi tai muulla tavoin saataville asettamasi Sisältö; (b) Palvelun käyttösi; (c) tämän Sopimuksen rikkomisesi; (d) Applen käynnistämä oikeustoimi osana tätä Sopimusta koskevan epäillyn rikkomuksen tutkintaa tai Applen havaitsema tai toteama tämän Sopimuksen rikkomus, tai (e) se, että olet loukannut toisen oikeuksia. Tämä tarkoittaa, että et voi nostaa syytettä Applea, sen tytäryrityksiä ja sitä lähellä olevia yrityksiä, johtajia, toimihenkilöitä, työntekijöitä, edustajia, yhteistyökumppaneita, sopimuskumppaneita tai lisensoijia vastaan sen perusteella, että Apple päättää poistaa jonkin tiedon tai Sisällön taikka kieltäytyy käsittelemästä joitain tietoja tai Sisältöjä, varoittaa sinua, keskeyttää tai sulkee pääsysi Palveluun tai ryhtyy johonkin muuhun toimenpiteeseen epäillyn rikkomuksen tutkinnan aikana, tai seurauksena siitä, että Apple on päätynyt siihen toteamukseen, että tätä Sopimusta koskeva rikkomus on tapahtunut. Tämä oikeudesta luopumista ja korvausvastuuta koskeva sopimusehto koskee kaikkia tässä Sopimuksessa kuvattuja tai käsiteltyjä rikkomuksia. Tämä velvollisuus pysyy voimassa myös tämän Sopimuksen ja/tai Palvelun käyttösi päätyttyä tai umpeuduttua. Kannat vastuun kaikesta Tililläsi tapahtuvasta Palvelun käytöstä, ja tämä Sopimus koskee kaikkea Tilisi käyttöä. Sitoudut noudattamaan tätä Sopimusta ja puolustamaan Applea ja suojaamaan sitä menetyksiltä ja vahingoilta koskien kaikkia vaatimuksia, jotka seuraavat Tilisi käytöstä riippumatta siitä, oletko antanut valtuutuksen käyttöön.

X. YLEISTÄ

A. llmoitukset

Apple voi toimittaa sinulle Palvelua koskevia ilmoituksia, mukaan lukien ilmoitukset tämän Sopimuksen muutoksista, sähköpostitse iCloud-osoitteeseesi (ja/tai antamiisi Tiliisi liittyviin vaihtoehtoisiin sähköpostiosoitteisiin), iMessagella tai tekstiviestillä, tavallisella postilla tai julkaisemalla ilmoituksen verkkosivustollaan ja/tai Palvelussa.

B. Sovellettava laki

Lukuun ottamatta seuraavissa kappaleissa nimenomaisesti mainittuja poikkeuksia, tätä Sopimusta sekä suhdetta sinun ja Applen välillä määräävät Kalifornian osavaltion lait, huomioimatta lakien ristiriitaisuutta koskevia osia. Sinä ja Apple hyväksytte kohdallanne Santa Claran piirikunnassa Kaliforniassa sijaitsevat tuomioistuimet ainoiksi toimivaltaisiksi tuomioistuimiksi kaikissa tähän Sopimukseen liittyvissä riita- ja vaatimusasioissa. Jos (a) et ole Yhdysvaltain kansalainen; (b) et asu Yhdysvalloissa; (c) et käytä Palvelua Yhdysvalloista; ja (d) olet jonkin jäljempänä nimetyn valtion kansalainen, hyväksyt, että kaikkia tähän Sopimukseen liittyviä riita- ja vaatimusasioita määrää jäljempänä esitetyn alueen tilanteeseen sovellettava laki, huomioimatta lakien ristiriitaa koskevia säännöksiä, ja hyväksyt peruuttamattomasti kyseisen jäljempänä nimetyn valtion, läänin tai muun hallinnollisen alueen tuomioistuimen ei-yksinoikeudellisen toimivaltaisuuden.

Jos olet minkä tahansa Euroopan unionin valtion tai Sveitsin, Norjan tai Islannin kansalainen, määräävänä lakina ja oikeudenkäyntipaikkana ovat asuinpaikkasi lait ja tuomioistuimet.

Jos olet Japanin kansalainen, määräävänä lakina on Japanin lait ja oikeudenkäyntipaikkana Japanin Tokio.

Tähän Sopimukseen ei sovelleta YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevaa yleissopimusta (United Nations Convention on the International Sale of Goods).

C. Koko sopimus

Tämä Sopimus muodostaa sopimuksesi Applen kanssa kokonaisuudessaan, määrää Palvelun käyttöäsi ja korvaa täysin kaikki aikaisemmat tähän Palveluun liittyvät sopimuksesi Applen kanssa. Sinua saattavat koskea myös lisäsopimusehdot liittyen Applea lähellä olevan yrityksen palveluihin, kolmansien osapuolten sisältöön ja kolmansien osapuolten ohjelmistoihin. Jos jokin tämän Sopimuksen osa todetaan pätemättömäksi tai sellaiseksi, ettei sitä voida pakottaa täytäntöönpantavaksi, osaa tulkitaan sovellettavan lain mukaisesti mahdollisimman tarkasti osapuolten alkuperäisiä tarkoituksia vastaavasti ja muilta osin ehdot pysyvät täysin voimassa. Jos Apple ei vaadi jonkin tämän Sopimuksen mukaisen oikeutensa tai ehdon toteuttamista, se ei tarkoita oikeudesta tai ehdosta luopumista. Ellei tässä Sopimuksessa nimenomaisesti toisin mainita, kolmannet osapuolet eivät voi olla tämän sopimuksen edunsaajina.

D. ”Apple” tarkoittaa tässä Sopimuksessa:

• Apple Inc., osoite One Apple Park Way, Cupertino, California, Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikassa sijaitseville käyttäjille (pois lukien Kanada) sekä Yhdysvaltain, Ranskan tai Ison-Britannian hallitsemilla alueilla Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja Karibian alueella sijaitseville käyttäjille;

• Apple Canada Inc., osoite 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada, Kanadassa tai sen hallitsemilla alueilla sijaitseville käyttäjille;

• iTunes K.K., osoitteessa Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo, Japanissa sijaitseville käyttäjille tämän Sopimuksen osioita III, IX ja X koskien; Muita tämän Sopimuksen ehtoja koskien, mukaan lukien osiot IX ja X, ”Apple” on Apple Inc., osoitteessa 1 Infinite Loop, Cupertino, California, Japanissa sijaitseville käyttäjille;

• Apple Pty Limited, osoitteessa Levels 2-B, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa, mukaan lukien niiden hallitsemat saaret, muut alueet ja niiden alaiset lainkäyttöalueet, sijaitseville käyttäjille; ja

• Apple Distribution International Ltd., osoitteessa Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland, kaikille muille käyttäjille. 

SÄHKÖISET SOPIMUKSET

Palvelun käyttämisesi sisältää mahdollisuuden solmia sopimuksia ja/tai tehdä ostotoimia sähköisesti. OLET TIETOINEN SIITÄ, ETTÄ SÄHKÖISET LÄHETYKSESI MUODOSTAVAT SUOSTUMUKSESI JA TAHDONILMAISUSI SITOUTUA NÄIN SYNTYVÄÄN SOPIMUKSEEN SEKÄ MAKSAA SOPIMUKSISTA JA OSTOKSISTA. SUOSTUMUKSESI JA TAHDONILMAISUSI SÄHKÖISTEN LÄHETYSTEN AIKAANSAAMAAN SITOUMUKSEEN SOVELTUU KAIKKIIN TIETOIHIN, JOTKA LIITTYVÄT SINUN TÄSSÄ PALVELUSSA TEKEMIISI OSTOTAPAHTUMIIN, MUKAAN LUKIEN PERUUTUKSIA, MENETTELYTAPOJA, SOPIMUKSIA JA SOVELLUKSIA KOSKEVIIN ILMOITUKSIIN. Pääsy sähköisiin tietoihin ja niiden säilyttäminen saattaa edellyttää tiettyä laitteistoa ja ohjelmistoa, jotka ovat yksin sinun vastuullasi.

Tarkistettu: 19. syyskuuta 2019