iOS. Előhozza a rejtett képességeket.

Az iPhone, az iPad és az iPod touch kisegítő funkciói átalakítják a speciális igényű diákok tanulási környezetét. Ezeknek az innovatív technológiáknak köszönhetően minden diák kihasználhatja az iOS szórakoztató és funkcionális szolgáltatásait.

Ahány tanuló, annyi új módszer a tanulásra.

Az iOS-készülékek szórakoztató, egyben hatékony tanulási segédeszközként szolgálhatnak a figyelemhiányos, illetve más kognitív vagy tanulási zavarokban szenvedő diákok számára. A tanárok minimalizálhatják a diákot érő vizuális ingereket azzal, hogy a hozzáférést egyetlen alkalmazásra korlátozzák, a tanulók pedig a FaceTime és a Kamera segítségével a szavakon túl is kifejezhetik magukat.

Irányított hozzáférés

Az Irányított hozzáférés jóvoltából az autizmusban vagy egyéb figyelem-, illetve érzékelési zavarokban szenvedő tanulók könnyebben koncentrálhatnak a feladatukra. A tanár vagy a terapeuta a Főgomb letiltásával egyetlen alkalmazásra korlátozhatja az iOS-készülék használatát, de akár az érintéses bevitelt is korlátozhatja a kijelző bizonyos részein. Így az esetleges félrekoppintások vagy véletlen ujjmozdulatok sem vonhatják el a diák figyelmét a tanulástól.

Kijelölés kimondása

A szavak felolvasott szövegként való meghallgatása számos tanulónak megkönnyítheti a szövegértést. A Kijelölés kimondása funkcióval felolvastathatók a diákok e‑mailjei és iMessage-üzenetei, valamint a weboldalak és elektronikus könyvek is. A szöveget dupla koppintással kijelölve, majd pedig a Beszéd parancsra kattintva bármelyik alkalmazásban felolvastatható a készülékkel a kijelölt szövegrész. Beállítható, hogy a rendszer kiemelje az éppen felolvasott szavakat, így a tanulók a szemükkel is követhetik a szöveget. A beszédhang dialektusa és beszédsebessége is a tanuló igényeihez igazítható.

iBooks

Az iBooks Author alkalmazással a tanárok egyénre szabott tananyagokat hozhatnak létre iPad készülékekre, amelyekkel a tanulási igények széles skáláját kielégíthetik. Az iBooks-tankönyvek interaktív funkciókkal, például háromdimenziós képekkel, videókkal, hanganyagokkal és fotógalériákkal egészíthetők ki, ami a diákok érdeklődését jobban felkelteni képes, multimodális tanulási lehetőségeket jelent. Olyan funkciók segítik őket a szervezettebb munkában és a felkészülésben, mint a többszínű kijelölés, a jegyzetek, a keresés, a tanulókártyák és a szójegyzék. A beépített ellenőrző kérdések révén a diákoknak lehetőségük van rá, hogy azonnal felmérjék a tudásukat, és megérthessék, hogy mire kell több időt fordítaniuk. Az iBooks emellett támogatja a VoiceOver és a Kijelölés kimondása funkciót, valamint a zárt feliratozású videókat is, így minden tanulónak segítségére lehet.

Safari Olvasó

Egyes tanulókat a webböngészés túlterhelheti érzékszervi információkkal. A Safari Olvasó a figyelemelvonó elemek eltüntetésével csökkenti a weboldalak vizuális zsúfoltságát. Eltávolítja a hirdetéseket, a gombokat és a navigációs sávokat, így a tanulók könnyebben összpontosíthatnak a kívánt tartalomra. A Safari Olvasó ráadásul a Kijelölés kimondása és a VoiceOver funkcióval együtt is használható, így az olvasási nehézségekkel küzdő diákok beszédhangos visszajelzéseket hallhatnak.

Szótár

Új szövegeket olvasva vagy új tantárgyakkal ismerkedve a diákok óhatatlanul ismeretlen szavakkal találkoznak. Ezeket kikereshetik az iOS beépített szótárából. Így gyorsan megtekinthetik a szavak definícióját és a gyakran használt kifejezéseket, ami segíti őket a nyelvtan, a helyesírás és a kiejtés elsajátításában. Ezt akár internetkapcsolat nélkül is megtehetik.

FaceTime

A FaceTime szolgáltatással a tanulók könnyedén folytathatnak videohívásokat Wi‑Fi hálózaton keresztül. A FaceTime emellett a tantermi jelenlétet is helyettesítheti, hogy az otthonukat vagy a kórházat elhagyni nem tudó tanulók is érintkezhessenek diáktársaikkal, de akár a kezelőorvosnak is lehetőséget nyújthat arra, hogy tanóra közben figyelje meg a diákot anélkül, hogy a tanárt megzavarná a munkájában. A kiváló képminőségnek és a nagy képkockasebességnek köszönhetően a FaceTime a jelbeszéddel kommunikáló diákok számára is ideális megoldás. Minden kézmozdulat és arckifejezés kristálytisztán kivehető. És mivel a FaceTime minden Mac számítógépen és iPhone, iPad, illetve iPod touch készüléken megtalálható, a tanulók más OS X- és iOS-felhasználókkal való kapcsolattartásra is használhatják.1

Photo Booth

A Photo Booth alkalmazás jóvoltából a diákok fényképek készítésével és megosztásával is kommunikálhatnak egymással. A személyes érintkezés terén – így a közvetlen kérdések megválaszolásában – nehézségekkel küzdő diákok számára például megkönnyítheti a kommunikációt, ha a saját arcukat láthatják a kijelzőn. A Photo Booth emellett integráltan támogatja a készülék beépített iSight kameráját, így a képeket az alkalmazás már az elkészítésük pillanatában megjeleníti.

Kamera

Minden iOS-készülék rendelkezik állóképek és videók készítésére egyaránt alkalmas beépített kamerával. A diákokkal foglalkozó terapeuták így felvételeket készíthetnek a tanulók viselkedéséről, vagy modellezhetik a várt reakcióikat. A logopédusok és a gyógytornászok felvételeket készíthetnek a foglalkozásokról, hogy dokumentálják a diák előrehaladását. A tanárok felvehetik a tanórákat, a kísérleteket vagy a kirándulásokat, és megoszthatják a felvételeket a kórházban fekvő vagy otthonukat elhagyni nem tudó tanulókkal. A diákok pedig akár magukról is készíthetnek felvételeket – például az olvasási feladatuk teljesítése közben –, amelyeket elküldhetnek a tanárnak.

Prediktív szövegbevitel

Az iOS prediktív szövegbeviteli funkciója segíti a diszlexiás, kognitív nehézségekkel küzdő vagy a rendszer nyelvét tanuló diákokat szókincsük bővítésében és szóképzési készségeik fejlesztésében. Az iOS mindössze néhány betű beírása után felajánlja a helyes írásmódot. Az Automatikus szöveg kimondása funkció engedélyezése esetén a diákok hangeffektus kíséretében kimondva is hallhatják a javasolt szót. A felajánlott szót a gépelés folytatásával figyelmen kívül hagyhatják, a szóközt lenyomva pedig beírathatják az iOS rendszerrel. A diákok így anélkül tanulhatnak új szavakat, hogy nehézséget okozna nekik a helyesírás.

Fotók és iMovie

Azok a diákok, akiknek gondot okoz az írásbeli kommunikáció, a Fotók és az iMovie segítségével multimédiás eszközökkel fejezhetik ki magukat. A beépített kamera és a Fotók használatával a tanulás számos, hagyományosan nyomtatott szövegen alapuló aspektusa pótolható konkrét, vizuális módszerekkel. Ez segítséget nyújthat az olvasási nehézségekkel küzdő vagy a rendszer nyelvét tanuló diákoknak. Az oktatók pedig fotóalbumok segítségével taníthatják a társas érintkezést és az életvezetési készségeket, illetve modellezhetik a megfelelő magatartást, így a diákok a bemutatott történeteket később is felhasználhatják referenciaként.

Az iMovie alkalmazással a tanulók a forgatókönyv vizuális és hanganyagainak megírása, valamint a filmkészítés izgalmas élménye révén érdekesebbnek találhatják az írást, mint más típusú elbeszélésírási feladatok megoldásakor. Az iMovie emellett elősegítheti a szekvenciális rendszerezési készségek fejlődését, valamint lehetőséget nyújthat a tanulóknak, hogy kihasználják vizuális és térbeli ábrázolási erősségeiket, illetve fejlesszék történetmesélési készségeiket.

A lap tetejére

Egy funkció sem volt még ennyire sokatmondó.

A vak vagy gyengén látó tanulóknak a VoiceOver képernyőolvasó alkalmazás segít a lehető legtöbbet kihozni iOS-készülékükből.

VoiceOver

Az ujjmozdulatokkal vezérelt VoiceOver képernyőolvasónak köszönhetően a tanulók akkor is tudhatják, hogy mi történik a Multi‑Touch kijelzőn – és navigálhatnak is rajta –, ha nem látják azt. A Főgomb háromszori lenyomásával az iOS rendszeren belül bárhonnan elérhetik a VoiceOver funkciót. Leírást hallhatnak mindenről, ami a kijelzőn éppen történik, tudhatják, hogy melyik alkalmazáson van az ujjuk, szövegrészeket kereshetnek egy esszében, vagy elektronikus könyveket olvastathatnak fel. Tetszés szerint beállíthatják a VoiceOver beszédsebességét és hangmagasságát is.

Színinvertálás

Ha a tanulók magasabb kontrasztnál jobban látják a kijelző tartalmát, az iOS rendszerben invertálhatják a képernyő színeit. Ez a szövegre, a grafikákra és a videókra egyaránt vonatkozik. A beállított színek a rendszer egészében érvényesek lesznek, így a tanulókat mindenhol egységes nézet fogadja. Mindez a nagyítási és a VoiceOver funkcióval együtt is használható.

Nagyítás

Az iOS rendszerben bárhol elérhető beépített képernyő-nagyítási funkció megkönnyíti a tanulók számára az esszék olvasását, a diagramok megtekintését és a térképek használatát. A funkciót ráadásul az App Store áruház összes alkalmazása is támogatja. Három ujjal duplán koppintva a képernyő azonnal 200-szorosára nagyítható, a nagyítás maximális mértéke pedig 500 százalék. Nagyítva is minden a megszokott módon működik: a szokásos ujjmozdulatokkal lehet navigálni a készüléken. A nagyítás emellett a VoiceOver funkcióval együtt is használható, így a tanulók nemcsak jobban láthatják, de hallhatják is mindazt, ami a képernyőn történik.

A lap tetejére

Hogy a tanulók változatosabban fejezhessék ki magukat.

A FaceTime jóvoltából a siket és nagyothalló diákok könnyebben kommunikálhatnak és tarthatják a kapcsolatot másokkal. A zárt feliratozásnak és a monó hangnak köszönhetően pedig a lehető legteljesebben élvezhetik az iPhone, iPad vagy iPod touch készülékükön tárolt tartalmat.

FaceTime

A kiváló képminőségnek és nagy képkockasebességnek köszönhetően a FaceTime ideális megoldás a jelbeszéddel kommunikáló diákoknak. Minden kézmozdulat és arckifejezés kristálytisztán kivehető. És mivel a FaceTime a Mac számítógépeken és az iPhone, iPad, illetve iPod touch készülékeken egyaránt elérhető, a tanulók más OS X- és iOS-felhasználókkal is beszélgethetnek, legyenek akár egy másik tanteremben, vagy a világ túlsó oldalán. Pont úgy, mintha egymással szemben ülnének.1

Monó hang

A sztereó felvételek általában külön bal és jobb csatornás hangsávot tartalmaznak. Az egyik fülükre siket vagy nagyothalló diákok így lemaradhatnak a hanganyag egy részéről. Az iOS rendszerben mindez orvosolható azzal, hogy mindkét hangsáv lejátszható mindkét oldalon, a diákok pedig a megfelelő hangerő érdekében beállíthatják a hangegyensúlyt. Így az előadás, videó vagy zenemű teljes hanganyagát hallhatják.

Zárt feliratozás

A zárt feliratozásnak köszönhetően a vizuálisan tanuló diákokat feliratok segíthetik a videók megértésében. A feliratok jól olvashatóan, fehér betűkkel, fekete háttér előtt jelennek meg a képernyőn. Az iOS az iTunes U-podcastoktól kezdve az iBooks-tankönyvekbe beágyazott videókig rengeteg oktatási anyagban támogatja a zárt feliratozást, valamint a nyílt feliratokat és a szöveges átiratokat is.

GarageBand

A GarageBand segítheti a hallás utáni megértés fejlesztését a siket és nagyothalló diákoknál, különösen ha éppen új cochleáris implantátumhoz próbálnak hozzászokni. A pedagógusok podcastokat készíthetnek beszélgetésekről, és egyaránt letölthetik őket Mac számítógépre, iPhone, iPad, iPod touch készülékre. A diákok a podcastok alapján megtanulhatják a megfelelő hanghordozást és a beszédhangok egymástól való megkülönböztetését. A GarageBand ezenkívül remekül használható beszédterápiás célokra, tonális nyelvek – például a kínai – tanulására, valamint arra, hogy a siket tanulók hangfájlok segítségével megismerkedhessenek a környezetükben található dolgok hangerejével.

A lap tetejére

iOS. Az irányítás mindig jó kezekben lesz.

Az iOS innovatív technológiái megkönnyítik a Multi‑Touch kijelző kezelését a fizikai vagy motorikus zavarokban szenvedők számára.

AssistiveTouch

Az iOS-eszközök nagy precizitású, érintésérzékeny kijelzője különösebb fizikai erő nélkül, a felület egyszerű megérintésével vezérelhető. Az AssistiveTouch technológiának köszönhetően pedig a motorikus készségeikben korlátozott tanulók is a saját igényeikhez igazíthatják a Multi‑Touch kijelzőt. Ennek köszönhetően az összetettebb Multi‑Touch újmozdulatokat – például a csippentést vagy a többujjas lapozást – akár egyetlen koppintással is helyettesíthetik. A diákok saját ujjmozdulatokat is létrehozhatnak. Ha pedig a Főgomb megnyomása okoz nekik nehézséget, a képernyőre koppintással is aktiválhatják ugyanazt a funkciót. Az olyan mozdulatok, mint az elforgatás és a rázás, kerekes székre rögzített iOS-eszközökön is elérhetők. Ha pedig a tanulónak kisegítő eszközre – például botkormányra – van szüksége, az iOS-készülékek más gyártók számos megoldását támogatják.

Források