Lailliset huomautukset

Sivuston omistajuus; sitoutuminen Käyttöehtoihin
Nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) koskevat Applen verkkosivustoa osoitteessa www.apple.com ja kaikkia www.apple.com-sivustoon liittyviä sivustoja, jotka on siihen linkittänyt Apple tai Applen haarayhtiö tai kumppani, mukaan lukien Applen sivustot eri maissa (yhdessä ”Sivusto”). Sivusto on Apple Inc:in (”Apple”) ja sen lisenssinantajien omaisuutta. KÄYTTÄMÄLLÄ SIVUSTOA SITOUDUT NÄIHIN KÄYTTÖEHTOIHIN. JOS ET HYVÄKSY EHTOJA, ÄLÄ KÄYTÄ SIVUSTOA.

Apple pidättää itsellään oikeuden oman harkintansa mukaan muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa näiden Käyttöehtojen osia milloin tahansa. On sinun vastuullasi on tarkistaa ajoittain Käyttöehtojen mahdolliset muutokset. Jos jatkat Sivuston käyttämistä muutosten julkaisemisen jälkeen, se tarkoittaa, että hyväksyt muutokset ja sitoudut niihin. Niin kauan kun noudatat näitä Käyttöehtoja, Apple antaa sinulle henkilökohtaisen, ei-yksinoikeudellisen, ei-siirrettävän, rajoitetun oikeuden käydä sivustolla ja käyttää sitä.

Sisältö
Kaikki teksti, grafiikat, käyttöliittymät, visuaaliset käyttöliittymät, valokuvat, tavaramerkit, logot, äänet, musiikki, taide ja tietokonekoodi (yhdessä ”Sisältö”), mukaan lukien rajoituksetta Sisällön suunnittelu, rakenne, koordinointi, ilmaisu, ulkoasu, tuntuma ja asettelu, kuuluu Applelle ja on Applen hallitsemaa tai Applen käyttöösi lisensoimaa, ja sitä suojaavat ulkoista ilmiasua, tekijänoikeuksia, patentteja ja tavaramerkkejä koskevat lait sekä monet muut immateriaalioikeutta ja epäoikeudenmukaista kilpailua koskevat lait.

Lukuun ottamatta näissä Käyttöehdoissa nimenomaisesti sallittuja tapauksia mitään Sivuston tai Sisällön osaa ei saa kopioida, toisintaa, julkaista uudelleen, ladata, lähettää julkaistavaksi, esittää julkisesti, koodata, kääntää, lähettää tai levittää millään tavalla mukaan lukien ”peilaaminen” millekään toiselle tietokoneelle, palvelimelle, verkkosivustolle tai muuhun julkaisu- tai levityskanavaan tai millekään kaupalliselle yritykselle ilman Applen nimenomaista kirjallista etukäteissuostumusta.

Voit käyttää Applen tuotteita ja palveluita koskevia tietoja (kuten tietolomakkeita, tietokanta-artikkeleita yms.), jotka Apple on tarkoituksella tarjonnut sivustolta haettaviksi edellyttäen, että (1) et poista mitään omistusoikeiuteen liittyvää tietoa mistään kyseisten dokumenttien kopioista, (2) käytät kyseisiä tietoja ainoastaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tiedonhankintatarkoitukseen etkä kopioi kyseistä tietoa tai lähetä sitä julkaistavaksi millekään verkossa olevalle tietokoneelle tai lähetä sitä missään mediassa (3) et tee muutoksia kyseiseen tietoon ja (4) et esitä mitään lisäväitteitä tai -takuita kyseisiin dokumentteihin liittyen.

Sivuston käyttösi
Et saa käyttää mitään ”syvälinkkejä”, ”page-scrape”-tekniikkaa, ”robottia” tai muuta automaattista laitetta, ohjelmaa, algoritmia tai menetelmää tai samanlaista tai vastaavaa manuaalista prosessia minkään Sivuston tai Sisällön osan saavuttamiseen, hankkimiseen, kopiomiseen tai seuraamiseen tai millään tavoin toisintaa tai kiertää Sivuston tai minkään Sisällön navigointirakennetta tai esitystapaa saadaksesi tai yrittääksesi saada mitään materiaalia, dokumentteja tai tietoa millään muilla kuin Sivuston kautta tarkoituksellisesti tarjotuilla keinoilla. Apple pidättää itsellään oikeuden estää kaiken tällaisen toiminnan.

Et saa yrittää päästä luvattomasti mihinkään Sivuston osaan tai ominaisuuteen tai mihinkään muuhun Sivustoon yhteydessä olevaan järjestelmään tai verkkoon tai millekään Applen palvelimelle tai mihinkään Sivuston kautta tarjottaviin palveluihin hakkeroimalla, salasanoja ”louhimalla” tai millään muilla laittomilla keinoilla.

Et saa luodata, skannata tai testata sivuston tai minkään siihen yhdistetyn verkon haavoittuvuuksia tai murtaa Sivuston tai minkään Sivustoon yhdistetyn verkon suojaus- tai todentamismenetelmiä. Et saa selvittää käänteiskyselyllä tai jäljittää tai yrittää jäljittää alkulähteeseensä mitään tietoja kenestäkään toisesta Sivuston käyttäjästä tai vierailijasta tai kenestäkään muusta Applen asiakkaasta, mukaan lukien kaikki Apple-tunnukset, jotka eivät kuulu sinulle, tai hyväksikäyttää Sivustoa tai mitään Sivustolla tai Sivuston kautta tarjottavaa palvelua tai tietoa millään tavalla, jonka tarkoituksena on paljastaa mitään tietoja, mukaan lukien rajoituksetta henkilöiden tunnistamistiedot ja henkilökohtaiset tiedot, jotka eivät ole omia, Sivuston tarjoamia tietojasi.

Sitoudut siihen, että et toimi tavalla, joka aiheuttaisi kohtuuttoman tai suhteettoman suuren kuormituksen Sivuston tai Applen järjestelmien tai verkkojen infrastruktuurille tai millekään Sivustoon tai Appleen yhteydessä oleville järjestelmille tai verkoille.

Sitoudut olemaan käyttämättä mitään laitetta, ohjelmistoa tai menettelyä häiritäksesi tai yrittääksesi häiritä Sivuston normaalia toimintaa tai mitään Sivustolla suoritettavia tapahtumia tai kenenkään muun Sivuston käyttöä.

Et saa väärentää otsakkeita tai manipuloida muilla tavoin tunnistetietoja pyrkiäksesi kätkemään minkään Applelle Sivustolla tai Sivuston kautta tai missään Sivustolla tai Sivuston kautta tarjottavassa palvelussa tai palvelun kautta lähettämäsi viestin tai siirron alkuperää.. Et saa teeskennellä olevasi kukaan toinen tai edustavasi ketään toista tai esiintyä kenään toisena henkilönä tai minään toisen tahona.

Et saa käyttää Sivustoa tai mitään Sisältöä mihinkään tarkoitukseen, joka on lain vastainen tai näiden Käyttöehtojen kieltämä tai tarjota minkään laittomien toimintojen tai muiden Applen tai muiden tahojen oikeuksia loukkaavien toimintojen suorittamista.

Ostokset; muut ehdot
Tuotteiden ja palveluiden ostoa sekä Sivuston tiettyjä osia tai ominaisuuksia, kuten kilpailuita, kampanjoita tai muita vastaavia, saattavat koskea lisäehdot. Kaikki sellaiset ehdot sisällytetään tällä maininnalla näihin Käyttöehtoihin. Sitoudut noudattamaan kyseisiä muita ehtoja, mukaan lukien sitoumus tarvittaessa vakuuttaa olevasi riittävän vanha käyttämään palvelua tai ominaisuutta. Jos nämä käyttöehdot ja tiettyä Sivuston osaa tai mitä tahansa Sivuston kautta tarjottavaa palvelua koskevat sille julkaistut ehdot ovat ristiriidassa, jälkimmäiset ehdot ovat voimassa koskien kyseisen Sivuston osan tai palvelun käyttöäsi.

Applen mahdolliset velvollisuudet tuotteitaan ja palveluitaan koskien määräytyvät ainoastaan niiden tarjoamista koskevien sopimusten perusteella, eikä mitään tällä Sivustolla pidä tulkita muutokseksi kyseisiin sopimuksiin..

Apple voi tehdä muutoksia mihin tahansa Sivustolla tarjottaviin tuotteisiin tai palveluihin tai niiden hintoihin milloin tahansa asiasta ilmoittamatta. Sivustolla oleva tuotteita ja palveluita koskeva materiaali saattaa olla vanhentunutta, eikä Apple sitoudu päivittämään Sivustolla olevaa tuotteita tai palveluita koskevaa materiaalia.

Lisäksi sivsuton käyttöäsi määräävät ja koskevat seuraavat ehdot, jotka tällä maininnalla sisällytetään näihin Käyttöehtoihin:

Kaikkia näistä pölitiikoista ja säännöistä voidaan ajoittain muuttaa, ja muutokset ovat voimassa heti, kun ne on julkaistu Sivustolla.

Tilit, salasanat ja turvallisuus
Tietyt Sivustolla tai sen kautta tarjottavat ominaisuudet tai palvelut voivat edellyttää sinulta käyttäjätilin avaamista (mukaan lukien Apple ID -tunnuksen ja -salasanan asettaminen). Olet yksin vastuussa tilitietojesi, salasana mukaan lukien, luottamuksellisuuden säilyttämisestä ja kaikesta tililläsi tapahtuvasta toiminnasta. Sitoudut ilmoittamaan Applelle heti kaikesta tilisi tai salasanasi luvattomasta käytöstä ja kaikista muista turvallisuusloukkauksista. Sinut voidaan kuitenkin asettaa vastuuseen menetyksistä, joita Applelle tai kenellekään muulle Sivuston käyttäjälle tai vierailijalle on aiheutunut siksi, että joku muu on käyttänyt Apple ID:täsi, salasanaasi tai tiliäsi.

Et saa milloinkaan käyttää kenenkään muun Apple ID:tä, salasanaa tai tiliä ilman kyseisen Apple ID:n, salasanan tai tilin haltijan nimenomaista lupaa ja suostumusta. Apple ei voit ottaa vastuuta eikä ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että et noudata näitä velvoitteita.

Yksityisyys
Applen yksityisyydesuojapolitiikka koskee tämän Sivuston käyttöä, ja sen ehdot sisällytetään tällä maininnalla näihin Käyttöehtoihin. Voit katsoa Applen yksityisyydensuojapolitiikan osoittamalla tähän. Käyttäessäsi Sivustoa osoitat lisäksi tiedostavasi ja hyväksyväsi, että tiedonsiirrot internetissä eivät ole koskaan täysin yksityisiä ja turvallisia. Ymmärrät, että kaikki Sivustolle lähettämäsi viestit ja tiedot saattavat tulla muiden lukemiksi tai sieppaamiksi, vaikka tietty tiedonsiirto (esimerkiksi luottokorttitiedot) olisi erikseen mainittu lähetettäväksi salattuna.

Linkit muille sivustoille ja Applen Sivustolle
Sivustolla saattaa olla linkkejä muille, itsenäisten kolmansien osapuolten verkkosivustoille (Linkitetyt Sivustot). Linkit näille Linkitetyille Sivuostoille tarjotaan vierailijoille ainoastaan käyttöä helpottamaan. Tällaiset Linkitetyt Sivustot eivät ole Applen hallinnassa, eikä Apple ole vastuussa tai anna suosituksia koskien kyseisten Linkitettyjen Sivustojen sisältöä, mukaan lukien kaikki kyseisten Linkitettyjen Sivustojen sisältämä tieto ja materiaali. Sinun on päätetävä vuorovaikutuksestasi kyseisten Linkitettyjen Sivustojen kanssa oman harkintasi mukaan.

Vastuuvapautukset
APPLE EI LUPAA, ETTÄ SIVUSTO TAI MIKÄÄN SIVUSTON SISÄLTÖ, PALVELU TAI OMINAISUUS ON VIRHEETÖN TAI TOIMINNALTAAN KESKEYTYMÄTÖN TAI ETTÄ MAHDOLLISET VIAT TULLAAN KORJAAMAAN, TAI ETTÄ SIVUSTON KÄYTTÖSI JOHTAA TIETTYYN LOPPUTULOKSEEN. SIVUSTO JA SEN SISÄLTÖ TARJOTAAN ”SELLAISINAAN”. KAIKKI SIVUSTOLLA TARJOTTAVA TIETO VOI MUUTTUA ILMOITTAMATTA. APPLE EI VOI TAATA, ETTÄ SIVUSTOLTA HAKEMASI TIEDOSTOT JA MUU DATA EIVÄT SISÄLTÄISI VIRUKSIA TAI MUITA HAITTAOHJELMIA TAI TUHOISIA OMINAISUUKSIA. APPLE SANOUTUU IRTI KAIKISTA SUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI TAKUUT TÄSMÄLLISYYDESTÄ, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, KAUPALLISESTA KÄYTTÖKELPOISUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. APPLE SANOUTUU IRTI KAIKISTA VASTUISTA KOSKIEN KAIKKIEN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMIA, TEKEMÄTTÄ JÄTTÄMISIÄ JA TOIMINTAA SIVUSTON JA/TAI APPLEN PALVELUIDEN KÄYTTÖÖSI LIITTYEN TAI SEN YHTEYDESSÄ. OLET TÄYSIN VASTUUSSA SIVUSTOSI JA KAIKKIEN LINKITETTYJEN SIVUSTOJEN KÄYTÖSTÄSI. MIKÄLI OLET TYYTYMÄTÖN TÄHÄN SIVUSTOON TAI MIHINKÄÄN SISÄLTÖÖN, APPLE EI MYÖNNÄ MITÄÄN KORVAUKSIA, VAAN AINOA TARJOLLA OLEVA KORJAUSKEINO ASIAAN ON, ETTÄ LOPETAT SIVUSTON TAI KYSEISEN SISÄLLÖN KÄYTÖN. TÄMÄ KORVAUSTEN RAJOITUS SISÄLTYY OSAPUOLTEN VÄLISEEN SOPIMUKSEEN.

Yllä oleva vastuuvapautus koskee kaikkia vahinkoja, vastuita ja loukkaantumisia, jotka aiheutuvat toiminnan tai tiedonsiirron suorittamatta jättämisestä, virheestä, pois jäämisestä, keskeytyksestä, poistamisesta, viasta tai viiveestä tai tietokoneviruksesta, viestintälinjan toimimattomuudesta, varkaudesta, tuhoutumisesta tai luvattomasta pääsystä, muuntamisesta tai käytöstä, olipa kyse sopimuksen rikkomisesta, rikkomuksesta, laiminlyönnistä tai mistä tahansa muusta perusteesta.

Apple pidättää itsellään oikeuden tehdä mitä tahansa seuraavista milloin tahansa asiasta ilmoittamatta: (1) muokata Sivuston tai sen minkä tahansa osan toimintaa tai pääsyä niihin tai keskeyttää tai lopettaa Sivuston tai sen minkä tahansa osan toiminta tai pääsy niihin mistä tahansa syystä; (2) muokata tai muuttaa Sivustoa tai sen mitä tahansa osaa ja kaikkia sovellettavia politiikkoja tai sääntöjä tai ehtoja; ja (3) keskeyttää Sivuston tai sen minkä tahnsa osan toiminnan suorittaakseen tavallisia tai poikkeuksellisia ylläpitotoimia, virheiden korjauksia tai muita muutoksia varten.

Vastuun rajoitus
Sikäli kun sovellettava laki ei tätä rajoitusta estä, Apple ei ole missään tapauksiesa vastuussa sinulle mistään suorista, välillisistä, esimerkkiluonteisista, satunnaisista tai rangaistusluonteisista vahingoista, mukaan lukien voiton menetykset, vaikka Applea olisi varoitettu kyseisen vahingon mahdollisuudesta.

Jos näiden Käyttöehtojen muista ehdoista huolimatta Applen todetaaan olevan vastuussa sinulle mistä tahansa vahingosta tai menetyksestä, joka aiheutuu Sivuston tai minkä tahansa Sisällön käytöstäsi tai on millään tavoin yhteydessä niihin, Applen korvausvelvollisuus ei missään olosuhteissa ole suurempi kuin (1) tilausmaksujen tai vastaavien maksujen kokonaissumma, jonka olet maksanut mistä tahansa Sivuston palvelusta tai ominaisuudesta kuuden kuukauden aikana ennen alkuperäisen Applen vastaisen syytöksen tai vaatimuksen esittämispäivää (summaan ei lasketa Applen laitteisto- tai ohjelmistotuotteiden tai AppleCaren tai vastaavan tukiohjelman ostohintoja) tai (2) 100,00 Yhdysvaltain dollaria. Joillakin oikeustoimialueilla ei sallita vastuun rajoittamista, joten edellä oleva rajoitus ei ehkä koske sinua.

Applen vapauttaminen
Sitoudut vapauttamaan Applen, sen toimihenkilöt, johtajat, osakkeenomistajat, edeltäjät tai seuraajat intressien haltijoina, työntekijät, edustajat, haarayhtiöt ja kumppanit vastuusta ja suojaamaan näitä vahingoilta koskien kaikkia vaatimuksia, menetyksiä, vastuita, syytöksiä tai kustannuksia (mukaan lukien asianajokulut), joita jokin kolmas osapuoli vaatii tai esittää johtuen Sivuston käytöstäsi tai siihen liittyen.

Näiden käyttöehtojen rikkominen
Apple voi paljastaa hallussaan olevia tietoja sinusta (henkilöllisyytesi mukaan lukien), jos Apple päättää tällaisen tietojen paljastamisen olevan välltämätöntä minkään Sivuston käyttöösi liittyvän selvityksen tai valituksen yhteydessä tai siksi, että Apple pyrkii tunnistamaan jonkun, joka (tahallaan tai tahattomasti) saattaa vahingoittaa tai häiritä Applen oikeuksia tai omaisuutta tai Sivuston vierailijoiden tai käyttäjien – mukaan lukien Applen asiakkaat – oikeuksia tai omaisuutta, tai ottamaan yhteyttä tällaisen hänkilöön tai tai ryhtymään oikeudellisiin toimiin häntä vastaan. Apple pidättää itsellään oikeuden paljastaa milloin tahansa mitä tahansa tietoja, jotka se katsoo tarpeellisiksi paljastaa noudattaakseen lakia, määräyksiä, oikeudenkäynnin vaatimuksia tai viranomaisen pyyntöä. Apple voi myös paljastaa tietojasi, mikäli Apple katsoo, että sovellettava laki sallii sen tai edellyttää sitä, mukana lukien tietojen vaihtaminen muiden yritysten ja organisaatioiden kanssa kanssa huijauksilta suojautumista varten.

Ymmärrät ja hyväksyt, että Apple voi säilyttää mitä tahansa Sivuston kautta tai Sivustolla tai sen kautta tarjottavan palvelun kautta suorittamiasi tiedonsiirtoja tai viestintää ja voi myös paljastaa kyseistä dataa, jos laki niin vaati tai jos Apple katsoo, että tällainen säilyttäminen tai paljastaminen on perustellusti tarpeellista (1) oikeudenkäynnin vaatimusten noudattamiseksi, (2) näiden Käyttöehtojen noudattamisen varmistamikseksi, (3) jotta Apple voisi vastata syytteisiin, joiden mukaan jokin sellainen data loukkaa muiden oikeuksia tai (4) suojellakseen Applen, sen työntekijöiden, Sivuston käyttäjien tai vierailijoiden ja yleisön oikeuksia, omaisuutta ja henkilökohtaista turvallisuutta.

Hyväksyt, että Apple voi oman harkintansa mukaan ja asiasta ennakkoon ilmoittamatta lopettaa pääsysi Sivustolle ja/tai estää tulevan pääsysi sivustolle, jos Apple päättää, että olet loukannut näitä Käyttöehtoja tai muita sopimuksia tai ohjeita, joita Sivuston käyttöösi mahdollisesti liittyy. Hyväksyt myös sen, että mikä tahansa näiden Käyttöehtojen loukkauksesi muodostaa lain vastaisen tai epäoikeudenmukaisen liiketavan ja aiheuttaa Applelle sellaista korjaamatonta vahinkoa, jota raha ei riitä korvaamaan, ja suostut noudattamaan Applen vaatimusta asian korjaamisesta kiellolla tai velvoitteella tai muulla kohtuullisella tavalla, jonka Apple katsoo kyseiseesä tilanteessa tarpeelliseksi tai tarkoituksenmukaiseksi. Nämä korjauskeinot tulevat niiden korjauskeinojen lisäksi, joita Applelle ehkä kuuluu lain tai tuomiosituimen päätöksen perusteella.

Hyväksyt, että Apple voi oman harkintansa mukaan ja ilman ennakkoilmoitusta lopettaa pääsysi Sivustolle muun muassa seuraavista syistä (mutta niihin rajoittumatta) (1) lainvalvojan tai muun viranomaisen pyyntö, (2) sinun telkemäsi pyyntö (tilin poistaminen haltijan pyynnöstä) (3) Sivuston tai minkä tahansa Sivustolla tai sen kautta tarjottavan palvelun toiminnan loppuminen tai merkittävä muutos tai (4) odottamattomat tekniset ongelmat.

Jos Apple ryhtyy juridisiin toimiin sinua vastaan näiden Käyttöehtojen rikkomisen seurauksena, Applella on oikeus vaatia sinulta ja sinä sitoudut maksamaan Applelle kaikki kohtuulliset asianajokulut kaikkien muiden Applen mahdollisesti saamien korvausten lisäksi. Hyväksyt, että Apple ei ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle siitä, että Apple lopettaa pääsysi Sivustolle näiden Käyttöehtojen loukkauksen seurauksena.

Sovellettava laki; erimielisyyksien ratkaiseminen
Hyväksyt, että kaikkia Sivustolle pääsyysi tai Sovuston käyttöösi liittyviä asioita, mukaan lukien kaikki riita-asiat, määräävät Yhdysvaltain lait ja Kalifornia osavaltion lait lukuun ottamatta Kalifornian lainvalintaa koskevia säädöksiä. Hyväksyt omalta kohdaltasi toimivaltaisiksi Santa Claran piirikunnassa sijaitsevat osavaltion ja liittovaltion tuomioistuimet ja hyväksyt ne oikeudenkäynnin järjestämispaikoiksi ja luovut kaikista vastalauseista koskien niiden toimivaltaisuutta tai käyttöä oikeudenkäynnin järjestämispaikkana. Kaikki näiden Käyttöehtojen mukaiset vaatimukset ja syytökset on esitettävä yhden (1) vuoden kuluessa kanteen perusteen ilmenemisestä tai kyseiset vaatimukset, syytökset tai kanteen perusteet hylätään. Hyvitystä ei voi hakea tai saada muista kuin suoraan asiasta koituneista kustannuksista, paitsi että oikeudenkäynnin voittanut osapuili on oikeutettu asianajokulujen korvaukseen. Mikäli sinun ja Applen välillä tulee erimielisyyttä tai kiistaa Sivuston käytöstäsi tai siihen liittyen, osapuolet pyrkivät viivytyksetttä ja vilpittömästi ratkaisemaan kyseisen kiistan. Jos emme pysty ratkaisemaan jotakin sellaista kiistaa kohtuullisessa ajassa (ei yli kolmeakymmentä (30) päivää), jompikumpi osapuoli voi alistaa erimielisyyden tai kiistan välimiesmenettelyyn. Jos kiistaa ei saada ratkaistua välimiesmenettelyllä, osapuolet voivat vapaasti hakea kaikkia sovellettavan lain mukaisia oikeuksia tai korvauksia.

Tarjoukset ovat mitättömiä alueilla, joissa ne on kielletty
Apple ylläpitää ja pitää toiminnassa www.apple.com-Sivustoa toimipaikastaan Cupertinossa, Kalifornian osavaltiossa Yhdysvalloissa; muita Applen sivustoja saatetaan ylläpitää tai pitää toiminnassa eri paikoista Yhdysvaltain ulkopuolella. Vaikka Sivustolle pääsee maailmanlaajuisesti, kaikki ominaisuudet, tuotteet tai palvelut, joita Sivustolla tai sen kautta käsitellään, joihin Sivustolla tai sen kautta viitataan tai joita Sivustolla tai sen kautta tarjotaan, eivät ole saatavilla kaikille henkilöille tai kaikilla maantieteellissillä alueilla tai eivät ole sovi käytettäviksi tai ole käytettävissä Yhdysvaltain ulkopuollella. Apple pidättää itsellään oikeuden rajoittaa oman harkintansa mukaan minkä tahansa ominaisuuden, tuotteen tai palvelun tarjoamista ja määrää mille tahansa henkilölle tai maantieteelliselle alueelle. Mikä tahansa Sivustolla esitetty ominaisuutta, tuotetta tai palvelua koskeva tarjous on mitätön alueilla, joissa se on kielletty. Jos päätät käyttää Sivustoa Yhdysvaltain ulkopuolella, teet sen omasta aloitteestasi ja olet yksin vastuussa sovelletavien paikallisten lakien noudattamisesta.

Sekalaista
Et saa viedä tai jälleenviedä mitään Sisältöä tai Sisällön kopiota tai muunnelmaa tai mitään Sivustolla tarjottavaa tuotetta tai palvelua, mikäli se rikkoo jotakin sovellettavaa lakia tai määräystä, mukaan lukien rajoituksetta Yhdysvaltain vientilainsäädäntö ja -määräykset.

Jos toimivaltaisen oikeudenkäyttöalueen tuomioistuin katsoo jonkin näiden Käyttöehtojen ehdon mitättämäksi tai sellaiseksi, että sitä ei voi pakottaa täytöntöönpantavaksi, kyseistä ehtoa rajoitetaan tai se poistetaan vain siinä määrin, kuin on välttämätöntä, ja se korvataan kelvollisella ehdolla, joka parhaiten vastaa näiden Käyttöehtojen tarkoitusta, siten että nämä Käyttöehdot säilyvät täysin voimassa. Nämä Käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja Applen välille koskien Sivuston käyttöäsi ja kaiiki mahdolliset aikaisemmat sinun ja Applen väliset kyseistä käyttöä koskevat kirjalliset tai suulliset sopimukset tai epäviralliset sopimukset korvataan tällä sopimuksella ja kumotaan. Apple ei hyväksy vastatarjouksia näihin Käyttöehtoihin, ja kaikki sellaiset tarjoukset hylätään tällä ilmoituksella. Jos Apple ei vaadi tai pakota näiden Käyttöehtojen tiukkaa noudattamaista, Applen ei sen perusteella voida tulkita luopuvat mistään ehdosta tai sille kuuluvasta oikeudesta pakottaa pakottaa näiden Käyttöehtojen noudattamiseen, eikä mitään Applen ja sinun tai minkään kolmannen osapuolen välisen toimintatavan voida katsoa muuuttavan näiden käyttöehtojen ehtoja. Näiden Käyttöehtojen ei voida tulkita johtavan minkäänlaisiin oikeuksiin tai hyvityksiin kolmansien osapuolten hyväksi.

Apple tarjoaa pääsyn Applen kansainvälisiin tietoihin, ja siksi mukana voi olla viittauksia tai ristiviittauksia Applen tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin, joita ei ole julkistettu sinun maassasi. Nämä viittaukset eivät merkitse, että Apple aikoisi julkistaa sinun maassasi kyseisiä tuotteita, ohjelmia tai palveluita.

Palaute ja tietoja
Kaikki tällä sivustolla antamasi palaute katsotaan ei-luottamukselliseksi. Apple on vapaa käyttämään sellaista tietoa rajoittamattomasti.

Tällä verkkosivustolla olevat tiedot voivat muuttua ilmoittamatta.
Copyright © 1997 - 2009 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA.

Apple Legal Teamin päivittämä 11.1.2007