Termékeink végtelen dolgokra képesek, akár a gyermeki fantázia.

Az iPad óriási tudása és sokoldalúsága szabad teret ad a tanulóknak, hogy kidolgozzák és előadják új ötleteiket, bárhol és bármikor szállja meg őket az ihlet. A Mac teljesítményével akár a legnagyobb szabású projekteket is kidolgozhatják. A beépített alkalmazások és egyéb intuitív szoftverek minden egyes tanuló számára hihetetlenül személyessé és egyedivé teszik a tanulás élményét.

Olvasd el, hogy az iskolák milyen eredményekről számoltak be az iPadek használatával kapcsolatban.
Az iPad oktatási használatának eredményei szerte a világon című anyag letöltése (PDF)

iPadA tökéletes számítógép tanuláshoz, mert nem olyan, mint egy számítógép.

Az iPadet a korlátlan önkifejezés és mozgás­szabadság jegyében terveztük. Szenzációs alkalmazásainak, fejlett technológiai meg­oldásainak és lenyűgöző teljesítmé­nyének köszönhetően az iPad bármilyen eszközzé alakulhat a tanulók kezében, és a leg­merészebb elképzeléseiket is képes megvalósítani. Mégis olyan intuitívan kezelhető, hogy az első pillanattól minden figyelmüket az alkotásnak szentelhetik.

Telis-tele a legkorszerűbb techno­lógiával, mégis gyerekjáték használni.

Multi-TouchEgy hullámhosszon van a gyerekekkel.

Attól a pillanattól, hogy a tanulók kezükbe veszik az iPadet, már bele is vethetik magukat az alkotásba az egyszerű koppintó, csúsztató és húzó ujj­mozdula­tokkal. Egyből ráéreznek, hogyan mozgat­hatják profi módra a szövegeket, fotókat és dokumen­tumokat – akár a helyesírással ismerkednek, akár szög­függvényeket ábrázolnak. Bármilyen is legyen a tanulási stílusuk, a diákok a végtelenül természetes és gördülékeny Multi-Touch vezérlésnek köszön­hetően teljesen elmélyülhetnek feladataikban és a tananyag minden részletében.

Kisegítő lehetőségekMinden diákot csodálatos képességekkel ruház föl.

Mint minden termékünket, az iPadet is elláttuk olyan funkciók egész sorával, amelyek a legkülönfélébb képességű diákoknak segíthetnek a tanulásban. A Képernyő kimondása a képernyőn megjelenő informá­ciókat felolvassa a csökkent látó­képességűek és a hallás után hatékonyabban tanulók számára. A Voice­Over felolvasó­funkció végigkalauzolja a gyerekeket olyan műveleteken, mint egy dokumentum meg­nyitása vagy egy menü­elem kiválasz­tása. Az Irányított hozzá­férés és a Safari Olvasó pedig gondos­kodik róla, hogy a tanulók figyelmét semmi ne vonja el a feladatuktól.

 • Látás
 • Hallás
 • Fizikai és motoros képességek
 • Tanulás és írási-olvasási készség

Minden lehetséges. És lehetővé tesz mindent.

TeljesítményOlyan dolgokra képes, amiket csak egy asztali géptől várnál.

Az iPad elképesztő alkotóerőt és képes­ségeket ad a tanulók kezébe. Két óra közt, a szünetben meg­vághatnak egy 4K‑s videót, megépíthetik egy gőzgép térbeli modelljét, vagy virtuális szimfonikus zene­kart vezé­nyelve aláfestést adhatnak a klasszikus zenéről szóló kiselőadásukhoz.

HatékonyságEgyszerre több appban is dolgozhatsz.

Van, hogy nem elég egyszerre egy appot használni a tanuláshoz. Multitaskinggal a tanulók olvasó­naplót írhatnak Pagesben, és mellé tehetik az iBooksban megnyitott regényt – Split View nézetben mindkét ablak aktív marad. Vagy miközben a Safariban a lepkék fejlődési ciklusairól olvasnak, a Keynote‑ban rajzot készíthetnek a lárva­állapotról. A Dockból bármikor elő­hívhatják a leg­gyakrabban, illetve a legutóbb meg­nyitott appokat és projekteket, és villám­gyorsan válthatnak közöttük. A húzással való áthelyezés lehetővé teszi, hogy egyszerűen átemeljenek dolgokat egyik appból a másikba.

Kiterjesztett valóság.Tágítsd a látókörüket, hogy másként lássák a világot.

Az iPaddel is elérhető kiterjesztett valóság közelebb hozza és érzékletesebbé teszi a tanulók számára az őket körülvevő világot. Behozhatja például a tanterembe az egész világ­egyetemet, az ókori régiségeket eredeti állapotukban megmutatva élmény­dúsabbá teheti a történelem­órákat, vagy akár bepillantást adhat a tanulóknak a mindennapi használati tárgyak belsejébe, hogy könnyebben megértsék azok működését. Hordoz­hatóságának és a benne megtalálható korszerű technológiáknak – a gyorsulás­mérőnek, a kiváló kameráknak és az AR-t kifejezetten támogató operációs rend­szernek – köszön­hetően az iPad ideális AR‑eszköz: olyan élményt nyújt, ami jóformán sem­milyen más platformon nem érhető el.

Skiccelj le egy gondolatot, gépelj be egy versszakot, vagy örökíts meg egy pillanatot.

Apple PencilJegyzetelj könnyedén. Alkoss szabadon.

Noha régi ismerősnek tűnik, az Apple Pencillel gyökeresen új élmény az iPad használata, mivel a legkülön­félébb alkotó­eszközök és effektusok elképesztően gazdag választékát egyesíti magába. Ideális jegyzeteléshez, tanul­mányi kirándu­láson gyűjtött megfigyelések megörökítéséhez, részlet­gazdag illusztrációk készíté­séhez, dokumen­tumok kommen­tálásához és bármilyen tanulói vagy tanári feladathoz.

Az Apple Pencil tollként, festő­ecsetként, pasztell­krétaként és rengeteg más eszköz helyett is használható. Kifinomult nyomás- és dőlés­érzékelője jóvoltából a leg­apróbb részletekig képes vissza­adni a fizikai eszközökkel elérhető hatást. Válaszideje villám­gyors, így a tanulók természetes és folyékony mozdula­tokkal dolgoz­hatnak. Legyen szó kalligrá­fiáról vagy műszaki rajzról, festék­maszatolásról vagy radíro­zásról, víz- vagy olaj­festésről, a diákok úgy alkothatnak, ahogy valódi papíron tennék – csak jóval rugalmasabban és kényelmesebben.

A diákok egyszerűen írhatnak kézi jegyzeteket vagy rajzolhatnak bele bármilyen Pages-, Numbers- vagy Keynote-dokumentumba. A tanárok pedig nemcsak ezeket a dokumen­tumokat, de PDF-eket, fotókat, web­oldalakat és más anyagokat is azonnal kiegészít­hetnek saját jegyzeteikkel.

KamerákLásd minél több

szemszögből a világot.

A diákok egyetlen eszközben kapnak kezükbe egy remek kamerát és hozzá hatékony szerkesztő­szoftvereket. Miután meg­örökítettek egy jó pillanatot vagy jelenetet, azonnal elkezd­hetnek dolgozni rajta – akár az iskolai tanulmányi vetél­kedőről készítenek tudósítást, akár a történelemórára készülő prezen­tációjukhoz vágnak meg egy doku­mentum­­­videót. A FaceTime kamerával pedig egyszerűen tarthatják a kapcsolatot és dolgoz­hatnak együtt társaikkal.

BillentyűzetekAzoknak, akik minden leütést érezni akarnak.

Az iPad intuitív képernyő-billentyűzettel dolgozik a kezed alá, és mindenfajta Bluetooth-billentyűzettel kompatibilis.

Örökmozgó élethez tervezve.

DizájnMozgásra

és használatra terveztük.

Az iPad hihetetlenül vékony, és kevesebb mint fél kilót nyom, vagyis elég könnyű ahhoz, hogy a diákok járkáljanak vele a tanteremben, vagy akár kivigyék az iskolából. Az alumínium unibody ház pedig elég tartóssá teszi ahhoz, hogy bírja a tapasztalással járó tanulás strapáit.

AkkumulátorBecsengetéstől az esti lazulásig.

Az iPad egy feltöltéssel akár 10 órát is kibír,* vagyis a tanulók egy egész tanítási napon át dolgoz­hatnak és kreatív­kodhatnak vele. A terep­munkától kezdve a végleges projekt összeállításán át a beadásig mindent elvégezhetnek anélkül, hogy napközben fel kellene tölteniük az iPad akkumulátorát.

Wi‑FiKötetlen kreativitás.

A szupergyors, 802.11ac szabványú Wi‑Fi-kapcsolatnak köszönhetően a diákok bármikor, bármelyik tan­teremből elérhetnek minden tartalmat, ami a felada­taikhoz és projekt­jeikhez kapcsolódik. Azonnal meg­nyithatják a tanár által meg­osztott web­oldalakat, egy­huzamban végignézhetik a streamelt video­előadásokat, közösen dolgozhatnak társaikkal ugyanazon a dokumen­tumon, és pillanatok alatt beadhatják multi­médiás tartalmakkal teli projektjeiket.

iCloud és FájlokHatalmas tárhely a diákok nagy ötleteinek.

A biztonságos iCloud-tárhely jóvoltából a diákok bármely eszközről egyformán elérhetik összes dokumentumuk, alkalmazásuk és projektjük legfrissebb verzióját, az új Fájlok app pedig mindezt jól átlátható, könnyen kereshető rendszerbe foglalja. A Felügyelt Apple ID-vel rendelkező tanárok és tanulók pedig 200 GB-os ingyenes iCloud-tárhelyet kapnak.

A bámulatos iPad azzá válik, amire épp szükséged van.

A megfelelő alkalmazásokkal az iPad bármivé átalakulhat – laboratóriummá, videostúdióvá, időgéppé vagy akár űrhajóvá is. Bármilyen témakörrel vagy feladattal kell foglal­kozniuk a diákoknak, az Apple saját tervezésű, ingyenes hatékonyság­növelő és kreatív appjai, valamint az App Store több ezer, kifejezetten tanulást segítő alkal­mazása között biztosan találnak olyat, ami segít nekik még jobban elmélyülni.

Beépített alkalmazásokAlkothatnak, mihelyst

azt mondod: óra indul.

Az iPaden olyan alkalmazások egész sora található meg gyárilag, amelyeket az Apple úgy tervezett, hogy teljes mértékben kihasználják a készülékbe épített fejlett technológiák, köztük a Multi-Touch kijel­ző, a kamera és a gyorsulás­mérő képességeit. Az iMovie mozgó kép­sorokkal teszi átélhetőbbé az előadott történeteket. A GarageBanddel azok a diákok is kipróbálhatják a zenekarral való zenélést, akik még sohasem játszottak hangszeren. A Pages-zel pedig fotókban és illuszt­rációkban gazdag, saját hangfelvételeikkel ellátott interaktív digitális könyvvé alakíthatják írásos beszámolóikat.

Oktatási alkalmazásokEzernyi app felfedezéshez, kutatáshoz és alkotáshoz.

A beépített szoftverek mellé az App Store ezrével kínál iPad-alkalmazásokat oktatásiszoftver-fejlesztőktől. A tanulók így például saját kezükkel megfoghatják, szétnyújthatják és csavargathatják a világunkat alkotó molekulákat, belülről ismerhetik meg az emberi test felépítését, vagy közelről megvizsgálhatják, forgathatják és akár működtet­hetik is a tudományos fejlődés forradalmi találmányait. Az iPaden mindezek mellett olyan appok és szolgáltatások is remekül működnek, mint a Google Docs, a Google Drive, a Microsoft Office és a Dropbox.

 • GeoGebra Geometry
 • Epic!
 • Molecules (Theodore Gray könyve)
 • The Human Body
 • Kahoot!
 • Explain Everything Whiteboard
 • Slice Fractions 2
 • DragonBox Elements
Az Osztályterem egy sokoldalú oktatói alkalmazás, amellyel te irányíthatod a tanteremben lévő összes iPadet, vagyis a kijelölt úton terelgetheted a diákjaidat.
A vadonatúj Leckefüzet appal egyszerűen oszthatsz ki feladatlapokat, illetve jelölhetsz ki feladatokat különböző oktatási appokban. Ráadásul nyomon követheted, hogyan haladnak a gyerekek, és valós időben dolgozhatsz velük közösen.

Tanítást segítő eszközökAppok és techvívmányok tökéletes össz­hangban. Mindig a kezed alá dolgoznak.

Hasznos eszközeinkkel egyszerűen megszabhatod, hogyan használják a gyerekek az órán a készülé­keket és az alkal­mazásokat, sőt értékes betekintést kaphatsz az egyes tanulók fejlődésébe is. Így mindig csak a lényegre kell összpontosítanod: a tanításra.

További információ a tanítást segítő eszközökről

További lehetőségek
tanároknak
Inspiráló ihletek.

Egy olyan tantervet készítettünk, amellyel a kódolás és az alapvető kreatív képességek könnyen összekapcsolhatók bármilyen tantárggyal. A tanárok egymástól is tanulhatnak az általunk indított programokban. Szakmai továbbképzési forrásokkal támogatjuk az iPad és a Mac használatának magabiztos elsajátítását és a velük kapcsolatos készségek fejlesztését. Életre hívtunk olyan kezdeményezéseket is, amelyek az oktatás úttörőinek elismerését célozzák. Mindezt azért, hogy a legjobb lehess a szakmádban.

További információ a tantervről és a tanároknak szánt programokról

Segít a dolgozatok adminisztrációjában.

Az iPad és a Mac használatával egyszerűen beépíthető a tanulás formatív értékelése a tanításba. Automatikus vizsgáztatási konfigu­rációban mindkét készüléken biztonságosan levezényelhetők a köztes és szummatív vizsgák (záró dolgozatok), köztük számos normatív értékelés. Olyan alkalmazások is vannak, amelyekkel követhető a diákok fejlődése, ahogy közelednek a dolgozatok.

MacHatalmas dolgokra képes.

Az elmúlt évtizedekben a Mac nemcsak a világ legnagyobb nevű mérnökeit, művészeit, tudósait, tervezőit és zenészeit segítette a munkájukban, hanem számtalan diáknak is meg­könnyítette a tanulmányait. Hiszen elég erős ahhoz, hogy legambiciózusabb ötleteiket is megvalósítsák vele – nagy teljesítményű grafikus rendszere és processzorai, korszerű adat­­tárolója és memóriája, valamint bámulatos Retina kijel­zője jóvoltából könnyedén elbír bármilyen profi szintű alkalmazás futtatásával.

Nehézsúlyú a teljesítménye, de pehelysúlyú a hátizsákban.

Retina kijel­zőA kifejezés látványosabb formája.

A Mac Retina kijelzője elég tágas és nagy felbontású ahhoz, hogy a diákok össze­tettebb projekt­jeiken is kényelmesen és minden részletre oda­figyelve tudjanak dolgozni. Ez különösen fontos a grafikusi, mérnöki, videó­szerkesztői és hasonló pályák iránt érdeklődő diákok számára, de azoknak is, akik szeretik, ha élesen és tisztán látják a szöveget internetes anyaggyűjtéskor vagy házidolgozat írásakor.

TeljesítményAsztal nélkül hozza egy asztali gép teljesítményét.

A legújabb fejlesztésű grafikus processzorokkal, csúcsteljesítményű CPU-kkal és villámgyors flash adat­tárolóval felszerelt Macben elég erő van óriási projektfájlok létre­hozásához és másolásához, valamint több profi szintű alkalmazás párhuzamos futtatásához. Ezt a teljesít­ményt hihetetlenül vékony és könnyű ház rejti, így a diákok és tanárok bárhol dolgozhatnak feladataikon.

AkkumulátorEgész napos aksiüzemidő.

A Mac elképesztően vékony háza páratlanul nagy teljesítményt rejt, a laptop mégsem enged az egész napos üzemidőből: akár 12 órát is bír.* A tanárok és a diákok így nincsenek a legközelebbi konnektorhoz kötve, és zavartalanul építhetnek, tervezhetnek, fejleszthetnek és komponálhatnak.

Billentyűzet és érintőpadUltraprecíz.

A programozáshoz is ideális teljes billentyűzeten kényelmes és pontos a gépelés. Más laptopokkal ellentétben a Mac tágas Force Touch érintőpadja a teljes felületén kattintható. Emellett intuitívan felismeri az ujj­mozdulatokkal vagy a nyomás­erősség finom változtatásával elvégezni kívánt műveleteket.

Appok, amik beindítják a diákokat. És appok, amiktől szárnyra kapnak.

Az összes Macen alapból megtalálható több nagyszerű hatékonyság­növelő és kreatív alkalmazás. Ezek mellé a Mac App Store-ból további, kifejezetten oktatási célú appok ezreit, valamint profi szintű video­szerkesztő, CAD-rajzoló- és egyéb szakmai alkalmazást lehet letölteni.

Professzionális appokTedd profivá a hobbiprojekted.

A Mac használatával a tanulók több lehetőséget kapnak, hogy hasznos szakmai tudásra tegyenek szert. Az Apple saját tervezésű alkalmazásokat kínál a profiknak – például video­szerkesztőknek a Final Cut Pro X‑et, zenészeknek pedig a Logic Pro X‑et. A jogosult oktatási intézmények ezeket a szoftvereket speciális árszabással vásárolhatják meg. A programozóknak az Xcode‑ot kínáljuk, mellyel saját appokat készíthetnek. Emellett remekül működnek a Macen az olyan, külső fejlesztőtől származó alkalmazások is, mint a Microsoft Office-appok, a Photoshop és az AutoCAD.

 • Final Cut Pro X
 • Logic Pro X
 • Photoshop
 • Microsoft Office
 • AutoCAD

Beépített alkalmazásokTanulásra, kapcsolattartásra és alkotásra kész.

Pages, Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Fotók – a Mac laptopokon megvan minden, ami az alkotáshoz kell, legyen szó pazar külalakú olvasónaplóról és házidolgozatról vagy gazdagon illusztrált táblázatról. A diákok komplett alkotóműhelyben dolgozhatják ki és önthetik formába ötleteiket, a tanárok pedig minden eszközt megtalálnak ahhoz, hogy izgalmas feladatokat és impozáns segédanyagokat állítsanak össze.

 • Pages
 • Numbers
 • Keynote
 • iMovie
 • Fotók
 • GarageBand

Ezernyi felfedezésre váró lehetőség.

A Mac App Store további oktatási szoftverek ezreit kínálja könnyen böngészhető formában, hogy a tanulók és a tanárok jóformán bármilyen témakörben jobban elmélyülhessenek.

Az ötletek minden esz­kö­zö­dön ott lesznek.

A Mac már önmagában is zseniálisan sokoldalú. De még többre lehet képes, ha a diákok más Apple eszközökkel együtt használják. Például iPhone‑jukkal lefotózhatnak valamit, vagy az iPaden elkezdhetnek dolgozni egy ötleten, amit aztán egy Macen még jobban kidolgozhatnak. A biztonságos iCloud-tárhely jóvoltából bármely engedélyezett Apple eszközről egyformán elérhetik összes dokumentumuk, alkalmazásuk és projektjük legfrissebb verzióját.

Apple TVA nagy ötleteket óriásivá teszi.

A HD-tévéhez vagy projektorhoz csatlakoztatott Apple TV új szintre emeli a tanár-diák együtt­működést. Óra közben a tanár szabadon mozoghat a tanteremben, így bármikor odamehet a segítségre szoruló tanulókhoz. Arra is megkérhet diákokat, hogy mutassák be munkájukat a többieknek – ezt azonnal megtehetik saját iPadjükről vagy Mac laptopjukról.

További információ az Apple TV‑ről