APP PARDUOTUVĖS (angl. APP STORE) SĄLYGOS

ŽEMIAU NURODYTA TEISINĖ SUTARTIS (TOLIAU – „SUTARTIS“) REGLAMENTUOJA JŪSŲ NAUDOJIMĄSI GAME CENTER PASLAUGA (TOLIAU – „PASLAUGA“). SVARBU, KAD PERSKAITYTUMĖTE IR SUPRASTUMĖTE ŽEMIAU IŠDĖSTYTAS SĄLYGAS. PASPAUSDAMI „SUTINKU“, JŪS PAREIŠKIATE, JOG SUTINKATE, KAD ŠIOS SĄLYGOS BUTŲ TAIKOMOS JUMS PRISIJUNGIANT AR NAUDOJANT GAME CENTER PASLAUGĄ. JEIGU JŪS NEESATE SULAUKĘS PILNAMETYSTĖS AMŽIAUS, JŪS TURĖTUMĖTE PERŽIŪRĖTI ŠIĄ SUTARTĮ KARTU SU JŪSŲ TĖVAIS AR GLOBĖJAIS, UŽTIKRINANT, KAD JŪS IR JŪSŲ TĖVAI AR GLOBĖJAI JĄ SUPRANTATE.

Apple Inc. teikia Game Center paslaugą (toliau –„Paslauga”), o tai leidžia vykdyti su žaidimais susijusią veiklą, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, dalyvavimą lyderio lentose, komandiniuose žaidimuose ir rezultatų sekime. Paslauga gali būti teikiama ne visose teritorijose. Naudojimasis Paslauga reikalauja suderinamų įrenginių, Interneto prieigos ir atitinkamos programinės įrangos (gali būti taikomi mokesčiai); gali būti reikalingi periodiniai atnaujinimai; naudojimasis taip pat gali būti įtakojamas šių veiksnių veikimo.

Norėdami naudotis Paslauga, jums negali būti draudžiama gauti Paslaugą pagal Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymus arba kitų jurisdikcijų taikytinus įstatymus, įskaitant valstybės, kurioje jūs gyvenate arba kurioje būdami jūs naudojatės Paslauga, įstatymus. Sutikdami su šia Sutartimi, jūs pareiškiate, jog suprantate ir sutinkate su aukščiau išdėstytu.

JŪSŲ PASKYRA

Tapę registruotu Paslaugos vartotoju, jūs galėsite sukurti paskyrą (toliau – „Paskyra"), kaip nurodyta Naudojimosi taisyklėse žemiau. Niekam neatskleiskite savo Paskyros informacijos. Tik jūs esate atsakingas už savo Paskyros konfidencialumo ir saugumo išlaikymą. Jūs esate visiškai atsakingas už visus jūsų Paskyroje ar per ją vykdomus veiksmus ir sutinkate nedelsdami pranešti Apple apie bet kokį jūsų Paskyros apsaugos pažeidimą. Apple neatsako už jokius nuostolius, atsiradusius dėl neteisėto jūsų Paskyros naudojimo.

Registruodamiesi Paslaugai bei ja naudodamiesi, jūs sutinkate pateikti tikslią ir išsamią informaciją, taip pat jūs sutinkate nuolat atnaujinti savo registracijos duomenis, kad jie būtų tikslūs ir išsamūs. Jūs sutinkate, kad Apple gali saugoti ir naudoti jūsų registracijos duomenis, kad palaikytų jūsų Paskyrą. Jūs negalite sukurti paskyros kitam asmeniui be šio asmens leidimo.

NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Jūs sutinkate naudoti Paslaugą vadovaudamiesi šiomis naudojimo taisyklėmis. Apple pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti naudojimo taisykles.

Jūs turite teisę naudoti Paslaugą tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais.

Jūs sutinkate nepažeisti, neapeiti, neperdirbti, nedekompiliuoti, neišardyti ar kitu būdu neperdirbti Paslaugos, nemėginti asmeniškai ir nepadėti jokiam kitam asmeniui tai daryti.

Jūs sutinkate NENAUDOTI Paslaugų siekdami:

a. įkrauti, parsisiųsti, paskelbti, siųsti el. paštu, perduoti, saugoti arba kitaip pateikti bet kokį turinį, kuris yra neteisėtas, žalingas, šmeižikiškas, nešvankus, vulgarus arba kuriuo priekabiaujama, grasinama, siekiama įžeisti, piktnaudžiaujama, smurtaujama, arba kuriuo pažeidžiama kito asmens teisė į privatų gyvenimą, skatinama rasinė, etninė arba kitokio pobūdžio neapykanta, arba kuris yra neleistinas kitais atžvilgiais.

b. persekioti, priekabiauti, grasinti arba daryti žalą kitiems asmenims;

c. jeigu jūs esate pilnametis, prašyti asmeninės arba kitokios informacijos iš nepilnamečio (bet kurio 18 metų neturinčio asmens, arba tokio kito amžiaus asmens, kurį vietiniai įstatymai apibrėžia kaip nepilnametį), kurio jūs asmeniškai nepažįstate, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, šiuos duomenis: pilną vardą arba pavardę, namų adresą, pašto kodą, telefono numerį, nuotrauką, el. pašto adresą arba nepilnamečio mokyklos, bažnyčios, sporto komandos pavadinimus arba draugus;

d. apsimesti asmeniu arba subjektu, kuriuo jūs neesate — jūs negalite dėtis arba klaidingai pristatyti save kitu asmeniu (įskaitant įžymybes), subjektu, kitu Paslaugos dalyviu, Apple darbuotoju arba piliečių ar valdžios lyderiu, arba kitaip klaidingai pateikti savo ryšius su kuriuo nors asmeniu arba subjektu, (Apple pasilieka teisę nepriimti arba blokuoti bet kurį slapyvardį, kuris galėtų būti laikomas apsimetimu kitu asmeniu arba klaidingu jūsų tapatybės nurodymu, arba kito asmens vardo, pavardės arba tapatybės neteisėtu pasisavinimu);

e. pažeisti autorių teises arba kitas intelektinės nuosavybės teises, arba atskleisti profesinę paslaptį arba konfidencialią informaciją pažeidžiant konfidencialumo, darbo arba informacijos neatskleidimo sutartį;

f. paskelbti, siųsti, perduoti arba kitaip pateikti bet kurias nepageidaujamas arba neteisėtas el. pašto žinutes, reklaminę medžiagą, nepageidaujamus el. laiškus, brukalus arba grandininius laiškus, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, masiniu būdu siunčiamą komercinę reklamą ir informacinius skelbimus;

g. klastoti TCP-IP paketo antraštę arba bet kurią antraštės duomenų dalį el. laiške arba skelbiamų naujienų grupėje, arba kitaip įtraukti informaciją į antraštę, kuria siekiama suklaidinti gavėjus dėl turinio, kuris siunčiamas per Paslaugą, kilmės („apsimetimas kitu laiško siuntėju");

h. įkrauti, paskelbti, siųsti el. laišku, perduoti, saugoti arba kitaip pateikti bet kurią medžiagą su virusias arba kitais kompiuteriniais kodais, rinkmenomis arba programomis, skirtomis pakenkti, kliudyti arba apriboti normalų Paslaugos (arba jos dalies) arba bet kurios kitos kompiuterio programinės arba techninės įrangos veikimą;

i. kliudyti teikti Paslaugą arba nutraukti jos teikimą (įskaitant naudojimąsi Paslauga kurių nors automatizuotų priemonių pagalba, kaip antai skriptai arba tinklo paieškos serveriai), arba kliudyti ar stabdyti serverius ar tinklus, susijusius su Paslauga, arba tinklų, susijusių su Paslauga, nuostatas, reikalavimus arba taisykles (įskaitant neteisėtą prieigą prie duomenų arba srautų, naudojimąsi jais arba jų kontrolę);

j. planuoti arba vykdyti neteisėtą veiklą; ir (arba) rinkti ir saugoti asmeninius duomenis apie kitus Paslaugos naudotojus, ketinant juos naudoti ryšium su anksčiau minėta draudžiama veikla;

k. apgaudinėti arba kitaip modifikuoti Paslaugą arba žaidimų patirtį siekiant suteikti vienam žaidėjui pranašumą kito žaidėjo atžvilgiu.

PRIVATUMAS

Paslaugai taikomos Apple privatumo politikos sąlygos, kurias galima rasti: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/lt/terms.html#privacy. Kaip nustatyta Privatumo politikoje, kai naudojatės Paslauga, kaip antai kvietimas kitų naudotojų prisijungti prie Paslaugos, dalyvavimas lyderių lentose, kvietimų ar kelių žaidėjų įgalinimas, arba statuso pranešimų skelbimas, asmeniniai duomenys, kuriais jūs dalijatės, yra matomi kitiems naudotojams ir gali būti kitų naudotojų skaitomi, renkami arba naudojami. Jūs atsakote už asmeninius duomenis, kuriuos nusprendžiate pateikti. Kai žaidžiate žaidimą, kuris palaiko kelių žaidėjų funkciją, kiti vartotojai, kurie pasiekia Paslaugą žaisdami tą patį žaidimą tam pačiam Wi-Fi tinkle, vietiniame tinkle arba naudodami „Bluetooth“ technologiją, galės matyti, jog jūs esate šalia (nebent jūs išjungsite šią funkciją), taip pat matyti jūsų slapyvardį ir nuotrauką, arba visą jūsų profilį, jeigu vartotojas yra jūsų draugas. Jeigu jūs pasirenkate paviešinti (pasirinkdami parinktį „on“ („įjungta“)) savo profilį, kiti Paslaugos vartotojai gali matyti visą jūsų profilio informaciją, įskaitant jūsų pilną vardą, pavardę, veiklą (pavyzdžiui, kokius žaidimus žaidėte ir kada žaidėte), rezultatus ir pasiekimus, taip pat kiti vartotojai gali jus rekomenduoti tapti draugu kitiems vartotojams. Jeigu jūs neviešinate (pasirinkdami parinktį „off“ („išjungta“)) savo profilio, tik vartotojai, kurie yra jūsų draugai gali matyti visą jūsų profilio informacija, taip pat kiti vartotojai negalės jūsų rekomenduoti tapti draugu kitiems vartotojams. Tik jūsų slapyvardis ir nuotrauka bus matomi kitiems vartotojams, kurie nėra jūsų draugai. Jeigu siunčiate arba gaunate kvietimą draugauti, jūsų vardas ir pavardė, susieta su jūsų Apple ID, bus atskleista naudotojams, kuriems jūs siuntėte ar iš kurių priėmėte kvietimą draugauti, ir Apple gali rekomenduoti žaidimus, kuriuos jūs žaidėte, jūsų draugams.

Jeigu nenorite dalintis savo informacija su kitais vartotojais ir Paslauga, žr. https://www.apple.com/support/.

Tam tikri Paslaugos aspektai yra neprieinami vaikams iki 13 metų, kaip antai funkcijos, leidžiančios naudotojams atskleisti pagal asmenį identifikuojamus duomenis. Prašome taikyti atitinkamas apribojimo priemones.

MEDŽIAGOS PATEIKIMAS PASLAUGAI

Paslauga gali suteikti interaktyvių priemonių, leidžiančių kitiems Paslaugos naudotojams bei visuomenei prieinamose ir matomose Paslaugų srityse pateikti jums medžiagą (įskaitant nuorodas į trečiosios šalies turinį). Jūs sutinkate, kad tik jūs esate atsakingas už tokių priemonių naudojimą, įskaitant jūsų pateikiamą medžiagą, taip pat sutinkate nepažeisti jokios kitos šalies teisių arba įstatymų, neskatinti ir neprisidėti prie pažeidimų ar kitos neteisėtos veiklos ir kitaip nesielgti nepadoriai ar užgauliai. Jūs taip pat sutinkate, kad jūs įgijote visas reikalingas teises ir licencijas. Jūs sutinkate teikti tikslią ir išsamią informaciją apie bet kokios medžiagos pateikimą Paslaugoje. Šia Sutartimi jūs suteikiate Apple pasaulinę, neterminuotą, neatlygintiną, neišimtinę licenciją naudoti tokią medžiagą kaip Paslaugos dalį, bei, kiek ji siejasi su Paslauga, be jokios kompensacijos ar prievolės jums. Apple pasilieka teisę neskelbti ar nepateikti medžiagos ir ją pašalinti ar redaguoti bet kuriuo metu savo nuožiūra ir nepranešdama apie tai bei neužsitraukdama atsakomybės.

Apple turi teisę, bet ne pareigą, stebėti jūsų pateikiamą ar kitu būdu per Paslaugą pasiekiamą medžiagą, tirti bet kokį praneštą ar akivaizdų šios Sutarties pažeidimą ir imtis veiksmų, kurie Apple absoliučia nuožiūra atrodo tinkami, įskaitant, be apribojimų, nutraukimą pagal šią Sutartį arba mūsų Autorių teisių apsaugos politiką (https://www.apple.com/legal/copyright.html)

TREČIŲJŲ ASMENŲ MEDŽIAGA

Per Paslaugą pasiekiamame turinyje ir paslaugose gali būti trečiųjų asmenų medžiagos. Jūsų patogumui Apple gali pateikti nuorodas į tam tikrus trečiųjų asmenų tinklalapius. Jūs sutinkate, kad Apple nėra atsakinga už bet kokios tokių trečiųjų asmenų medžiagos arba tinklalapių turinio arba tikslumo tikrinimą arba vertinimą. Apple negarantuoja ir neprisiima atsakomybės už jokią trečiųjų asmenų medžiagą ar tinklalapius ar už kokią nors kitą trečiųjų asmenų medžiagą, produktus arba paslaugas. Jūs sutinkate nenaudoti jokios trečiųjų asmenų medžiagos tokiu būdu, kuris pažeistų bet kurios kitos šalies teises, ir kad Apple niekaip nėra atsakinga už jūsų naudojamą trečiojo asmens medžiagą.

UŽGAULI MEDŽIAGA

Jūs suprantate, kad naudodamiesi Paslauga galite susidurti su medžiaga, kuri gali būti laikoma įžeidžiančia, nepadoria ar užgaulia, kurios turinys gali nurodyti arba nenurodyti, kad joje yra intymios medžiagos. Nepaisant to, jūs sutinkate naudoti Paslaugą savo rizika, ir Apple neatsako prieš jus už medžiagą, kuri yra įžeidžianti, nepadori ar užgauli. Vertinimai ir aprašai yra pateikiami tik patogumo tikslais. Jūs sutinkate, kad Apple negarantuoja jų tikslumo.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Jūs sutinkate, kad Paslaugoje, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, grafiniuose vaizduose, vartotojo sąsajoje, garso takeliuose, turinyje bei Paslaugų įgyvendinimui naudojamuose scenarijuose ir programinėje įrangoje yra savininkui priklausančios informacijos ir medžiagos, kuri nuosavybės teise priklauso Apple ir (arba) licenciarams ir yra saugoma pagal taikomus intelektinės nuosavybės ir kitus įstatymus, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, autorių teisių apsaugą. Jūs sutinkate nenaudoti tokios savininkui priklausančios informacijos ar medžiagos jokiu būdu, išskyrus Paslaugos naudojimą pagal šios Sutarties sąlygas. Jokios Paslaugos dalies negalima atkurti jokia forma ar priemonėmis, išskyrus tai, kas aiškiai leidžiama šioje Sutartyje. Jūs sutinkate jokiu būdu nekeisti, nenuomoti, neskolinti, neparduoti, neplatinti, viešai neskelbti ir nekurti Paslaugos pagrindu išvestinių kūrinių, taip pat nenaudoti Paslaugos jokiu neleistinu būdu, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, piktnaudžiaujant tinklo pajėgumais ar juos apsunkinant.

Neatsižvelgiant į tai, kas numatyta kurioje nors kitoje šios Sutarties nuostatoje, Apple ir licenciarai pasilieka teisę bet kuriuo metu be pranešimo keisti, laikinai sustabdyti, pašalinti kurias nors Paslaugas, turinį ar kitą medžiagą, kurie yra Paslaugos dalis, arba uždrausti prie jų prieigą. Bet kuriuo atveju Apple nebus atsakinga už tokius pakeitimus. Apple taip pat gali bet kuriuo atveju taikyti apribojimus atitinkamų Paslaugų priemonių ar dalių naudojimui ar prieigai prie jų, be pranešimo ar atsakomybės.

Visos autorių teisės į Paslaugas (įskaitant turinio, skelbimų, nuorodų į kitus interneto šaltinius ir jų apibūdinimų kompiliavimą) ir susijusią programinę įrangą nuosavybės teise priklauso Apple ir (arba) licenciarams, kurie pasilieka šią teisę pagal įstatymą ir teisingumą. PROGRAMINĖS ĮRANGOS AR KURIOS NORS PASLAUGOS DALIES NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS PASLAUGOS NAUDOJIMĄ PAGAL ŠIĄ SUTARTĮ, YRA GRIEŽTAI DRAUDŽIAMAS, PAŽEIDŽIA KITŲ ASMENŲ INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISES IR GALI UŽTRAUKTI JUMS CIVILINĘ AR BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ, TAME TARPE IR GALIMĄ PINIGINĮ ŽALOS ATLYGINIMĄ UŽ AUTORIŲ TEISIŲ PAŽEIDIMĄ.

Prekių ženklas Apple, Apple logotipas ir kiti Apple prekių ženklai, paslaugų ženklai, grafiniai vaizdai ir logotipai, naudojami Paslaugos atžvilgiu, yra Apple Inc. prekių ženklai registruoti JAV ir (arba) kitose valstybėse. Kiti Paslaugų atžvilgiu naudojami prekių ženklai, paslaugų ženklai, grafiniai vaizdai ir logotipai gali būti jų atitinkamų savininkų prekių ženklai. Jums nesuteikiama teisė ar licencija į kurį nors iš nurodytų prekių ženklų ar jų naudojimą kokiu nors būdu.

NUTRAUKIMAS

Jeigu jūs nesilaikote arba Apple turi tvirtą pagrindą manyti, kad jūs nesilaikote kurių nors šios Sutarties nuostatų, Apple savo nuožiūra be pranešimo jums gali: (i) nutraukti šią Sutartį ir (arba) uždaryti jūsų Paskyrą; ir (arba) (ii) nutraukti Paslaugos licencijos galiojimą; ir (arba) (iii) uždrausti prieigą prie Paslaugos (ar kurios nors jų dalies).

Apple pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, laikinai sustabdyti arba uždrausti prieigą prie Paslaugos (ar kurios nors jų dalies ar turinio) ir Apple, jei pasinaudos tokia teise, nebus atsakinga už tai nei jums nei jokiam trečiajam asmeniui. Tiek kiek galima, Apple perspės jus iš anksto apie bet kokius Paslaugos pakeitimus, laikinus sustabdymus ar nutraukimus.

GARANTIJŲ ATSISAKYMAS; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI

a. Apple teiks Paslaugą laikydamasi pagrįstų atidumo ir kvalifikacijos reikalavimų. Apple neduoda jokių kitų pažadų ar garantijų dėl Paslaugos ir konkrečiai negarantuoja, kad:

(i) jūs galėsite naudotis Paslauga nepertraukiamai ir be klaidų. Jūs sutinkate, kad tam tikru laiku Apple gali pašalinti Paslaugą neribotiems laikotarpiams arba panaikinti Paslaugą bet kuriuo metu dėl techninių arba veiklos priežasčių ir, kiek yra įmanoma, apie tai jus informuos;

(ii) Paslaugos bus be jokių praradimų, sugadinimų, bandymų pažeisti, virusų, trukdžių, įsilaužimų į programą arba kitų saugumo pažeidimų, kurie bus Force Majeure įvykiai, ir Apple atsisako bet kurios su tuo susijusios atsakomybės.

b. Išskyrus kaip numatyta (d) punkte arba tuo atveju kai jūs naudojatės kuria nors taikoma įstatymo numatyta teise susigrąžinti sumokėtas sumas ar gauti jų kompensaciją, visais atvejais Apple, jos direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, filialai, atstovai, rangovai arba licenciarai nebus atsakingi už jokius nuostolius ar žalą, kurią padarė Apple, jo darbuotojai arba atstovai, kai:

(i) nėra pažeidžiama teisinė pareiga laikytis rūpestingumo reikalavimo, kurio jūsų atžvilgiu turi laikytis Apple arba kurie nors iš jos darbuotojų arba atstovų;

(ii) tai nėra pagrįstai iš anksto numatoma bet kurio tokio pažeidimo pasekmė;

(iii) nuostoliai arba žala padidėja dėl to, kad jūs pažeidžiate kurią nors šios Sutarties sąlygą;

(iv) nuostoliai ar žala atsiranda dėl Apple sprendimo pašalinti arba atsisakyti tvarkyti kurią nors informaciją arba turinį, įspėti jus, laikinai sustabdyti arba panaikinti jūsų prieigą prie Paslaugos arba atlikti bet kurį kitą veiksmą įtariamo pažeidimo tyrimo metu, arba dėl Apple išvados, kad buvo padarytas šios Sutarties pažeidimas; arba

(v) nuostoliai ar žala yra susiję su pajamų, verslo arba pelno netekimu arba duomenų praradimu arba sugadinimu jums naudojant Paslaugą ar negalint jos naudoti.

c. Apple dės visas protingas pastangas apsaugoti jūsų pateiktą medžiagą ar informaciją Paslaugos atžvilgiu, tame tarpe nuo nesąžiningo panaudojimo.

d. Šia Sutartimi nepašalinama arba neapribojama Apple atsakomybė už žalą, padarytą dėl apgaulės didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo, arba gyvybės atėmimą ar sveikatos sužalojimą.

e. Pažeidę šią sutartį, jūs būsite atsakingi Apple, jos direktoriams, pareigūnams, darbuotojams, filialams, atstovams, rangovams ir licenciarams už bet kuriuos reikalavimus, atsirandančius dėl jūsų pažeidimo. Jūs taip pat būsite atsakingi už bet kuriuos veiksmus, kurių ėmėsi Apple atlikdama įtariamo šios Sutarties pažeidimo tyrimą, arba dėl jos išvadų arba sprendimo, kad buvo padarytas šios Sutarties pažeidimas.

PAKEITIMAI

Apple pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šią Sutartį ir nustatyti naujas arba papildomas sąlygas dėl jūsų naudojimosi Paslauga. Tokie keitimai ir papildomos sąlygos įsigalios iš karto bei bus įtrauktos į šią Sutartį. Jūsų tolesnis naudojimąsis Paslauga bus laikomas jūsų sutikimu su šiais pakeitimais ir šiomis papildomomis sąlygomis.

KITOS NUOSTATOS

Ši Sutartis sudaro vientisą susitarimą tarp jūsų ir Apple ir reglamentuoja jūsų naudojimąsi Paslauga, panaikindamos bet kurias ankstesnes sutartis tarp jūsų ir Apple dėl Paslaugos. Jums taip pat gali būti taikomos papildomos sąlygos, kurios gali būti taikomos, kai naudojatės susijusių asmenų paslaugomis, trečiųjų asmenų turiniu arba trečiųjų asmenų programine įranga. Jeigu kuri nors šios Sutarties dalis yra laikoma negaliojančia ar neįgyvendinama, ta dalis bus aiškinama remiantis taikytinais įstatymais taip, kad kaip įmanoma labiau atspindėtų pirminius šalių ketinimus, o kitos nuostatos liks visapusiškai galioti. Apple neįgyvendinus kurios nors šioje Sutartyje numatytos teisės arba nuostatos, tai nereikš tokios nuostatos arba bet kurios kitos nuostatos atsisakymo. Apple neatsako už bet kurių įsipareigojimų nevykdymą dėl priežasčių, kurių ji negali kontroliuoti.

Paslaugos valdo Apple iš savo biuro Jungtinėse Valstijose. Jūs sutinkate laikytis visų vietos, valstijos, federalinių ir nacionalinių įstatymų, statutų, įsakymų ir taisyklių, kurie taikomi jūsų Paslaugų naudojimui. Visiems sandoriams, sudaromose Paslaugose, yra taikomi Kalifornijos valstijos įstatymai, nepaisant nuostatų dėl įstatymo kolizijos. Jums naudojantis Paslauga gali būti taikomi ir kiti įstatymai. Jūs aiškiai sutinkate, kad Kalifornijos valstijos teismai turi išimtinę jurisdikciją nagrinėti bet kurį reikalavimą arba ginčą su Apple arba kuriuo nors būdu susijusį su jūsų naudojimusi Paslauga.

Su netekimu susijusi rizika ir nuosavybės teisė į visus elektroniniu būdu pateikiamus sandorius, pereina pirkėjui Kalifornijoje pradėjus elektroninį perdavimą gavėjui. Joks Apple darbuotojas arba atstovas neturi teisės keisti šios Sutarties.

Apple gali pateikti jums pranešimą dėl Paslaugos atsiųsdama elektroninį pranešimą jūsų Paskyros elektroninio pašto adresu arba atsiųsdama laišką paštu jūsų Paskyros pašto adresu, arba paskelbdama Paslaugoje. Pranešimai įsigalioja iš karto.

Apple pasilieka teisę imtis veiksmų, kurie Apple nuomone yra pagrįstai reikalingi ar tinkami, kad būtų įgyvendinta ir (arba) nustatyta, ar vykdoma kuri nors šios Sutarties dalis. Jūs sutinkate, kad Apple turi teisę, be atsakomybės jums, atskleisti Registracijos duomenis ir (arba) Paskyros informaciją teisėsaugos institucijoms, valstybės pareigūnams ir (arba) trečiajam asmeniui, kai Apple mano esant pagrįstai reikalinga ar tinkama, kad būtų įgyvendinta ir (arba) nustatyta, ar vykdoma kuri nors šios Sutarties dalis (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, Apple teisę bendradarbiauti vykdant bet kokias teisines procedūras, susijusias su Paslaugos ir (arba) produktų naudojimu ir (arba) trečiojo asmens pretenzija, kad Paslaugos ir (arba) produktų naudojimas yra neteisėtas ir (arba) pažeidžia trečiojo asmens teises).

Paskutiniai atnaujinimai 2013 m. rugsėjo 15 d.