Προϊόντα Apple και νομοθεσία περί καταναλωτών της ΕΕ

Όταν αγοράζεις προϊόντα Apple, η νομοθεσία περί καταναλωτών που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχει θεσμοθετημένα δικαιώματα εγγύησης επιπλέον της κάλυψης που λαμβάνεις από την Περιορισμένη Εγγύηση Ενός Έτους της Apple και το προαιρετικό Πρόγραμμα Προστασίας AppleCare. Προϊόντα που δεν φέρουν την επωνυμία της Apple αλλά έχουν αγοραστεί από την Apple παρέχουν επίσης κάλυψη βάσει της νομοθεσίας περί καταναλωτών της ΕΕ.

Σύνοψη της νομοθεσίας περί καταναλωτών της ΕΕ, της Περιορισμένης Εγγύησης Ενός Έτους της Apple και του Προγράμματος Προστασίας AppleCare

Νομοθεσία περί καταναλωτών της ΕΕΠεριορισμένη Εγγύηση Ενός Έτους της AppleΠρόγραμμα Προστασίας AppleCare
Περίοδος υποβολής αξιώσεων
2 έτη (ελάχιστο) από την ημερομηνία παράδοσης.1
1 έτος από την ημερομηνία αγοράς
3 έτη από την ημερομηνία αγοράς για οθόνες Mac ή Apple
2 έτη από την ημερομηνία αγοράς για Apple TV, iPad, iPhone ή iPod
Κόστος κάλυψης
Παρέχεται χωρίς κόστος
Περιλαμβάνεται χωρίς κόστος
Διαθέσιμη με επιπλέον κόστος
Τρόπος υποβολής αξίωσης
Τηλεφώνησε ή πήγαινε στο κατάστημα πώλησης2
Κάλεσε το τμήμα υποστήριξης της Apple ή πήγαινε σε ένα Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Apple ή σε έναν Εξουσιοδοτημένο Πάροχο Υπηρεσιών Apple
Κάλεσε το τμήμα υποστήριξης της Apple ή πήγαινε σε ένα Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Apple ή σε έναν Εξουσιοδοτημένο Πάροχο Υπηρεσιών Apple
Περιλαμβανόμενες επιλογές επισκευής ή αντικατάστασης
Επικοινώνησε με το κατάστημα πώλησης για λεπτομέρειες
Σέρβις με μεταφορά σε κατάστημα ή μέσω ταχυδρομείου3
Σέρβις με μεταφορά σε κατάστημα ή μέσω ταχυδρομείου. Υπηρεσία ταχείας αντικατάστασης για iPad και iPhone ή επιτόπου σέρβις για επιτραπέζιους υπολογιστές3
Επισκευή ή αντικατάσταση στο εξωτερικό
Επικοινώνησε με το κατάστημα πώλησης για λεπτομέρειες
Ναι4
Ναι4
Τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου5
Καμία
90 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς
3 έτη από την ημερομηνία αγοράς για οθόνες Mac ή Apple
2 έτη από την ημερομηνία αγοράς για Apple TV, iPad, iPhone ή iPod

Πού μπορείς να βρεις πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία περί καταναλωτών της EΕ.

Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών προσφέρουν κυρίως δωρεάν συμβουλές και υποστήριξη για καταναλωτές, στους πολίτες και τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας, όσον αφορά αγαθά και υπηρεσίες τα οποία έχουν αγοραστεί από εμπόρους με έδρα σε άλλες χώρες της ΕΕ, στην Ισλανδία και στη Νορβηγία.*

Για πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία περί καταναλωτών της ΕΕ, επισκέψου την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτών στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm.

Για πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία περί καταναλωτών σε συγκεκριμένες χώρες, ανάτρεξε στις σελίδες επιπρόσθετων νομικών δικαιωμάτων στη διεύθυνση www.apple.com/legal/additional_legal_rights.html.

Τρόπος επικοινωνίας με την Apple σχετικά με τις αξιώσεις νομοθεσίας περί καταναλωτών.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι διαθέσιμα εδώ.

* Η παρούσα σελίδα έχει ετοιμαστεί από την Apple και το περιεχόμενό της δεν υποστηρίζεται από τρίτους.

  1. Στα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ, οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν αξιώσεις μόνο για ελαττώματα που υπήρχαν κατά την παράδοση. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις, όπως είναι η Δημοκρατία της Τσεχίας και η Ρουμανία. Η ευθύνη για την απόδειξη ότι το ελάττωμα υπήρχε κατά την παράδοση (συμπεριλαμβανομένων των λανθανόντων ελαττωμάτων), μεταφέρεται συνήθως στον καταναλωτή, μετά από μια περίοδο 6 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης. Παραδείγματα χωρών όπου η ευθύνη για την απόδειξη δεν μεταφέρεται στον καταναλωτή αποτελούν η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Πορτογαλία και η Ρουμανία. Επικοινώνησε με το τοπικό Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών για λεπτομέρειες σχετικά με την ισχύουσα θέση στη χώρα σου. Κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αξιώσεων (βλ. παραπάνω), οι καταναλωτές μπορούν να αξιώσουν, μεταξύ άλλων, τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση στην περίπτωση που ένα προϊόν δεν αντιστοιχεί στη σύμβαση. Σε ορισμένα κράτη-μέλη της ΕΕ, όπως η Φινλανδία, η Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Σουηδία, η περίοδος υποβολής αξιώσεων ξεπερνά τα 2 έτη από την ημερομηνία παράδοσης. Επικοινώνησε με το τοπικό Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών για λεπτομέρειες σχετικά με την ισχύουσα θέση στη χώρα σου.
  2. Στα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ, οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν αξιώσεις σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από τη νομοθεσία περί καταναλωτών μόνο στο κατάστημα πώλησης από το οποίο αγόρασαν το προϊόν. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις, όπως είναι η Φινλανδία, η Γαλλία και η Σουηδία. Επικοινώνησε με το τοπικό Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών για λεπτομέρειες σχετικά με την ισχύουσα θέση στη χώρα σου. Οι καταναλωτές που αγόρασαν προϊόντα της Apple ή προϊόντα που δεν φέρουν την επωνυμία της Apple από ένα Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Apple ή από ένα Apple Online Store μπορούν να υποβάλουν αξιώσεις στην Apple. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Apple είναι διαθέσιμα εδώ.
  3. Η διαθεσιμότητα αυτών των επιλογών εξαρτάται από τη χώρα στην οποία υποβλήθηκε το αίτημα, καθώς και από την τοποθεσία του Εξουσιοδοτημένου Πάροχου Υπηρεσιών Apple. Η Apple ενδέχεται επίσης να ζητήσει από τον πελάτη να αντικαταστήσει ο ίδιος ορισμένα μέρη, χρησιμοποιώντας εξαρτήματα που είναι έτοιμα προς τοποθέτηση.
  4. Η Apple ενδέχεται να περιορίσει την παροχή σέρβις για το iPad και το iPhone στον ΕΟΧ και την Ελβετία.
  5. Η τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου περιλαμβάνει βοήθεια σχετικά με προβλήματα που αφορούν την εγκατάσταση, τη συναρμολόγηση, τη βασική ρύθμιση και το λογισμικό.