Förbättra Siri och diktering och integritet

Förbättra Siri och diktering gör det möjligt för Apple att lagra och låta medarbetare granska prov på ljudinteraktioner med Siri och diktering i syfte att hjälpa Apple att utveckla och förbättra Siri, diktering och andra funktioner för språkbearbetning (exempelvis översättning eller röststyrning).
 

Förbättra Siri och diktering gör det möjligt för Apple att lagra och låta medarbetare granska prov på ljudinteraktioner med Siri, diktering och Översätt i syfte att hjälpa Apple att utveckla och förbättra Siri, diktering och andra funktioner för språkbearbetning (exempelvis översättning eller röststyrning).

Siri och diktering

Om du väljer att delta i Förbättra Siri och diktering kan ljudet från dina interaktioner med Siri och diktering lagras på Siri-servrar och granskas av Apple-medarbetare i syfte att utveckla och förbättra Siri, diktering och funktioner för naturlig språkbearbetning i Apples produkter och tjänster. För allmän text kommer transkriberingar av diktering som utförs på enheten (t.ex. när du skriver meddelanden och anteckningar, men inte när du dikterar i en sökruta) samt ljud inte att delas med Apple som förval, men de delas om du väljer att delta i Förbättra Siri och diktering. Dessutom används även andra Siri-data, exempelvis datorgenererade transkriberingar av dina förfrågningar, namn på dina kontakter, appar som är installerade på dina enheter och platsinformation, till att förbättra Siri.

Din förfrågningshistorik associeras med en slumpmässig, enhetsgenererad identifierare under sex månader. Din förfrågningshistorik kan omfatta transkriberingar, ljud för användare som har valt att delta i förbättring av Siri och diktering samt relaterade förfrågningsdata som enhetsspecifikationer, prestandastatistik och den ungefärliga platsen för din enhet när en förfrågan gjordes. Efter sex månader blir din förfrågningshistorik avassocierad från den slumpmässiga identifieraren och kan behållas i upp till två år i syfte att hjälpa Apple att utveckla och förbättra Siri, diktering och andra funktioner för naturlig språkbearbetning (exempelvis röststyrning). Den lilla delmängd förfrågningar som har granskats kan behållas längre än två år, utan den slumpmässiga identifieraren, för pågående förbättringsarbete av Siri.

Om en av dina interaktioner med Siri eller diktering väljs ut för granskning kommer din förfrågan, liksom det svar som Siri gav, att analyseras i syfte att fastställa riktighet och allmänt förbättra Siri, diktering och funktioner för naturlig språkbearbetning i Apples produkter och tjänster. Beroende på förfrågningens kontext kan Apples medarbetare granska Siri-data som är direkt relevanta för din förfrågan för att kunna bedöma hur effektivt Siris svar är. Endast Apple-medarbetare, som arbetar under strikta konfidentialitetskrav, har tillgång till ljudinteraktioner med Siri och diktering. Du kan när som helst ändra inställning för Förbättra Siri och diktering. Du gör detta genom att öppna Inställningar > Integritet och säkerhet > Analys och förbättringar och trycka för att avaktivera Förbättra Siri och diktering.

Du kan radera interaktioner som är associerade med en slumpmässig identifierare och behållits i sex månader eller kortare genom att öppna Inställningar > Siri och sökning > Historik för Siri och diktering och trycka på Radera historik för Siri och diktering.

Du kan avaktivera Siri och diktering genom att öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord och trycka för att stänga av Aktivera diktering. Sedan öppnar du Inställningar > Siri och sökning > Lyssna efter och trycker för att stänga av. Öppna därefter Inställningar > Siri och sökning och tryck för att stänga av ”Tryck på hemknappen för Siri” eller ”Tryck på sidoknappen för Siri”. Siri-data som är associerade med den slumpmässiga identifieraren raderas om du avaktiverar Siri och diktering.

Översätt

Om du väljer att delta i förbättring av Siri och diktering kan din ljudinmatning och datorgenererade transkriberingar av dina översättningsförfrågningar (associerade med slumpmässiga, roterande, enhetsgenererade identifierare) lagras och granskas av Apple-medarbetare i syfte att utveckla och förbättra Siri och diktering, översättning och funktioner för naturlig språkbearbetning i Apples produkter och tjänster.

Dina översättningsförfrågningar kan behållas i upp till två år för att hjälpa Apple att utveckla och förbättra Siri och diktering samt andra funktioner för språkbearbetning (som översättning och röststyrning). Om en av dina översättningsinteraktioner väljs ut för granskning kommer din översättningsförfrågan, liksom det översättningssvar som gavs, att analyseras i syfte att fastställa riktighet och allmänt förbättra Siri, diktering, översättning och funktioner för naturlig språkbearbetning i Apples produkter och tjänster. Endast Apple-medarbetare, som arbetar under strikta konfidentialitetskrav, har tillgång till din ljudinmatning för översättning. Den mindre delmängd av översättningsinteraktioner som har granskats kan behållas längre tid än två år för pågående förbättringar av Siri, diktering och översättning.

Allmänt

Den frivilliga inställning du valde när du ställde in en iPhone eller iPad gäller även för nya Apple Watch-, Apple TV- eller HomePod-enheter eller HomeKit-tillbehör som stöds och som är inställda med denna iPhone eller iPad. Du kan ändra det här senare i inställningarna för varje enhet.

Genom att aktivera Förbättra Siri och diktering godkänner och samtycker du till att Apple och dess dotterbolag och samarbetspartner överför, samlar in, underhåller, behandlar och använder all nämnd information i syfte att tillhandahålla och förbättra Siri, diktering och andra funktioner för språkbearbetning (exempelvis Översätt eller röststyrning). Apple kan bearbeta och lagra den här informationen hos betrodda tredjepartsleverantörer. All information som samlas in av Apple som en följd av din användning av Siri, diktering eller Översätt behandlas alltid i enlighet med Apples Integritetspolicy, som du hittar på www.apple.com/se/privacy

Publiceringsdatum: 18 september 2023