MacBook Pro: Kunnossapito-, käyttö- ja turvatiedot
MacBook Pron kantaminen
Jos kuljetat MacBook Prota kassissa tai salkussa, poista niistä kaikki pienet, irralliset esineet (kuten paperiliittimet, niittimet ja kolikot), jotka voisivat vahingossa joutua tietokoneen sisälle jonkin aukon (esim. optisen aseman aukon) kautta tai juuttua porttiin.

Tärkeää:MacBook Pron muuntajan portti sisältää magneetin, joka voi pyyhkiä tiedot luottokortiltasi, iPodista tai muusta laitteesta. Säilytä tietokoneen tiedot pitämällä magneeteille herkät laitteet poissa muuntajan portin läheisyydestä.

MacBook Pron puhdistaminen
Noudata näitä yleisiä ohjeita, kun puhdistat tietokoneen ja sen komponenttien ulkopuolta:
 • Sammuta MacBook Pro, irrota muuntaja ja poista akku.
 • Puhdista tietokoneen ulkopuoli kostealla, pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla. Vältä päästämästä kosteutta tietokoneen aukkoihin. Älä suihkuta nesteitä tietokoneen päälle.
 • Älä käytä aerosolisuihkeita, liuottimia tai hankausaineita.
MacBook Pron näytön puhdistaminen
Noudata näytön puhdistamisessa seuraavia yleisohjeita.
 • Sammuta MacBook Pro, irrota muuntaja ja poista akku.
 • Kostuta puhdas, pehmeä, nukkaamaton liina tai paperipyyhe vedellä ja pyyhi näyttö. Älä suihkuta nestettä suoraan näytölle.
MacBook Pron varastoiminen
Jos pidät MacBook Prota varastossa pidemmän ajan, pidä se viileässä tilassa (ihanteellinen lämpötila on 22 °C) ja toimi seuraavasti MacBook Pron akun keston säilyttämiseksi:
 • Tyhjennä akku 50 prosenttia ennen MacBook Pron varastointia.
 • Kun varastoit tietokoneen yli viideksi kuukaudeksi, pura akun varaus noin 50 prosenttiin ja poista se sitten MacBook Prosta. Jos varastoit tietokoneen pidemmäksi ajaksi, lataa akku uudelleen 50 prosenttiin noin joka kuudes kuukausi.
Turvallisuusohjeet MacBook Pron asennusta ja käyttöä varten

Tärkeää: Älä aseta MacBook Prota tyynyn tai muun pehmeän materiaalin päälle, kun se on käynnissä, koska materiaali voi tukkia ilma-aukot (varsinkin takaosassa olevat) ja aiheuttaa tietokoneen ylikuumenemisen. Älä koskaan aseta mitään näppäimistön päälle, kun käytät tietokonetta kansi suljettuna. Tämä voi aiheuttaa tietokoneen jatkuvan sammumisen ja käynnistymisen, josta on seurauksena liiallinen kuumuus ja akun virran kulutus. Älä koskaan käynnistä tietokonetta elleivät kaikki sen sisäiset ja ulkoiset osat ole paikoillaan. Tietokoneen käyttäminen avattuna tai ilman kaikkia osia voi olla vaarallista ja vahingoittaa tietokonetta.
Muuntajan käyttäminen
Jätä aina tilaa muuntajan ympärille. Älä käytä MacBook Prota paikassa, jossa ilmanvirtaus muuntajan tai tietokoneen välillä on rajoitettu. Irrota muuntaja ja poista akku, ennen kuin avaat tietokoneen suorittaaksesi tehtäviä, kuten muistin asennuksen. Vaihtovirtajohto tarjoaa maadoitusliitännän.

Tärkeää: Käytä vain MacBook Pro -tietokoneen mukana toimitettua muuntajaa. Muille elektronisille laitteille tarkoitetut muuntajat (myös muille kannettaville tietokoneille) voivat näyttää samanlaisilta, mutta ne voivat vaikuttaa tietokoneesi suorituskykyyn tai vaurioittaa koneen. Saat parhaat tulokset, kun käytät aina muuntajaa ja liität sen maadoitettuun virtalähteeseen, kun sellainen on käytettävissä. Kun muuntaja on liitetty oikein, näet valon kaapelin päässä, joka kytketään MacBook Prohon.

MacBook Pron käyttäminen
Kun käytät MacBook Prota tai lataat akkua, on normaalia, että kotelon pohja lämpenee. Kun käytät MacBook Prota pitkään, aseta se tasaiselle, vakaalle pinnalle. Älä pidä MacBook Prota sylissä tai muualla kehon päällä pitkää aikaa. Pitkäaikainen kosketus kehon kanssa voi aiheuttaa kipua ja mahdollisesti palovamman. MacBook Pron kotelon pohja toimii jäähdytyspintana, joka siirtää lämpöä tietokoneen sisältä viileämpään ulkoilmaan. Kotelon pohja on hieman korotettu, jotta sen alla pääsee kulkemaan ilmavirta, joka pitää laitteen normaalin käyttölämpötilan rajoissa. Lämmintä ilmaa poistetaan lisäksi tietokoneen takana olevista aukoista.

Yleisiä turvaohjeita
Lue ja noudata kaikkia ohjeita, jotka on merkitty tuotteeseen ja jotka ovat käyttöoppaassa, ennen kuin ryhdyt käyttämään MacBook Prota. Muista pitää ohjeet käsillä omaksi ja muiden viitteeksi.
 • Aseta MacBook Pro vakaalle alustalle.
 • Pidä tietokoneesi poissa nestelähteistä, kuten juomista, pesualtaista, kylpyammeista, suihkukopeista yms.
 • Suojaa tietokoneesi kosteudelta tai märältä säältä, sateelta, lumelta ja sumulta.
 • MacBook Pron muuntajan portti sisältää magneetin. Älä aseta magneetille herkkiä materiaaleja tai laitteita lähemmäs kuin 2,5 cm tästä portista.
 • Älä koskaan työnnä mitään esineitä MacBook Pron ilmanvaihtoaukkoihin.
Oman ja laitteen turvallisuuden vuoksi on aina huolehdittava seuraavista varotoimenpiteistä. Irrota virtajohto (vedä pistokkeesta, älä johdosta), poista akku ja irrota Ethernet-kaapeli ja muut liitetyt laitteet aina seuraavissa tilanteissa:
 • Haluat asentaa muistia.
 • Haluat poistaa osia.
 • Virtajohto tai pistoke rispaantuu tai on muuten vahingoittunut.
 • Tietokoneen päälle kaatuu nestettä.
 • Tietokone joutuu alttiiksi sateelle tai muulle kosteudelle.
 • Tietokone on pudonnut tai kotelo on vaurioitunut.
 • Epäilet tietokoneen tarvitsevan huoltoa tai korjausta.
 • Haluat puhdistaa kotelon (noudata ylläkuvattua menettelyä).
Tärkeää: Ainoa tapa katkaista virta täydellisesti tietokoneesta on irrottaa muuntaja ja puhelinjohto ja poistaa akku. Varmista, että ainakin toinen muuntajan johdon pää on helposti käytettävissä, jotta voit tarvittaessa irrottaa sen.

Tärkeää: Sähkölaitteet voivat olla väärinkäytettyinä vaarallisia. Tämän ja vastaavanlaisten tuotteiden käytön pitäisi aina tapahtua aikuisen valvonnassa. Älä anna lasten päästä käsiksi sähkölaitteiden sisäpuolisiin osiin tai käsitellä kaapeleita.

 
Kuulovaurioilta suojautuminen
Tärkeää: Nappikuulokkeiden tai tavallisten kuulokkeiden käyttäminen kovalla äänenvoimakkuudella voi aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita. Ajan kuluessa voit tottua korkeampaan äänenvoimakkuuteen, niin että se kuulostaa normaalilta vaikka saattaakin vahingoittaa kuuloasi. Aseta MacBook Pron äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle, ennen kuin tämä tapahtuu. Jos korvissasi soi, pienennä äänenvoimakkuutta tai lopeta nappikuulokkeiden tai tavallisten kuulokkeiden käyttö MacBook Pron kanssa.

Akku
Tärkeää: Vaihda akku oikeantyyppiseen akkuun. Väärän akun käyttäminen aiheuttaa räjähdysvaaran. Käytetyt akut on hävitettävä paikallisten ympäristömääräyksien mukaisesti. Älä puhkaise, pudota tai polta akkua.

Liittimet ja portit
Älä koskaan työnnä liitintä väkisin porttiin. Jos et saa työnnettyä liitintä porttiin kohtuullisen helposti, ne eivät todennäköisesti ole yhteensopivat. Varmista, että liitin on yhteensopiva portin kanssa ja että olet suunnannut liittimen oikein porttiin nähden.

Varoitus erityisen riskialttiista toiminnasta
Tätä tietokonejärjestelmää ei ole suunniteltu käytettäväksi ydinenergia-alan toiminnan, lentoliikenteen navigointi- ja tietoliikennejärjestelmien, lennonjohtolaitteiden tai muiden sellaisten järjestelmien yhteydessä, joissa tietokonejärjestelmässä ilmennyt toimintahäiriö saattaa aiheuttaa kuoleman, henkilövahingon tai vakavan ympäristöhaitan vaaran.

Lasertietoa
Tärkeää: Muiden kuin laitteen käyttöoppaassa esitettyjen säätöjen tai toimintojen suorittaminen saattaa aiheuttaa altistumisen haitalliselle säteilylle.

Älä yritä purkaa koteloa, joka sisältää laserin. Tässä tuotteessa käytetty lasersäde on vahingollinen silmille. Optisten instrumenttien, kuten suurennuslasien, käyttö tuotteen kanssa lisää silmien vahingoittumisen vaaraa. Jätä oman turvallisuutesi vuoksi laitteen huolto vain Applen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäväksi.

Tämä tietokone on optisen levyasemansa takia luokan 1 (Class 1)laser-tuote. Käyttäjän nähtävissä oleva Class 1 -tarra osoittaa, että asema täyttää turvallisuuden vähimmäisvaatimukset. Huoltovaroitustarra on paikassa, joka on näkyvissä vain huollon yhteydessä. Tuotteen tarrat saattavat poiketa hieman tässä esitetyistä.

Class 1 -lasertarra

Apple ja ympäristö
Apple Computer tekee parhaansa, jotta sen toiminnan ja tuotteiden haitalliset ympäristövaikutukset olisivat mahdollisimman vähäiset.

Lisätietoja Applen ympäristö- ja kierrätysohjelmista saat siirtymällä sivustolle /www.apple.com/fi/environment.