Az Apple termékei és a magyarországi fogyasztóvédelmi jog

A fogyasztók a hibás vagy a fogyasztói szerződésnek meg nem felelő termékek eladója, gyártója vagy forgalmazója általi ingyenes javításra vagy cserére, árleszállításra vagy pénzvisszatérítésre jogosultak. A kötelező jótállás kapcsán az eladóval szemben támasztott igények érvényesítésének határideje a teljesítés napjától számított egy év. Az eladóval szemben a polgári törvénykönyv alapján támasztott fogyasztóvédelmi jogi igények érvényesítésének határideje a teljesítés napjától számított két év. A kötelező szavatosság kapcsán a gyártóval vagy a forgalmazóval szemben támasztott igények érvényesítésének határideje a teljesítés napjától számított két év. A fogyasztónak a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül tájékoztatnia kell az eladót, a gyártót, illetve a forgalmazót a hibáról vagy a meg nem felelésről.

Az Apple-hardvertermékekre az Apple egyéves korlátozott jótállása is érvényes. Vásárlóink a külön megvásárolható AppleCare Protection Plan csomaggal emellett további előnyöket is élvezhetnek.

Hibás vagy a fogyasztói szerződésnek meg nem felelő termék esetén vásárlóink (az adott helyzetnek megfelelően) a magyarországi fogyasztóvédelmi jogszabályok (így a fent említett kötelező jótállás, a polgári törvénykönyv szerinti jótállás, illetve a szavatosság), az Apple egyéves korlátozott jótállása vagy a külön megvásárolható AppleCare Protection Plan alapján érvényesíthetik igényüket.

Az Apple-től vásárolt, de nem Apple márkájú termékekre ugyancsak vonatkozik a magyarországi fogyasztóvédelmi jog szerinti jótállás, az Apple egyéves korlátozott jótállása és az AppleCare Protection Plan azonban nem.

A magyarországi fogyasztóvédelmi jog összefoglalása

A vásárlót a magyarországi fogyasztóvédelmi jogszabályok szerinti fogyasztói jogai az Apple egyéves korlátozott jótállása és a külön megvásárolható AppleCare Protection Plan szerinti jogok mellett és azokon felül illetik meg.

Magyarországon a kötelező jótállás szabályai szerint egyéves jótállás vonatkozik bizonyos tartós fogyasztási cikkekre, köztük az Apple márkájú termékekre is. Ha a termék meghibásodása a teljesítés napjától számított három napon belül következik be, az eladó köteles kicserélni a terméket, kivéve, ha a hiba nem akadályozza annak rendeltetésszerű használatát. A hiba orvoslásának kötelezettsége az eladót terheli, amely az Apple is lehet, ha a vásárlás az Apple Online Store áruházban történt. A kötelező jótállás magyarországi szabályai szerint a termék bármely, a teljesítéstől számított egy éven belül felismert hibájáról vagy szerződésnek való meg nem feleléséről azt kell vélelmezni, hogy már a teljesítés időpontjában fennállt, és ennek ellenkezőjét az eladónak kell bizonyítania.

Magyarországon a polgári törvénykönyvben rögzített fogyasztóvédelmi jogok alapján a fogyasztók a meghibásodott vagy a fogyasztói szerződésnek meg nem felelő termékek ingyenes javítása vagy cseréje mellett dönthetnek. Amennyiben a javítás vagy csere aránytalanul nagy költséget jelentene az eladó számára, vagy ha az eladó nem gondoskodik ésszerű időn belül vagy a fogyasztó számára jelentős kényelmetlenség okozása nélkül a javításról vagy a cseréről, illetve ha megtagadja azt, a fogyasztó követelheti a vételár leszállítását, vagy elállhat a szerződéstől, és a vételár teljes visszatérítése ellenében visszaadhatja a terméket. A fogyasztó nem jogosult a szerződéstől való elállásra és a visszatérítésre abban az esetben, ha a szerződésnek való meg nem felelés jelentéktelen. A fogyasztónak a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül értesítenie kell az eladót a hibáról vagy meg nem felelésről. A hiba orvoslásának kötelezettsége az eladót terheli, amely az Apple Online Store áruházban történt vásárlások esetén az Apple. Ezek a jogok a termék kézbesítésétől számított két év után elévülnek.

A teljesítés napjától számított 6 hónapon belül felismert hibáról vagy szerződésnek való meg nem felelésről azt kell vélelmezni, hogy már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha ez a vélelem nem összeegyeztethető a termék vagy a szerződésnek való meg nem felelés sajátosságaival. A 6 hónapos időszak lejártát követően teljes egészében a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba vagy a szerződésnek való meg nem felelés már a teljesítés időpontjában fennállt.

kötelező szavatosság szabályai alapján a fogyasztókat a polgári törvénykönyvben foglaltakkal megegyező jogok illetik meg, azzal a különbséggel, hogy ezek a hibás vagy a fogyasztói szerződésnek meg nem felelő termék kézbesítésétől számított két éven belül érvényesíthetők a gyártóval vagy a forgalmazóval szemben.

A magyarországi fogyasztóvédelmi jogszabályokról a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán (http://www.nfh.hu) olvashatók további tudnivalók.