Information om exponering för radiovågor för iPad 2

iPad har testats och uppfyller gällande gränsvärden för exponering för radiovågor (RF).

Specifik absorptionsnivå (SAR) hänvisar till den takt med vilken kroppen absorberar radiovågor. SAR-gränsen är 1,6 watt per kg i länder som sätter den genomsnittliga gränsen över 1 gram vävnad och 2,0 watt per kg i länder som sätter den genomsnittliga gränsen över 10 gram vävnad. Under testning är iPad-radio inställt på sina högsta överföringsnivåer och placeras i läge som simulerar användning mot kroppen.

Fodral med metalldelar kan ändra enhetens RF-prestanda, inklusive dess överensstämmelse med riktlinjerna för RF-exponering på ett sätt som inte har testats eller certifierats.

Även om denna enhet har testats med avseende på SAR i varje använt frekvensband är inte alla band tillgängliga i alla områden. Banden beror på din operatörs roaming- och trådlösa nät.

De högsta SAR-värdena är enligt följande:

Modell A1396

1,6 W/kg (över 1 g) SAR-gräns
Kropp: 1,19

2,0 W/kg (över 10 g) SAR-gräns
Kropp: 0,98