TestFlightin palveluehdot

Yhteenveto avaintermeistä:

* Kaatumislokit ja tilastotiedot kunkin beta-apin käytöstäsi toimitetaan automaattisesti Applelle ja ohjelman tarjoajalle osana TestFlightia.

* Voit lähettää ehdotuksia ja ideoita beta-apin ohjelman tarjoajalle.

* Beta-apit voivat kaatua, mistä voi seurata kyseisten beta-apien datan menetys.

* Jos sinulla on jo ohjelman täysi versio, beta-apin asennuksesta voi seurata datan menetys.

* Voit lopettaa beta-apin betatestiin osallistumisen poistamalla beta-apin laitteeltasi.

-----

TestFlight-palvelun ("TestFlight") käyttöäsi, mukaan lukien TestFlightin kautta ladattujen julkaisua edeltävien iPhone-, iPad-, Apple Watch- ja Apple TV -ohjelmien ("beta-apit") betatestaus, koskevat seuraavat käyttöehdot ("TestFlightin palveluehdot"). Paitsi mitä jäljempänä erityisesti todetaan, alueesi täydet Applen mediapalveluiden käyttöehdot soveltuvat ja täten sisällytetään viittauksella, ja määritetyillä termeillä on Applen mediapalveluiden käyttöehdoissa määritetyt merkitykset, jollei näissä käyttöehdoissa toisin todeta. Näissä TestFlightin palveluehdoissa termi "lisensoitu ohjelma" sisältää beta-apit. Katso Applen mediapalveluiden käyttöehdot: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/

Betatestaajien erityisehdot

Alle 13-vuotiaat lapset, tai vastaavaa vähimmäisikää nuoremmat kyseisellä lainkäyttöalueella, eivät saa käyttää TestFlightia. Jos olet 13-vuotias, tai vastaavan vähimmäisiän täyttänyt kyseisellä lainkäyttöalueella, tai vanhempi mutta alle 18-vuotias, sinun pitää lukea tämä sopimus vanhempasi tai huoltajasi kanssa sen varmistamiseksi, että sinä ja vanhempasi tai huoltajasi ymmärrätte seuraavat ehdot ja hyväksytte ne.

TestFlight on suunniteltu auttamaan kolmannen osapuolen kehittäjiä (”ohjelman tarjoajat”) betatestaamaan ja parantamaan julkaisua edeltävien iPhone-, iPad-, Apple Watch- ja Apple TV -ohjelmiensa toimintaa ja tarjoamaan betatestaajille beta-apeja. Jos ohjelman tarjoaja valtuuttaa sinut toimimaan betatestaajana ja päätät ladata vastaavan beta-apin ohjelman tarjoajalta TestFlightin kautta, niin, edellyttäen, että hyväksyt nämä TestFlightin palveluehdot, ohjelman tarjoaja myöntää sinulle rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, ei-alilisensoitavan lisenssin sellaisen beta-apin sekä kaikkien siihen liittyvien verkosta saatavien oppaiden käyttämiseen ja lataamiseen, jonka betatestaajaksi sinut on valittu, ainoastaan betatestaustarkoituksessa rajoitetuksi ajaksi ja näiden TestFlightin palveluehtojen mukaisesti.

Sinun ja ohjelman tarjoajan välillä, ja edellä määritellystä rajoitetusta lisenssistä riippumatta, ohjelman tarjoaja omistaa kaikki oikeudet beta-apiin, mukaan lukien rajoituksitta immateriaalioikeudet. Suurimmassa lain sallimassa laajuudessa sinulla ei ole oikeutta: (a) muuttaa, takaisinmallintaa, purkaa tai hajottaa beta-apia; (b) vuokrata, liisata, lainata, myydä, alilisensoida, jaella, lähettää tai muuten siirtää mitään beta-apia; (c) tehdä kopioita beta-apista tai muuten jäljentää sitä tai (d) näyttää mitään beta-apia valtuuttamattomille kolmansille osapuolille ilman ohjelman tarjoajan valtuutusta.

Sitoudut näkemään kohtuullista vaivaa minkä tahansa beta-apin betatestaamisessa.

Vakuutat ymmärtäväsi, että beta-apit ovat julkaisua edeltäviä alfa- tai beta-apeja ja että ne voivat olla puutteellisia tai voivat sisältää virheitä tai epätarkkuuksia. Älä käytä beta-apeja kaupallisessa käyttöympäristössä tai pidä siinä tärkeitä tietoja. Varmuuskopioi kaikki tiedot ennen minkään beta-apin käyttöä Apple-tuotemerkin laitteessa. Apple tai ohjelman tarjoaja eivät ole vastuussa mistään beta-apien käytöstä aiheutuvista kustannuksista, kuluista tai muista veloista, mukaan lukien rajoittamatta ohjelmistojen, tietojen tai datan vahingoittuminen, katoaminen tai vioittuminen. Lisäksi beta-apit eivät välttämättä ole yhteensopivia tuotantosovellusten kanssa. Jos sinulla on jo beta-apin tuotantoversio asennettuna Apple-merkkiseen laitteeseen, varmuuskopioi tällaiseen ohjelmaan liittyvä data ennen betaversion asentamista, koska tiedot saattavat vioittua tai kadota saman sovelluksen eri versioiden välillä. Nimenomaisesti ymmärrät ja hyväksyt, että käytät beta-apeja täysin omalla vastuullasi.

Lisäksi, jos laitteellasi on jo asennettuna ohjelman täysi versio ja asennat saman beta-apin, ohjelmatietosi voivat vioittua tai kadota eikä niitä välttämättä voi palauttaa. Varmuuskopioi tiedot ennen beta-apin asentamista. Yksinomaan beta-apin testaustarkoituksia varten ja vain sellaisen testin keston ajan kaikki beta-apissa tehdyt ohjelman sisäiset ostot annetaan saatavillesi ilmaiseksi eikä niitä veloiteta tililtäsi. Jos ostat tai lataat ohjelman App Storesta, tiedot eivät välttämättä pysy saatavilla täydestä versiosta. Suosittelemme varmuuskopioimaan tiedot ennen beta-apin poistamista tai täyden version ostamista App Storesta.

Applen ja/tai kolmannen osapuolen kehittäjien tarjoamat beta-apit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla kielillä tai kaikissa maissa, eikä Apple anna mitään takuuta siitä, että beta-apit ovat tarkoituksenmukaisia tai saatavilla käytettäviksi missä tahansa tietyssä paikassa. Siltä osin kuin päätät käyttää beta-apeja TestFlightin kautta, teet sen omasta aloitteestasi ja olet vastuussa kaikkien sovellettavien lakien noudattamisesta. Beta-apit ovat aikarajoitettuja ja TestFlight voi muuttaa, rajoittaa tai lopettaa pääsyn beta-apeihin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta tai vastuuta sinua kohtaan. Ymmärrät ja hyväksyt lisäksi, että tietyt tiedot TestFlightin kautta ladatusta beta-apista eivät ehkä ole saatavilla ennen latausta. Näitä voivat olla muiden ohella beta-apin ikäluokitus, vähimmäislaitevaatimukset ja beta-apin sisältä ostettavien kohteiden (ts. ohjelman sisäisten ostojen) saatavuus. Lataamalla beta-apin suostut käyttämään beta-apia ilman sellaisia tietoja ja selvityksiä.

Ymmärrät ja hyväksyt, että et saa mitään korvausta minkään beta-apin arvioinnista tai mistään betapanoksesta, ja maksat itse kaikki kulut, joita TestFlightin ja mahdollisten beta-apien käytöstä aiheutuu (esim. mobiilioperaattorin maksut ja tiedonsiirtokulut). Lisäksi ymmärrät ja hyväksyt, että sellaisen beta-apin sisältö ja sinun sellaisen beta-apin käyttö, joka ei ole vielä julkisesti saatavilla, katsotaan luottamukselliseksi, jollei ohjelman tarjoaja nimenomaan valtuuta julkistamista. Sitoudut pitämään beta-apin luottamuksellisena ja käsittelemään sitä luottamuksellisena, esim. et jaa sitä muiden kanssa, joilla ei ole beta-apia asennettuna.

Jos sinulla on valitus beta-apista, ota suoraan yhteyttä ohjelman tarjoajaan. Ymmärrät ja hyväksyt, että ohjelman tarjoaja, ei Apple, on täysin vastuussa mistä tahansa beta-apista, ellei Apple ole tällaisen beta-apin lisenssinantaja.

Betatestaustiedot ja betapalaute

Kun käytät beta-apia TestFlightin kautta, Apple ja ohjelman tarjoaja keräävät automaattisesti kaatumislokit ja käyttötiedot (”betatestaustiedot”) etkä voi kieltäytyä betatestaustietojen keräämisestä.

TestFlight tarjoaa myös mahdollisuuden lähettää kirjallista tai visuaalista palautetta (esim. kuvakaappauksia ja kommentteja) beta-apista Applelle ja/tai ohjelman tarjoajille (betapalaute). Jos lähetät betapalautetta, ymmärrät ja hyväksyt sen, että teet sen omasta aloitteestasi ja että ohjelman tarjoajalla (mukaan lukien Apple, jos kyseessä on Applen beta-api) on oikeus käyttää betapalautetta alla esitetyllä tavalla. Vakuutat ohjelman tarjoajalle, että sinulla on kaikki tarvittavat oikeudet antaa betapalautetta ja myönnät oikeudet ohjelman tarjoajalle.

Ohjelman tarjoaja voi käyttää betatestaustietoja ja betapalautetta parantaakseen sovelluksiaan ja niihin liittyviä tuotteita ja voi olla sinuun yhteydessä beta-apin käyttöösi liittyen. Ohjelman tarjoajan betatestaustietojen ja betapalautteen käyttö edellyttää Applen asettamia rajoituksia ja vaatimuksia, jotka on esitetty Applen kehittäjäohjelman käyttöoikeussopimuksessa ja sovellustarjoajan tietosuojakäytännössä. Apple voi käyttää betatestaustietoja parantaakseen tuotteitaan ja palveluitaan.

Betatestaustiedot ja betapalaute voivat sisältää henkilötietoja ja tietoja laitteestasi, mukaan lukien rajoittamatta erilaisia yksilöllisiä laitetunnisteita, laitteisto- ja käyttöjärjestelmäspesifikaatioita, tehokkuustilastoja ja tietoja laitteen, järjestelmän ja sovellusohjelmiston käytöstäsi, tietoja verkosta ja oheislaitteista. Kun käytät TestFlightia ja beta-apia, yksityiskohtia annetaan siitä, mitä tietoja lähetetään Applelle ja ohjelman tarjoajalle, ja miten tietoja voidaan käyttää. Lisätietoja on osoitteessa https://testflight.apple.com/#privacy-data . Apple käsittelee tietojasi aina tietosuojakäytäntömme mukaisesti, jota voi tarkastella osoitteessa https://www.apple.com/legal/privacy/.

Apple on sitoutunut monimuotoisuuteen ja turvallisen ja häirinnästä vapaan kokemuksen tarjoamiseen kaikille. Betapalautteen tulee olla kunnioittavaa, eikä siihen tule sisältyä loukkaavaa, pahantahtoista tai halveksuvaa kirjoitusta, kuvia tai kuvakaappauksia.

Ymmärrät ja hyväksyt lisäksi, että tietyt tiedot TestFlightin kautta ladatusta beta-apista eivät ehkä ole saatavilla ennen latausta. Näitä voivat olla muiden ohella beta-apin ikäluokitus, vähimmäislaitevaatimukset ja beta-apin sisältä ostettavien kohteiden (ts. ohjelman sisäisten ostojen) saatavuus. Lataamalla beta-apin suostut käyttämään beta-apia ilman sellaisia tietoja ja selvityksiä.

EI TAKUUTA

NIMENOMAISESTI YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ TESTFLIGHTIN JA MINKÄ TAHANSA TESTFLIGHTIN KAUTTA HANKITUN BETA-APIN KÄYTTÖ TAPAHTUU YKSIN OMALLA RISKILLÄSI JA ETTÄ KOKO RISKI TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SUORITUSKYVYSTÄ, TARKKUUDESTA JA VAIVASTA ON ITSELLÄSI. BETA-APEISSA VOI OLLA OHJELMISTO-, PALVELU- JA MUITA VIRHEITÄ JA OMA TESTFLIGHTIN JA/TAI TESTFLIGHTIN KAUTTA LADATTUJEN BETA-APIEN KÄYTTÖSI EI EHKÄ OLE JATKUVASTI SAATAVILLA, VIRHEETÖNTÄ TAI VAPAATA VIRUKSISTA TAI MUUSTA HAITALLISESTA KOODISTA EIKÄ VÄLTTÄMÄTTÄ TALLENNA DATAA TARKASTI TAI LAINKAAN. TESTFLIGHTIN JA TESTFLIGHTIN KAUTTA LADATTUJEN BETA-APIEN OMINAISUUKSIA JA TOIMINNALLISUUTTA VOIDAAN MUUTTAA JA NE VOIVAT LAKATA OLEMASTA SAATAVILLA KOSKA TAHANSA ILMOITUKSEN MUKAAN TAI ILMAN ILMOITUSTA. LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA TESTFLIGHT, TESTFLIGHTIN KAUTTA HANKITUT BETA-APIT JA KAIKKI TESTFLIGHTIN JA/TAI SELLAISTEN BETA-APIEN KAUTTA TARJOTUT PALVELUT TARJOTAAN ”SELLAISENAAN” JA ”KUIN SAATAVILLA”, KAIKKINE VIRHEINEEN JA ILMAN TAKUUTA, JA APPLE JA OHJELMAN TARJOAJA TÄTEN KIISTÄVÄT KAIKKI TAKUUT JA EHDOT, NIIN SUORAT KUIN EPÄSUORAT TAI LAKISÄÄTEISET, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA EPÄSUORAT TAKUUT JA/TAI EHDOT KAUPPAKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, TARKKUUDESTA, HILJAISESTA NAUTITTAVUUDESTA JA KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUKSIEN KUNNIOITTAMISESTA, TESTFLIGHTIN, BETA-APIEN JA PALVELUJEN SUHTEEN. APPLE JA OHJELMAN TARJOAJA EIVÄT TAKAA, ETTEI NAUTINTOSI TESTFLIGHTISTA JA/TAI BETA-APISTA HÄIRIINNY, ETTÄ TESTFLIGHTIN JA/TAI BETA-APIN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT TAI TARJOAMAT PALVELUT TÄYTTÄVÄT VAATIMUKSESI, ETTÄ BETA-APIN TAI TESTFLIGHTIN TOIMINTA ON KESKEYTYMÄTÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ TAI ETTÄ BETA-APIN TAI TESTFLIGHTIN VIRHEET KORJATAAN. MITKÄÄN OHJELMAN TARJOAJAN TAI SEN VALTUUTETUN EDUSTAJAN SUULLISESTI TAI KIRJALLISESTI ANTAMAT TIEDOT EIVÄT MUODOSTA TAKUUTA. MIKÄLI BETA-API TAI TESTFLIGHT OSOITTAUTUU VIALLISEKSI, VASTAAT KAIKEN TARVITTAVAN HUOLLON TAI KORJAUKSEN KAIKISTA KUSTANNUKSISTA. JOTKIN OIKEUDENKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI EPÄSUORIEN TAKUIDEN KIELTÄMISTÄ TAI KULUTTAJAN LAKISÄÄTEISTEN OIKEUKSIEN RAJOITTAMISTA, JOTEN YLLÄ MAINITUT KIELTÄMINEN TAI RAJOITTAMISET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA.

Päättäminen

Voit päättää osallistumisesi tietyn beta-apin betatestaukseen poistamalla beta-apin laitteeltasi. Beta-apin poistaminen laitteelta poistaa myös kaiken datan, jonka olet luonut beta-apissa ja voi poistaa myös kaiken datan, joka on luotu ohjelman aikaisemmin asennetussa täydessä versiossa. Beta-apin poistaminen ei poista betatestaustietoja tai betapanosta, jotka sinä, TestFlight tai beta-api on jo toimittanut ohjelman tarjoajalle ja Applelle. Jos haluat pyytää henkilötietojesi poistamista, ota suoraan yhteyttä ohjelman tarjoajaan tai Appleen. Apple ja/tai ohjelman tarjoaja pidättävät itsellään oikeuden lopettaa osallistumisesi beta-apin betatestaukseen milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Osallistuminen voidaan lopettaa esimerkiksi sellaisessa tapauksessa, että annat ohjelman tarjoajalle betapalautetta, joka sisältää loukkaavia ja sopimattomia kuvia.

03/06/2019