Lightning 至 30 針轉換器

獲取購物協助。 或致電 800-908-988。
 • 概要

  這款轉換器讓你將配備 Lightning 接口的裝置連接至多款 30 針配件*。它支援類比音訊輸出及 USB 音訊,並可進行同步及充電,但不支援視訊輸出。

  包裝隨附內容

  Apple Lightning 至 30 針轉換器

 • iPhone 型號

  iPad 型號

  • iPad Pro 10.5 吋
  • iPad (第 6 代)
  • iPad (第 5 代)
  • iPad Pro 12.9 吋 (第 2 代)
  • iPad Pro 12.9 吋 (第 1 代)
  • iPad Pro 9.7 吋
  • iPad mini 4
  • iPad mini 3
  • iPad mini 2
  • iPad mini (第 1 代)
  • iPad Air 2
  • iPad Air (第 1 代)

  iPod 型號