iPad 2 RF Exposure Information

iPad je testiran i zadovoljava primjenjiva ograničenja za izloženost radiofrekventnom zračenju (RF).

Specifična stopa apsorpcije (SAR) označava postotak u kojem tijelo apsorbira RF zračenje. Ograničenje za SAR iznosi 1,6 W po kilogramu u zemljama u kojima se prosječno izlaganje izračunava po gramu tkiva, odnosno 2,0 W po kilogramu u zemljama u kojima se prosječno izlaganje izračunava po 10 grama tkiva. Tijekom testiranja snaga odašiljanja iPad radiouređaja postavljena je na najvišu razinu, a uređaji u položaj koji simulira upotrebu pored tijela.

Kućišta s metalnim dijelovima mogu izmijeniti izvedbu uređaja, uključujući njegovu usklađenost sa smjernicama za izloženost RF zračenju, na način koji nije testiran ili certificiran.

Iako je uređaj testiran kako bi se utvrdila vrijednost SAR-a u svim frekvencijskim pojasevima, nisu svi frekvencijski pojasevi dostupni na svim područjima. Frekvencijski pojas ovisi o bežičnoj ili roaming mreži vašeg davatelja usluge.

Najviše vrijednosti SAR-a sljedeća su:

Model A1397

1,6 W/kg (po 1 g) Ograničenja za SAR
Tijelo: 1,15

2,0 W/kg (po 10 g) Ograničenja za SAR
Tijelo: 0,98