Одредби и услови на Apple-медиумски услуги

Овие одредби и услови создаваат договор помеѓу вас и Apple (“Договор”). Ве молиме внимателно прочитајте го Договорот. За да го потврдите вашето разбирање и прифаќање на овој Договор, кликнете “Се согласувам.”

A. ВОВЕД ВО НАШИТЕ УСЛУГИ

Овој Договор го регулира вашето користење на Apple услугите (“Услуги”), преку кој можете да купите , добиете, добиете лиценца, изнајмите или да се претплатите на медиумите, апликациите (“Апликации”), и другите in-app услуги (“Содржина”). Нашите Услуги се:iTunes Store, App Store, iBooks Store, Apple Music и Apple News. Нашите Услуги се достапни за користење во вашата земја на престој (“Домицилна земја”). За да ги користите нашите Услуги, потребен ви е компатибилен хардвер, софтвер (се препорачува најновата верзија, а понекогаш е дури и неопходна)и пристап до Интернет (може да се применат такси заради тоа). Изведбата на нашите услуги може да биде засегната од овие фактори.

Б. КОРИСТЕЊЕ НА НАШИТЕ УСЛУГИ

ПЛАЌАЊА, ДАНОЦИ И РЕФУНДИРАЊА

Можете да ја добиете Содржината на нашите услуги бесплатно или за парична надокнада, а било кој од овие начини ќе биде наведен како “Трансакција.” Секоја Трансакција претставува електронски договор помеѓу вас и Apple, и/или вас и субјектот којшто ја добавува Содржината на нашите Услуги.Меѓутоа, ако сте клиент на Apple Distribution International и купите некоја апликација или книга, тогаш Apple Distribution International е евидентираниот трговец; што значи дека ја купувате Содржината од Apple Distribution International, и дека тој е лиценциран од Добавувачот на апликации (како што е подолу дефинирано) или од издавачот на книгата. Кога ќе ја направите вашата прва Трансакција, ќе ве прашаме да изберете колку често треба да ве прашуваме за вашата лозинка, при идните Трансакции. Ако ја овозможите Touch ID - Идентификацијата на допир, за Трансакциите, ќе ве прашаме да извршите проверка на автентичноста на сите Трансакции, со вашиот отпечаток од прст. Управувајте со поставките на вашата лозинка во било кое време, преку следењето на овие инструкции: https://support.apple.com/en-us/HT204030. Apple ќе изврши наплата преку вашиот метод на плаќање (како на пример од вашата кредитна картичка, дебитна картичка, кеш картичка/код, или некој друг начин достапен во вашата Домицилна земја) за било кои платени Трансакции, вклучувајќи ги тука и сите важечки даноци. Ако претходно сте нарачале Содржина, ќе ви биде наплатено кога ќе ја добиете Содржината (освен ако ја откажете нарачката, пред достапноста на Содржината). Во согласност со локалните закони,Apple може да ја ажурира информацијата за начинот на вашето плаќање, ако таквата информација е доставена од ваша финансиска институција. За повеќе детали во врска со наплатата на Трансакциите, ве молиме посетете ја http://support.apple.com/kb/HT5582.Сите Трансакции се конечни. Цените на Содржините може да се променат во било кое време. Ако некои технички проблеми ја спречат или доведат до неразумно одлагање на испораката на Содржината, ваш ексклузивен и единствен правен лек е, или замена на Содржината, или рефундирање на средствата за цената што е платена, како што е одредено од страна на Apple. Одвреме навреме, Apple може да го одбие барањето за рефундирање, ако најдеме докази за измама, злоупотреба на рефундирањето, или некое друго манипулативно однесување, што на Apple му го дава правото на соодветно противбарање. Правилата поврзани со кеш картички/кодови се достапни тука: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/giftcards/.

APPLE ID - лична идентификација

За користење на нашите Услуги и пристап до вашата Содржина, потребна ви е Apple ID. Apple ID е сметката што ја користите низ Apple-овиот екосистем. Вашата Apple ID е скапоцено нешто, и вие сте одговорни за одржувањето на нејзината доверливост и безбедност. Apple не е одговорен за било какви загуби коишто би можеле да произлезат од неовластеното користење на вашата Apple ID. Ве молиме контактирајте го Apple ако се сомневате дека вашата Apple ID е компромитирана.

Мора да бидете на 13-годишна возраст (или на еквивалентната минимална возраст во вашата Домицилна земја, како што е наведено во процесот на регистрацијата) за да можете да ја создадете вашата Apple ID и да ги користите нашите Услуги. Apple ID-и за лицата под оваа возраст може да бидат создадени од страна на родител или законски старател, преку користењето на функцијата Споделување со семејството, или од страна на одобрена образовна институција.

ПРИВАТНОСТ

Вашето користење на нашите Услуги е предмет на Политиката за приватност на Apple, којашто е достапна на https://www.apple.com/legal/privacy/.

ПРАВИЛА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ И СОДРЖИНАТА

Вашето користење на Услугите и Содржината мора да ги следи правилата наведени во овој оддел (“Правила за користење”). Било какво друго користење на Услугите и Содржината претставува материјално прекршување на овој Договор. Apple може да го набљудува вашето користење на Услугите и Содржината, за да се осигура дека ги следите овие Правила за користење.

Сите Услуги:

- Можете да ги користите Услугите и Содржината само за лични, некомерцијални цели (освен како што е наведено во одделот за Содржина на App Store подолу).

- Испораката на Содржината од Apple не ви префрла било какви права за промотивно користење, ниту пак претставува грант или откажување од било какви права на сопствениците на авторските права.

- Можете да ја користите Содржината од највеќе пет различни Apple ID-и на секој уред.

- Ваша е одговорноста да не дојде до губење, уништување или оштетување на Содржината, откако ќе биде преземена. Ве охрабруваме редовно да правите резервна копија на вашата Содржина.

- Не смеете неовластено да ги менувате или да ги заобиколувате било кои од безбедносните технологии, вклучени во Услугите.

- Можете да пристапите до нашите Услуги само преку користењето на Apple-овиот софтвер, и не смеете да го модифицирате или да користите модифицирани верзии на тој софтвер.

- Видео Содржината бара HDCP конекција.

iTunes Store Содржина:

- Можете да ја користите бесплатната Содржина на Управувањето со дигитални права (Digital Rights Management - DRM) на разумен број компатибилни уреди, коишто ги поседувате или контролирате. DRM-заштитената Содржина можете да ја користите на највеќе пет компјутери и на било кој број на уреди, што сте ги синхронизирале од тие компјутери.

- Изнајмувањата на Содржината може да се видат на еден уред во еден одреден момент, и таа мора да биде репродуцирана во рок од 30 дена, и да биде завршена во рок од 24 до 48 часа од започнувањето на репродукцијата, во зависност од понудената Содржина на Услугите во вашата Домицилна земја (стопирањето, паузирањето или рестартирањето не го продолжуваат овој период).

- Можете да снимите аудио плејлиста на CD заради слушање, највеќе до седум пати (ова ограничување не се однесува на бесплатната DRM-Содржина).

App Store Содржина:

- Терминот “Апликација” ги вклучува апликациите, iMessage и Apple Watch апликациите, in-app купувањата, екстензиите (како што се тастатурите), налепниците и претплатите коишто се достапни во една апликација.

- Можете да ги користите Апликациите на било кој уред што го поседувате или контролирате.

- Лицата кои што делуваат во име на трговски претпријатија, владини организации или образовни институции (“Претпријатие”) можат да ги преземат и синхронизираат Апликациите за користење на (i) една личност, на еден или повеќе уреди, во сопственост или под контрола на Претпријатието; или на (ii) повеќе личности, на еден заеднички споделуван уред, во сопственост или под контрола на Претпријатието. Заради појасен увид, секој уред којшто се користи сериски или колективно од страна на повеќе корисници, бара посебна лиценца.

iBooks Store Содржина:

- Можете да ја користите бесплатната DRM-Содржина на било кој компатибилен уред што го поседувате или контролирате. DRM-заштитената Содржина можете да ја користите на највеќе пет компјутери и на било кој број на уреди, што сте ги синхронизирале од тие компјутери.

- Не можете да ја снимите iBooks Store Содржината на диск.

Apple Music:

- Можете да го користите индивидуалното Apple Music членство на најмногу 10 уреди (само пет од нив можат да бидат компјутери).

- Индивидуалното Apple Music членство ви дозволува да проследувате на еден уред, во еден одреден момент; Семејното членство ви дозволува вам или на членовите на вашето семејство, да проследувате на највеќе шест уреди во исто време.

ПОВТОРНИ ПРЕЗЕМАЊА

Можете повторно да ја преземете претходно добиената Содржина (“Повторно преземање”) на вашите уреди кои се најавени со иста Apple ID (“Поврзани уреди”). Можете да ги видите следните типови на Содржина, достапни за Повторно преземање во вашата Домицилна земја на https://support.apple.com/en-us/HT204632. Содржината можеби нема да биде достапна за Повторно преземање, ако таа Содржина повеќе не се нуди на нашите Услуги.

Правила за Поврзаните уреди: Можете да имате 10 уреди (само 5 од нив можат да бидат компјутери) најавени со вашата Apple ID во исто време. Секој компјутер мора да биде овластен за да ја користи истата Apple ID (да дознаете нешто повеќе околу овластувањето на компјутерите, посетете ја https://support.apple.com/en-us/HT201251). Уредите можат да бидат поврзани со различна Apple ID еднаш на секои 90 дена. 

ПРЕТПЛАТИ

Услугите и некои одредени Апликации можат да ви овозможат да купите пристап до Содржината или услугите врз основа на претплатата (“Платени претплати”). Платените претплати автоматски се обновуваат се додека не бидат откажани во одделот Управување со претплати, од прилагодувањата на сметката. Ќе ве известиме ако дојде до зголемување на цената на Платената претплата и, ако е потребно, ќе побараме ваша согласност за продолжување на истата. Ќе ви биде наплатено, не подолго од 24 часа пред почнувањето на последниот период на Платена претплата. Одредени Платени претплати може да ви понудат бесплатен пробен период, пред да ви наплатат преку вашиот метод на плаќање. Ако одлучите да се одјавите од Платената претплата пред да почнеме со наплатата преку вашиот метод на плаќање, откажете ја претплатата пред завршувањето на бесплатниот пробен период.

ДОСТАПНОСТ НА СОДРЖИНИТЕ И УСЛУГИТЕ

Правилата коишто се содржат во овој Договор, а се однесуваат на Услугите, типовите на Содржини, функциите или функционалноста, коишто не се достапни во вашата Домицилна земја, не се однесуваат на вас, освен ако не се и се додека не станат достапни за вас. За да ги видите типовите на Содржина коишто се достапни во вашата Домицилна земја, отидете до Услуги или посетете ја https://support.apple.com/en-us/HT204411.

УРЕДИ КОИ НЕ СЕ ОД МАРКАТА APPLE

Ако ги користите нашите Услуги на уред којшто не е од марката Apple, можеби нема да бидете во можност да пристапите до сите функции или типови на Содржина. Правилата во овој Договор кои се однесуваат на недостапните функции или типови на Содржина, не се однесуваат на вас. Ако подоцна изберете да им пристапите на нашите Услуги од уред од марката Apple, давате согласност дека сите правила на овој Договор ќе се однесуваат на вашето користење на таквиот уред.

В. ВАШИТЕ ПОДНЕСОЦИ ДО НАШИТЕ УСЛУГИ

Нашите Услуги може да ви овозможат да поднесувате материјали, како што се, коментари, слики, видеа и подкасти (вклучувајќи ги и придружните метаподатоци и уметнички дела). При вашето користење на таквите функции морате да ги испочитувате долунаведените Насоки за поднесоци, коишто одвреме навреме се ажурираат. Ако видите некои материјали коишто не се во согласност со Насоките за поднесоци, ве молиме употребете ја функцијата Пријави загриженост. Вие со ова му ја давате на Apple светската, ослободена од надокнада, трајна, не-ексклузивна лиценца, да може да ги користи материјалите коишто ги поднесувате, во рамките на Услугите и поврзаниот со нив маркетинг. Apple може да ги набљудува и да одлучи да ги отстрани или уреди било кои од поднесените материјали.

Насоки за поднесоци: Не можете да ги користите Услугите за:

- да поставите било какви материјали за кои немате дозвола, право или лиценца за употреба;

- да поставите непристојни, навредливи, незаконски, измамнички или штетни содржини;

- да поставите лични, приватни или доверливи информации коишто им припаѓаат на други лица;

- да барате лични податоци од малолетно лице;

- лажно или погрешно да ја претставите вашата поврзаност со друга личност или субјект;

- да поставите или пренесете спам, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на несакано или неовластено рекламирање, промотивни материјали, или информативни известувања;

- да планирате или да се бавите со било какви нелегални, измамнички или манипулативни активности.

Г. СПОДЕЛУВАЊЕ СО СЕМЕЈСТВОТО

Организаторот на семејството (Организаторот) мора да биде на 18-годишна возраст или постар, и да биде родител или законски старател на некој член од Семејството, којшто е на возраст под 13 години, или е на еквивалентната минимална возраст во својата Домицилна земја (како што е наведено во процесот на регистрацијата). Apple уредите се потребни за пристап до сите функции на Споделување со семејството.

Споделување на купување: Карактеристиката за Споделување на купување од Споделување со семејството ви овозможува да споделувате дозволена Содржина со најмногу до шест членови од Семејството. Организaторот ги повикува другите членови да учествуваат и се согласува да плати за сите Трансакции иницирани од членовите на Семејството. Начинот на плаќање на Организаторот ќе се користи за плаќање на било кои Трансакции иницирани од страна на член на Семејството (освен во случајот кога членот на Семејството има кредит во продавницата, којшто секогаш прв се користи). Членовите на Семејството делуваат како агенти на Организаторот, кога се користи начинот на плаќање на Организаторот. Преку ова Организаторот се согласува да (1) плати за таквите Трансакции, и (2) дека Трансакциите иницирани од страна на членовите на Семејството се овластени. Организаторите се одговорни за почитувањето на договорот за методот на нивното плаќање, и ги преземаат сите ризици поврзани со споделувањето на пристапот до методот на плаќање со членовите на Семејството. Признаницата или фактурата за Трансакцијата на било кој член од Семејството, ќе биде испратена до иницирачкиот член на Семејството и до Организаторот.

Прашај за купување: Прашај за купување е погодна функција којашто му овозможува на Организаторот да ја одобри секоја Трансакција иницирана од страна на член од Семејството, кој што е на возраст под 18 години (или на еквивалентната возраст на полнолетство во вашата Домицилна земја). Организаторот мора да биде родител или законски старател на некој член од Семејството, за кого е активирана функцијата Прашај за купување. Содржината преземени од страна на членовите на Семејството или стекнати преку кодовите за откуп, не се предмет на функцијата Прашај за купување.

Промени во членовите на Семејството: Кога член на Семејството ќе го напушти или е отстранет од Семејството, останатите членови на Семејството нема повеќе да можат да пристапат до Содржината на претходниот член, вклучувајќи ја тука и Содржината стекната со методот на плаќање на Организаторот.

Правила за Споделување со семејството: Можете да припаѓате само на едно Семејство во едно одредено време, и можете да му се придружите на некое Семејство, не повеќе од два пати годишно. Можете да ја промените вашата Apple ID преку која сте поврзани со Семејството, не повеќе од еднаш на секој 90 дена. Сите членови на Семејството мораат да ја споделуваат истата Домицилна земја. Не сите Содржини, вклучувајќи ги In-App купувањата, претплатите и некои претходно стекнати Апликации, ги исполнуваат условите за Споделување на купување .

Д. ПРЕПОРАЧАНИ ФУНКЦИИ

Услугите ќе ви препорачаат Содржина базирана на вашите преземања, купувања и други активности. Можете да се откажете од добивањето на такви препораки, во прилагодувањата на вашата сметка.

Некои препорачани функции може да побараат ваша дозвола пред да се вклучат. Ако ги вклучите овие функции, од вас ќе се побара да му дадете дозвола на Apple да ги собира и складира одредените податоци, вклучувајќи ги, но не ограничувајќи се на податоците за активноста на вашиот уред, локацијата и користењето. Ве молиме прочитајте ги внимателно информациите коишто ќе ви се презентираат, кога ќе ги вклучите овие функции.

Ѓ. ДОПОЛНИТЕЛНИ ITUNES STORE ОДРЕДБИ

СЕЗОНСКА ПРОПУСНИЦА И МУЛТИ-ПРОПУСНИЦА

Пропусницата ви овозможува да купите и примите телевизиска Содржина, штом таа стане достапна. Сезонската пропусница се однесува на телевизиската Содржина која има ограничен број на епизоди во една сезона; a Мулти-пропусницата се однесува на телевизиската Содржина којашто е достапна на континуирана основа. Полната цена на Сезонската пропусница или на Мулти-пропусницата се наплаќа во времето на Трансакцијата. Содржината на Сезонската пропусница или на Мулти-пропусницата е достапна за преземање, до 90 дена откако ќе стане достапна последната епизода. Ако ви е избрано автоматското обновување кога ќе ја добиете Мулти-пропусницата, тогаш ќе ви биде наплатена полната цена за секој нареден Мулти-пропусница циклус. Можете да го исклучите автоматското обновување пред почетокот на следниот Мулти-пропусница циклус, во прилагодувањата на вашата сметка. Ако добавувачот на содржини достави до Apple помалку ТВ епизоди од планираното, кога сте ја купиле Сезонската пропусница, ние ќе ја кредитираме вашата Apple ID со малопродажната вредност на соодветниот број на епизоди, што не му биле доставени на Apple.

Е. ДОПОЛНИТЕЛНИ ОДРЕДБИ НА APP STORE

ЛИЦЕНЦА ЗА APP STORE СОДРЖИНА

Лиценците за Апликациите ви се продаваат од страна на Apple или од страна на трета страна независен програмер (“Апликациски добавувач”). Ако сте клиент на Apple Distribution International, евидентираниот трговец е Apple Distribution International, што значи дека ја купувате лиценцата за Апликацијата од Apple Distribution International, но Апликацијата е лиценцирана од страна на Апликацискиот добавувач. Една Апликација лиценцирана од страна на Apple е “Apple апликација;” а Апликацијата лиценцирана од страна на Апликацискиот добавувач е “Апликација од трета страна.” Apple делува како агент за Апликациските добавувачи, во добавувањето за App Store, и не претставува договорна страна во Договорот за продажба или во Договорот за користење, меѓу вас и Апликацискиот добавувач. Било која апликација којашто ќе ја купите или добиете е регулирана преку долунаведениот Договорот за лиценца на крајниот корисник на лиценцираната апликација (“Стандарден EULA”), освен ако Apple или Апликацискиот добавувач не обезбеди поважен прилагоден Договор за лиценца (“Прилагоден EULA”). Апликацискиот добавувач или некоја Апликација од трета страна ја сносат единствената одговорност за нејзината содржина, гаранциите и правните побарувања, кои може да ги поврзете со Апликацијата од трета страна. Потврдувате и се согласувате дека Apple е корисник од трета страна, на Стандарден EULA или Прилагоден EULA применлив за секоја Апликација од трета страна, и може присилно да го спроведе таквиот договор. Одредени Апликации, како што се налепниците и iMessage апликациите, може да не се појават на стандардната апликација на уредот, туку може да им се пристапи и да бидат искористени во Фиоката за апликациски пораки.

IN-APP КУПУВАЊА

Апликациите може да понудат содржина, услуги или функционалност кои може да се користат во рамките на таквите Апликации (“In-App купувања”). In-App купувањата коишто се консумираат за време на користењето на Апликацијата (на пример, виртуелните скапоцени камења) не можат да се пренесуваат меѓу уредите и можат да бидат преземени само еднаш. Морате да извршите верификација на вашата сметка пред да направите In-App купувања – одделно од било која верификација за добивање на некоја друга Содржина – преку внесувањето на вашата лозинка или преку користењето на вашата идентификација на допир-Touch ID. Ќе можете да направите дополнителни In-App купувања за петнаесет минути, без повторна верификација, освен ако не сте побарале од нас, да ја бараме лозинката за секое купување, или ако сте ја овозможиле идентификацијата на допир-Touch ID. Можете да ја исклучите способноста за правење In-App купувања, следејќи ги овие упатства: https://support.apple.com/en-us/HT201304.

ОДРЖУВАЊЕ И ПОДДРШКА НА АПЛИКАЦИИТЕ

Apple е единствено одговорен за обезбедување одржување и поддршка само на Apple апликациите, или како што се бара според важечкиот закон. Апликациските добавувачи се одговорни за обезбедување одржување и поддршка за Апликациите од трети страни.

ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦА НА КРАЈНИОТ КОРИСНИК НА ЛИЦЕНЦИРАНА АПЛИКАЦИЈА

Апликациите кои ви се достапни преку App Store ви се дадени со лиценца, но не ви се продадени. Вашата лиценца за секоја Апликација е предмет на вашето претходно прифаќање, било на Договорот за лиценца на крајниот корисник на лиценцирана апликација (“Стандарден EULA”), или на прилагодениот договор за лиценца на крајниот корисник, помеѓу вас и Апликацискиот добавувач (“Прилагоден EULA”), ако таков е обезбеден. Вашата лиценца за било која Apple апликација според овој Стандарден EULA или Прилагоден EULA, е одобрена од страна на Apple, и вашата лиценца за било која Апликација од трета страна според овој Стандарден EULA или Прилагоден EULA е одобрена од страна на Апликацискиот добавувач на таа Апликација од трета страна. Секоја Апликација којашто е предмет на овој Стандарден EULA, тука се спомнува како “Лиценцирана апликација.” Апликацискиот добавувач или Apple како важечки (“Давател на лиценца”) ги задржува сите права во и на Лиценцираната апликација, коишто не ви се изречно дадени според овој Стандарден EULA.

a. Обем на лиценцата: Давателот на лиценцата ви одобрува непренослива лиценца за користење на Лиценцираната апликација на било кој производ од брендот на Apple, што го поседувате или контролирате, и онака како што е дозволено според Правилата за користење. Одредбите на овој Стандарден EULA ќе ги регулира било која содржина, материјали или услуги достапни од или купени во рамките на Лиценцираната апликација, како и надградбите обезбедени од Давателот на лиценцата, кој ја заменува или дополнува оригиналната Лиценцирана апликација, освен ако таквата надградба е придружена со Прилагоден EULA. Освен како што е предвидено со Правилата за користење, не смеете да ја дистрибуирате или на поинаков начин да ја правите достапна Лиценцираната апликација преку мрежата, која би била користена од повеќе уреди во исто време. Не смеете да ја пренесете, редистрибуирате или да ја подлиценцирате Лиценцираната апликација, и доколку го продадете вашиот Apple уред на трета страна, должни сте да ја отстраните Лиценцираната апликација од Apple уредот, пред да го направите тоа. Не смеете да ја копирате (освен ако тоа е дозволено со оваа лиценца и Правилата за користење), да правите обратен инженеринг, да ја расклопувате, да се обидете да го изведете изворниот код, да ја модифицирате, или да создадете изведени дела од Лиценцираната апликација, нејзините надоградби, или било кои делови од истата (освен ако и само до тој степен, до кој претходно наведеното ограничување е забрането со важечки закон, или до оној степен до кој може да биде дозволено со условите на лиценцата, кои се однесуваат на управување со користењето, на било кои компоненти со отворен извор, вклучени со Лиценцираната апликација).

б. Согласност за користење на податоци: Се согласувате Давателот на лиценцата да може да ги собира и користи техничките податоци и поврзаните информации—вклучувајќи ги, но не ограничувајќи се на техничките информации за вашиот уред, систем и софтвер на апликацијата, како и периферните компоненти—кои периодично се собираат за да го олеснат обезбедувањето на ажурирањата за софтверот, поддршка на производот, и некои други услуги за вас (доколку има такви) поврзани со Лиценцираната апликација. Давателот на лиценцата може да ги користи овие информации, се додека тие се во форма која не ве идентификува вас лично, со цел да ги подобри своите производи, или да ви обезбеди услуги или технологии.

в. Прекинување. Овој Стандарден EULA ќе биде важечки, се додека не биде прекинат од ваша страна или од страна на Давателот на лиценцата. Вашите права, согласно овој Стандарден EULA автоматски ќе прекинат да важат, доколку не испочитувате било кои од неговите одредби.

г. Надворешни услуги. Лиценцираната апликација може да ви овозможи пристап до Давателот на лиценцата, и/или услугите од трета страна и интернет страниците (колективно и индивидуално, "Надворешни услуги"). Се согласувате да ги користите Надворешните услуги на свој сопствен ризик. Давателот на лиценцата не е одговорен за испитување или оценување на содржината, или за точноста на било која Надворешна услуга од трета страна, и нема да сноси одговорност за било какви Надворешни услуги од трета страна. Податоците прикажани од страна на било која Лиценцирана апликација или Надворешна услуга, вклучувајќи ги, но не ограничувајќи се на финансиските, медицинските и информациите за локацијата, се само за општи информативни цели и не се гарантирани од страна на Давателот на лиценцата, или неговите агенти. Нема да ги користите Надворешните услуги на било кој начин, којшто не е во согласност со одредбите на овој Стандарден EULA, или да ги прекршите правата на интелектуална сопственост на Давателот на лиценцата, или на било која трета страна. Се согласувате да не ги користите Надворешните услуги за вознемирување, злоупотреба, скришно следење, закана или клеветење на некое лице или субјект, односно дека Давателот на лиценцата не е одговорен за некоја таква употреба. Надворешните услуги може да не бидат достапни на сите јазици или во вашата Домицилна земја, и може да не бидат соодветни или достапни за користење, на некоја одредена локација. Во случај да одлучите да ги користите таквите Надворешни услуги, вие сте самите одговорни за почитувањето на сите важечки закони. Давателот на лиценцата го задржува правото да ги измени, суспендира, отстрани, оневозможи или да ги наметне рестрикциите за пристап или ограничувања на било кои Надворешни услуги, во било кое време, без претходна најава или одговорност кон вас.

д. НЕМА ГАРАНЦИИ: ИЗРЕЧНО ПРИЗНАВАТЕ И СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА КОРИСТЕЊЕТО НА ЛИЦЕНЦИРАНАТА АПЛИКАЦИЈА Е НА ВАШ СОПСТВЕН РИЗИК. ДО МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНИОТ СТЕПЕН СПОРЕД ВАЖЕЧКИОТ ЗАКОН , ЛИЦЕНЦИРАНАТА АПЛИКАЦИЈА И БИЛО КОИ УСЛУГИ ИЗВРШЕНИ ИЛИ ОБЕЗБЕДЕНИ ОД ЛИЦЕНЦИРАНАТА АПЛИКАЦИЈА СЕ ОБЕЗБЕДЕНИ "КАКВИ ШТО СЕ" И “КАКО ШТО СЕ ДОСТАПНИ,” СО СИТЕ НЕДОСТАТОЦИ И БЕЗ ГАРАНЦИЈА ОД БИЛО КАКОВ ВИД, А ДАВАТЕЛОТ НА ЛИЦЕНЦАТА СО ОВА ГИ ОДРЕКУВА СИТЕ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА ЛИЦЕНЦИРАНАТА АПЛИКАЦИЈА И БИЛО КАКВИ УСЛУГИ, БИЛО ДА СЕ ИЗРЕЧЕНИ, ДА СЕ ПОДРАЗБИРААТ, ИЛИ ДА СЕ ПРОПИШАНИ СО ЗАКОН, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ, НО НЕ ОГРАНИЧУВАЈЌИ СЕ НА ГАРАНЦИИТЕ КОИШТО СЕ ПОДРАЗБИРААТ И/ИЛИ УСЛОВИТЕ ЗА ПАЗАРНА ПОДОБНОСТ, ЗА ЗАДОВОЛИТЕЛЕН КВАЛИТЕТ, ЗА ПОГОДНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА НАМЕНА, ЗА ТОЧНОСТ, ЗА ТИВКО УЖИВАЊЕ, И ЗА НЕПОВРЕДУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ТРЕТИ СТРАНИ. НИКАКВА УСНА ИЛИ ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЈА ИЛИ СОВЕТ ДАДЕНИ ОД СТРАНА НА ДАВАТЕЛОТ НА ЛИЦЕНЦАТА ИЛИ НЕГОВИОТ ОВЛАСТЕН ПРЕТСТАВНИК, НЕМА ДА БИДЕ СМЕТАНА ЗА СОЗДАДЕНА ГАРАНЦИЈА. ДОКОЛКУ ЛИЦЕНЦИРАНАТА АПЛИКАЦИЈА ИЛИ УСЛУГИТЕ СЕ ПОКАЖАТ КАКО НЕИСПРАВНИ, ВИЕ САМИТЕ ГИ СНОСИТЕ СИТЕ ТРОШОЦИ ЗА СИТЕ НЕОПХОДНИ СЕРВИСИРАЊА, ПОПРАВКИ ИЛИ КОРЕКЦИИ. ОДРЕДЕНИ ПРАВНИ СИСТЕМИ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ГАРАНЦИИТЕ КОИШТО СЕ ПОДРАЗБИРААТ, ИЛИ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПРИМЕНЛИВИТЕ ЗАКОНСКИ ПРАВА НА ПОТРОШУВАЧОТ, ТАКА ШТО ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ ИСКЛУЧОЦИ И ОГРАНИЧУВАЊА МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ВАС.

ѓ. Ограничување на одговорноста. ДО СТЕПЕНОТ КОЈШТО НЕ Е ЗАБРАНЕТ СО ЗАКОН, ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ НЕ МОЖЕ ДАВАТЕЛОТ НА ЛИЦЕНЦАТА ДА БИДЕ СМЕТАН ЗА ОДГОВОРЕН ЗА ЛИЧНИТЕ ПОВРЕДИ ИЛИ БИЛО КАКВИ ИНЦИДЕНТНИ, ПОСЕБНИ, ИНДИРЕКТНИ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНИ ШТЕТИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ, БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА, ШТЕТИТЕ ОД ЗАГУБА НА ПРОФИТ, ЗАГУБА НА ПОДАТОЦИ, ПРЕКИНУВАЊЕ НА БИЗНИСОТ, ИЛИ БИЛО КОИ ДРУГИ КОМЕРЦИЈАЛНИ ШТЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ИЛИ СЕ ПОВРЗАНИ СО ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ, ИЛИ НЕМОЖНОСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЦЕНЦИРАНАТА АПЛИКАЦИЈА, ПРЕДИЗВИКАНИ НА БИЛО КАКОВ НАЧИН, БЕЗ ОГЛЕД НА ТЕОРИЈАТА ЗА ОДГОВОРНОСТ (ДОГОВОР, ДЕЛИКТ, ИЛИ НЕШТО ДРУГО) ПА ДУРИ И ДА МУ БИЛО УКАЖАНО НА ДАВАТЕЛОТ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ПОСТОЕЊЕТО НА МОЖНОСТА ЗА ТАКВИ ШТЕТИ. НЕКОИ ПРАВНИ СИСТЕМИ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА ЗА ЛИЧНИ ПОВРЕДИ, ИЛИ ЗА ИНЦИДЕНТНИТЕ, ИЛИ ПОСЛЕДИЧНИТЕ ШТЕТИ, ТАКА ШТО ОВА ОГРАНИЧУВАЊЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОДНЕСУВА НА ВАС. Во ниеден случај, не може целосната одговорност за сите штети кон вас, на Давателот на лиценцата, (освен ако со важечкиот закон не се бара тоа во случаите на лична повреда) да ја надминува сумата од педесет долари ($50.00). Претходните ограничувања ќе се применат дури и горенаведениот правен лек да не успее да ја исполни својата суштинска цел.

е. Не смеете да ја користите или на друг начин да ја извезувате или повторно извезувате Лиценцираната апликација, освен ако тоа е овластено со закон на Соединетите Држави, и законите на правните системи во кои била добиена Лиценцираната апликација. Особено, но без ограничувања, Лиценцираната апликација не смее да биде извезувана или повторно извезувана во (a) ниту една земја која е под ембарго на САД или (б) до некого кој што се наоѓа на Посебно одредената национална листа на Одделот за трезор на САД или на Листата на одбиени физички или правни лица, на Одделот за трговија на САД. Со користењето на Лиценцираната апликација, вие потврдувате и гарантирате дека не сте лоцирани во ниту една таква земја, и дека не се наоѓате на некоја од тие листи. Исто така се согласувате дека нема да ги користите овие производи за било какви цели коишто се забранети со законот на Соединетите Држави, вклучувајќи ги, без ограничувања, развојот, дизајнот, производството или изработката на нуклеарни оружја, проектили или хемиски, или биолошки оружја.

ж. Лиценцираната апликација и поврзаната документација претставуваат "Комерцијални елементи", како што изразот е дефиниран во 48 C.F.R. §2.101, кои се состојат од "Комерцијален компјутерски софтвер" и "Документација за комерцијален компјутерски софтвер", изрази коишто се користат во 48 C.F.R. §12.212 или 48 C.F.R. §227.7202, како што е применливо. Согласно со 48 C.F.R. §12.212 или 48 C.F.R. §227.7202-1 преку 227.7202-4, како што е применливо, Комерцијалниот компјутерски софтвер и Документацијата за комерцијалниот компјутерски софтвер им се давааат на линценца на крајни корисници од Владата на Соединетите Држави (a) само како Комерцијални елементи и (б) само со оние права коишто им се даваат на сите други крајни корисници, согласно со одредбите и условите наведени во овој документ. Необјавените права се задржани согласно со законите за авторски права на Соединетите Држави.

з. Освен во случаите кои се јасно предвидени во следниот пасус, овој Договор и односот помеѓу вас и Apple ќе се регулира со законите на државата Калифорнија, со исклучок на конфликтите во законските одредби. Вие и Apple се согласувате да се ставите под лична и ексклузивна надлежност на судовите лоцирани во округот на Санта Клара, Калифорнија, за решавање на било каков спор или побарување, коишто можат да произлезат од овој Договор. Ако (a) не сте државјанин на САД; (б) не престојувате во САД.; (в) не пристапувате до Услугите од САД.; и (г) сте државјанин на една од долунаведените земји, со ова се согласувате дека било каков спор или барање коишто можат да произлезат од овој Договор, да бидат регулирани според долунаведениот важечки закон, без оглед на било каков конфликт во законските одредби, и дека неотповикливо ќе се ставите под не-ексклузивна надлежност на судовите лоцирани во државата, провинцијата или земјата наведена подолу, чијшто закон регулира:

 

Ако сте државјанин на било која земја од Европската Унија, или Швајцарија, Норвешка или Исланд, тогаш регулирачкиот закон и форум, ќе бидат законите и судовите во вашето вообичаено место на престој.

 

Особено исклучен од примената на овој Договор е законот познат како Конвенција на Обединетите Нации за меѓународната продажба на стоки.

Ѕ. ДОПОЛНИТЕНИ ОДРЕДБИ ЗА IBOOKS STORE

Ја добивате iBooks Store Содржината од добавувач од трета страна, за таквата Содржина (“Издавач”), а не од Apple. Apple делува како агент за Издавачот, во обезбедувањето iBooks Store Содржина за вас, и затоа Apple не е договорна страна во Трансакцијата помеѓу вас и Издавачот. Ако сте клиент на Apple Distribution International, евидентираниот трговец е Apple Distribution International, што значи дека лиценцата за користење на Содржината ја купувате од Apple Distribution International, но Содржината е лиценцирана од страна на Издавачот. Издавачот на Содржината на iBooks Store го задржува правото да ги спроведе одредбите за користење, коишто се однесуваат на таквата iBooks Store Содржина. Издавачот на iBooks Store Содржината самиот е одговорен за таа Содржина, за било какви гаранции, се до степен, до кој таквите гаранции не се оспорувани, и за било каквите побарувања што вие или некоја друга страна може да ги имаат, во врска со таа Содржина.

И. ДОПОЛНИТЕЛНИ ОДРЕДБИ ЗА APPLE MUSIC

APPLE MUSIC ЧЛЕНСТВО

Apple Music е претплатничка музичка услуга. Вашето Apple Music членство автоматски ќе се обновува, се додека не ја исклучите опцијата за автоматско обновување, во прилагодувањата на сметката. Погледнете во одделот “Претплати” за повеќе детали. Кога ќе заврши вашето членство во Apple Music, ќе го изгубите правото на пристап до било која функција на Apple Music, за која е потребно членство, вклучувајќи го, но не ограничувајќи се на пристапот до песните од Apple Music, зачувани во вашиот уред, и во iCloud музичката бибилиотека. Apple го задржува правото да го откаже вашето членство во Apple Music, ако не сме во состојба успешно да извршиме наплата преку вашиот метод на плаќање, за обновување на вашето членство.

Каде што тоа е можно, може да ви биде понудено Apple Music членство преку вашиот Мобилен оператор (“Членство преку мобилен оператор”). Ако купите Членство преку мобилен оператор, тогаш вашиот мобилен оператор ќе ви ги наплати трошоците за вашето Apple Music членство. Вашиот однос на наплата со мобилниот оператор ќе биде регулиран преку одредбите и условите на мобилниот оператор, а не преку овој Договор, и било какви спорови во врска со наплатата, што се однесуваат на Членството преку мобилниот оператор, мора да бидат насочени кон вашиот мобилен оператор, а не кон Apple. Со користењето на Apple Music, се согласувате дека вашиот мобилен оператор може да ги измени вашите информации за сметката во мобилниот оператор, телефонскиот број и информациите за претплатата со Apple, и дека Apple може да ги искористи овие информации, за да го одреди статусот на вашето Членство преку мобилниот оператор.

ICLOUD МУЗИЧКА БИБЛИОТЕКА

iCloud музичка библиотека е функција на Apple Music, која ви овозможува пристап до вашите песни коишто се совпаѓаат или се преземени, плејлисти и музички видеа стекнати од Apple Music, iTunes Store или некоја трета страна (“Содржина на iCloud музичка библиотека”) на вашите уреди, на коишто е овозможена Apple Music. iCloud музичката библиотека автоматски ќе се вклучи, кога ќе го основате вашето Apple Music членство. iCloud музичката библиотека ги собира информациите во врска со вашата Содржина на iCloud музичка библиотека. Овие информации се поврзани со вашата Apple ID, и споредени со Содржината на iCloud музичката библиотека, се моментално достапни на Apple Music. Содржините на iCloud музичката библиотека кои не се совпаѓаат се пренесуваат на серверите на AppleiCloud музичката библиотека (во формат одреден од страна на Apple). Можете да пренесете до 100 000 песни. Песните стекнати од iTunes Store или Apple Music не се вбројуваат во ова ограничување. Песните кои не ги исполнуваат одредените критериуми (на пример, претерано големите датотеки) или што не се овластени за вашиот уред, не ги исполнуваат условите за iCloud музичката библиотека. Кога ја користите iCloud музичката библиотека, Apple прави запис на информациите, како што се, нумерите коишто ги репродуцирате, стопирате или прескокнувате, уредите коишто ги користите и времето и траењето на репродукцијата. Се согласувате да ја користите iCloud музичката библиотека само за законски стекнати содржини. iCloud музичката библиотека е обезбедена на “КАКО ШТО Е” основа и може да содржи грешки или непрецизности. Би требало да направите резервна копија на вашите податоци и информации, пред користењето на iCloud музичката библиотека. Ако не сте член на Apple Music, можете да купите iTunes Совпаѓање претплата, што е предмет на одредбите утврдени во овој оддел.

Ј. РАЗНИ ОДРЕДБИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА СИТЕ УСЛУГИ

ДЕФИНИЦИЈА НА APPLE

Во зависност од вашата Домицилна земја, “Apple” значи:

Apple Inc., лоцирана на One Apple Park Way, Cupertino, California, за корисниците во Северна, Централна и Јужна Америка (вклучувајќи ја и Канада за користењето на iTunes Store и Apple Music), како и териториите и имотите на Соеднинетите Држави; и Француските и Британските имоти во Северна Америка, Јужна Америка и Карибите;

Apple Canada Inc., лоцирана на 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada за корисниците на App Store и iBooks Store во Канада и нејзините територии и имоти;

iTunes K.K., лоцирана на Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo за корисниците во Јапонија;

Apple Pty Limited, лоцирана на Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia, за корисниците во Австралија, Нов Зеланд, вклучувајќи ги островските имоти, територии и поврзани надлежности; и

Apple Distribution International, лоцирана на Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland, за сите други корисници.

ПРОМЕНИ НА ДОГОВОРОТ

Apple го задржува правото да во било кое време може да го измени овој Договор, и да додаде нови или дополнителни одредби или услови, за вашето користење на Услугите. Таквите измени и дополнителни одредби и услови ќе стапат на сила веднаш и ќе се инкорпорираат во овој Договор. Вашето продолжување на користењето на Услугите, ќе се смета за прифаќање на истите.

МАТЕРИЈАЛИ НА ТРЕТА СТРАНА

Apple не е одговорен за материјалите од трети страни, вклучени во или поврзани со Содржините или Услугите.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

Се согласувате дека Услугите, вклучувајќи ги, но не ограничувајќи се на Содржината, графиките, корисничкиот интерфејс, аудио снимките, видео снимките, уредувачката содржина и скриптите и софтверот, употребени за имплементирање на Услугите, содржат сопственички информации и материјали што се во сопственост на Apple и/или нејзините даватели на лиценци, и дека се заштитени со важечки закон за интелектуална сопственост и некои други закони, вклучувајќи ги, но не ограничувајќи се на авторските права. Се согласувате дека нема да ги искористите таквите сопственички информации или материјали на било кој друг начин, освен за користење на Услугите за лични, некомерцијални намени, во согласност со овој Договор. Ниту еден дел од Услугите не смее да биде репродуциран во било која форма или преку било какви средства, освен онака, како што е изречно дозволено со овој Договор. Се согласувате дека нема да ги изменувате, изнајмувате, позајмувате, продавате или дистрибуирате Услугите или Содржината на било кој начин, и дека нема да ги искористувате Услугите на било каков начин, за кој не сте експлицитно овластени.

Името на Apple, логото на Apple, iTunes, iTunes Store, App Store, iBooks Store, Apple Music,и други Apple трговски марки, услужни марки, графики и логоа, користени во врска со Услугите, се трговски марки или регистрирани трговски марки на Apple во САД, и некои други земји низ светот. Не ви се одобрува никакво право или лиценца, во однос на било кои од спомнатите трговски марки.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

Ако сметате дека некоја од Содржините достапни низ Услугите, ги крши вашите авторски права, ве молиме контактирајте го Apple на следните локации:

- iTunes Store: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/

- App Store: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/

- iBooks Store: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ibooksstorenotices

- Apple Music: https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html

РАСКИНУВАЊЕ И СУСПЕНЗИЈА НА УСЛУГИТЕ

Ако не ги испочитувате, или Apple се сомнева дека не сте ги испочитувале, било кои од одредбите на овој Договор, Apple може, без претходно известување: (i) да го раскине овој Договор и/или вашата Apple ID, а вие останувате одговорни за сите износи направени со вашата Apple ID се до и вклучувајќи ја и датата на раскинувањето; и/или (ii) да ја раскине лиценцата за софтверот; и/или (iii) да ви оневозможи пристап до Услугите.

Apple понатаму го задржува правото да ги менува, суспендира или прекине Услугите (или било кој дел или содржина од истото) во било кое време, со или без претходна најава до вас, и нема да сноси одговорност кон вас или кон било која трета страна, ако ги реализира тие свои права.

ОДРЕКУВАЊА ОД ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧУВАЊА НА ОДГОВОРНОСТА

APPLE НЕ ГАРАНТИРА, ИЗЈАВУВА ИЛИ ДАВА ГАРАНЦИИ ДЕКА ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ ЌЕ БИДЕ НЕПРЕКИНАТО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, А ВИЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА APPLE МОЖЕ ОДВРЕМЕ НАВРЕМЕ ДА ГИ ОТСТРАНИ УСЛУГИТЕ ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД, ДА ГИ ОТКАЖЕ УСЛУГИТЕ ВО БИЛО КОЕ ВРЕМЕ, ИЛИ НА НЕКОЈ ДРУГ НАЧИН ДА ГИ ОГРАНИЧИ, ИЛИ ДА ГО ОНЕВОЗМОЖИ ВАШИОТ ПРИСТАП ДО УСЛУГИТЕ, БЕЗ ПРЕТХОДНА НАЈАВА ДО ВАС.

ИЗРЕЧНО СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ, ИЛИ НЕМОЖНОСТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ, Е НА ВАШ СОПСТВЕН РИЗИК. УСЛУГИТЕ И СИТЕ СОДРЖИНИ ИСПОРАЧАНИ ДО ВАС ПРЕКУ УСЛУГИТЕ СЕ (ОСВЕН АКО ИЗРЕЧНО НЕ Е НАВЕДЕНО ОД СТРАНА APPLE) ОБЕЗБЕДЕНИ "КАКВИ ШТО СЕ" И "КАКО ШТО СЕ ДОСТАПНИ" ЗА ВАША УПОТРЕБА, БЕЗ ГАРАНЦИИ ОД БИЛО КАКОВ ВИД, БИЛО ИЗРЕЧНИ ИЛИ ДА СЕ ПОДРАЗБИРААТ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ И СИТЕ ГАРАНЦИИ ШТО СЕ ПОДРАЗБИРААТ, А СЕ ВО ВРСКА СО ПАЗАРНАТА ПОДОБНОСТ, ПОГОДНОСТ ЗА ПОСЕБНА НАМЕНА, НАЗИВ И НЕПОВРЕДУВАЊЕ НА ПРАВАТА. ПОРАДИ ТОА ШТО НЕКОИ ПРАВНИ СИСТЕМИ НЕ ГО ДОЗВОЛУВААТ ИСКЛУЧУВАЊЕТО НА ГАРАНЦИИТЕ КОИШТО СЕ ПОДРАЗБИРААТ, ГОРЕНАВЕДЕНОТО ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ГАРАНЦИИТЕ КОИШТО СЕ ПОДРАЗБИРААТ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОДНЕСУВА НА ВАС.

ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ НЕ МОЖЕ APPLE, НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖБЕНИЦИ, ВРАБОТЕНИ, СОРАБОТНИЦИ, АГЕНТИ, ИЗВЕДУВАЧИ, ИЛИ ДАВАТЕЛИ НА ЛИЦЕНЦИ, ДА БИДАТ СМЕТАНИ ЗА ОДГОВОРНИ ЗА БИЛО КАКВИ ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ, ИНЦИДЕНТНИ, КАЗНЕНИ, СПЕЦИЈАЛНИ, ИЛИ ПОСЛЕДИЧНИ ШТЕТИ, КОИ ШТО МОЖАТ ДА ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА БИЛО КОИ УСЛУГИ, ИЛИ ЗА БИЛО КАКВИ ДРУГИ ПОБАРУВАЊА ПОВРЗАНИ НА БИЛО КОЈ НАЧИН СО ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ И/ИЛИ СОДРЖИНАТА, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ, НО НЕ ОГРАНИЧУВАЈЌИ СЕ НА БИЛО КАКВИ ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСТИ ВО БИЛО КОЈА СОДРЖИНА, ИЛИ ЗА БИЛО КАКВА ЗАГУБА ИЛИ ШТЕТА ОД БИЛО КАКОВ ВИД, КОИШТО СЕ ПОЈАВИЛЕ КАКО РЕЗУЛТАТ НА КОРИСТЕЊЕТО НА БИЛО КОЈА СОДРЖИНА, ИСПРАТЕНА, ПРЕНЕСЕНА ИЛИ НА НЕКОЈ ДРУГ НАЧИН ДОСТАПНА ПРЕКУ УСЛУГИТЕ, ДУРИ И ДА ИМ БИЛО УКАЖАНО НА ТАКВАТА МОЖНОСТ. ПОРАДИ ТОА ШТО НЕКОИ ЗЕМЈИ, ДРЖАВИ ИЛИ ПРАВНИ СИСТЕМИ, НЕ ДОЗВОЛУВААТ ИСКЛУЧУВАЊЕ ИЛИ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА ЗА ПОСЛЕДИЧНИ ИЛИ ИНЦИДЕНТНИ ШТЕТИ, ВО ТИЕ ЗЕМЈИ, ДРЖАВИ ИЛИ ПРАВНИ СИСТЕМИ, ОДГОВОРНОСТА НА APPLE ЌЕ БИДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО ОНОЈ СТЕПЕН, ДО КОЈШТО ТАКВОТО ОГРАНИЧУВАЊЕ Е ДОЗВОЛЕНО СПОРЕД ЗАКОНОТ.

APPLE ЌЕ ВЛОЖИ РАЗУМНИ НАПОРИ ДА ГИ ЗАШИТИ ИНФОРМАЦИИТЕ ДОСТАВЕНИ ОД ВАША СТРАНА, ВО ВРСКА СО УСЛУГИТЕ, НО ВИЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО ТОА ДЕКА ГИ ПОДНЕСУВАТЕ ТАКВИТЕ ИНФОРМАЦИИ НА ВАШ СОПСТВЕН РИЗИК, И ВИЕ СО ОВА ГО ОСЛОБОДУВАТЕ APPLE ОД БИЛО КАКВА И СЕКАКВА ОДГОВОРНОСТ КОН ВАС, ЗА БИЛО КАКВИ ЗАГУБИ ИЛИ ОДГОВОРНОСТИ ПОВРЗАНИ СО ТАКВИТЕ ИНФОРМАЦИИ, НА БИЛО КАКОВ НАЧИН.

APPLE НЕ ИЗЈАВУВА, НИТУ ГАРАНТИРА, ДЕКА УСЛУГИТЕ ЌЕ БИДАТ БЕЗ ЗАГУБИ, КОРУПЦИЈА, НАПАДИ, ВИРУСИ, ПРЕЧКИ, ХАКИРАЊЕ, ИЛИ НЕКОИ ДРУГИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАДИ, И ВИЕ СО ОВА ГО ОСЛОБОДУВАТЕ APPLE ОД БИЛО КАКВА ОДГОВОРНОСТ ВО ВРСКА СО ИСТИТЕ. ВИЕ СТЕ ОДГОВОРНИ ЗА ПРАВЕЊЕТО РЕЗЕРВНИ КОПИИ НА СВОЈОТ СИСТЕМ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ЈА ТУКА И БИЛО КОЈА СОДРЖИНА СТЕКНАТА ИЛИ ИЗНАЈМЕНА ПРЕКУ УСЛУГИТЕ.

APPLE НЕ Е ОДГОВОРЕН ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОДАТОЦИ КОИШТО МОЖЕТЕ ДА ГИ НАПРАВИТЕ ВО ВРСКА СО ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ.

ОТКАЖУВАЊЕ И ОБЕСШТЕТУВАЊЕ

ПРЕКУ КОРИСТЕЊЕТО НА УСЛУГИТЕ, СЕ СОГЛАСУВАТЕ, ДО СТЕПЕН ДОЗВОЛЕН СО ЗАКОН, ДА ГИ ОБЕСШТЕТИТЕ И ОСЛОБОДИТЕ ОД ВИНА APPLE, НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖБЕНИЦИ, ВРАБОТЕНИ, СОРАБОТНИЦИ, АГЕНТИ, ИЗВЕДУВАЧИ, ИЛИ ДАВАТЕЛИ НА ЛИЦЕНЦИ, ОД БИЛО КАКВИ ПОБАРУВАЊА КОИШТО МОЖАТ ДА ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ВАШЕТО ПРЕКРШУВАЊЕ НА ОВОЈ ДОГОВОР, ОД ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ, ИЛИ ЗА БИЛО КАКВО ДЕЈСТВО ОД СТРАНА НА APPLE НАПРАВЕНО КАКО ДЕЛ ОД СВОЈА ИСТРАГА, СПРОВЕДЕНА ПОРАДИ СОМНЕВАЊЕ ЗА ПРЕКРШУВАЊЕ НА ОВОЈ ДОГОВОР, ИЛИ КАКО РЕЗУЛТАТ НА НЕГОВИТЕ НАОДИ ИЛИ ОДЛУКИ, ДЕКА СЕ СЛУЧИЛО ПРЕКРШУВАЊЕ НА ОВОЈ ДОГОВОР. СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА НЕМА ДА ГО ТУЖИТЕ, ИЛИ ДА БАРАТЕ ОДШТЕТА ЗА БИЛО КАКВИ ОШТЕТУВАЊА ОД APPLE, НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖБЕНИЦИ, ВРАБОТЕНИ, СОРАБОТНИЦИ, АГЕНТИ, ИЗВЕДУВАЧИ, ИЛИ ДАВАТЕЛИ НА ЛИЦЕНЦИ, КОИШТО НАСТАНАЛЕ КАКО РЕЗУЛТАТ НА НЕГОВАТА ОДЛУКА ДА ГИ ОТСТРАНИ ИЛИ ОДБИЕ ДА ГИ ПРОЦЕСУИРА БИЛО КОИ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ СОДРЖИНИ, ДА ВЕ ПРЕДУПРЕДИ, ДА ГО СУСПЕНДИРА ИЛИ ПРЕКИНЕ ВАШИОТ ПРИСТАП ДО УСЛУГИТЕ, ИЛИ ДА ПРЕЗЕМЕ БИЛО КАКВИ ДРУГИ АКТИВНОСТИ ЗА ВРЕМЕ НА ИСТРАГАТА, ПОРАДИ СОМНЕВАЊЕТО ЗА ПРЕКРШУВАЊЕ ИЛИ КАКО РЕЗУЛТАТ НА ЗАКЛУЧОКОТ ДОНЕСЕН ОД APPLE, ДЕКА СЕ СЛУЧИЛО ПРЕКРШУВАЊЕ НА ОВОЈ ДОГОВОР. ОВАА ОДРЕДБА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ И ОБЕСШТЕТУВАЊЕ СЕ ПРИМЕНУВА КАЈ СИТЕ ПРЕКРШУВАЊА, ОПИШАНИ ВО, ИЛИ ПРЕДВИДЕНИ СО ОВОЈ ДОГОВОР.

ЗАКОНСКИ ИСКЛУЧОЦИ ЗА ЈАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Ако сте квалификувана јавна, образовна или владина институција, и ако било кој дел од овој Договор, како што е на пример, целиот или дел од одделот за обесштетување, е неважечки или неприменлив против вас, поради важечките локални, национални, државни или федерални закони, тогаш тој дел ќе биде сметан за неважечки или неприменлив, во зависност од случајот, и наместо тоа ќе биде толкуван на начин којшто е најконзистентен со важечкиот, регулирачки закон.

РЕГУЛИРАЧКИ ЗАКОН

Освен ако тоа не е изречно предвидено во следниот пасус, овој Договор и односот меѓу вас и Apple, како и сите Трансакции за Услугите, ќе бидат регулирани од страна на законите на државата Калифорнија, со исклучок на конфликтите на законските одредби. Вие и Apple се согласувате да се ставите под лична и ексклузивна надлежност на судовите лоцирани во округот на Санта Клара, Калифорнија, за решавање на било каков спор или побарување, коишто можат да произлезат од овој Договор. Ако (a) не сте државјанин на САД; (б) не престојувате во САД.; (в) не пристапувате до Услугите од САД.; и (г) сте државјанин на една од долунаведените земји, со ова се согласувате дека било каков спор или барање коишто можат да произлезат од овој Договор, да бидат регулирани според долунаведениот важечки закон, без оглед на било каков конфликт во законските одредби, и дека неотповикливо ќе се ставите под не-ексклузивна надлежност на судовите лоцирани во државата, провинцијата или земјата наведена подолу, чијшто закон регулира:

 

Ако сте државјанин на било која земја од Европската Унија, или Швајцарија, Норвешка или Исланд, тогаш регулирачкиот закон и форум, ќе бидат законите и судовите во вашето вообичаено место на престој.

 

Особено исклучен од примената на овој Договор е законот познат како Конвенција на Обединетите Нации за меѓународната продажба на стоки.

ДРУГИ ОДРЕДБИ

Овој Договор го сочинува целосниот договор помеѓу вас и Apple и го регулира вашето користење на Услугите, и ги заменува било каквите претходни договори, во однос на истиот предмет, помеѓу вас и Apple. Вие исто така можете да бидете предмет на дополнителни одредби и услуги, кои можат да се применат кога ќе ги користите филијалните услуги, содржината од трета страна, софтверот од трета страна, или некои дополнителни услуги, како што е Програмата за купување на волумен. Ако било кој дел од овој Договор се смета за невалиден или неспроведлив, тој дел ќе се толкува на начин којшто е во согласност со важечкиот закон, за да ја рефлектира, најблиску што е можно, оригиналната намера на договорните страни, а остатокот од договорот ќе се смета за правосилен и ефективен. Неуспехот на Apple да спроведе било кое право или одредба од овој Договор, нема да се смета за откажување од таквото право или од некоја друга одредба. Apple нема да се смета за одговорен за неуспешното исполнување на било кои од обврските, поради причини коишто се надвор од негова контрола.

Се согласувате да делувате во согласност со сите локални, државни, федерални и национални закони, статути, прописи и регулативи, што се однесуваат на вашето користење на Услугите. Вашето користење на Услугите, исто така може да биде предмет на некои други закони. Ризикот од загуба на сите електронски предадени Трансакции, се префрла на стекнувачот, по електронскиот пренос до примачот. Ниеден вработен или агент во Apple, го нема овластувањето да го менува овој Договор.

Apple може да ви испрати известување во врска со Услугите, преку испраќање на е-порака на вашата email адреса, преку писмо испратено преку пошта, на вашата поштенска адреса, или преку објавување на истата на Услугите. Apple може исто така да ве контактира преку email или push известување, за да ви испрати дополнителни информации во врска со Услугите.

Вие со ова му го давате правото на Apple да ги преземе чекорите за кои верува дека се разумско неопходни или соодветни, за спроведување и/или верификување на придржување до било кој дел од овој Договор. Се согласувате дека Apple го има правото, без да сноси одговорност кон вас, да им ги открие било кои податоци и/или информации на органите на прогонот, владините службеници, и/или на некоја трета страна, ако Apple смета дека е разумно неопходно или соодветно за спроведување и/или верификување на почитувањето на било кој дел од овој Договор (вклучувајќи ги, но не ограничувајќи се на правата на Apple да соработува во било каков правен процес, којшто се однесува на вашето користење на Услугите и/или Содржината, и/или побарување од трета страна, коишто укажуваат дека вашето користење на Услугите и/или Содржините е незаконски и/или ги прекршува таквите права на трети страни).

Децата помлади од полнолетство би требало да го прегледаат овој Договор, заедно со својот родител или законски старател, за да се осигура дека детето и родителот, или законскиот старател го разбираат истиот.

Последен пат ажурирано: 13-ти септември, 2016