Beats by Dr. Dre

All Colors
霧黑色 霧黑色
亮黑色 亮黑色
亮白色 亮白色
黑與紅 黑與紅
銀色 銀色
金色 金色
玫瑰金 玫瑰金
緞銀色 緞銀色
緞金色 緞金色
紅色 紅色
All Colors
Pop 靛藍 Pop 靛藍
Pop 紅 Pop 紅
Pop 藍 Pop 藍
Pop 紫 Pop 紫
All Colors
紅色 紅色
白色 白色
黑色 黑色
藍色 藍色